Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу мають:

—          одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

—         мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Чи надається допомога у випадку, якщо матір не перебуває в зареєстрованому шлюбі з особою з якою вона веде спільне господарство  ?

Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Чи надається допомога на дітей, які перебувають на повному державному утриманні ?

Ні не надається. Водночас якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.

Куди  звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів соціального захисту (УСЗ, совбес) населення по місцю реєстрації отримувача допомоги.  Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для призначення допомоги вперше на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

5) декларацію про доходи  та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї)

6) довідки про доходи на кожного члена сімї

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Допомога виплачується протягом шести календарних місяців.

Що робити у випадку коли особа народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю?

У цьому випадку рішення про призначення допомоги на дитину такій особі приймається органом соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Чи продовжується виплата допомоги у випадку навчання дитини ?

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата цієї допомоги припиняється у разі:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

—         надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

—         смерті дитини;

—         смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разі:

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          тимчасового працевлаштування дитини.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Законом не передбачено відмови у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям у разі, коли працездатні члени сімї не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців. Для перегляду необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення та подати декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).

Розмір допомоги на дитину одинокій матері

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом та Держкомстатом.

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Таким чином, починаючи з 01.01.2016 року, не має розрізнення і цій допомозі: мінімальна сума та максимальна сума.

Допомога надається, у випадку якщо є різниця між середньомісячним доходом сімї та прожитковим мінімумом для дитини, тобто по суті допомога залежить від доході родини за шість місяців перед зверненням до УСЗ.

Прожитковий мінімум на дитину

Категорія дітей 01.01.2019 01.07.2019  01.12.2019  
Діти віком до 6-ти років  1626 грн.  1699 грн.  1779 грн.
 
Діти віком від 6 до 18  років  2027 грн.  2118 грн.  2218 грн.
 
Діти віком від 18  років до 23 років 1921 грн. 2007 грн.  2102 грн.  
 
         
         
         

Приклад розрахунку:

Сім’я складається з 3 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років  та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї – 2500 грн. — на всю родину.

На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2500 грн/3 чоловіка= 833,33 грн.

Середньомісячний дохід визначається на підстві сумування всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один місяць.

Які доходи враховуєте, а які ні, визначено в Методиці: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02

На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1626 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 833,33 грн= 792,67 грн.

На дитину 10 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 2027 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 833,33 грн= 1193,67 грн.

Отже, на дитину 5 та 10 років така жінка буде отримувати 792,67 грн  та 1193,67 грн. відповідно,  всі шість місяців. Потім вона поновлює свої доходи в УСЗ і допомогу їй будуть перераховувати вже по новим доходам.

Важливо!

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. N 890 внесено наступні зміни:

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Розмір допомоги може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги одиноким матерям

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

Відповідь Мінсоцполітики на інформаційний запит щодо допомоги одиноким матерям

http://www.i-law.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/02/№4900_Мінсоцполітики.pdf

Tags: , , , , ,

3 237 комментариев on Допомога на дітей одиноким матерям — 2020

 1. Наталя:

  Я отримую пенсію як напівсирота. Мені вже 18 р., закінчила перший курс вузу. Не видають пенсію за літо, обіцяють аж в жовтні, але не гарантують, що за літні місяці вона буде. Чи правильно це і що потрібно робити?(довідку з місця навчання подавала в травні, перед повноліттям)

  ВІідповідь: Для повного розуміння осбтавин справи для нас, необхідно, Наталя, було б назвати вид допомоги, який Ви отримуєте. Законодавство України не містить визначення поняття «напівсирота». Виходячи з того, що сиротою вважається дитина, батьки якої померли або загинули, напівсиротою можна вважати дитину, один з батьків якої помер або загинув. Тому, припустимо, що мова йде про допомогу при втраті годувальника. Отже, чинним законодавством передбачено: Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, мають право на пенсію в разі втрати годувальника – до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років. Отже, як ми розуміємо, державні органи занадто пізно внесли дані, про те, що Ви продовжуєте навчання за денню формою після повноліття. Порадимо, написати заяву на ім`я керівника про те, що Вами продовжено навчання на денній формі, про що Вами було повідомлено зазадлегідь, тому згідно чинного законодавства Ви маєте право на подальше отримання допомоги, в тому числі і протягом літа після повноліття, просіть не порушуваті Ваші права на допомогу відповідно до законодавства.

 2. Наталя:

  Якщо я студентка, 18 р, то чи виплачуватимуть мені пенсію під час літніх канікул і чи мають право затримувати мені її видачу?

  Відповідь: Будь-які державні та соціальні виплати затримувати не можуть, адже це соціальна підтримка держава, яка забезпечує достійний рівень життя. Щодо пенсії, то не зрозуміло про яку пенсію йде мова? уточніть будь-ласка.

 3. Стосовно визначення поняття «ОДИНОКА МАТИ»

  Визначення поняття «одинокої матері» можна знайти у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9. Згідно з пунктом 9 цієї постанови одинокою матір’ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує й утримує дитину сама.

  За цим визначенням для визнання «іншої жінки» одинокою необхідно дві ознаки: вона і виховує дитину, і сама її утримує.

  Участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої.

  Таким чином до категорії одинокої матері відносяться: жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

  Відповідь: Дякуємо Інна, за визначення, воно згадується нами в консультаціях користувачів. Єдине, що хотілось би зауважити, що це визначення ВСУ трактується для статусу оинокої матері, за виключенням одиноких матерів, які бажають отримувати допомогу як одинока матір. Тобто для отримання додаткової відпустки на підприємстві одинока мати, яка має чоловіка, але розлучена з ним і виховє дитину сама- це твердження підходить, адля призначення допомоги як малозабезпечина мати — ні. Для допомоги вже вступає в дію ЗУ «Про дежравну допомогу сім`ям» з дітьми» та відповідна Постанова КМУ.

 4. юлия:

  Добрый день, скажите, пожалуйста,МОЯ СЕСТРА РОДИЛА В 2010 Г. РЕБЁНКА(ЗАПИСЬ ПРО ОТЦА В СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О РОЖДЕНИИ ОТСУТСТВУЕТ)НО ТАК КАК ОНА ПРОЖИВАЛА С ОТЦОМ РЕБЁНКА И ВЕЛА ОБЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО ТО ПОМОЩЬ ОДИНОКОЙ МАТЕРИ НЕ ПОЛУЧАЛА,В 2013 Г. ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА И РЕБЁНОК ИМ НЕ УСЫНОВЛЕН,ТО ИМЕЕТ ЛИ ТЕПЕРЬ ОНА ПРАВО НА ПОМОЩЬ ОДИНОКОЙ МАТЕРИ НА ЭТОГО РЕБЁНКА.СПАСИБО,ОЧЕНЬ ЖДЁМ ОТВЕТА

  Відповідь: Відповідно до чинного законодавства, на допомогу як одинока матір Ви не маєте право. Адже право на допомогу мають: одинокі матері (які не перебувають у шлюбі). Якщо у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною). Чя частина закону на Вас не розповсюджується, тому на допомогу Ви не маєте право, навіть незважаючи на те, що дитина не всиновлена.

 5. Злата:

  здравствуйте!
  я вдова, сыну 4 года…получаю минимальную пенсию по утрате кормильца…
  в собесе сказали, что я не имею право на статус матери-одиночки…
  так ли это и могу ли я расчитывать на выплаты и льготы?
  спасибо

  Відповідь: Відмова Управління соціального захисту правомірна. Мати-одиначка — це не та, яка виховує дитину сама, а та, у свідоцтві дитини якої відсутній запис про батька. В статті на сайті на цю тему детально описано про цей вид допомоги та умови її отримання, ознайомтесь.

 6. Яна:

  Добрий вечір! Дате мені відповідь, якщо можете: народилась дитина без батька, мама дитини працює на державній роботі, чи є пільги на роботі? і окрема допомога на дитину, крім тих грошей що дає держава????

  Відповідь: Для того, щоб визначитись з пільгами, необхідно зрозуміти, чи підпадаєте Ви під категорію мати одиначки. Даємо визначення: одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
  Відповідно до ст. 135 Сімейного коднексу України, якщо при народженні дитини жінка не перебуває у шлюбі і запис ім’я та по батькові дитини у книзі Реєстрації народжень робиться за вказівою матері, відповідно в свідоцтві про народження дитини запис про батька буде зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
  Тобто одинока мати — це жінка, яка має дитину, батьківство якої фактично не визнано (немає спільної заяви батьків, заяви батька, рішення суду).
  Якщо Ви під цю категорію підпадаєте, тоді звертайтесь за допомогою на дитину одинокій матері. Більше детально про цей вид допомоги значиться тут: http://i-law.kiev.ua/?p=183

  Щодо пільг на підприємстві як матері одиначці. Визначення терміна «одинока мати» застосовується ширше у випадку надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток.
  В цьому випадку для визначення “одинокої матері” необхідно дві ознаки: жінка і виховує дитину і сама її утримує (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).
  Отже, якщо Ви вважаєтесь одинокою матір’ю для пільг трудового законодавства, тоді Ви маєте право на додаткову відпустку. згідно Закону України № 1343-УІ від 19.05.2009 до ст.19 ЗУ «Про відпустки» це 10 календарних днів, а загальна тривалість цієї відпустки по декількох підставах не може перевищувати 17 календарних днів (на даний час 14 днів).

  Щодо інших допомог, то порадимо ознайомитися з статтею на сайті на тему: допомога як малозабезпечина родина, можливо Ви зможете на нею претендувати.

 7. Олеся:

  Добрий вечiр!Як що першiй дитинi 5-р вона получаэ 674грн пенсiї (по втратi годувальника).Другiй дитинi 1-р я отримую 1272грн чоловiк не працюэ.Чи вийде менi якась допомога?

  Відповідь: Допомога як малозабезпечина родина? Чи як мати одиначка? Незрозуміл Ваш запит. Якщо як малозабезпечина родина, то доки Ваш чоловік не працює, право на цю допомогу Ви не маєте. Якщо Ви взагалі запитуєте про будь-який розмір допомоги, то сайт містить статті про всі види допомог, в яких дуже прозоро описано для якої категорії населення та при яких умовах Ви маєте право на цю допомогу, порадимо ознайомитися.

 8. Татьяна:

  Добрый день. У меня такая ситуация. Мальчику 14 лет, живёт с отцом, мать 26 декабря ушла из дома и не вернулась. Родители живут в разных городах и уже произведены 2 года. Как оформить отец одиночка, и будут ли льготы при поступлении ребенку. Заранее огромное спасибо за ответ.

  Відповідь: Що стосується прав одинокого батька, то маємо наступні обмеження порівняно з наданим вище переліком пільг для одиноких матерів:
  – право на допомогу на дітей надається одинокому батьку лише у разі смерті дружини;
  – одинокому батьку не передбачено надання додаткових гарантій щодо працевлаштування;
  – одинокий батько не має права на першочергове отримання жилих приміщень, у випадку коли потребує поліпшення житлових умов;
  – не встановлено обов’язок розглядати спори про відмову у прийнятті на роботу одинокого батька (при наявності дитини віком до 14 років) безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах.
  У випадку якщо матір дитини жива, але не бере участі у вихованні чи утриманні дитини, батько дитини не може розраховувати на допомогу від держави на дітей відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» № 2811-XII від 21.11.1992.
  Отже, пільги при вступі у ВНЗ не передбачено для Вас, і визначити Вас як батька-одинака також не можливо. Навіть визнання мати безвісно відсутньою в судовому порядку не є підставою для набуття статусу батька одинака, лише у разі оголошення мати померлою.

 9. Наташа:

  Здраствуйте! Я инвалид с детства и мать одиночка, дочке 2 года,получаю пенсию в размере 986грн,помощь как матери-одиночке 290грн и по уходу за ребенком до 3-х лет 130грн.Имею ли я право на получение помощи как мать-одиночка в максимальном размере или максимальный размер по уходу за ребенком?

  Відповідь: Щодо підвищеної допомоги на дітей одиноким матерям. Допомога надається, у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  Отже, 50 % прожиткового мінімуму для Вашої дитини дорівнює 486 грн.
  Середньомісячний сукупний додіх на одну особу дорівнює 1406/2 = 703 грн.
  Різниця між 486 грн.- 703 грн = «- 217» грн. Тобто різниця немає, доходів бильше ніж 50 % пррожиткового мінімуму для дитини.
  Тобто за Вашими доходами Вам і платять мінімальну суму для дитини.

  Щодо підвищеної допомоги по догляду до 3-х років.
  То виходячи із ціфр, що Ви надалі, право на підвищену допомогу Ви маєте десь у розмірі 509 грн., це вже враховуючи 130 грн.
  Але передивіться уважно ще раз Ваші доходи за останні 6 місяців, чи вірно Ви вказали всі види допомог, так наприклад, допомогу при народженні Ви вже не отримуєте? Адже вона також включається. Якщо ж все таки все вірно указали, тоді ознайомтесь з статтею http://i-law.kiev.ua/?p=154 та подавайте документи на підвищену допомогу.

 10. Оксана:

  Добрий день. В мене така ситуація,я зараз вагітна 5 місяць. З чоловіком в шлюбі прожили 4 місяці. Зараз він подав на розлучення і нас розвели. Я на даний час ніде не працюю.Живу в мамиз двома дітьми ( 12.17 років від першого шлюбу)Чи буду я мати право на допомогу яяк мати одиночка? ( до заміжжя яяяя була приватним підприємцем)

  Відповідь: Все залежить від того як Ви зареєструєте дитину при народженні.
  Право на допомогу мають:
  — одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
  Тобто саме не немовля Ви зможете отримувати допомогу як мати одиначка, якщо буде відсутній запис про батька у свідоцтві про народження або запис буде зроблено за Вашою вказівкою.

Добавить комментарий