Потрібно зазначити, що кожна жінка, яка готується стати мамою має право на отримання допомоги по вагітності та пологам. Водночас порядок отримання і розмір цієї допомоги залежить від статусу жінки. Зокрема, є особливості надання цієї допомоги: 1) для працюючих жінок; 2) добровільно застрахованих; і 3) не застрахованих жінок і жінок підприємців .

Допомога для жінок, які працюють

Оформлення листка непрацездатності

Листок непрацездатності у зв’язку  з  вагітністю  та  пологами видається за місцем спостереження за  вагітною  жінкою  відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455.

 

Куди необхідно звертатися?

Допомога по вагітності та пологам мають виплатити за місцем роботи. Для цього потрібно надати листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю і пологами. Крім того, потрібно написати заяву, де вказати з якого дня Ви маєте намір піти у відпустку (але не раніше дня, яким відкритий лікарняний). У випадку якщо у жінки є декілька місць роботи, вона має право на допомогу і по сумісництву – туди їй необхідно принести копію листка непрацездатності, яка засвідчена підписом керівника і печаткою по основному місцю роботи, довідку про середню заробітну плату з основної роботи і також написати заяву.

Розмір допомоги

Розмір допомоги розраховує бухгалтерія підприємства. Якщо в загальному, то спочатку визначають середньоденний заробіток жінки за останні 6 місяців перед місяцем виходу у декретну відпустку. Для цього ділять сумарну нараховану заробітну плату на загальну кількість календарних днів у цьому періоді. Потім цей середньоденний заробіток множать на кількість днів відпустки (за вказаний у заяві період відпуски).  Тут важливо сказати, що допомога по вагітності і пологах застрахованій особі надається за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої залежить від особливості протікання вагітності та інших факторів:

№ п/п Випадки надання допомоги Строк з якого виникає право на отримання допомоги Тривалість відпустки по вагітності та пологам
1 Загальний випадок з 30 тижнів вагітності -126 к.д.: вагітності
— 70 к.д.до пологів;-56 к.д.після пологів
2 Жінкам,які відносяться до I — IV категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЄС з 27 тижнів вагітності 180 к.д.:
— 90 к.д. до пологів;
— 90 к.д. після пологів
3 Передчасні, багатоплідні пологи, виникнення ускладнень при пологах чи в післяродовому періоді з 30 тижнів вагітності 140 к.д.:
— 70 к.д. до пологів;
— 70 к.д.після пологів
4 Вагітна не спостерігалась в лікувальному закладі з приводу вагітності до дня пологів з дня пологів 56 к.д.
5 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності у випадку смерті дитини з дня пологів 140 к.д.
6 Передчасні пологи до 30 тижнів вагітності у випадку смерті дитини з дня пологів 70 к.д.

Приклад розрахунку розміру допомоги при роботі на умовах неповного робочого тижня можна знайти тут.

Які документи необхідні у випадку, якщо тривалість відпустки більша за загальну (126 календарних днів)?

У випадку якщо народилось двоє і більше дітей або були передчасні або ускладнені пологи то для того щоб отримати додаткові 14 днів відпустки і оплати за них Вам необхідно отримати ще один листок непрацездатності, який виписується лікарем. І цей лист непрацездатності необхідно надати адміністрації підприємства де Ви працюєте, щоб вони здійснили оплату за цих 14 днів. Водночас це не стосується жінок-чорнобильців – їм відразу ж  виплачують допомогу за 180 днів і лист непрацездатності не подовжують.

 

Що необхідно враховувати, якщо йти у декретну відпустку пізніше ніж відкритий листок непрацездатності.

 

Потрібно зазначити, що Ви маєте право самі вирішувати коли йти у відпустку, вигнати жінку у декретну відпустку працедавець не має право.  Водночас:

1)      Якщо піти в декрет пізніше, то період, за який виплачується допомога не зміститися, а просто буде коротшим, а отже розмір допомоги буде менше (наприклад якщо піти на 20 днів пізніше, то допомога буде розрахована не за 126 днів, а за 106).

2)      Також потрібно враховувати, що заробітна плата буває менше, ніж якщо б за ці ж дні виплатили допомогу по вагітності і пологам. Це є наслідком того, що із цієї допомоги не утримується ні податку  з доходів, ніж соціальних внесків (а ці утримання в загальному складають більше 18 %). А отже, відкладувати вихід у декретну відпустку не вигідно ( за виключенням того випадку, якщо в останній період перед відпусткою Вам значно підвищили заробітну плату).

Строки виплати

Допомогу мають виплачувати в найближчий після його призначення строк, встановлений для виплати заробітної плати. Потрібно зазначити, що допомогу мають призначити не пізніше 10 днів з дня поступлення документів (заяви і листа непрацездатності).

Об’єднання відпустки по вагітності і пологам і щорічної відпустки

 

Перш за все необхідно відмітити, що якщо вагітна жінка має бажання приєднати щорічну відпустку до декретної (використавши її до або після пологів), то працедавець не має права відмовити їй у цьому і має надати щорічну відпустку в строк, в який вона просить (навіть якщо це не по графіку).

Якщо після відпустки по вагітності і пологам жінка на роботу не збирається, а планує здійснювати догляд за дитиною, то краще брати щорічну відпустку не перед декретною відпусткою, а після. Оскільки в першому випадку відпускні виплатять замість заробітної плати, а в другому замість допомоги по догляду. А враховуючи мізерний розмір цієї допомоги, краще втратити у цій допомозі ніж в заробітній платі.

Допомога для добровільно застрахованих

За яких умов жінка-підприємець може розраховувати на допомогу по вагітності та пологам ?

Жінка-підприємець може отримати допомогу від Фонду соцстрахування по тимчасовій втраті працездатності (надалі – Фонд), якщо вона бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом укладення Договору з ПФУ та сплачує добровільні внески.

Особи, які застраховані на добровільних засадах у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та фізичні особи — підприємці, що сплачують добровільні внески  мають право на допомогу за умови сплати страхових внесків  не менше повних шести календарних місяців протягом останніх дванадцяти календарних місяців перед настанням страхового випадку.

Куди необхідно звертатись і які документи подавати для призначення допомоги?

Для призначення матеріального забезпечення добровільно застраховані особи мають право звернутися до робочого органу відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем проживання із заявою на призначення певного виду допомоги.

Для призначення та виплати допомоги по вагітності та пологах застрахованій особі жінці підприємцю необхідно надати документи, передбачені Порядком страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.06.2005 № 62, в частині, що не протирічить нормам Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загнальнообовязкове державне соціальне страхування», а саме:

—  заяву про виплату допомоги,

—         листок непрацездатності,

—         копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер),

—         витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та документа, що підтверджує обрану систему оподаткування,

—         паспорт,

—         трудову книжку (за необхідності),

—         страхове свідоцтво (при наявності).

—         договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з Пенсійним фондом України,

—         довідку з Пенсійного фонду про сплату єдиного внеску за розрахунковий період та за місяць, в якому настав страховий випадок.

Особа, що добровільно застрахувалась має пред’явити страхове свідоцтво і повідомлення про взяття на облік, а також надати:

—                       Заяву про виплату допомоги по вагітності та пологам;

—                       Лист непрацездатності по вагітності та пологам.

Розмір допомоги

Суму розраховують спеціалісти відділення Фонду, для цього множать середньоденний дохід жінки за розрахунковий період ( в загальному випадку – 6 місяців перед місяцем, в якому був відкритий лікарняний) на кількість календарних днів, які підлягають оплати згідно із листом непрацездатності – 126 к.д. в загальному випадку, для чорнобильців – 180 к.д. У свою чергу середньоденний дохід визначають так: суму доходу, з якого протягом розрахункового періоду людина сплачувала внески до Фонду, ділять на кількість календарних днів розрахункового періоду.

 

Строки надання допомоги

На прийняття рішення про призначення допомоги у державного органу є 10 днів, з дати коли наданні всі документи. Виплатити мають протягом 10 днів після прийняття рішення про призначення. Гроші перераховують на банківський рахунок або поштовим переказом (бажаний спосіб оплати і реквізити людина вказує ще в заяві на виплату).

Допомога для незастрахованих жінок і жінок підприємців, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Куди і коли звертатись ?

Жінка, яка не застрахована в системі соцстрахування та жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  можуть звернутися за допомогою по вагітності та пологам у регіональне відділення праці та соціального захисту по місцю реєстрації. Виключення жінки-військові – їм допомога виплачується по місцю служби. Звертатися необхідно не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення періоду, вказаного в медичній довідці, інакше допомогу не призначать.

Необхідно зазначити, що в зв’язку з вступом в дію Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачається обов’язкове та добровільне страхування. Обов’язкове — це мінімальний внесок, який наразі дорівнює 34,7 % від мінімальної заробітньої плати, а добровільний внесок можливий при заключенні з ПФУ Договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отже жінки підприємці, які  сплачуть обов’язковий єдиний внесок не є платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Необхідні документи

В будь-якому випадку необхідно надати медичну довідку встановленого зразка і написати заяву про надання допомоги (зразок Вам мають надати). Але в залежності від категорії незастрахованої особи можуть бути потрібними додаткові документи:

—          Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам, студенткам вузів І-IV рівня акредитації і професійно-технічних учбових закладів – довідку про те, що ця особа навчається;

—          Тим, кого звільнили у зв’язку з ліквідацією підприємства (установи, організації), — довідку ліквідаційної комісії про звільнення за цією підставою;

—          Зареєстрованим безробітним – довідку з центру зайнятості про таку реєстрацію.

Розмір допомоги

Жінкам, які служать, навчаються або зареєстровані як безробітні, допомога розраховується множенням їх середньоденного доходу (грошового забезпечення, стипендії, мінімальної допомоги по безробіттю відповідно) на кількість календарних днів відпустки (126 к.д., а для чорнобильців – 180 к.д). Жінки звільненні у результаті ліквідації підприємства мають право на допомогу виходячи із середнього заробітку, який вони мали по цьому місцю роботи. У будь-якому випадку в розрахунок на місяць допомога буде складати не менше 25%  прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас ті, хто не працює, не служить, не навчається і не зареєстрований безробітнім та жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  допомога по вагітності та пологам буде виплачуватись у розмірі – 25%  прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на місяць.

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги по вагітності та пологам

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Закон України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2240-14&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України  від 26 вересня 2001 р. N 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1266-2001-%EF&p=1270204897733506

 

————————————-

Шановні читачі!

Щиро дякую за те, що Ви все частіше і частіше користуєтесь матеріалами цього сайту. Я радію з того, що можу працювати для Вас допомагаючи Вам знати трохи більше про захист Ваших прав. А також тим самим  бути трохи ближче до Вас і знати більше про те, що Вас турбує.

Оскільки, www.i-law.kiev.ua є неприбутковим волонтерським проектом і працює за рахунок тільки часу, який я можу виділити для нього, то багато із задуманого залишається лише в планах у тому числі щодо регулярної відповіді на Ваші питання. І більше того підтримка функціонування сайту з кожним роком потребує все більших і більших коштів. Тому звертаюсь до Вас з проханням про підтримку сайту.  

Немаючи особливих ілюзій щодо цього, але з надією, що комусь не шкода буде 10-15 грн або більше :-) пожертвуваних на розвиток проекту. Заохочую до цієї важливої справи.  І наперед дякую за кожен прояв щедрості !

Ви можете підтримати сайт пожертвами на картковий рахунок (у грн.): Найменування банку: Приватбанк.  Номер карткового рахунку:  5211-5373-1580-4448

Tags: , ,

180 Responses to “Допомога по вагітності та пологам”

 1. Юлия:

  Здравствуйте! У меня такая ситуация: отпуск по беременности и родам назначен с 12 мая 2014 по 14 сентября 2014. До 15 июля 2014 года я формально являлась СПД, которое находилось в состоянии прекращения деятельности с 2007 года. По факту 15 июля в Едином реестре появилась запись о прекращении деятельности моего СПД. Закрытие проводилось без моего вмешательства, соответственно, никаких документов о прекращении его деятельности у меня нет. Сегодня (30.10.14) обратилась в отдел соцзащиты по месту проживания за помощью по беременности и родам, однако мне отказали в приеме документов и потребовали много дополнительных справок, а именно: то, что я не заключала договор о добровольном страховании, свидетельство о закрытии СПД, справку о доходах, справку о том, что я не СПД. Насколько это законно? Управление соцзащиты должно делать необходимые им запросы самостоятельно, насколько я понимаю, а не гонять меня, многодетную маму, по всем инстанциям? Спасибо за ответ.

  Відповідь: це є законною вимогою, для отримання допомоги по вагітності та пологам ФОП.

 2. Ольга:

  Скажіть будь ласка я працювала державним службовцем і вийшла в декретну відпустку,а пізніше продовжила відпустку по догляду за вагітністю до 4 -х. років до 06.2015р.,а зараз вагітна скажіть як буде розраховуватися сума допомоги в зв»язку з вагітністю і пологами.І чи вигідно мені буде вийти на пару місяців на роботу до декрету?

  Відповідь: розраховуватиметься як і при першому лікарняному, береться до уваги розмір з.п., який був до виходу у декретну відпустку. Якщо вийдете -тоді беду враховуватись розмір з.п., який отримаєте за ці місяці. Що краще -вирішувати вам, оскільки все залежить від розміру з.п., який у вас був до виходу у першу декретну відпустку і яка буде виплачуватись зараз, якщо вийдете на роботу.

 3. Фесенко Тетяна:

  Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка. На роботі (в ФОП) не хочуть виплачувати допомогу у зв’язку з вагітність та пологами ссилаючись на якісь зміни в законодавсті, що соцстрах тепер гроші за таку допомогу не повертає. А враховуючи скрутне становище в країні, здійснити виплату зі «своєї кишені» керівництво не бажає. Чи правда, що соцстрах тепер не оплачує дану відпустку?

  Відповідь: не правда, абсолютна неправда. Є певні затримки в часі, в різних районах по-різному, але вони не значні. Окрім того, наразі не потрібно ФОП зі своєї кишені платити, працівниця подає заяву, лікарняний, работодавець робить розрахунок лікарняного, відправляє розрахунок разом з лікарняним до Фонду, останній виплачує кошти на спец.рахунок ФОП. ФОП сплачує податки з допомоги, і перераховує результат працівниці.

 4. гева маряна:

  доброго дня,підкажіть будь ласка ,які мені потрібно надати документи в райсобес для того ,щоб я отримала дородову допомогу ?я не працювала підчас вагітності.

  Відповідь: перелік документів вказан в статті на сайті.

 5. fiesta7173:

  Добрий день! Підкажіть як розрахувати допомогу, якщо працівниця знаходиться у відпустці по догл. за дитиною до 3-х р. і принесла лікарняний по вагітності та пологам (новий — друга вагітність , лікарн. з 08/10/14 р.),який період та яку з/п брати до розрахунку?
  Наперед вдячна.

  Відповідь: якщо ви як работодавець розраховуєте допомогу по вагітності та пологам, краще звернутися за консультацієї до Фонду, адже ви їм будете в подальшому надавати розрахунок. Береться показник з.п. за той період, який був до виходу у першу відпустку по вагітності та пологам

 6. Алина:

  Підкажіть, якщо працівниця іде в декрет 15.10.14., а листок виписаний 26.08. (70 днів до пологів), але вона працювала і вирішила йти пізніше, то листок повинний бути змінений на дату фактичного її виходу в декрет (15.10.14)?

  Відповідь: звісно, оскільки на час її права вийти у відпустку по вагітності та пологам, працівниця працювала та отримувала з.п., відповідно і з.п., и оплату листка працездатності за цей період отримати одночасно неможливо

 7. Мирослава:

  Доброго дня!
  Підкажіть, будь ласка, чи належить мені відпустка по вагітності та пологам у кількості 90 к.дн., якщо я маю посвідчення постраждалої внаслідок аварії на ЧАЄС 3-ої категорії, проте на даний момент маю прописку в іншому місті, яке не належить до т.зв. «Чорнобильської зони»?

  Відповідь: додаткові 90 к.днів до 126 кал.днів- так, належить

 8. Віра:

  Доброго дня!
  Скажіть, будь ласка, моїй першій дитині 1,5 роки. Я стояла на обліку в центрі зайнятості. потім мене зняли з обліку.
  Зараз в мене 35 тиждень вагітності (друга вагітність). Чи можу я очікувати на допомогу по вагітності та пологам?

  Відповідь: звісно зможете, але в УПСЗ.

 9. Инна:

  Спасибо Вам за быстрый ответ.

 10. Инна:

  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не изменялись ли законодательно сроки перечисления соцстрахом суммы по больничному по беременности и родам? Предприятием, в котором я работаю, был подан расчетный лист для оплаты моего больничного 10 сенятбря 2014. Сотрудница соцтраха сказала, что в связи с нынешней ситуацией в стране деньги перечисляют не в течение 10 дней, как раньше, а вообще неизвестно когда.

  Відповідь: на законодавчому рівні нічого не змінилось, пишіть скарги

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог