Які обставини можуть спричинити негативний вплив на фінансове становище?

 • зменшення заробітної плати та/або інших надходжень;
 • втрата пільг, роботи;
 • тяжке захворювання та/або отримання інвалідності;
 • розлучення;
 • смерть членів сім’ї;
 • інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня,   за   яким   щомісячні   сукупні  платежі  за  кредитом перевищують 30% Вашого місячного доходу.

Що Ви можете зробити, потрапивши у фінансову скруту?

Не платити взагалі нічого буде надто ризикованим, так як судова тяганина з банком чи колекторською організацією, а пізніше і з виконавчою службою – справа не з приємних.

А отже передусім не ігноруйте листи та дзвінки від тих,  перед ким у Вас  є  фінансові  (грошові)  зобов’язання.  Борг  сам  по собі не зникне,  тому Вам потрібно зустрітися з представниками  банку  для конструктивного вирішення Ваших боргових проблем.  І чим швидше Ви це зробите,  тим меншими будуть штрафи  за  несвоєчасне  погашення кредиту та більш вигідними для Вас нові умови погашення кредиту. Разом з тим Ви не повинні покладатися лише на банк.  Зі свого боку Ви повинні виважено оцінити ситуацію, у якій Ви опинилися. Ви маєте  усвідомлювати,  що  Вам  необхідно повернути взяті в кредит гроші.

Обов’язково зберігайте всі розрахункові документи (квитанції, чеки) протягом трьох років.

Чим банк може допомогти Вам?

За наявності підтвердження достовірними документами  (довідка з  місця  роботи,  довідка  з  державної  служби  зайнятості тощо) об’єктивних та беззаперечних  доказів  того,  що  Ви  не  в  змозі своєчасно  та  в  повному  обсязі  погашати  кредит  у  зв’язку  з настанням  непередбачених  обставин,  а  також,  ураховуючи   інші обставини  (наприклад,  стан  обслуговування  кредиту  до настання подій,  які спричинили погіршення фінансового  становища,  причини настання   таких  подій,  поточний  фінансовий  стан,  перспективи відновлення  платоспроможності  тощо),  банк   може   надати   Вам можливість погашати кредит на нових умовах, прийнятних як для Вас, так і для банку.

Основні можливі домовленості з банком щодо повернення кредиту?

Банк може:

— здійснити реструктуризацію кредиту;

— здійснити зміну валюти кредиту;

— продати кредит іншому банку;

— передати право вимоги за кредитним договором;

— звернутися до третіх осіб за послугами з повернення кредиту;

— здійснити звернення-стягнення на майно.

Реструктуризація кредиту означає  внесення   змін  до  раніше укладеного  з  банком   кредитного   договору   шляхом   укладення додаткового  договору  про продовження строку дії договору,  зміни графіка платежів,  зміни процентних ставок тощо.  Реструктуризація кредиту  дасть  змогу  Вам на інших умовах погашати кредит.  Умови реструктуризації   кредиту   визначаються   банком   для   кожного позичальника    індивідуально    на    підставі   об’єктивних   та беззаперечних  доказів  неможливості   виконувати   умови   раніше укладеного   кредитного  договору,  що  підтверджені  достовірними документами.

Якщо ж банк відмовляє у реструктуризації боргу, перерахунку чи відстрочці, варто подумати про інші фінансові організації (банки), які можуть викупити Ваш кредит (не погашений залишок). Таким чином, сума платежу може зменшитися, що створить більш зручні умови для погашення заборгованості та надасть можливість ретельно ознайомившись з умовами викупу кредиту, обрати для себе найбільш економічно вигідний варіант. Перекредитуватися в іншому банку — хороший спосіб, якщо ви берете кредит під відсоток нижче, ніж попередній. Також це буде зручно для тих, хто очікує фінансове надходження в найближчому майбутньому (наприклад, продаж квартири, автомобіля, земельної ділянки тощо).

Варто зазначити, що для того аби здійснити перекредитування, необхідно отримати схвалення банку, який видав Вам кредит.

Чи банк зобов’язаний відстрочувати кредит та співпрацювати з позичальником?

З 2009 року існує постанова правління Національного банку України від 06.08.2009 №461 схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище (далі – Рекомендації №461) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0461500-09).

Як банк повинен обходитися з позичальником, який потрапив у скрутне фінансове становище?

В рекомендаціях існують положення про те, що має робити банк:

— підтримувати зв’язок з позичальником у зручний для нього час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

— надати позичальнику повну і доступну інформацію щодо загального розміру його заборгованості, уключаючи всі платежі, передбачені умовами кредитного договору, та проінформувати позичальника про заходи, які можуть бути застосовані в разі невиконання позичальником умов кредитного договору, у тому числі повідомити, що неналежне виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на кредитну історію позичальника і в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

—  обговорити з позичальником усі обставини його скрутного фінансового становища для того, щоб визначити з позичальником можливі шляхи повернення кредиту;

— разом з позичальником розробити прийнятну як для позичальника, так і для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути реструктуризація кредиту позичальника, зміна валюти кредиту тощо.

Який порядок дій для учасників антитерористичної операції ?

При зверненні до банку з проханням про реструктуризацію боргу разом з документами про скрутне матеріальне становище варто додати документи, що підтверджують проходження військової служби або іншу участь в АТО.

Варто пам’ятати, що банки не мають права під час особливого періоду нараховувати відсотки та неустойку військовослужбовцям

Ряд банків (Дельта Банк, Приватбанк, Universal bank) у разі смерті або отримання інвалідності учасником АТО прощають кредитну заборгованість.

Додаткову інформацію можна знайти тут: http://voin.org.ua/finansy/

Як зменшити, або списати банківські штрафи за споживчими кредитами через суд?

В разі, якщо банк подасть на Вас в суд, не потрібно вважати, що це кінець. В українському законодавстві передбачено  можливість звільнення від штрафів за рішенням суду. За певних підстав ви маєте подати клопотання певного змісту під час судового процесу. Але перед тим, Ви маєте поговорити чи з адвокатом чи з представником.

В даному клопотанні для прикладу може бути вказано, що: « Відповідно до ч.3 ст.551 Цивільного кодексу України – розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідно до ч.1 ст. 60 Цивільно-процесуального кодексу кожна  сторона зобов’язана  довести ті обставини,  на які вона посилається як на підставу своїх  вимог  і заперечень. Враховуючи, що банк не надав суду доказів, що підтверджують розмір збитків завданих банку неналежним виконанням  відповідачем його зобов’язань, наявності обставин, які мають істотне значення, що підтверджують ненавмисний характер невиконання відповідачем своїх зобов’язань перед позивачем, а саме: обставини підтверджуються доданими до цього клопотання документами».

Банкам досить важко довести шкоду, тобто збитки, які ви могли бути завдані несплатою вашого кредиту. Хоча  доведення ненавмисності не звільняє вас від сплатити суми тіла кредиту та основних  відсотків, але якщо буде підтверджено причина (звільнення, втрата піклувальника та інші.) можливе звільнення від певної частини штрафу.

Якщо  справа дійшла до виконавчого провадження?

Ви, як фізична особа, щодо якої розпочато виконавче провадження, має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ (суд першої інстанції), із заявою про розстрочку виконання рішення. В даному разі суд розглядає заяву протягом 10 днів, та  згідно зі ст. 373 ЦПК суд має розглянути питання про відстрочку чи розстрочку , зміну чи встановлення способу й порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін й у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок його виконання.

В такому разі ви маєте обґрунтувати відповідними доказами , наявність тих обставин, які утруднюють виконання судового рішення.  В практиці проаналізувавши дану статтю вважають, що обставинами є: хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо. Такий перелік не є вичерпний і, за наявності інших поважних обставин, суд може також задовольнити заяву про розстрочку виконання рішення.

Згідно з п. 10 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» № 14 від 26.12.2003 р., задоволення заяви про розстрочку виконання рішення суду можливе лише у виняткових випадках, визначених судом, виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення суду. Рішення суду щодо розстрочки може бути оскаржене в апеляції.

Аналогічно, при відмові суду задовольнити вашу заяву Ви не обмежені у праві повторно звертатися із аналогічною заявою, але вже у зв’язку з іншими обставинами. Ви можете звертатись з такою заявою в будь – коли, поки не буде повністю виконане судове рішення

Чи можуть відібрати житло за несплату кредиту?

Якщо житло не знаходиться в заставі (іпотеці) на забезпечення кредитного зобов’язання, звернути стягнення на це майно може лише виконавча служба на виконання рішення суду про стягнення з заборгованості на погашення акредиту. В першу чергу стягнення накладається на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у фінансових установах та на готівкові кошти, виявлені у боржника. Лише якщо цих коштів не достатньо, стягнення може бути здійснено на нерухоме майно, що знаходиться у власності боржника. Якщо  боржник володіє майном спільно з іншими особами,  стягнення звертається лише на його частку.               Також існує положення, відповідно до якого, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.

Якщо ж житло знаходиться у заставі (іпотеці) за валютним кредитом, слід зазначити, що у червні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про мораторій на примусове стягнення нерухомого майна боржника, що виступає як забезпечення зобов’язань громадянин України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами. Таке нерухоме житлове майно повинно використовуватись як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя. У власності  позичальника/майнового поручителя не повинно бути іншого нерухомого житлового майна. Загальна площа такого нерухомого житлового майна не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Лише якщо дотримано всі вищезазначені умови, діють положення мораторію.

Також слід враховувати, що дія зазначеного мораторію носить тимчасовий характер. Окрім того, такі заходи зупиняють перебіг строку позовної давності, тому після скасування мораторію, якщо не відбудеться нових змін в законодавстві, банк зможе звернутись до суду за примусовим стягненням нерухомого майна, що перебуває у заставі.

Беручи валютні кредити під заставу єдиного житла, слід дуже ретельно оцінювати свої можливості, адже в скрутному становище може опинитись не лише позичальник, а і вся його родина.

Чи можна притягнути до кримінальної відповідальності за несплату кредиту?

Часто запитують, чи можуть посадити за грати за несплату кредиту. Адже колектори часто погрожують саме цим.

Пам’ятайте, що правовідносини між позичальником і банком завжди мають виключно цивільно-правовий характер і українським законодавством не передбачено кримінальної відповідальності за ухилення від сплати кредиту.

 

 

Tags:

264 комментария on Що робити, якщо немає чим платити за кредит?

 1. Александра:

  Я би написалаб їм той письмовий запит.Якби була зворотня адреса..Так як самого банка в нашому місті його вже нема..Суто з ними звязувались по телефону.Всі переговори з ними у нас були по телефону.Даже коли вони почали мені стверджувати що такої суми вони нам неговорити а дійсна сума борга 28 тис вони категорично говорили що суму борга кредита на 19 тис вони неговорили..І знаючи що телефонна розмова записується у них..Я відстоювала щоб вони надали запис розмови відповідного дня він таки відмовились в цьому..Що робити ні а тим більш мама незнає..Я багато гуглила про цей банк,і на його дуже багато негативних відгуків також були і такі ситуації як у нас..І там говорили що юрист сказав що це ЛОХОТРОН..ЧИ можливе це так бути і в нашій ситуації з їхнім відношенням?

  Відповідь: направьте письмовий запит на юрид.адресу, що міститься в договорі, який ви уклали

 2. Александра:

  Доброго дня..У моєї родини сталась така ситуація. Мама взяла кредит в Ренесанс, ще в 2013 році на 10 000 грн. перші три місяці вона оплачувала,далі перестала так як перестали платити зарплату.Я студентка, буквально через 1,5 року стала сама оплачувати її кредит.Звязувалась з представниками які нам телефонували,і що місяця я старалась платити більшу суму ніж зазначено в кредиті.Но як виявилось я оплачувала штрафні санкції..Які звичайно ні в»якому разі не зменшувались.Була розмова по телефону і нам сказали що коли заплатим 5 тис грн штрафні санкціїї знімуть.Я так поступила,постаралась найти ці кошти.Но штрафні санкції незмінились.Вони навпаки стали стверджувати коли ще надійде сума 6 тис грн.І за місця я платила згідно того що вони говорили за один місяць я відала около 10 тис грн..а сума ніяк незменшувалась.Вони зажди говорили все більшу і більшу суму,Спілкувались вони дуже негативно.І що саме головне спілкавились ми завжди з різними представниками і кожен говорив по різному.І наведу приклад який був у нас. був одни день вони сказала суму кредиту 19 тис я через день заплатила 1 тис грн..через три дня коли вони були говорили про 19 тис вони сказали що сума борга 28 тис грн.І після цього я перестала з ними спілкуватись,так як немогла зрозуміти що вони говорять.І потім приходити листи після останніх розмов 3 місяців сума борга 27 тис.через місяць приходить лист з прикладом на листа в прокуратуру, но сума борга яка у нас складала вже 11 540 грн..з Угрозою що коли небуде сплата могтимуть позбавити волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна..Скажіть будьласка що в такій ситуації робити нам.Так як банк нас повність заплутав де правда де брехня..Згідно наших квитанцій ми вже оплатили 16 500 тис кредита. за весь час.

  Відповідь: спробуйте направити письмовий запит/претензію до банку, з викладенням обставин справи та пояснень.

 3. Ярослава:

  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи правомірні дії банку: громадянка взяла безвідсотковий валютний картковий кредит на суму 2000$ в 2007 році. Станом на сьогоднішній день залишилося непогашено 610$. На адресу позичальника приходить лист від колекторської компанії, що їм цей борг проданий банком, але сума боргу виставлена в гривнях і відповідно до тіла кредита добавлено суму яка перевищує суму боргу більше ніж в 2 рази. Позичальник ніяких повідомлень від банку не отримувала. Банк платоспроможний і успішно діє в Україні.
  Виникають питання: 1. Чи правомірно перерахована сума заборгованості з валюти в гривню?
  2. Чи зобов*язаний банк повідомляти позичальника про продаж заборгованості?
  Дякую.

  Відповідь: відповісти на ваше питання можно лише після ознайомлення з документами, але не заочно

 4. Віталій:

  Чи прийнятий закон про допомогу в погашення кредитів сімям с дітьми?Якщо так то які бумаги треба щоб їїї получити.???Дякую

  Відповідь: ні, не прийнято

 5. Наталія:

  в мене помер чоловік,я знаю,що в нього є кредит без застави і поручителів ,чи може цей кредит перейти мені та моїм дітям у спадок, і що зробити, щоб цього не сталося, дякую

  Відповідь: так, звісно він перейде, борги спадковуються як і спадщина. Як тільки ви приймете спадщину, буде прийняти і борг. Уникнути можливості немає

 6. Надія:

  Доброго дня!!!В мене виникла проблема з банком з Дельта вз»яла кредит товар і карточку трошка на почпатку сплачувала а дальше немала чим з плачувати і тепер за 2 роки вони з»явилися видзвонюють і на рахували заборгованість 15 000грн і погрожуюють що передали в обласну прокоратуру що посадять на 5 років….Що мені з ними робити чи дійсно може таке бути????

  Відповідь: увязнення не буде, але стягнути в судовому порядку цілком можуть. Коли буде позов до суду від банку. пишіть заперечення, знижуйте суму стягнення

 7. Альона:

  Добрий день!Підскажіть будь ласка що робити?Маю заборгованість по кредитці у Приват Банку на суму1500 тис.грн!З чоловіком не живу,дитині 2 рочки,в місяць получаю 130 грн.інших доходів в мене нема так як дитина навіть в садок не ходить!Що мені робити?????

  Відповідь: просити банк реструктуризувати заборгованість

 8. Іван:

  Доброго дня! Проблем з виплатою кредиту у мене немає- сплачуємо своєчасно. В липні 2015 р. залишається 1 рік сплати кредиту на авто. Всі ці роки згідно кредитного Договору я сплачував страховку КАСКО, це немала сума. В минулому році, щоб сплатити страховку, вимушений був взяти кредит ще й на страховку, яку виплачую до цих пір. А цього року просто немає фізичної можливості сплатити страхову суму через брак коштів, тим паче, що страхові компанії, акредитовані в нашому банку дуже круті, і суми, відповідно, такіж. Як можна вирішити це питання, чи можна в других страхових компаніях, де менші суми? Чи можна уникнути взагалі, враховуючи своєчасність сплат і по кредиту, і по страховці за 4 роки( термін кредиту був на 5 років)

  Відповідь: ваше питання залежить від умов договору, який ви уклали. А цілком можливо звернутися письмово до банку та просити змінити страхову

 9. Богдана:

  Доброго дня!Мій чоловік у Дельта банку оформив кредит на суму 25000грн,приблизно два роки назад,ми сплачували все вчасно мінімальний платіж був приблизно 1500 грн але після того як оформили кредит через пів року чоловік втратив роботу та згідно трудової на даний час не працює,уже півтори року ми виходим постійно на просрочення, сума заборгованності складає 17000грн на даний час,я у декреті з 3 дитиною,писали богато раз у банк чи може хоч якимось чином піти нам на зустріч та відповідь була ні,допоможіть будь-ласка тому що я не можу знайти відповіді а до юриста немаю змоги звернутися,дякую

  Відповідь: у вашому питанні допомога може бути лише одна, виключно письмові звернення у численній кількості на адресу банку щодо реструктуризації, розсрочки тощо.

 10. Ярослав:

  декілька днів назад Президент України підписав документ про допомогу в погашенні кредитів сімям с дутьми якщо я правельно пямятаю 25% у кого двое дітей і 50% у кого трое діточок. Зозтлумачте щи робіті щоп получити допомогу і на які кредити вона розповсюджується?? Дякую

  Відповідь: як тільки буде опублікований даний закон та набуде чинності, нами буде написано розгорнуту статтю про це, слідкуйте за сайтом

Добавить комментарий