“02” березня 2015 року Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону України № 2212 від “23” лютого 2015 року  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (надалі —  Закон). Даним нормативно-правовим актом внесено певні зміни до окремих положень цілого ряду законів України зокрема в тих частинах, які стосуються порядку виплат пенсій працюючим пенсіонерам та виплат пенсій за віком на пільгових умовах, і за вислугу років.

Одним із нововведень стало обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам, на період з “01” квітня 2015 року по “01” січня 2016 року, у розмірі 85%, але не менше прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (1423  гривень). Зокрема, статтю 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV доповнено наступним чином:

«У період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законами України “Про статус народного депутата України”, “Про державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання, призначені відповідно до законодавства, не виплачуються. У період роботи на інших посадах/роботах пенсії/щомісячне довічне грошове утримання, призначені відповідно до законодавства, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Після звільнення з роботи пенсії/щомісячне довічне грошове утримання виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до законодавства.»

Як бачимо з вищенаведеного, даною частиною статті 47 також передбачено припинення виплат спеціальних пенсій ( у період роботи на відповідних посадах)  народним депутатам, державним службовцям, та прирівняним до них особам, суддям, прокурорам та іншим особам, на яких поширюється дія законів, зазначених у статті 47 в новій редакції. Таким чином, особи, які зазначені вище можуть тепер отримувати або заробітну плату, або пенсію. Проте, у період роботи на інших посадах/роботах пенсія, таким особам призначається за загальним правилом, а саме у розмірі  85 відсотків розміру призначеної пенсії, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Статтею 47 в новій редакцій також встановлено, що “після звільнення з роботи пенсії/щомісячне довічне грошове утримання виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до законодавства”. Мабуть, в даному випадку було би більш доцільно уточнити, що їх виплата буде виплачуватись у розмірі 100% від встановленого розміру пенсії на час її призначення.

Звертаємо увагу, що обмеження щодо виплат пенсій не буде поширюватись на осіб, які займають посади державних службовців в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах та безпосередньо виконують функції із забезпечення обороноздатності держави та пенсії яким призначено відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Ще одним нововведенням стало поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок, а також підвищення на 5 років страхового, а по окремих професіях і спеціального стажу для осіб, які мають право на пенсії за роботу в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці та на пенсії за вислугу років.

 

Більш детально з этапами підвищення пенсійного віку та страхового стажу можна буде ознайомитись в новій редакції  ст. 13 “Пенсії за віком на пільгових умовах”  Закону України “Про пенсійне забезпечення“ від 05.11.1991 № 1788-XII.

Зокрема, страховий стаж для жінок та чоловіків,  пільговий пенсійний вік для жінок, буде підвищено на 5 років для всіх працівників шкідливих професій списків №1 та №2  виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваних Кабінетом Міністрів України. (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/36-2003-%D0%BF ). Для чоловіків страховий стаж буде збільшуватись з моменту прийняття Закону, а для жінок буде перехідний період на протязі     5,5 років.

Варто також зазначити, що змінено також порядок обчислення всіх пенсій.  Замість чинної норми, де застосовується середня заробітна плата в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, відтепер обчислення всіх пенсій буде застосовуватись середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2012, 2013, 2014 роки. Таке нововведення може призвести до того, розмір пенсії буде значно занижений, оскільки громадяни будуть позбавлені права використати в повному обсязі права на отримання пенсії із заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески.

Таким чином, хоча такі нововедення можливо і поповнять стан бюджету Пенсійного Фонду України, проте позитивний вплив на фінансовий стан пенсіонерів навряд чи принесуть.

149 комментариев on Зміни до пенсійного законодавства (березень 2015)

 1. Я інвалід 3 гр. загального захворювання.Працюю на дежавній службі(провідним спеціалістом) в районому Віськовому Комісаріаті.Прошу пояснити чи я маю право отримувати пенсію по інвалідності і зароботну плату одночасно.Чи тільки пенсію або зарплату.

  Відповідь: якщо ваша пенсію не перевищує 1423,50 грн, ви можете одночасно отримувати і пенсію, і з.п. А детальне пояснення читайте в статті на сайті

 2. Людмила:

  Добрий день! Чи можу я працюючи на державній службі, маючи 3 -ю групу інвалідності (інвалід дитинства), отримую пенсію по втраті годувальника — 1049 грн. в Пенсійному фонді та соціальну допомогу -949 грн. в управлінні праці та соціального захисту, продовжити отримувати ці виплати, в зв»язку із нововведеними змінами?

  Відповідь: можете

 3. Наталія:

  Добрий день! Вибачте, вже є схоже питання. Інвалід 3гр. загального захворювання з 2008р. (пенсія 1049грн.). Працюю. Чи буде припинена виплата пенсіі, вказано, що зміни не торкаються інвалідів 1 та 2гр і 3-інвалів війни.

  Відповідь: а також тих пенсіонерів, хто отримує більше 1423,50 грн. пенсії. Оскільки у вас менше сума пенсія, вас ці зміни не торкаються

 4. Юрій:

  Вибачте, но справа в тому, що моє прізвище вже є в списках які надійшли з області на припинення виплати мені пенсії! Якщо я маю право на отримання пенсії на яку статтю чи законодавчу норму ви посилаєтесь??? Дякую!

  Відповідь: в статті на сайті ми розписали норму закону, якщо все так-як ви говорите, наша відповідь вірна.

 5. Юрій:

  Доброго дня! Мене звати Юрій, мені 28 років, я інвалід ІІІ групи з дитинства (хронічне захворювання). Отримую пенсію (980грн.) з 2004 року. Працюю на державній службі, отримую заробітну плату 1500 грн. Чи підпадаю я під новоприйнятий закон щодо невиплати пенсій працюючим пенсіонерам(держ. службовцям)???

  Відповідь: ні, оскільки ваша пенсія менше 1423,50 грн

 6. акіншина олена:

  Я працюю на посаді доцента на 0,35 ставки і отримую наукову пенсію 2499 грн. Прошу дати пораду, чи мені звільнятись з 1 квітня

  Відповідь: такі питання ми не можемо радити, вирішувати вам

 7. олена:

  Я працюю на 0,35 ставки на посаді доцента і отримую наукову пенсію. Прошу дати пораду,чи звільнятись мені з 1 квітня 2015 року

  Відповідь: такі питання ми не можемо радити, вирішувати вам

 8. Надія:

  Прошу пояснити, чи буде зменшена сума моєї пенсії, яка становить 1048 грн., якщо я працюю на 1/4 ставки (а це 450 грн.). Я є інвалідом ІІІ групи з 2005 року.

  Відповідь: ні, оскільки вона зменшується для тих, у кого пенсія вище 1423,50 грн

 9. Прошу надати роз’яснення згідно змін до пенсійного законодавства — березень 2015р.Чи можу я, маючи інвалідність 3 групи з дитинства та працюючи на посаді державного службовця, отримувати пенсію у разі втрати годувальника?

  Відповідь: пенсія по втраті годувальника новим пенсійним законодавством не торкається

 10. Галина:

  Звертаюсь до Вас з проханням , дати пояснення на запитання?Працюючий пенсіонер місцевого самоврядування (спеціаліст по земельним питанням), вийшов на пенсію за віком у 2013 році( на просту пенсію, не державного службовця),який отримує 1145грн пенсії , йому звільнятись чи може працювати за -15%?

  Відповідь: він не буде втрачати пенсію ні в 15 % розмірі, ні в цілому. Оскільки не підпадає під категорію, яку стосуються зміни з 01.04.2015 року, ознайомтесь з відповідною статтею на сайті

Добавить комментарий