Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Цю допомогу призначають незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або чи була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).

Водночас пенсіонерам (неважливо працюють вони чи ні) допомога не виплачується.

Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.

Куди і коли звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена, тільки якщо буде надана довідка про те, що Ви не отримуєте цю допомогу по місцю реєстрації.

На відміну від допомоги при народженні тут не має чітких обмежень. Якщо на момент звернення Ви маєте право на допомогу, то Вам цю допомогу призначать , навіть якщо це відбудеться за місяць до виповненню дитині 3 років. Водночас потрібно розуміти що тим, хто запізниться не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла б накопичитись за 3 року. Їм буде доплачено тільки за 3 місяці, які передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. В повному обсязі без ніяких часових обмежень заборгованість буде виплачена лише при умові що допомога вже назначено, але своєчасно не виплачена з вини державного органу, який відповідальний за її призначення і виплату.

Строк протягом якого виплачується допомога

 

Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до дня досягнення дитиною 3 річного віку.

Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням  допомоги по вагітності та пологам, іншим особам – не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.

Чи можуть працювати чи займатись підприємницькою діяльністю особи, які здійснюють догляд за дитиною

Так, можуть у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або ця особа провадить підприємницьку діяльність.

Важливо зазначити, що якщо говорити про неповний робочий день, то неважливо як працює особа на 0,1 чи 0,99 ставки – допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі.

Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у зв’язку з навчанням, фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно надати:

—          Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. за № 96. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення. (Із зразком такої заяви Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=621 )

—          Копію  або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватним підприємцем, до неї, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);

—          Копію свідоцтва про народження дитини;

—          Копію трудової книжки;

—          Довідку з місця навчання – для тих хто вчиться;

—          Довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається – для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти довідку про це);

—          Копію свідоцтва про державну реєстрацію – для підприємців;

—          Копію рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновлювачів і опікунів;

—          Довідку про склад сім’ї з ЖЕКу  і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний. (Із зразком такої декларації про доходи Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=639);

—          Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).

Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні дитиною 3-річного віку.  Також цю допомогу припиняють виплачувати також з дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю.

У випадку, якщо працівник захоче знову вийти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, то така особа може повторно звернутись за призначенням допомоги.

Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

—          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          смерті дитини;

—          смерті отримувача допомоги.

Як переоформити допомогу на іншого члена родини

Це можливо, переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж яка буде отримувати допомогу по догляду буде необхідно донести ті документи з цього списку, які стосуються цієї особи.

Як відбувається виплата допомоги

Допомога виплачується щомісячно. Гроші на вибір отримувача направляють йому або шляхом поштового переказу, або зараховують такій особі на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.

 

Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років

 

Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.

Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2014 року – 1218 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.

До членів родини відносять:

—          чоловіка (дружину);

—          рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);

—          неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2  груп або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками;

—          непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

—          жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Потрібно зазначити, що до складу сім’ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний  дохід в розрахунку на одну особу необхідно:

А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;

Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім’ї.

Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сім’ї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.

Як часто переглядається сума допомоги у зв’язку із змінами доходів сім’ї

У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

Приклад розрахунку допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний

 

Сім’я складається з чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє дітей (2005 року народження та 15.04.2013 року народження). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує у мінімальному розмірі допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 130 гривень щомісячно, допомогу при народженні дитини щомісячно 840 грн., чоловік працює, отримує заробітну плату 1100 грн.

У лютому 2014 року жінка звертається за державною допомогою з урахуванням доходів сім’ї.

Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім’ї:

1.Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців (з 01.08.2013р. по 31.01.2014р.) в розрахунку на одну особу:

((840 грн. х 6 міс.) + (1100 грн. х 6 міс.)) / 6 міс / 4 особи = 485 гривень

2. Визначаємо розмір допомоги для сім’ї:

1218 грн. – 485 грн. = 733 гривні.

Отже сім’я щомісячно впродовж лютого-липня 2014 року буде отримувати допомогу у розмірі 733 гривень.

Важливо:

Виплата по догляду за дитиною до трьох років з 01.07.2014 року буде припинена, крім осіб, яким призначена допомога при народженні ПЕРШОЇ дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців буде призначатися допомога до досягненню дитиною трирічного віку у розмірі 130 грн.

Тобто, стосовно останнього пункту, розяснюємо на прикладі:

Приклад:

Якщо жінка має дитину 1,5 річного віку, вона продовжить отримувати допомогу при народженні, в тому розмірі, як їй і призначили її, а от по догляду за дитиною до трьох років вона буде отримувати ще 12 місяців, але не довше ніж дитині виповниться 3 роки.

Тобто жінка з 01.07.2014 року ще шість місяців ( до двохріччя дитини) буде отримувати допомогу при народженні, допомогу по догляду за дитиною їй з 01.07.2014 припинять виплачувати, і коли дитині буде 2 роки, і закінчеться виплачуватись допомога при народженні, їй ще 12 місяців будуть виплачувати допомогу по догляду у розмірі 130 грн.

Допомога по догляду з врахуванням доходів буде припинена з 01.07.2014 року для всіх категорій громадян.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

 

Tags: , ,

1 374 комментария on Допомога пo догляду за дитиною до 3 років — 2014

 1. Світлана:

  Доброго дня!
  Я вихожу на роботу, коли дитині виповнилось 1,5 року.чи маю право переоформити допомогу у вигляді 130 грн на бабусю, яку буде з дитиною? у випадку відмови чи маю інформувати соц.службу про вихід на повний робочий день?

  Відповідь.
  Допомогу по догляду Ви можете оформити на бабусю у випадку якщо вона працює.
  Щодо повідомлення про вихід на повний робочий день, то так Ви маєте проінформувати про цей факт орган соц.захисту. І більше того зараз у заявах на оформлення допомоги чітку вказується обов’язок повідомити про це в 10 денний строк.

 2. Доброго дня. Я 1.09.2012р.подала документи «по догляду за детиною до досягнення нею 3-х річного віку», а 10.09.2012р. продала земельну ділянку, яка була оформленна на мені,минуло 6 місяців, і я повторно прийшла подавати документи, а мені сказали, щоб я цього місяця не подавала документи, а прийшла до них на наступний місяць подавати документи, бо можу не отримати допомогу, а в гіршому випадку повернути їм гроші, які я получала на протязі 6 місяців.І щоб в декларації, я не вказувала, що я продала земельну ділянку, тоді я буду і надалі получати допомогу, вони пояснили якщо я продала земельну ділянку і від того числа минуло пів року, я можу її не декларувати це правда? І що мені робити, може взагалі не подавати документи на допомогу?, щоб я не вертала гроші.Чекаю з нетерпінням відповіді, наперед дякую.

  Відповідь
  Тут важко дати просту відповідь. Якщо Ви отримали доходи від продажу земельної ділянки то відповідно вони мають бути включені до складу сукупного доходу і відповідно Ви не зможете отримати допомоги у збільшеному розмірі. А у випадку якщо Ви подасте і не вкажете ці доходи до Вас можуть бути претензії щодо неправомірно нарахованої суми допомоги і вимагати її повернення. Тому зараз на 6 міс. краще не подавати документи на отримання збільшеного розміру допомоги. А вже з наступного періоду можна спробувати подати документи для отримання більше ніж мінімального розміру допомоги.

 3. Irina:

  Скажіть будь-ласка,при повторному зверненні по перерахунку враховують підвищених 130 грн?

  Відповідь: Ні, не враховують. При підрахунку середньомісячного доходу сім’ї для будь-якого виду допомоги не враховується той вид допомоги, для якого Ви робите перерахунок.

 4. Наталя:

  на яку допомогу по догляду я можу розраховувати,якщо до декрету працювала в школі вчителем,на 130 грн чи більше?дякую.

  Відповідь: На мінімульну допомогу в розмірі 130 грн. Ви розраховувати можете при будь-яких доходах та складу сім’ї. На підвищену допомогу Ви також можете розраховувати при умові низького середньомісячного доходу сім’ї за останні 6 місяців перед зверненням за допомогою. Приклад розрахунку можливого підвищення допомоги значиться в нашій статті: http://i-law.kiev.ua/?p=154

 5. Як впливає на виплати по догляду за дитиною до 3 років те, що старша дитина 1994 р.н. навчається в коледжі на платній формі навчання, так як мені сказали, що можуть відмовити у збільшенні виплати, а тільки мінімальна-130 грн.?

  Відповідь
  Двома основними нормативними актами, що регулюють це питання, є ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та Постанова «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми».
  Прямої заборони на отримання Вами підвищеної допомоги по догляду за дитиною, через навчання старшої дитини в коледжі на платній формі навчання, в законодавстві не міститься.
  Виплата може бути збільшена, якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб і середньомісячним сукупним доходом сім’ї# в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн. У цьому випадку Вам буде виплачено цю різницю.
  Отже, Ви можете порахувати різницю самостійно та подати заяву.

 6. Наталія:

  Як впливає на допомогу по догляду те, що старша дитина 1994 р.н. навчається в коледжі на платній формі навчання??

  Відповідь: На розмір допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку впливає середньомісячний дохід сім’ї, та склад сім’ї. Якшо Ваша дитина навчається на денній формі навчання, то Вона все одно входить до складу Вашої сім’ї. ( до складу сім’ї відносять: рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);
  Щодо платності навчання, Ви ж вказуєте всі Ваши доходи за останні 6 місяців, і саме з цих доходів і платите за навчання, якщо розміри Ваших доходів все одно вказують на право на підвищену допомогу, Ви її отримаєте.

 7. люда:

  Добрий день скажить мени будьласка чи правельно мени начисляють допомогу умене чоловик получае 10121 гр за 6мис я получаю на дитину 5040 за 6 мис допомогу добавилт 160 гр

  Відповідь: Для перевірки розрахунку необхідно знати на який період призначалась і нараховувалась допомога та за який період року враховувались доходи, Ви цього не вказуєте. Приклад розрахунку зазначен в статті:http://i-law.kiev.ua/?p=154 Спробуйте самостіно, якщо виникнуть питання, звертайтесь.

 8. Добрий вечір!У мене зарплата 1600 грн,працюю рік на Залізниці і хотіла б піти у декретну відпустку на 3 роки.Які декретні мені будуть виплачуватись по роботі?

  Відповідь
  Згідно зі статтею 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-ІІІ, далі — Закон № 2240) допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:
  — 60% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж до 5 років;
  — 80% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;
  — 100% середньої заробітної плати (доходу) — застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 8 років; застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни, особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань, та донорам.
  Також у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), причому незалежно від страхового стажу, надається застрахованій особі допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 39 Закону №2240).
  »

 9. Лилия:

  доброго дня . Допоможіть будь ласка у виришіні питаня.. я отримую кошти на дитину такі як перша допомога .мати одинока. і по догляду за дитиною до 3 років..пройшла перша половина піврічя мені зменшили суму на допомогу до 3 років..чи мають право враховувати кошти які плотить держава на першу допомогу..в мій дохід..щоб зменшити кошти..

  Відповідь
  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом, Держкомсім’ямолоддю.
  Відповідно до п. 5.3. ч. 5 Методики, до сукупного доходу включається допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності.
  Таким чином, з огляду на зазначене положення, дані кошти враховуються в Ваш дохід.

 10. клео:

  ДОБРОГО ДНЯ! Скажіть будь ласка, чи на поновлення документів по доходам потрібна довідка з ЖЕКу, якщо місце проживання те ж саме?

  Відповідь.
  За загальним правилом для поновлення документів потрібно подавати всі документи, які подавалися при первинному оформленні. Наприклад, якщо поновлення стосується допомоги по догляду за дитиною до досягнення 3-х років, то довідка з ЖЕКу потрібна, навіть якщо місце проживання те ж саме.

Добавить комментарий