Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу по догляду за дитиною має один із батьків, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Цю допомогу призначають незалежно від того чи перебувала особа в трудових відносинах (на військовій або державній службі), вчилась, чи займалась підприємництвом або чи була безробітною (за умови, що особа не отримувала допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю).

Водночас пенсіонерам (неважливо працюють вони чи ні) допомога не виплачується.

Допомога по догляду надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених, усиновлених або взятих під опіку дітей.

Куди і коли звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена, тільки якщо буде надана довідка про те, що Ви не отримуєте цю допомогу по місцю реєстрації.

На відміну від допомоги при народженні тут не має чітких обмежень. Якщо на момент звернення Ви маєте право на допомогу, то Вам цю допомогу призначать , навіть якщо це відбудеться за місяць до виповненню дитині 3 років. Водночас потрібно розуміти що тим, хто запізниться не варто розраховувати на виплату всієї суми, яка могла б накопичитись за 3 року. Їм буде доплачено тільки за 3 місяці, які передують місяцю, в якому особа звернулася за призначенням допомоги. В повному обсязі без ніяких часових обмежень заборгованість буде виплачена лише при умові що допомога вже назначено, але своєчасно не виплачена з вини державного органу, який відповідальний за її призначення і виплату.

Строк протягом якого виплачується допомога

 

Допомога виплачується з дня звернення за нею (подачі заяви і всіх документів) і до дня досягнення дитиною 3 річного віку.

Потрібно врахувати, що непрацюючим особам і підприємцям допомогу можуть призначити не раніше дня, наступного за днем отриманням  допомоги по вагітності та пологам, іншим особам – не раніше дня настання відпустки по догляду за дитиною.

Чи можуть працювати чи займатись підприємницькою діяльністю особи, які здійснюють догляд за дитиною

Так, можуть у випадку якщо ця робота здійснюється у режимі неповного робочого часу, вдома або ця особа провадить підприємницьку діяльність.

Важливо зазначити, що якщо говорити про неповний робочий день, то неважливо як працює особа на 0,1 чи 0,99 ставки – допомогу такій особі мають виплачувати у повному розмірі.

Водночас вихід на роботу на умовах повного робочого часу або оформлення відпустки у зв’язку з навчанням, фактично означає переривання відпустки по догляду за дитиною і припинення на цей час виплати допомоги по догляду.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно надати:

—          Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. за № 96. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення. (Із зразком такої заяви Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=621 )

—          Копію  або витяг з наказу з місця роботи про надання відпустки по догляду за дитиною до 3 років (довідку, яка видається приватним підприємцем, до неї, у випадку відсутності у такого підприємця печатки додають копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємця);

—          Копію свідоцтва про народження дитини;

—          Копію трудової книжки;

—          Довідку з місця навчання – для тих хто вчиться;

—          Довідку з центру зайнятості про те, що допомога по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не надається – для непрацюючих осіб, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості (у випадку якщо безробітний не знаходиться на такому обліку, йому необхідно взяти довідку про це);

—          Копію свідоцтва про державну реєстрацію – для підприємців;

—          Копію рішення про усиновлення або встановлення опіки – для усиновлювачів і опікунів;

—          Довідку про склад сім’ї з ЖЕКу  і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний. (Із зразком такої декларації про доходи Ви можете ознайомитися тут http://i-law.kiev.ua/?p=639);

—          Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк).

Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов’язків на зазначених умовах.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата допомоги по догляду за дитиною припиняється при досягненні дитиною 3-річного віку.  Також цю допомогу припиняють виплачувати також з дня працевлаштування на повний робочий день отримувача (виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років) або з дня призначення йому допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю.

У випадку, якщо працівник захоче знову вийти у відпустку по догляду або закінчився строк виплат по безробіттю, то така особа може повторно звернутись за призначенням допомоги.

Також допомогу припиняють виплачувати у наступних випадках:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;

—          перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          смерті дитини;

—          смерті отримувача допомоги.

Як переоформити допомогу на іншого члена родини

Це можливо, переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи, навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою, що отримувала допомогу, трудових обов’язків, навчання, несення служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. Особі ж яка буде отримувати допомогу по догляду буде необхідно донести ті документи з цього списку, які стосуються цієї особи.

Як відбувається виплата допомоги

Допомога виплачується щомісячно. Гроші на вибір отримувача направляють йому або шляхом поштового переказу, або зараховують такій особі на банківський рахунок. Потрібно зазначити, що витрати на перерахунок бере на себе держава.

 

Розмір допомоги по догляду за дитиною до 3 років

 

Мінімальний розмір допомоги встановлено у сумі 130 грн. в місяць і він виплачується всім незалежно від того, який дохід Ви маєте.

Водночас у випадку якщо різниця між прожитковим мінімумом на працездатних осіб (на січень 2014 року – 1218 грн.) і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у Вас будуть більше 130 грн., то Вам буде виплачено цю різницю.

До членів родини відносять:

—          чоловіка (дружину);

—          рідних, всиновлених і підопічних дітей до 18 років (до 23 роки – якщо вони навчаються на денній формі у вузах І-ІV рівнів акредитації і ПТУ і не мають власних сімей незалежно від місця проживання і реєстрації);

—          неодружених повнолітніх дітей, які визнані інвалідами з дитинства 1 і 2  груп або інвалідами 1 групи і які проживають разом з батьками;

—          непрацездатних батьків чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

—          жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Потрібно зазначити, що до складу сім’ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Для того, щоб визначити цей середньомісячний сукупний  дохід в розрахунку на одну особу необхідно:

А) додати доходи всіх осіб, які відносяться до членів сім’ї, і які отримані за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою;

Б) розділити цю суму (сукупний дохід) на 6 і на кількість членів сім’ї.

Серед доходів, які відносять в склад сукупного доходу сім’ї враховують: зарплату, грошове забезпечення, стипендії, пенсії, а також деякі специфічні доходи, наприклад, грошових еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (крім житлових субсидій), нормативний дохід від земельних ділянок (крім розпайованих і які з поважних причин не використовуються), частина соціальних допомог тощо.

Важливо звернути увагу, що з підвищенням розміру прожиткового мінімуму допомогу по догляду перераховують автоматично.

Як часто переглядається сума допомоги у зв’язку із змінами доходів сім’ї

У випадку якщо Ви претендуєте на допомогу у розмірі більшому за мінімальний, Ви можете подати всі необхідні документи про доходи у будь-який час і можете хоч кожен місяць уточнювати дані. Але потрібно пам’ятати, що навіть якщо доходи сім’ї не змінювались, допомогу у підвищеному розмірі виплачують протягом 6 місяців. Потім необхідно знову принести документи про доходи, інакше допомогу Вам будуть виплачувати у мінімальному розмірі.

Приклад розрахунку допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у розмірі, що перевищує мінімальний

 

Сім’я складається з чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє дітей (2005 року народження та 15.04.2013 року народження). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує у мінімальному розмірі допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 130 гривень щомісячно, допомогу при народженні дитини щомісячно 840 грн., чоловік працює, отримує заробітну плату 1100 грн.

У лютому 2014 року жінка звертається за державною допомогою з урахуванням доходів сім’ї.

Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім’ї:

1.Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім’ї за останні 6 місяців (з 01.08.2013р. по 31.01.2014р.) в розрахунку на одну особу:

((840 грн. х 6 міс.) + (1100 грн. х 6 міс.)) / 6 міс / 4 особи = 485 гривень

2. Визначаємо розмір допомоги для сім’ї:

1218 грн. – 485 грн. = 733 гривні.

Отже сім’я щомісячно впродовж лютого-липня 2014 року буде отримувати допомогу у розмірі 733 гривень.

Важливо:

Виплата по догляду за дитиною до трьох років з 01.07.2014 року буде припинена, крім осіб, яким призначена допомога при народженні ПЕРШОЇ дитини (народженої до 30 червня 2014 року), що виплачується 24 місяці, на наступних 12 місяців буде призначатися допомога до досягненню дитиною трирічного віку у розмірі 130 грн.

Тобто, стосовно останнього пункту, розяснюємо на прикладі:

Приклад:

Якщо жінка має дитину 1,5 річного віку, вона продовжить отримувати допомогу при народженні, в тому розмірі, як їй і призначили її, а от по догляду за дитиною до трьох років вона буде отримувати ще 12 місяців, але не довше ніж дитині виповниться 3 роки.

Тобто жінка з 01.07.2014 року ще шість місяців ( до двохріччя дитини) буде отримувати допомогу при народженні, допомогу по догляду за дитиною їй з 01.07.2014 припинять виплачувати, і коли дитині буде 2 роки, і закінчеться виплачуватись допомога при народженні, їй ще 12 місяців будуть виплачувати допомогу по догляду у розмірі 130 грн.

Допомога по догляду з врахуванням доходів буде припинена з 01.07.2014 року для всіх категорій громадян.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги при народженні

 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

 

Tags: , ,

1 120 Responses to “Допомога пo догляду за дитиною до 3 років — 2014”

 1. Сидор Наталія:

  Доброго дня! Ситуація така, у мене дитина(перша,одна) 2012 року народження. Коли їй було рік я вийшла на робту на повний робочий день і декретну відпуску переоформили на бабусю (вона теж працювала на роботі) і пішла по догляду за онуком (робоче місце зберігається). Бабусі виплачувалася допомога, але у липні була припинена. У вересні дитині виповнилось 2 роки, чи повинна бабуся наданий час отримувати допомогу?

  Відповідь: нажаль, ні, оскільки чинне законодавство передбачає продовження виплати лише для тих, у кого дитина перша та єдина. Оскільки онук для вашої бабусі не є першою та єдиною дитиною, відповідно продовження виплати допомоги по догляду не можливо.

 2. Ганич Ира:

  Добрий вечір! Скажіть будь-ласка моя друга дити народилася 16 жовтня 2014 року, який розмір допомоги ми можемо отримати? Так-як є випадки виплати у розмірі 21 тис. Дякую!

  Відповідь: всі види допомог та розміри вказані в статті на сайті

 3. Кохно Яна:

  Добрий день! Ми з чоловіком і дитиною (1 рік) переїжджаємо жити на пмп в Білорусь. З обліку в Україні не знімаємось, але приписуємось в Білорусії до бабулі в квартиру. Я маю право в Білорусії отримувати допомогу на дитину до 3-х років, але для того, я повинна відмовитись від допомоги в Україні. У нас кожного місяця платиться щомісячна (одноразова) допомога, але ж вона не рахується допомогою до трьох років, а допомогу до трьох років відмінили з 01.07.2014 р.В Білорусії мені сказали привезти довідку про те, що в Україні я не отримую допомогу до 3-х років, але СоцБез не може дати мені таку довідку, тому що в нас «щомісячна (одноразова) рахується як ЩОМІСЯЧНА допомога». Скажіть будь ласка чи це правомірно? І ще запитання: чи можу я взагалі знатися і дитина з реєстрації в СоцБезі? Але чи отримаю я при цьому в повному обсязі одноразову допомогу, ту що розбивається на 2 роки?

  Відповідь: УПСЗ вам правомірно відмовила, з 01.07.2014 року допомога при народженні і є допомога по догляду, якщо ви відмовляєтесь від допомоги по догляду-відповідно і від допомоги при народженні відмовляєтесь. Як тільки ви знімаєтесь з обліку в УПСЗ, переїджаєте на постійне місце проживання в іншу карїну- допомогу при народженні і інші допомоги призупиняють виплачувати. Виплатит на перед не можуть.

 4. Леся Іщенко:

  Доброго дня. Я оформила допомогу в розмірі 41 тис. Мені виплатили перші 12 тис. Далі я вийшла на роботу (відпустку по догляду за дитиною я не оформляла на себе, оформили відразу на чоловіка). Питання ось в чому-потрібно переоформляти все на чоловіка, щоб йому надходили наступні 800 грн щомісяця чи все можуть мені нараховувати незалежно від того працюю я чи ні?

  Відповідь: переоформлення не потрібно та не можливо, виплата допомоги при народженні буде і надалі, вне залежності від того, що ви працюєте.

 5. Марія Єпанєчнікова:

  Добрий день. Моїй другій дитині 1,5 роки. Я виходжу на роботу на повний робочий день. Чи можу я переоформити декретну відпустку на чоловіка,який наразі не працює?
  Дякую

  Відповідь: оскільки нараі відпустки соціальної від органів УПСЗ немає, тоді переоформлення не можливо.

 6. валько анна:

  Доброго вечора.
  Підкажіть, будь-ласка, маю єдину дитину яка народилася в квітні 2014 року. Всі документи на тих 130 грн подала. Але жодної виплати так і не отримала. Чи мені мають їх виплачувати, чи тільки з 2 до 3 років? Якщо так, то 130*12 чи 130*36? І якщо я вийду раніше на роботу чи мені будуть їх виплачувати?

  Відповідь: якщо у вас це буде перша та єдина дитина на час досягнення дитиною двох років, тоді ви будете отримувати 12 місяців по 130 грн. Виход на роботу на виплату не вплине

 7. Проців Оксана:

  Скажіть будь ласка до пологів я працювала в одній школі, зараз дитині виповнилося 2 роки (це моя перша та єдина дитина),
  я звільнилась з попереднього місця роботи і оформилась в іншу школу на неповне тижневе навантаження. Чи маю я право на виплату 130 грн. до досягнення дитиною трьохрічного віку.

  Відповідь: так, абсолютно, ви і самі відповіли на це питання, зазначивши, що це ваша перша та єдина дитина, ви маєте право на оплату допомоги по догляду у розмірі 130 грн.

 8. Зайцева Юлія:

  Добрий день.Хочу дізнатися наступне-виплата по догляду за дитиною по досягненню нею 3-річного віку припинилася з 01.07.14.Моя дитина народилася 01.04.13р.,а отже питання:чи буде виплата здійснюватися в розмірі 130 грн. після досягнення нею 2 років.І чому не має виплат 130 грн. з липня по листопад 2014р. включно?

  Відповідь: якщо це ваша перша та єдина дитина, тоді по догляду ви будете отримувати, з дворіччя дитини і до триріччя. Якщо не перша і не єдина, тоді з 01.07.2014 року скасована за будь-яких підстав.

 9. Веренько Анжела:

  Скажіть будь ласка, моя перша дитина досягла двохрічного віку 21.09.2014року,я вийшла на роботу на неповне тижневе навантаження, чи маємо ми право на виплату допомоги до досягнення нею трьохрічного віку у розмірі 130 грн на наступних 12 місяців.Дякую!

  Відповідь: так, якщо це ваша перша та єдина дитина

  А якщо це друга дитина — то ні????. навіть якщо вийшла на 0,25% ставки?
  річ в тім що соцстрах вимагає від мене повернути їм 390 гривень так як я перервала декретну відпустку з квітня місяця. дитині 3 роки буде лишень 29.11.2014. мене взяли на неповний робочий день на 0,25 відсотки. чи повинна я повертати гроші?

  Відповідь: якщо друга дитина, тоді ви не маєте право на допомогу по догляду за дитиною, ні в якому розмірі, ні за яких обставин.

  А можна побачити номер статті закону в якому було б чітке роз»яснення даній ситуації. на чому грунтується дана відповідь

  Відповідь: на цю тему написано декілька статтей на сайті, вказані всі нормативні акти. наприклад тут: http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B.....%BA%D1%96/
  http://www.i-law.kiev.ua/dopomoga_dityam/
  http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B.....%B2%D0%BE/
  http://www.i-law.kiev.ua/%D0%B.....%B0%D0%BD/

 10. Веренько Анжела:

  Скажіть будь ласка, моя перша дитина досягла двохрічного віку 21.09.2014року,я вийшла на роботу на неповне тижневе навантаження, чи маємо ми право на виплату допомоги до досягнення нею трьохрічного віку у розмірі 130 грн на наступних 12 місяців.Дякую!

  Відповідь: так, якщо це ваша перша та єдина дитина

  А якщо це друга дитина — то ні????. навіть якщо вийшла на 0,25% ставки?
  річ в тім що соцстрах вимагає від мене повернути їм 390 гривень так як я перервала декретну відпустку з квітня місяця. дитині 3 роки буде лишень 29.11.2014. мене взяли на неповний робочий день на 0,25 відсотки. чи повинна я повертати гроші?

  Відповідь: якщо друга дитина, тоді ви не маєте право на допомогу по догляду за дитиною, ні в якому розмірі, ні за яких обставин.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог