Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу мають:

—          одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

—         мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Чи надається допомога у випадку, якщо матір не перебуває в зареєстрованому шлюбі з особою з якою вона веде спільне господарство  ?

Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Чи надається допомога на дітей, які перебувають на повному державному утриманні ?

Ні не надається. Водночас якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.

Куди  звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів соціального захисту (УСЗ, совбес) населення по місцю реєстрації отримувача допомоги.  Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для призначення допомоги вперше на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

5) декларацію про доходи  та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї)

6) довідки про доходи на кожного члена сімї

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Допомога виплачується протягом шести календарних місяців.

Що робити у випадку коли особа народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю?

У цьому випадку рішення про призначення допомоги на дитину такій особі приймається органом соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Чи продовжується виплата допомоги у випадку навчання дитини ?

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата цієї допомоги припиняється у разі:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

—         надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

—         смерті дитини;

—         смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разі:

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          тимчасового працевлаштування дитини.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Законом не передбачено відмови у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям у разі, коли працездатні члени сімї не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців. Для перегляду необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення та подати декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).

Розмір допомоги на дитину одинокій матері

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом та Держкомстатом.

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Таким чином, починаючи з 01.01.2016 року, не має розрізнення і цій допомозі: мінімальна сума та максимальна сума.

Допомога надається, у випадку якщо є різниця між середньомісячним доходом сімї та прожитковим мінімумом для дитини, тобто по суті допомога залежить від доході родини за шість місяців перед зверненням до УСЗ.

Прожитковий мінімум на дитину

Категорія дітей 01.01.2019 01.07.2019  01.12.2019  
Діти віком до 6-ти років  1626 грн.  1699 грн.  1779 грн.
 
Діти віком від 6 до 18  років  2027 грн.  2118 грн.  2218 грн.
 
Діти віком від 18  років до 23 років 1921 грн. 2007 грн.  2102 грн.  
 
         
         
         

Приклад розрахунку:

Сім’я складається з 3 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років  та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї – 2500 грн. — на всю родину.

На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2500 грн/3 чоловіка= 833,33 грн.

Середньомісячний дохід визначається на підстві сумування всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один місяць.

Які доходи враховуєте, а які ні, визначено в Методиці: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02

На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1626 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 833,33 грн= 792,67 грн.

На дитину 10 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 2027 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 833,33 грн= 1193,67 грн.

Отже, на дитину 5 та 10 років така жінка буде отримувати 792,67 грн  та 1193,67 грн. відповідно,  всі шість місяців. Потім вона поновлює свої доходи в УСЗ і допомогу їй будуть перераховувати вже по новим доходам.

Важливо!

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. N 890 внесено наступні зміни:

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Розмір допомоги може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги одиноким матерям

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

Відповідь Мінсоцполітики на інформаційний запит щодо допомоги одиноким матерям

http://www.i-law.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/02/№4900_Мінсоцполітики.pdf

Tags: , , , , ,

3 237 комментариев on Допомога на дітей одиноким матерям — 2020

 1. Юлия:

  Здравствуйте, мой среднемесячный доход составляет 1518,17 грн(последние 6 месяцев). Как одинокая мать получаю минимальную выплату 291,6 — могу я рассчитывать на повышенную помощь как мать одиночка? Спасибо

  Відповідь: Нажаль, ні. Розрахунок: 1581,17 грн/ 2 особи = 759.08 грн.- на одну особу
  Допомога на дітей одиноким матерям надається, у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

  50% прожиткового мінімуму для Вашої дитини це 486 грн.

  Отже якщо від 486 грн. відняти Ваш дохід на одного члена родини — то це виходить цифра з мінусом «-273 грн.», тобто Ви отримуєте більше ніж 50 % прожиткового мінімуму на дитину, тому Вам і нараховують мінімальний розмір допомоги.

 2. Анна:

  Добрий день!Я була в шлюбі,є діти 3 та 6 років,чоловіком не всиновлені .Молодша донька спільна.Чоловік мій помер.На яку допомогу я можу розраховувати,та які потрібно зібрати документи.Дякую Вам!!!

  Відповідь: Важко відповісти на питання, не знаючи які допомоги Ви вже отримуєте, чи працевлаштовані, чи є батько у старшої доньки тощо. Наш сайт містить статті про всі види допомог сім’ям з дітьми, в них же є і підстави отримання допомог і перелік документів, ознайомтесь будь-ласка з ними, ми впевні, що Ви краще зможете зорієнтуватися на які саме допомоги Ви маєте право.

 3. София:

  Доброго дня!Я одинока мама двох дiтей (10р. 8р.) Отримую мiнiмальну допомогу. Офiцiйно не працюю (не офiцiйно на двох роботах).Звiльнена за власним бажанням три роки тому (працювала менеджером на птахофабрицi).Ми не володiемо нi рухомим, нi не рухомим майном. Прописанi в Черкассах, проживаю в Киiвськiй обл.Пiдкажiть, будь-ласка, чи можу я отримувати ще якусь допомогу. Можливо е путiвки дiтям на лiтнiй вiдпочинок? Можливо допомога, як малозабезпеченiй сiм»i? Можливо вигiдний кредит на жило? Буду вдячна, за вашу допомогу.

  Відповідь: Допомогу як малозабезпеченій родині -теоретично призначення можливо для Вас, при умові що Ви офіційно працевлаштуєтесь і Ваш середньомісячний дохід буде замалий від забезпечення прожиткового мінімуму. На сайті є стаття про цей вид допомоги : http://i-law.kiev.ua/?p=316
  Щодо кредиту на житло, то існує Програма кредитування фізичних осіб на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 343 „Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов”, відповідно до цієї Постанови Ви повинні потребувати поліпшення життєвих умов, Ви ж про це не пишете нічого, для того, щоб надати Вам точнішу відповідь. Окрім того, за цією програмою є і інші умови, як то Ви повинні стояти на обліку в черзі за поліпшення житлових умов, платоспроможність Ваша повинна відповідати критирієм встановлених Постановою КМУ. Краще якщо Ви звернетесь з цього питання до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.Такі фонди є в усіх областях.
  Щодо літнього відпочинку для дітей, то нажаль законодавством для Вас не передбачено такого роду пільга. Але для одиноких матерів у випадку їх офіційного працевлаштування надається додатквого 7-денна відпустка, окрім того, офіційно працюючи Ви маєте переважне право при звільненні, не бути звільненою, або при прийомі на роботи- бути прийнятою. Окрім того, офіційно працюючи, Вам також як одинокій матері будуть пропонувати відпочинок для дітей з частковим відкшодуванням, як для застрахованої особи.

 4. Ольга:

  Доброго дня. Я розлучена, маю сина 6 років, працюю, мій дохід 1650 грн. Скажіть, будь ласка, чи можу я розраховувати на допомогу одиноким матерям?

  Відповідь: Одинока мати як визначення в чинному законодавстві- це не та мати, яка виховує дитину самостійно або розлучена. Право на допомогу мають:
  — одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
  — мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
  Якщо в свідоцтві про народження Вашого сина записан батько, який і наразі, після розлучення, залишається його батьком, то право на цей вид допомоги Ви не маєте.

 5. Добрий вечір!сьогодні мене визнали інвалідом з дитинства і дали другу групу,це при тому,що я отримую допомогу,як одинока мати.Скажіть будь-ласка чого мені чекати дальше?

  Відповідь: Доброго дня, Галина. Якщо питаючи що буде далі, Ви маєте на увазі, чи припинять Вам виплачувати допомогу на дітей, як одинокій матері або чи вплине це на виплату державної соціальної допомоги, то відповідь- ні, не вплине, і ці два види соціальної допомоги не залежать одна від одної.
  У випадку з допомогою на дітей, як одинокій матері — ви отримуєте допомогу саме на дітей, відповідно до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», і відповідно до ст. 18-2 вищевказаного Закону, допомога на дітей, одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.
  Щодо державної соціальної допомоги, як інваліду з дитинства, то відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» Ви маєте право згідно ст. 2 вищевказаного Закону на 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (це буде складати приблизно 715,20 грн.).
  Відповідно до ст. 8 Вам необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання з завою про призначення цього виду допомоги, до заяви додати довідку МСЕК, та документи про вік та місце проживання.

 6. Наталія:

  Доброго дня.Я одинока мати з двома дітьми ( 9 і 3 роки).Ще отримую допомогу як малозабезпечена сім»я.В дитячому садочку і в школі мені сказали,що ніякі довідки не впливають на суму оплати за харчування дітей,хоч я приносила довідки з соц.забезу про те,що є одинокою матір». і отримую допомогу.Це правильно чи я маю право на пільги?

  Відповідь: Чинне законодавство України вимагає від батьків вносити оплату за харчування, зокрема, статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р., визначено, що батьки вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день у міській місцевості та 30% у сільській.
  Плату визначають один раз на рік з урахуванням матеріального стану сім’ї та режиму роботи закладу.
  На сьогодні пільги в оплаті за харчування в дитячому садку мають діти з малозабезпечених, багатодітних родин; діти, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи; дітей, які відвідують спеціальні дошкільні навчальні заклади або санаторні групи для дітей з латентною тубінфекцією.
  Відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, звільнення батьків від сплати або зменшення розміру плати за харчування у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися на протязі року, але не більще одного разу, пілся подання відповідних документів (довідку з Органу праці та соцільного захисту населення, що отримуєте допомогу як малозабезпечина родина, довідку про сукупний дохід кожного члена сім’ї за попередній квартал, та довідку про склад сім’ї).
  Отже, Ви маєте право на звільнення або зменшення плати за харчування в садочку на підставі того, що є малозабезпечиною родиною.
  Щодо порядку звільнення від оплати за харчування в школі: відповідно до Постанови КМУ «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.96.2002 року № 856 діти, які отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про дердавну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» забезпечуються безоплатними обідами у загальноосвітних навчальних закладах у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки.
  Отже, в школі Ви також маєте право на безоплатне харчування, пісдтавою для якого є довідка з Органу праці та соуіального захисту наслеення, про те, що Ви є малозабезпечина родина.

 7. Наталя:

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, згідно якого закону я маю право отримувати допомогу на дитину до 3 років, що перевищує мінімальний розмір. Оскільки в органах соцзабезпечення сказали, що такого виду допомоги не існує.
  Дякую!
  Відповідь: Доброго дня, Наталя! Вам необхідно посилатися на Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та Постанову КМУ «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сімям з дітьми» від 27 грудня 2011 року № 1751, відповдно до п. 22 вищевказної Постанови КМУ вказується, що для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку урозміру, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім’ї та декларація про доходи та майновий стан.
  Ми Вам порадимо уважно прочитати сатттю ttp://i-law.kiev.ua/?p=154, з цієї статті Ви зможете почерпнути перелік всіх необхідних документів і навіть зразки заяв, заповнити все необхідне, надати всі копії документів та здати їх до органу праці та соціального захисту населення. Якщо працівнк відмовиться приймати їх у Вас, вимагайте зустрічі з керівництвом. Це не Ваш обов’язок доводити нормативні акти, на підставі яких Ви маєте право на допомогу, заповнюйте заяву, додавайте документи та здавайте все до Органу.

 8. Анна:

  Підкажіть, будь ласка, я розведена жінка, маю доньку 5-ти років, власного житла не маю (квартиру винаймаю), працюю. Чи маю я право на соціальну допомогу ??

  Відповідь: Доброго дня, Анно! Не зрозуміло про який вид допомоги Ви питаєте: про допомогу як малозабезпечина родина або про допомогу, як мати — одиначка, якщо Ви такою є, або ж про інший вид допомоги, з урахування можливо статусу Вашої дитини.
  Також Ви не наводите суму сукупного середньомісячного доходу на родину, щоб визначити чи маєте Ви право на вищевказані допомоги.
  Ми надамо Вам посилання на статтю по допомозі, як малозабезпечена родина, з неї Ви зрозумієте чи маєте Ви право на ці види допомоги, в цих же статтях є розрахунок, який допоможе Вам детальніше зорієнтуватися.
  http://i-law.kiev.ua/?p=316
  Якщо ж Ви маєте на увазі інший вид допомоги, то уточніть, будь-ласка, який саме.

 9. Доброго дня. Я одинока мати, одружена не з батьком дитини. Чоловік отримує мінімальну заробітну плату, я не працюю, дитині 8 років. Який розмір допомоги мені повинен виплачуватися?
  Дякую!

  Відповідь: Доброго вечора, Валентина! Ви не вказуєте про яку допомогу ви запитуєте. Якщо мова йде про допомогу одинокій матері, то відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження порядку призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» право на отримання допомоги як одинока мати, мають матері, в свідоцтві про народження дітей у яких відсутній запис про батька або запис зроблений за вказівкою матері, відповідно до ст. 135 СКУ.
  Якщо Ви повторно одружилися і Ваш чоловік не всиновлював Вашу дитину, то ваше право на отримання допомоги зберіглось. Розмір допомоги буде дорівнювати: різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу
  за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Враховуючи, що ми Ваш середньомісячний дохід не знаємо, розрахувати точну суму не зможемо.
  Якщо ж в листі Ви запитуєте про розмір допомоги, як малозабезпечина родина, то для цього виду допомоги, Ви, як працездатний член родиин, повинні працювати або знаходидится на обліку в центрі зайнятості. Більш детальну інформацію про цей вид допомоги, розмір, умови отримання, Ви зможете дізнатись з нашої статті :http://i-law.kiev.ua/?p=316

 10. Алла:

  Доброго дня. Я отримую мінімальну допомогу як одинока мати вже восьмий рік. Два роки тому я змінила місце проживання, але допомогу так і отримую за місцем реєстрації. Чи можу я отримувати допомогу за місцем проживання та отримувати максимальний розмір допомоги, якщо зарплатня моя не перевищує мінімальної?

  Відповідь: Для того щоб отримувати допомогу за Вашим новим місцем мешкання необхідно звернутися до Органу праці та соціального захисту населення за місцем мешкання та подати заново всі документи. Отже, так, допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
  Щодо можливості максимального розміру, то адопомога ндається, у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  Незнаючи Ваш середньомісячний дохід за останні шість місяців ми не можемо впевнено відповісти, чи маєте Ви право на підвищену допомогу.
  Розмір допомоги, яка надається з урахуванням доходів сім’ї, може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.
  ОТже, якщо Ваші доходи змінилися з часу призначення допомоги, Ви можете звернутися до органу праці та соціального захисту населення з відповідною заявою.
  Більш детально про цей вид допомоги Ви можете дізнатись з наступної статті: http://i-law.kiev.ua/?p=183

Добавить комментарий