Процедура призначення

Кому надається допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ?

До складу сім’ї включаються:

- чоловік, дружина;

- рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

- особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

-          документ, що посвідчує особу;

-          довідка про склад сім’ї;

-          декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

-          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

-      працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

-       під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

-      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди ) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Умови припинення виплати допомоги

 

Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги  припиняється:
- якщо сім’єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані  про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права  на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;
- у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,  що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть  одинокої  особи),  -  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому  відбулися зміни;
- за заявою уповноваженого представника сім’ї -  з  місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

Знайте!  Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.
Пам’ятайте! Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році — на 120, у 2013 році — на 180, у 2014 році — на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році — на 230, у 2013 році — на 360, у 2014 році — на 500 гривень.

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році: 

Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), середньомісячний дохід сім’ї – 1000 грн.
З 1 січня 2014 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2265,96 грн. (255,78 грн. х 2 працездатних + 877,20 грн. х 2 дітей до 6 років).
(Цифри 255,78 грн. та 877,20 грн. – з ЗУ “Про державний бюджет на 2014 рік”)

Крім того на кожну дитину від 3-х до 13 років доплата у сумі 250,00 грн.
Розмір допомоги з січня 2014 році становить 1765,96 грн. (2265,96– 1000,00 + 250 + 250).

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Tags: , , , ,

1 341 Responses to “Допомога малозабезпеченим сім’ям — 2014”

 1. Светлана:

  Я только что вам писала ,у меня 6250 грн — это без единого налога и платы в пенсионный фонд. Если не считать эти взносы, то получается 3040 грн , и плюс пенсия дочери. Все равно превышает или нет?

  Відповідь: Спробуйте, будь-ласка, порахувати самостійно, скориставшись прикладом, він дуже зрозумілий.

 2. Светлана:

  Доброго дня!
  Моя семья состоит из двух человек: я инвалид 3 группы,частный предприниматель, валовый доход за прошедшие пол года-6250 грн.,и моя дочь 17 лет, получает пенсию по утрате кормильца 894 грн.Мы проживаем в квартире площадью 69,6 кв. м. Имею ли я право на статус малообеспеченной?

  Відповідь: Нажаль,ні. Ваш середньомісячний дохід перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму доходів громадян для Вашої родини майже на 750 грн. Можете самостійно зробити перерахунок за прикладом з статті:http://i-law.kiev.ua/?p=316

 3. Тетяна:

  Доброго дня! В мене є двоє дітей 4 і 6 років. Чоловік є опікуном над психічнохворим. скажіть будь ласка, чи можу я подати на допомогу як малозабезпечена сім’я, якщо чоловік отримує допомогу по догляду за психічнохворим 1094 гривні, а я стою на біржі.

  Відповідь: Так, звісно можете. Адже чоловік важається особою працюючою, навіть стаж йому зараховують на час догляду. Тому, підрахуйте свої доходи за останні 6 місяців, та подавайте заяву з документами до Управління, приклад розрахунку та перелік документів зазначен в статті на сайті.

 4. я мала статус малозабезпечаної,через пів року я поновила документи і мені його зняли,як мені знову це відновити?

  Відповідь: Вам необхідно подати документи знову для призначення цієї допомоги. І порадимо обов`язково ознайомитися з статтею на нашому сайті на цю тему.

 5. Анна:

  6 місяців я перебувала у статусі малозабезпечаної,та,відповідно отримувала за це кошти,але коли я прийшла поновлювати документи,то мені сказали що я не буду отримуавти кошти..Питання,їх що лише пів року видають,а потім що? як мені бути,допоможіть будь-ласка

  Відповідь: Анна, наш сайт містить статтю на цю тему, в якій описано все про цей вид допомоги, в тому числі і про те, що допомога призначається рівно на пів року, по закінченню цих пів року необхідно було поновити документи задля продовження отримання допомоги. Отже, зараз, Вам необхідно подати документи знову для призначення цієї допомоги. І порадимо обов`язково ознайомитися з статтею на нашому сайті.

 6. Наталья:

  только , что вам писала, немного ошиблась, не за прошлый месяц не дали, а за позапрошлый. В смысле , что дать должны были в прошлом месяце

  Відповідь: Нажаль, нам нічого не відома про затримки та причини затримки. Порадимо звернутися з письмовим запитом до Управління про підстави в затримці виплати допомоги.

 7. Наталья:

  за прошлый месяц не дали пособие как малообеспеченной. Ни на одном сайте не могу ничего найти о задержках этих выплат. У вас есть информация — действительно ли задерживают выплаты.
  Сразу напишу, что стою в центре занятости 4 месяца и там тоже получаю пособие по безработице. Эти два пособия совместимы.

  Відповідь: Нажаль, нам нічого не відома про затримки та причини затримки. Порадимо звернутися з письмовим запитом до Управління про підстави в затримці виплати допомоги.

 8. Доброго дня.Я проживаю с тремя несовершеннолетними детьми и имею статус малообеспеченной семьи.Моя дочь закончила 9 классов и поступает в колледж на контрактную форму обучения.При зачислении ребенка в колледж я теряю статус малообеспеченной?

  Відповідь: Ні, якщо додержуються наступні вимоги: рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

 9. Ольга:

  Доброго дня!
  Після призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям, у моїй справі вилізли обставини про які я і не думала. Після запиту у ДАЇ, виявилось, що на мені зареєстровані два авто(одне було продано три роки тому по дорученню, друге два роки тому конфіскував банк). Допомогу хочуть припинити. Що я можу зробити, щоб не припиняли виплату? Дякую.

  Відповідь: Справа в тому, що дії Управління соціального захисту правомірні, адже вони викрили факти, які не були вказані в декларації. Якщо операції з авто від Вашого імені були шахрайством, звертаєтесь у відповідні органі (мідіція, Прокуратура тощо), і вже з відповідними документами (як то порушення справи кримінального провадження за вашою заявою тощо) звертайтесь з відовідними поясненнями до Управління соціального захисту, та наданням відповідних документів, але виплату не припинять лише якщо від компетентних органів надійде підтвердження (прокуратури, міліції), що дісно Ви цими авто не володіли і це були махінації.

 10. Альона:

  Громадянство Вірменії а «посвідка» України чи в цьому випадку зможу получити гроші за дитину?

  Відповідь: наразі немає жодних законодавчих актів, які б обмежували Ваше право на це. В статті на сайті є стаття на цю тему, там є перелік документів та інші особливості.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог