04 липня 2015 року набула чинності Постанова КМУ від 4 червня 2015 р. N 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Дана Постанова регулює за умови якого доходу пільгова категорія громадян буде мати право на пільгу.

На кого діє дана Постанова КМУ:

поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:

«Про міліцію» (звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні),

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи),

— «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною),

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною),

«Про освіту» (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них), Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах),

Про бібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них),

-«Про захист рослин» (пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там), «Про жертви нацистських переслідувань»,

-«Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування),

— «Про соціальний захист дітей війни»,

-«Про культуру» (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них),

Кодексом цивільного захисту України (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Умова, за якої будуть надаватися пільги:

за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Хто входить до членів сімї пільговика: До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Порядок продовження отримання пільг:

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою згідно з додатком, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Порядок прийняття рішення про продовження отримання пільги:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення (УПСЗ, совбси)  з урахуванням отриманої інформації, звизначають не пізніше вересня 2015 р., у подальшому — протягом десяти днів з дня отримання такої інформації: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні — вересні 2015 р. — протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року.

Податкова соціальна пільга з 01.01.2015 року складає 1710 гривень.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

Надання пільг припиняється:
-якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
-за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
-сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
— у разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку

Tags: , ,

40 комментариев on Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

 1. Маринка:

  Не конкретна відповідь, в якій саме статьї?!
  які потрібні документи для допомоги в 2і тисячі?!

  Відповідь: конкретна відповідь може бути надана, коли бачиш документи. А так-це абстрактне питання, та загальна відповідь.
  Стаття за посиланням: http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B.....%80%D0%BE/
  Читайте, розраховуйте.

 2. Маринка:

  Мать одиночка, сын 4 года. замужем муж не усыновлял ребенка( не родной отец). Подскажите какую помощь я еще могу получать кроме 309. каждый месяц и какие документы мне нужно собрать?!С Ув. Марина. Спасибо.

  Відповідь: читайте статті на сайті, отримаєте відповідь на ваше питання

 3. Маринка:

  Мать одиночка, сын 4 года. замужем муж не усыновлял ребенка( не родной отец). Подскажите какую помощь я еще могу получать кроме 309. каждый месяц и какие документы мне нужно собрать?!С Ув. Марина. Спасибо.

  Відповідь: перелік всіх видів допомог, які існують в державі, зазначен в статті на сайті.

 4. василь:

  шановний КМУ ти не пробував перш навести порядок з конвертною зарплатнею томущо внашій буратіновці виходить хто моє гроші щей пільги а хто чесно сплаує тому і пільги невиходять

  Відповідь: доцільніше адресувати питання саме в Уряд. Ми не представляємо уряд.

 5. Олександра:

  У нас багатодітна родина:двоє дітей шкільного віку та син-студент на стаціонарній формі навчання. У соцслужбі при поданні довідок працівниця сказала,що пільга неможлива,бо мати є підприємцем(2 група) і у неі є доходи(хоча при поданні підприємцем деклараціі це оборот,а не дохід). Чи можлива мені пільга і розрахунок для підприємців 2 групи це 2 мінімальні зарплати

  Відповідь: пільги залежать від доходу, оборіт у ФОП це його дохід.

 6. іван:

  Я є пенсіонер ДСНС,звільнений із служби у відставку, визнаний військово-лікарською комісією непридатним за станом здоров’я до військової служби із зняттям з військового обліку. звернувся по питанню надання пільг до УПСЗ , там сказали, щоб приніс довідку , про те , що маю право на пільги. В ПФУ відправили по місцю служби, там сказали, що ми не маємо права на пільги. і тому довідку не дають.Запитання:

  1.Хто має видавати довідку? 2.Чи був якийсь закон. що припиняв дію окремих статей Кодексу цивільного захисту? 3. Чи є Постанова КМУ від 4 червня 2015 р. N 389 тим документом, згідно якого надаються пільги, чи до неї ще є якісь додатки чи роз»яснення. Дякую.

  Відповідь: ваша в/ч; всі припинення по пільгах відображені в статтях, читайте; немає

 7. Маряна:

  Добрий вечір ! Заходила сьогодні в совбез брала довідку на харчування в школу , як малозабезпечена… на довідці пише що в місяць, я отримую, 2161 грн. а насправді мені приходило 5 місяців по 2019 грн. а за вересень так як дитині виповнилося 7 вересня 6 років, прийшло 2133 грн. Не розумію як так на довідці пишуть що платять мені 2161, а насправді приходить мені менше… Скажіть що в такому випадку робити? Чи можуть працівники совбезу кудись собі різницю грошей брати? куди звертатись? Дякую !!!

  Відповідь: спочатку зверніться до УПСЗ, який нараховує вам цю допомогу для уточнення інфомрації

 8. Наталія:

  Скажіть будьласка чи це правомірно і якщо ні то хто не правий.Пакет документів на пільги багатодітній сім»ї подали 12.08 як у собез так і в обленерго,а пільги призначили з 28.08 тільки за 3 дні місяця,тому що собез розглядав справу 28 числа і 28 повідомив в обленерго. Обленерго призначае пільги з того числа,якого дозволить собез.Дякую.

  Відповідь: зробіть письмовий запит до УПСЗ, про пояснення причин такого нарахування

 9. іван:

  «особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків»-що мається на увазі, мають право на пільги особи звільнені за віком, за вислугою, через хворобу, чи які ще стали інвалідами. якщо не інвалід. чи мають право на пільги?

  Відповідь: так

 10. Ростик:

  Я учасник бойових дій. Пільги вже оформлені,заплачені комуналбні послуги із знижкою. Розясніть змінюється процедура подачі документів чи потрібно всім переробляти пакет докум.на пільгу? Дякую

  Відповідь: якщо до вас дана пільна не застосовується, вам орган УПСЗ повідомить. В цілому ж прочитайте сттатю, доступно описано

Добавить комментарий