04 липня 2015 року набула чинності Постанова КМУ від 4 червня 2015 р. N 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Дана Постанова регулює за умови якого доходу пільгова категорія громадян буде мати право на пільгу.

На кого діє дана Постанова КМУ:

поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України:

«Про міліцію» (звільнені із служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатні члени сімей, які перебували на їх утриманні),

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи),

— «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною),

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною),

«Про освіту» (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них), Основами законодавства України про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах),

Про бібліотеки і бібліотечну справу» (пенсіонери, які раніше працювали у бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них),

-«Про захист рослин» (пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там), «Про жертви нацистських переслідувань»,

-«Про охорону дитинства» (багатодітні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє або більше дітей, сім’ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування),

— «Про соціальний захист дітей війни»,

-«Про культуру» (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них),

Кодексом цивільного захисту України (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків.

Умова, за якої будуть надаватися пільги:

за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Хто входить до членів сімї пільговика: До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Порядок продовження отримання пільг:

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою згідно з додатком, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Порядок прийняття рішення про продовження отримання пільги:

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення (УПСЗ, совбси)  з урахуванням отриманої інформації, звизначають не пізніше вересня 2015 р., у подальшому — протягом десяти днів з дня отримання такої інформації: середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні — вересні 2015 р. — протягом шести місяців починаючи з 1 липня 2015 року.

Податкова соціальна пільга з 01.01.2015 року складає 1710 гривень.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

Надання пільг припиняється:
-якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
-за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
-сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
— у разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку

Tags: , ,

40 комментариев on Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

 1. ольга:

  Как быть , если не были оповещены о том изменении, что теперь льготу для многодетной семьи нужно переоформлять и льгота не предоставлялась с января ? возможно ли оформление этой льготы задним числом ?

  Відповідь: ні, заднім числом не можна

 2. Тамара:

  добрый день ! скажите как часто нужно переоформлять право на получение льготы как многодетная семья ?(т.е. сдавать справки о доходах )

  Відповідь: кожні 6 місяців

 3. Іра:

  Добрий день. Унас багатодітна сім»я і я є інвалід дитинства, зара в дикреті але до дикрету працювала офіційно, чи я можу получати соціальну,бо раніш мені було відмовлено.

  Відповідь: відповісти однозначно на ваше питання не вбачається можливим. Читайте статті на сайті

 4. ліда:

  мені відмовили у продовжені посвідченя дитини .причина в довідці з навчального закладу було вказана що іванов іван іванович дійсно навчається в івано-франківскому національному медичному університеті на 5 курсі денної форми навчаня факультет лікувальна справа , та небуло вказано термін навчання тобто доки дійсна довідка .чи правомірні дії соцзахисту.адже взаконі вказано що для продовження посвідчення потрібна довідка з місця навчання

  Відповідь: не правомірні і ви вправі їх оскаржувати

 5. Володимир:

  Поки чекав на відповідь, прочитав, але щодо тв.палива та скр.газу — 50% від чого? Які нормии, а відповідно і суми?

  Відповідь: з цього приводу- зверніться в місцеві органи влади

 6. Володимир:

  У якому розмірі призначаються пільги для багатодітних сімей, або який механізм їх розрахунку? (тверде паливо, скр.газ та ел.енергія)

  Відповідь: на сайті є відповідна стаття, яка висвітлює це питання, ознайомтесь

 7. Анна:

  Мій чоловік пенсіонер МВС. Пішов на пенсію в 2010 році. Йому, згідно закону України «Про міліцію» було надано пільги (незалежно від доходу) на оплату комунальних послуг. Зараз, згідно постанови КМ 389 (спираючись на ЗУ 76-VIII від 28.12.14) його позбавили цих пільг. Враховуючи те що закон зворотньої сили немає (ст. 22 Конституції України), чи мав право КМ позбавляти пільг людей, яким вже були призначені пільги законом, який діяв на той час.

  Відповідь: відповідь на ваше питання в компетенції Конституційного суду України

 8. оксана:

  Я МАЮ АКТ НА ЗЕМЛЮ НА ВСГ ЧИ МАЮ Я ПРАВО ОТРИМАТИ ПІЛЬГОВИЙ КРЕДИТ НА РОЗВИТОК СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА,ЯКЩО ТАК ТО ДЕ?

  Відповідь: зверніться до місцевих органів влади

 9. Моя сім’я протягом трьох років користувалася пільгами передбаченими чинним законодавством для багатодітних сімей, причому при ПАПЄРЄДНІКАХ з оформленням не виникало ніяких проблем і займало годину часу.
  Адже згідно законодавства єдиний документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї та її право на отримання пільг, є посвідчення багатодітної сім‘ї. Але це було раніше…
  Звернувшись для продовження пільги працівники соцзахисту мені повідомили що згідно вашої ПОСТАНОВИ № 389 я маю надати довідки про доходи свої та членів сім’ї «за шість місяців, що передують місяцю звернення».
  І тут почалося саме «цікаве»:

  Звернувшись до податкової за довідкою за останні 6 місяців (тобто жовтень включно), мені повідомили що не можуть видати таку довідку.
  На моє звернення на Урядову гар. лінію з проханням допомогти отримати довідки про доходи за останні шість місяців (жовтень включно) Заст Нач. Головного управління ДФС повідомила що відповідно ст.177 Податкового кодексу України № 2755 фізична особа підприємець — на загальній системі оподаткування має право подати квартальну податкову декларацію.
  А отже і довідка видається тільки за повні 2 квартали а не за останні 6 місяців як вимагає постанова.
  Але як виявилося ще цікавіша ситуація з повнолітніми(працездатними) дітьми, фіз особа отримати довідку з податкової знову ж таки за повні 2 квартали без жовтня (тобто перше півріччя) може не раніше 10 грудня.
  Тобто виникає логічне запитання, як можна виконати постанову і в листопаді подати довідку яку можна отримати в грудні?

  А на моє звернення на Урядову гар. лінію з проханням допомогти вирішити це питання нач. упр. праці та соц. захисту населення повідомила що згідно ст.13 Закону України «Про охорону дитинства» я маю право на пільгу, як багатодітна сім’я але згідно Постанови № 389 отримати пільги не можу поки не принесу «довідки про доходи свої та членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення».
  На жаль, іншого чинним законодавством не передбачено.

  З вище вказаного випливає, що отримати довідки про доходи за останні шість місяців (жовтень включно) я не можу так як Податковим кодексом України це не передбачено.
  I отримати пільгу згідно ст.13 Закону України «Про охорону дитинства» не можу поки не принесу довідки про доходи за «останні шість місяців», так як іншого чинним законодавством не передбачено.
  Тобто все тупо вперлося в «останні шість місяців»

  В звязку з цим виникли наступні питання:
  1. Чому я згідно ст.13 Закону України «Про охорону дитинства» я маю право на пільгу, як багатодітна сім’я, але отримати її згідно ПОСТАНОВИ № 389 не можу???
  2. Чому юристи-практиканти які готували цю постанову забули підприємців на загальній системі оподаткування і вони взагалі відсутні у ПОСТАНОВI № 389???
  3. І саме головне коли будуть внесені поправки у цю ПОСТАНОВУ щоб вона не суперечила чинному законодавству або хочаб надані розяснення працівникам соцзахисту як їм приймати документи в таких випадках?

  Відповідь: оскільки ми не є держаним чи урядовим органом, а такі ж представники громадськості, як і ви, все що ми можемо Вам порадити-звертатися з письмовими пропозиціями по вдосконаленню законодавства.

 10. Наталія:

  Доброго дня.Унас багатодітна сім»я,родичі подарували кошти на автомобіль і ми його купили.Чи зможемо ми у наступному півріччі користуватись пільгами ,чи це у нас буде рахуватись дохід?Якщо це дохід-то чи можна поновляти документи не в січні,а наприклад у травні,щоб уже користуватись далі пільгами?

  Відповідь: придбання авто, як і подарунок-це дохід.

Добавить комментарий