Процедура призначення

Кому надається допомога

Для застрахованих осіб

Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»  допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні, крім поховання пенсіонерів , безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві.

До членів  сім’ї застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Для прикладу, якщо померла Ваша мама чи батько, які вже не працювали, і були на Вашому утриманні, то Ви маєте право на отримання цієї  допомоги.

Потрібно зазначити, що допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Важливо сказати, що звернутися за призначенням допомоги на поховання можна в будь-який час (оскільки терміни давності для звернення за допомогою не встановлені). При цьому розмір допомоги визначатиметься виходячи з дати смерті, а не на дату звернення за нею.

Для безробітних

Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснили поховання.

Потрібно зазначити, що у разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання за Законом  України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими актами.

Допомога на поховання виплачуються, якщо звернення щодо її отримання надійшло не пізніше 6 місяців після смерті безробітного.

Для пенсіонерів

Відповідно до статті 53 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера.

При цьому не має значення  вік та вид пенсії, яку отримував пенсіонер, оскільки в деяких випадках для призначення пенсії вік особи, якій має бути надана пенсія, не враховується: пенсія по інвалідності, пенсія за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інші. Крім того, деяким особам скорочено пенсійний вік на 5 або 10 років: працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, водіям місцевого пасажирського транспорту тощо.

 

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Статтею 21 Закону №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності» передбачено, що у разі смерті потерпілого Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань зобов’язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно і в повному обсязі виплатити одноразову допомогу особам, що перебували на утриманні померлого;

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’язаних з цим ритуальних послуг.

 

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Постанова КМУ «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиялення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» № 99 від 31.01.2007 року передбачає що допомога надається за останнім місцем проживання померлого з коштів місцевого бюджету.

Допомога на поховання надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи, у розмірі встановленому на день смерті.

 

Куди звертатися за допомогою

Для застрахованих осіб

Допомога на поховання надається за основним місцем праці застрахованої особи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків.

Для безробітних

Допомога на поховання повинна бути виплаченою у центрі зайнятості за місцем його реєстрації безробітного за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на випадок безробіття.

Для пенсіонерів

За допомогою на поховання пенсіонера необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання пенсіонера (незалежно від того — знаходився він у трудових відносинах на момент настання смерті чи ні).

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Допомога на поховання для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві виплачується Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

За допомога на поховання необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого.

 

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для застрахованих осіб.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Довідку про перебування померлого чоловіка на Вашому утриманні надає ЖЕК за місцем проживання. За отриманням такої довідки Ви також можете звернутися до відповідного управління житлово-комунального господарства, виконавчого органу райради (міськради).

Надання ЖЕК довідок про перебування особи на утриманні передбачено ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. N 1105.

Для безробітних

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:

підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);

засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;

засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Для пенсіонерів

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:

підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);

засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Для одноразової допомоги — довідка про середню заробітну плату померлого за останні 6 календарних місяців роботи.
Для відшкодування витрат на поховання — оригінали платіжних документів (чек, квитанція тощо) про витрату коштів під час поховання померлого

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиялення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого та довікди про смерть.

 

Розмір допомоги на поховання

Для застрахованих осіб

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, але не менше розміру прожиткового мінімуму.

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» по страхових випадках, які настали з 1 січня 2012 року, допомога на поховання надається за рахунок коштів Фонду у розмірі 2200 гривень. По теперішній час розмір допомоги залишається незмінним.

Для безробітних

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснили поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Для пенсіонерів

У разі смерті пенсіонера  особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Одноразова допомога розраховується Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань виходячи з середньої заробітної плати померлого. Витрати на поховання здійснюються в межах норм.

Потрібно зазначити, що на підставі п. 6 Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. №826, розмір і процедура проведення і обліку витрат на поховання і пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Фонду для обласних управлінь його виконавчої дирекції на диференційованій основі відповідно до фінансових можливостей і місцевих умов за поданням виконавчої дирекції Фонду. Граничні розміри витрат на поховання потерпілого і пов’язаних з цим ритуальних послуг затверджені постановою правління Фонду від 6 березня 2006 року N 13.

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Розмір допомоги на поховання встановлюється органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг.

Допомога на поховання за рахунок коштів підприємства

Матеріальна допомога на поховання померлого працівника може бути надана за розсудом роботодавця.

Відповідно до Податкового кодексу України допомога може надаватися роботодавцем померлого платника податків як у грошовій формі, так і у вигляді оплати послуг сторонніх організацій (ритуальних послуг, оплата автотранспорту). Для її отримання необхідна заява, копія свідоцтва про смерть і наказ роботодавця.
У разі виплати допомоги роботодавцем своєму працівнику на поховання померлого родича або поховання колишнього працівника (не за останнім місцем роботи), сума допомоги підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги на поховання

1. Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

2. Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням».

4. Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

5. Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності».

 

Tags: , , ,

175 комментариев on Допомога на поховання – 2016

 1. олег:

  Підкажіть будь-ласка. Помер чоловік 33 роки. Проте ніде офіційно не працював, немає жодного року стажу. Куди звертатись, і чи взагалі призначається у такому випадку допомога на поховання?

  Відповідь: Допомога на поховання виплачується навіть безробітним. В нашій статті детально описано куди звертатися, який перелік документів та розмір допомоги для безробітних. http://i-law.kiev.ua/?p=278

 2. Вячеслав:

  Добрий день! Підкажить будь-ласка, куди звернутися для отримання допомоги на поховання у разі смерті людини, яка на день смерті працювала та ,одночасно, отримувала пенсію по інвалідності?

  Відповідь: Допомога на поховання надається за основним місцем праці застрахованої особи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків. Тобто, звертатися у Вашому випадку необхідно туди, де померла особа працювала.

 3. Володимир:

  Добрий день! В мене 15 квітня помер дідусь, 12-13 числа, до нас прийшла почтальонка 15 числа і сказала що не дасть пенсію, що мені робити в такій ситуації, ци зобовязані нам ще відати пенсію за попередній місяць+ одноразова виплата в розмірі двомісячної пенсії.

  Відповідь: Однаразова виплата в розмірі двомісячної пенсії — це допомога на поховання, вона у Вашому випадку буде надаватися ПФУ за місцем мешкання Вашого дідуся. Перелік документів, строки та порядок отримання цієї допомоги детально описан в статті: http://i-law.kiev.ua/?p=278
  Щодо пенсії за попередній місяць. Відповідно до ст. 52 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вказує:
  1. Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується — по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали
  вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.
  2. Члени сім’ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті,
  належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.
  3. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк
  сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.»
  Таким чином, Вам необхідно звернутися до того ж УПФУ в районі проживання Вашого дідуся за отриманням пенсії, що залишилась недоотриманою.

 4. Євген:

  Доброго дня. в мене помер батько (24.03.13р.), в нього на роботі заборгованість по зарплаті з вересня минулого року, ще невиплачені лікарняні за літо 2012р. (соцстрах перерахував гроші на рахунок підприємства ще в жовтні, до сьогодні не виплатили (на підприємстві кажуть що в них всі рахунки арештовані)), подав документи в підприємство щоб виплатили допомогу на поховання.
  В які терміни підприємство мало б виплатити заборгованість по зарплаті, лікарняне та допомогу на поховання?

  Відповідь: У Вашій ситуації законодавчі терміни не зовсім є актуальними. У Вашому випадку необхідно зрозуміти підстави арешту рахунку підприємства: банкротство чи виконавче провадження тощо. В залежності від того, в якому статусі підприємство, строки та умови різні. В будь-якому разі Ви є першим кредитором щодо допомоги на поховання.
  Передусім порадимо: звернутися з письмовим запитом на підприємство щодо стану підприємства на данний час, спитайте про строки виплати допомоги на поховання. В залежності від відповіді, вже далі зможете діяти або спитати поради у нас.
  Окрім того, звертаю Вашу увагу, що невиплачені лікарняні та заробітня плата Вашому батьку, це вже є Вашою спадщиною, оформлюйте спадщину, звертайтесь в нотаріальну контору, пишіть заяву на спадщину, адже виплату нарахованої, але не виплаченої заробітньої плати та лікарняних вже можуть зробити лише спадкоємцю.

 5. Николай:

  Доброго дня.
  Мати померла, через тиждень після звільнення, у віці 50 років.
  Працівники РАГСу направили до органу соціального захисту населення для отримання допомоги на поховання.
  Сума допомоги склала 150 грн.

  Відповідь: Незрозуміло питання, чи взагалі Ви його ставите? На час звернення Ваша мати перебувала на обліку в Центрі зайнятості?
  В будь-якому випадку, розмір допомоги залежить від статусу особи на час смерті, але сума 150 грн. допомоги не відповідає розмірам на даний час, окрім того, Органи праці та соціального захисту населення не надають допомогу на поховання, в нашій статті детально зазначено хто надає допомогу в конкретному випадку та статусі померлої особи.http://i-law.kiev.ua/?p=278

 6. Alena:

  Доброго дня. в мене помер батько він 3 роки як ніде непрацював але мав свідоцтво про державне соціальне страхування. я на даний момент знахожусь в дикретній відпустці в яку пішла із державної роботи. мама інвалід 3 гр. скажіть чи маємо ми право на якусь допомогу.

  Відповідь: На допомогу на поховання Ви маєте у будь-якому випадку. Більш детально про цей вид допомоги зазначен в статті: http://i-law.kiev.ua/?p=278 Статус Вашого батька — застахована особа.
  На допомогу як малозабезпечина родина, у випадку якщо Ваш середньомісячний дохід замалий та немає інших підстав для відмови в призначенні цієї допомоги. http://i-law.kiev.ua/?p=316
  Ви не вказуєте чи отримуєте допомоги на дитину? вік дитини? можливо допомогу на дитину як одинока матір, якщо Ви такою є. Про всі види допомоги зазначено на нашому сайті, спробуйте скористатись.

 7. марина:

  Доброго дня! Прошу надати роз`яснення в такій ситуації. Моя мама (пенсійного віку) померла за кордоном під час паломництва . Тіло доставлено в Україну та поховано в Україні. Смерть зареєстровано в державі Ізраїль. В наявності є свідоцтво про смерть,видане міністерством внутрішніх справ Ізраїлю,його нотаріально завірений переклад українською мовою, документи репатріаційної служби Ізраїлю.На документах проставлено апостиль. Проте управлінням Пенсійного фонду даний пакет документів не береться до уваги ,так як смерть зареєстрована не в Україні. Як можливо отримати допомогу зг.чинного законодавства?

  Відповідь: Віддмова ПФУ є незаконною. Зверніться ще раз до ПФУ з усіма документами та посилайтесь при цьому на п.50 Постанови Пенсійного Фонду України № 22-1 від 25.11.2005 р. «Про затвердження порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — «У разі реєстрації смерті компетентними органами іноземної держави, законодавством яких не передбачена видача зазначених довідок, замість довідки про смерть надається свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані в консульській установі.Керівником управління Пенсійного фонду на звороті довідки про смерть або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть чи копії свідоцтва про смерть або іншого документа, легалізованих в консульській установі, для отримання допомоги на поховання проводиться запис про виплату допомоги на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.На документах, згідно з якими проведено виплату допомоги на поховання (довідка про смерть або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на
  поховання чи копія свідоцтва про смерть або інший документ, легалізовані в консульській установі), проставляється штамп «Оплачено» із зазначенням дати із підписом особи, яка провела
  виплату.
  Таким чином, чинним законодавством не обмежується призначення та виплата допомоги на поховання, якщо пенсіонер помер за межами України, якщо свідоцтво про смерть, легалізоване відповідно до чинного законодавства, Ви маєте право на отримання допомоги.

 8. Іванна:

  Добрий деня!У мене помер син в рік і один місяць. До декрету я ніде не працювала а після смерті звирнувшись за одноразовою допомогою на поховання нам відмовили. Підскажіть будь ласка чи належить така виплата і якщо так то куда звертатись.

  Відповідь: Так, Ви маєте право на отримання допомоги на поховання. Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснили поховання.
  Потрібно зазначити, що у разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими актами.
  Допомога на поховання виплачуються, якщо звернення щодо її отримання надійшло не пізніше 6 місяців після смерті безробітного.
  Допомога на поховання повинна бути виплаченою у центрі зайнятості за місцем його реєстрації безробітного за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на випадок безробіття.
  Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:
  підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);
  засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;
  засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).
  Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснили поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.
  Можливо Ви звертались до Пенсійного фонду за цією допомогою, то вони дійсно мали підстави Вам відмовити, зверніться до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, якщо не пройшло 6 місяців

 9. Станіслав:

  Добрий день ! Будь ласка порадьте куди звертаись за одноразовою допомогою після смерті матері ( пенсіонера ) ? Сказали що можна звернутись до сільради з паспортом і довідкою про смерть. Чи треба заява на ім`я голови сільради, якщо так, то у довільній чи іншій формі ? Скільки ця допомога складає ? Буде дуже вдячний Вам за відповіді.

  Відповідь.
  Відповідно до ст. 53 ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” – у разі смерті пенсіонера, особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.
  Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання вищезазначеної допомоги, також копія паспорта та ІПН особи, яка здійснила поховання.
  За допомогою на поховання пенсіонера необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання пенсіонера (незалежно від того – знаходився він у трудових відносинах на момент настання смерті чи ні).
  Отже, Вам необхідно звернутися за допомогою на поховання до органів Пенсійного фонду за місцем проживання Вашої померлої матері, форма заяви про виплату допомоги Вам буде надана безпосередньо в органі ПФ, куда Ви звернетесь за допомогою на поховання. Розмір допомоги буде складати розмір двомісячної пенсії, яку Ваша матір отримувала на момент смерті.
  До сільради за допомогою на поховання звертаються у випадку, якщо померла особа ніде не працювала, пенсії не отримувала, на обліку в фонді заяйнятості не перебувала.

 10. Ірина:

  Доброго дня! У мене помер синочок на наступний день після народження, нам надали Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання але ми не звернулись за цією допомогою та, впринципі, й не подумали тоді про таке. Підскажіть, будь ласка, чи можна звернутись за отриманням допомоги на поховання зараз якщо синочок помер ще 25 травня 2011 року?

  Відповідь
  Допомога на поховання надається в день звернення за нею впродовж шести місяців після смерті особи.

Добавить комментарий