Частина 2

(Порядок надання житла з державного і громадського фонду)

 

В якому порядку надають житло ?

Жилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих Рад народних депутатів надаються громадянам виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів за участю громадської комісії з житлових питань. Ця комісія створюється при виконавчому комітеті з депутатів Рад, представників громадських організацій, трудових колективів.

Жилі приміщення в будинках відомчого житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства. Це рішення затверджується виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням органу відповідної організації та її профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому комітетові відповідно районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів про надання жилих приміщень для заселення.

Якщо підприємство передало місцевій раді житловий будинок. Чи є переваги для працівників цього підприємства при заселені будинку ?

Потрібно зазначити, що такі працівники мають переважні права на житлові приміщення, які звільняються в таких будинках (ст. 55 Житлового кодексу).  Такі ж права діють відносно до житлових приміщень, які звільняються в будинках, збудованих з залученням в порядку дольової участі грошових коштів підприємств.  Важливо, що це стосується осіб, які потребують покращення житлових умов.

Черговість отримання житла

Відповідно до ст.43 Житлового кодексу громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень). Водночас якщо людину із загальної черги беруть на пільгову чергу, то черговість визначають з часу обліку на пільговій, а не на загальній черзі.

Підстави перенесення черги на отримання житла на підприємстві, на якому працівник знаходиться на обліку

Це може відбуватися якщо протягом попереднього року за систематичні порушення трудової дисципліни, хуліганство, крадіжки державного чи громадського майна  до працівника застосовувались заходи дисциплінарного або громадського впливу або заходи адміністративного стягнення або кримінального покарання. У таких випадках чергу можуть перенести на рік.  Рішення про перенесення черги приймають органи, які винесли рішення про встановлення особи на облік, як такої, що потребує покращення житлових умов.

Хто має право на першочергове житлове забезпечення

У першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим поліпшення житлових умов:

—          сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

—          Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

—          особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;

—          особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

—          медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

—          особам, які перебували в складі діючої армії в період громадянської і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій по захисту СРСР, партизанам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, а також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

—          інвалідам праці І і ІІ груп та інвалідам І і ІІ груп з числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

—          сім’ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку або загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

—          робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

—          матерям, яким присвоєно звання «Мати-героїня», багатодітним сім’ям, сім’ям, що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям;

—          сім’ям при народженні близнят;

—          вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Хто має право на позачергове отримання житла

Поза чергою жиле приміщення надається:

—          інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав — протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;

—          громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

—          особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;

—          дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

—          громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

—          дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

—          сім’ям, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;

—          особам, обраним на виборну посаду, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість;

—          членам сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі.

Потрібно зазначити, що громадяни, які мають право на позачергове отримання житлових приміщень включаються в окремий список.

Що таке ордер на житло і навіщо він ?

Це документ, який надає правові підставі зайняти то чи інше житло державного або громадського фонду. Відповідно до ст.58 Житлового кодексу  на підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Що робити, якщо є рішення про виділення житла але ордера не видають ?

В таких випадках право на житло виникає з часу його надання. І якщо після прийняття відповідного рішення Вам  відмовляють у видачі ордеру, потрібно звертатися в суд з позовом про його видачу.

Підстави визнання ордеру недійсним

Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

Що робити у випадку якщо особі виданий ордер на приміщення в якому вже поселена інша людина?

Потрібно зазначити, що ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення, водночас  у судовій практиці немало прикладів спорів через видачу двох і більше ордерів на одне житло.

У випадку, якщо Вам видали ордер на житло в яке поселена інша людина, то такий ордер потрібно визнати недійсним у зв’язку з видачею його на житло, на яке мають право інші особи. Особи, які отримали такий ордер мають право розраховувати на надання іншого житлового приміщення, яке згідно із ст. 117 Житлового кодексу має  відповідати по розміру і благоустрою житлу, яке було надано за ордером.

Вселення особою, якій виділено житло  інших членів родини

Тут потрібно зазначити, що наймач може поселити в житло дітей, батьків, а також інших осіб тільки з письмової згоди усіх членів сім’ї, які проживають разом з ним. У випадку якщо він живе сам , то зрозуміло, що ніякого згоди не потрібно.  Важливо, що не потрібно згоди також і при поселенні до батьків їх неповнолітніх дітей.

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо квартирного обліку:

Житловий кодекс

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=5464-10&p=1295457165435519

Постанова Ради міністрів Української РСР від 11 грудня 1984 р. N 470

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=470-84-%EF&p=1295457165435519

 

Tags: , , ,

152 комментария on Житло з державного і громадського фонду в Україні

 1. Валентина:

  Доброго вечора.( Підкажіть на що ссилатись). Мені потрібна довідка від сільської ради що я проживаю у селі потребую покращення житлових умов а мені відповідають що неуповноваженні надавати подібні довідки.(довідка потрібна для отримання молодіжного кредиту) Чи справді сільська рада не може приймати рішення щодо покращення житлових умов свої громадян??

  Відповідь: не правда, це передбачає як ЗК про місцеве самоврядування так і ЗУ про звернення громадян. Пишіть письмове звернення, нехай відповідають у межах своєї компетенції

 2. Татьяна:

  Підкажіть, будь ласка,на які законні та підзаконні вимоги ссилатися?

  Відповідь: нормативно-правові акти зазначені в самій статті.

 3. Татьяна:

  В зУ «Про місцеве самоврядування» пишеться: «надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату». Як це розуміти та примінити на практиці???

  Відповідь: відповідно до цього закону та Житлового кодексу України- черга на житло, а далі надання житла.

 4. Татьяна:

  Теоретично… а практично?

  Відповідь: повноваження сільради, сесія/рішення, наявність бюджету, доцільності і т.п.. У вас питання доволі теоретичне- тому і відповідь наша теоретична. Закон не забороняє, але практично необхідно дотримання ряду законни та підзаконних вимог.

 5. Татьяна:

  Чи може сільська рада придбати житло жителю громади та передати в приватну власність, в якого житло в аварійному стані. Якщо так, то згідно яких законодавчих актів?

  Відповідь: теоретично -так. ЗУ про місцеве самоврядування не забороняє сільраді щось купувати.

 6. Марина:

  Доброго вечора. Я мама з числа сиріт, виховую двоє дітей , молодший син є інвалід- дитинства. З чоловіком розлученні. Проживаю з дітками у найманому житлі. Перебуваю на квартирні черзі в місті в якому є будівнитство багатоповерхівок, як ставала на квартирну чегру у такому пільговому списку була на черзі 1. Через 6 років стала на 158. Чому так відбулося? Після подання заяви на письмову відповідь:»Будівнитсва не має, розподділу квартир також»!. Але я пішла до забудовників в цьому містечку: їхня відповідь- кожен забудовник на розвиток міста зобовязаний дати 10% квартирної площі від загального будівнитства. Чому відмовляють? Я так розумію: корупція в Україні Процвітає!. Куди мені звернутись, під кажіть будь-ласка досвідчені високопосадовці. Дякую.

  Відповідь: ми не є високопосадовцями, і не знаємо таких. Беріть письмову відмову, та користуйтесь державними та законними способами захисту-суд, скарги.

 7. Галина:

  У меня ребенок инвалид детства, самая тяжелая группа, ему 12 лет. Второму ребенку 1 год. Мы проживаем с семьей отца в его доме и зарегистрированы в его доме. В нашем населенном пункте давно не строится никакое жилье. Как реализовать право на улучшение жилья для ребенка-инвалида?

  Відповідь: чекати коли почнеться разбудова, або змінити місце проживання

 8. Людмила:

  Добрий день!Якщо чоловік інвалід війни ( АТО) 3 групи , чи має він право стати на чергу на квартиру і чи рахується те ,що ми проживаємо з батьками в їх будинку з двома маленькими дітьми ( 4 роки та 1,6 років- дитина — інвалід), чи потребуємо ми поліпшення житлових умов, і якщо в селі немає квартир , то де мають нам її видавати?

  Відповідь: такої пільги, як квартира для УБД немає. Загальні підстави для черги на квартиру.

 9. Оксана:

  Доброго дня. Я є учасником АТО.Живу з дитиною і дружиною з батьками.Став в чергу на отримання житла в селі.Скажіть кому віддається перевага в отриманні житла -учаснику Ато чи інваліду дитинства?

  Відповідь: між цими двома категоріями:тому кто став на чергу раніше

 10. олег:

  Брат участник бойових дiй.Чи може вiн стати на чергу для полiпшення житлових умов?(отримати хоча б кiмнату)

  Відповідь: так

Добавить комментарий