На сьогоднішній день, у зв’язку із набуттям чинності змін до ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та наказу МВС від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів», до Державної міграційної служби (ДМС) перейшли повноваження по реєстрації та веденню обліку громадян.

Враховуючи, що довідка про склад сім’ї є необхідним документом для призначення багатьох видів державних допомог, субсидій, пільг та інших державних виплат, і доки на законодавчому рівні не буде врегульовано питання видачі довідок про склад сім’ї, призначення пільг і державних виплат відбуватиметься за старою процедурою, тобто їх видаватимуть, як і раніше,  паспортисти при ЖЕКах, сільські та селищні ради.

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від 22.07.2003 №204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за   призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих  у житловому приміщенні/будинку осіб» регулює питання форми довідки та її змісту. Згідно цього наказу довідка про склад сім’ї включає в себе наступні відомості:

ПІБ власника (співвласника, наймача) житлового приміщення/будинку, члена житлово-будівельного кооперативу.

Адреса даної особи.

ПІБ усіх хто входить у склад сім’ї , їх родинні стосунки із власником, співвласником чи наймачем, дата народження, номер та серія паспорта або ж свідоцтва про народження.

Загальна кількість осіб.

Назва та адреса органу, до якого подається довідка.

Прізвище та підпис паспортиста.

Прізвище і підпис начальника

Дата.

Згідно зазначеного наказу, довідка про склад сім’ї видається відповідним підприємством (організацією) або виконавчим органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації сім’ї уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення/будинку, членові житлово-будівельного кооперативу. Відповідним підприємством (організацією) в контексті наказу є підприємство (організація), що здійснює управління  житловим будинком, в якому Ви та Ваша сім’я зареєстровані.  Якщо ж ви зареєстровані в селі, селищі, то органом, який вправі видавати довідку, буде виконком сільської (селищної) ради. У будь-якому випадку довідка видається за місцем Вашої реєстрації.

Але навіть при видачі даних довідок за старою процедурою виникає багато питань. Нерідкість, коли члени сім’ї з різних обставин зареєстровані за різними адресами, але проживають разом, як в цьому випадку бути?! Адже сім’я фактично проживає разом, але відсутність необхідної інформації в довідці про склад сім’ї може бути підставою для неправильного нарахування допомоги, субсидії або пільги?

Абзац 2 ст. 64 Житлового кодексу України передбачає, що до членів сім»ї наймача належать дружина наймача, їхні діти і батьки. Членами сім»ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом із наймачем і ведуть із ним спільне господарство.

Конституційний Суд України у п. 6 Рішення «Про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї» від 03.06.1999 р. № 5-рп/99 (далі — Рішення КСУ) розрізняє членів сімей взагалі (відносить до них чоловіка або дружину, прямих родичів по низхідній і висхідній лініях — дітей і батьків) та членів сімей, які перебувають на утриманні або проживають із суб»єктами права (інші особи, що постійно мешкають з ними та ведуть спільне господарство, зокрема, не тільки близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й інші родичі чи особи, які не перебувають у безпосередніх родинних зв»язках (брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати і сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки тощо). Обов»язковою умовою визнання їх членами сім»ї крім факту спільного проживання є ведення із суб»єктом спільного господарства, тобто наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт, надання взаємної допомоги, наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням, інших обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

Отже, які варіанти отримати довідки про фактичну кількість проживаючих осіб, якщо члени сім’ї зареєстровані за різними адресами?

Перший варіант – це складається додаткова Довідка працівниками ЖЕКу з підписами свідків при обстеженні матеріально-побутових умов проживання для визначення кількості фактично проживаючих осіб, опитуються сусіди, приймається до уваги довідка сільської ради або акт, складений квартальним комітетом, районним депутатом тощо.

Другий варіант —  отримання документу, схожого за змістом із довідкою про склад сім’ї, вважаємо може бути отримання відповіді ДМС на запит про надання публічної інформації (щодо осіб зареєстрованих чи проживаючих за відповідною адресою).

Так, відповідно до ст. 10 ЗУ   «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом. Оскільки серед завдань ДМС України є реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб, ведення відповідних реєстраційних обліків, забезпечення  формування баз персональних  даних  фізичних  осіб, то можна спробувати звернутися з інформаційним запитом до ДМС, в якому зазначити, що Ви хотіли б отримати інформацію стосовно осіб, зареєстрованих чи проживаючих за відповідною адресою. Отримавши відповідь від міграційної служби, можна спробувати звернутися з даним документом до Органу праці та соціального захисту населення, надавши його замість довідки про склад сім’ї.

Третій варіант – це взяти довідки про склад сім’ї з усіх місць реєстрації членів сім’ї та надати їх в Орган праці та соціального захисту населення з поясненням, що місце реєстрації членів сім’ї різне, але фактичне місце проживання єдине. На підтвердження чого запропонувати Органу праці та соціального захисту населення зробити матеріально-побутове обстеження умов проживання сім’ї, заслухати свідчення свідків тощо.

Але оскільки всі вищеперелічені варіанти не передбачені на законодавчому рівні, то залишається лише сподіватися на порозуміння з боку держорганів.

Є також варіант — звертатись до суду з заявою про встановлення фактів, маючих юридичне значення (тобто факту фактичного складу сім’ї).

На сьогоднішній день Мінсоцполітики разом з Державною міграційною службою намагаються узгодити порядок видачі довідок про склад сім’ї, тому сподіваємося що найближчим часом дана проблема буде вирішена.

 

Tags: ,

392 комментария on Довідка про склад сім’ї: проблема отримання і варіанти її вирішення

 1. Светлана:

  ситуація така, що хочу переоформити особовий рахунок на міську квартиру не приватизовану з померлого квартиронаймача без згоди прописаного дядька, який є співвласником приватизованої іншої квартири з дружиною. Апеляцією всановлено, що він прописаний у «мою» квартиру з порушенням встановлених вимог та самостійного права користування не набув, але справу у суді по розгляду зняття його з реєстрації постійно переносять з його сторони. Які довідки чи документи треба додати про те, що він не є моїм членом сім’ї і його згода не потрібна?(чоловік і жінка є членами сім’ї, але не кровноспорідненні, дядько-племінниця є кровноспорідненні і цей факт презюмується)

  Відповідь: У Вашому випадку дочекатися відповідного Рішення суду.

 2. Светлана:

  Які довідки треба взяти про відсутність ведення спільного господарства, матеріальних витрат, меблів та побутових речей у державній квартирі між 2 зареєстрованими не членами однієї сім’ї?
  Як відмовитись від кровного споріднення між племінницею і дядьком?

  Відповідь: Це може бути не довідка, а свідчення свідків- сусідів, акт обстеження працівниками ЖЕКу, працівниками УПСЗ тощо. Щодо споріднення, не зрозуміла вашого питання, що ви маєте на увазі -відмовитись.

 3. Володимир:

  Питання перше — в довідці про склад сімї, затвердженій Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 22.07.2003 №204 конкретно вказано слово «зареєстрованих», чи значить це, щонеобхідно видавати ще й довідку про склад сімї «проживаючих»?
  Друге питання — ДМС та мінсоцполітики домовились, що довідки про склад сімї видають сільські (селищні)ради, а реєстрацію місця проживання проводе ДМС, скажіть,бідь ласка, звідки у органів місцевого самоврядування інформація про місце реєстрації громадян і чи передбачено якимось нормативном документом, що ДМС повинна повідомляти ОМС про зняття з обліку та про реєстрацію громадян на їх території
  Дякую за відповідь! Для мене дуже важливе питання, як для сільського голови!

  Відповідь: Шановний Володимир, нажаль це питання наразі неурегульовано. Тобто реєстрацію дійсно проводить ДМСУ з 01.01.2013 року, а довідки про склад родини і надалі видають ЖЕКи, селищні ради. Це питання вже неоднаразово надсилалось до відповідних державних органів, ми в очикуванні прийняття відповідного нормативного акту.Тому не передбачено жодним нормативним актом інформаційний обмін між ЖЕКами, селищною радою та ДМСУ. Тобто наразі лише сам отрмиувач ддовідки про склад родини для правильного відображення інформації в довідці має надати докази того, щшо він вже зареєстрован в тій чи іншій квартирі/будинку.
  Щодо змісту довідки про склад родиин, в цілому вона запонвюється лише на офіційно зареєстрвоаних, а не на проживаючих. Це виходить з того, що людина має зареєструвати своє місце проживання, відповідно, якщо не зареєструвала — тоді не проживає, це логіка законодавця.
  Але враховуючи сучасні реалії, багато хто з селищних рад, ЖЕКів іде на зустріч громадянам, та видає додаткові довідки чи акти про фактично проживаючих тощо.

 4. Світлана:

  чи дійсна довідка про склад сім’ї, де вказано, що сім’я зареєстрована за однією адресою, але фактично проживає за іншою на території однієї сільської ради? УПСЗН вимагає надання двох різних довідок, одну про місце реєстрації, а іншу про місце проживання.

  Відповідь: Дійсніть довідки підвтерджується органом, що її видав. Якщо орган має право її видати, тоді вона звісно є дійсною. Щодо вимог УПСЗ, попросіть у них письмову вимогу з посиланням на законодавчі акти, про підстави запиту цих довідок з двох різних місць.

 5. Добрий день!
  Я навчаюсь в Польші.Вийшла заміж тут.Але надаль приписана в Украіні. Чи маю можливість отримати грошову допомогу? Чи для того мені потрібно народити в Украіні, чи вистачить довідка про народження дитини, коли всіх лікарів і гінекологів проходжу в Польші.Дуже дякую!

  Відповідь: Народжувати ви можете і за кордоном, на допомогу ви маєте право, але необхідно звертатися за нею виключно на території Україні, і в подальшому проживати на Україні. Можете ознайомитися з умовами призначення цієї допомоги більш детально на сайті в статті.

 6. tania:

  Дякую за відповідь. Хочу уточнити, що значить «зареєструвати з синами» — то і є прописка в одній квартирі?

  Відповідь: Реєстрація місця проживання- це і є прописка.

 7. tania:

  Мої 2 сина народилися за кордоном, але являються громадянинамі України (є документ про громадянство). Для того, щоб отрімати довідку про склад сім’ї, потрібно прописати дітей зі мною, чи свідоцтв про народження достатньо?

  Дякую

  Відповідь: Наразі ці довідки видають ЖЕКи, а для того, щоб вони видали цю довідку з зазначенням Ваших синів, ви маєте бути зареєстрвоані за однією адресою з обома синами в Україні.

 8. Іван:

  Доброго дня!
  Я маю до вас питання стосовно допомоги при народженні другої дитини.
  Хто має бути записаним у довідки про склад сім’ї від батька і матері, якщо у батька і матері різна реєстрація (прописка)?
  Тобто чи тільки ті хто зареєстрований в житловому будинку з батьком а з іншої сторони з матір’ю, або в довідки з обох сторін входить тільки
  батько мати та новонароджена дитина для отримання допомоги.
  Розясніть мені будь-ласка, а по можливості дайте посилання на законодавчу базу в роз’ясненні,

  Буду вам дуже вдячний.

  Відповідь: Нажаль, Іван, ваше питання не зовсім зрозуміло. Тому ми відповімо Вам, що саме хоче побачити Управління праці та соціального захисту в цій довідці, та який законодавчий сенс в цій довідці. Отже, довідка про склад сім`ї має показати, що заявник допомоги (мати чи батько) проживають разом з дітьми (тобто важливо щоб і з першою дитиною, і з другою дитиною) на одній площі. Тим самим заявник допомоги утримує і проживає з двома дітьми. Враховуючи сенс цієї довідки, ви вже і пробуйте надавати або різні довідки з різних місць реєстрації, або акти огляду, складені ЖЕКом, тощо, тобто в цьому питанні, як ми і писали, нажаль, опиратися необхідно лише на розуміння з боку державних органів.

 9. МАРІЯ:

  А ЧОМУ ДРУЖИНА НЕМОЖЕ ПОЛУЧИТИ ЖОДНОГО ДОКУМЕНТУ ЗАМІСТЬ СВОГО ЧОЛОВІКА,НАВІТЬ ПРЕДЯВИВШИ СВІДОЦТВО ПРО ШЛЮБ???

  Відповідь: Тому що це представництво однієї фізичної особи за іншу фізичну особу, і це можливо, відповідно до чинного законодавства, на підставі належним чином оформленної довіреності.

 10. А что делать с первым ребенком, который не зарегестрированный по месту жительства, помощь на второго утвердят???

  Відповідь: Нажаль, так. Необхідно обох дітей зареєструвати.

Добавить комментарий