Процедура призначення

Кому надається допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ?

До складу сім’ї включаються:

- чоловік, дружина;

- рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

- неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

- непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

- особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

- жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

-          документ, що посвідчує особу;

-          довідка про склад сім’ї;

-          декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

-          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

-      працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

-       під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

-      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди ) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

-       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Умови припинення виплати допомоги

 

Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги  припиняється:
- якщо сім’єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані  про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права  на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;
- у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,  що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть  одинокої  особи),  -  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому  відбулися зміни;
- за заявою уповноваженого представника сім’ї -  з  місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

Знайте!  Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.
Пам’ятайте! Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році — на 120, у 2013 році — на 180, у 2014 році — на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році — на 230, у 2013 році — на 360, у 2014 році — на 500 гривень.

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році: 

Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), середньомісячний дохід сім’ї – 1000 грн.
З 1 січня 2014 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2265,96 грн. (255,78 грн. х 2 працездатних + 877,20 грн. х 2 дітей до 6 років).
(Цифри 255,78 грн. та 877,20 грн. – з ЗУ “Про державний бюджет на 2014 рік”)

Крім того на кожну дитину від 3-х до 13 років доплата у сумі 250,00 грн.
Розмір допомоги з січня 2014 році становить 1765,96 грн. (2265,96– 1000,00 + 250 + 250).

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Tags: , , , ,

1 338 Responses to “Допомога малозабезпеченим сім’ям — 2014”

 1. Olga:

  Доброго дня!Я одна виховую дитину.Отримую допомогу в соц. захисті по догляді за дитиною до 3 років.Тепер я маю поновляти довідки на допомогу.При зверненні в ЖЕО паспортист мені видала довідку, в якій вписала мене, мою дитину та сестру.Коли я їй сказала, що сестра не є членом моєї сім’ї і ця довідка є неправильна, то мені відповіли, що іншої мені видадуть.Як мені поступити в цій ситуації і хто має бути вписаний в довідку про склад сім’ї для допомоги.

  Відповідь: Ольга, довідка про склад родини ЖЕО видається на підставі того, скільки людей зареєстрвоано в цій квартирі. Тому ЖЕО надав вірну довідку, а Управління праці та соціального захисту буде враховувати відповідно лише Вас та дитину, і в цій довідці можуть бути ще зареєстровано декілька людей (наприклад), але якщо вони не члени вашої родини,они не входять до складу при врахуванні розмір допомоги. Тому не хвилюйтесь,а подавайте документи на оновлення.

 2. мирося:

  Доброго дня! Я ОДНА ВИХОВУЮ 3Х ДІТЕЙ САМА СТАРША 10РОКІВ . ЯКУ Я МОЖУ ОТРИМУВАТИ ДОПОМОГУ ВІД ДЕРЖАВИ ??? ПІДКАЖІТЬ БУДЬ0ЛАСКА!

  Відповідь: А яку ви вже отримуєте? Чи знаходитись у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років? Важко відповісти на таке загальне питання, порадимо уважно ознайомитись з статтями на тему соціальних допомог на сайті.

 3. shf:

  Доброго дня у мене перша дитина народилася 12 12 2012р. я і чоловік непрацюємо і не стоїмо на біржі хочу дізнатись яка сума виплати щомісяця буде приходити на даний момент я отримую 1250гр. їй зараз 9місяців чи можете порахувати суму виплати

  Відповідь: Стаття на цю тему на сайті містить приклад розрахунку, з відповідними цифрами, скористайтесь будь-ласка, приклад дуже зрозумілий.

 4. olya:

  доброго дня!Я мю доньку,віком 17 років,яка навчаеться у мед.інституті на бюджеті,та син віком трьох років…розлучена,отримую аліменти не в повному обсязі,заборгованість не мала..працюю на не повний роб.день,зрозуміло чому,дитину немає на кого оставити.Маю дохід-2000 грн.,чи можу я отримувати допомогу як малозабезпечена родина?Дякую!

  Відповідь: Мінімальний рівень забезпечення для Вашої родини (ви, дитина 3-х років, дитина 17 років) дорівнює 1877,37 грн. Тому для того щоб Вам призначили допомогу Ваш сукупний сімейний дохід має бути менше ніж 1877,37 грн, тоді різницю між 1877,37 грн. та ваших дохідом і буде дорівнювати допомогу.

 5. Інна:

  Доброго дня. Наша родина багатодітна, ми є отримувачами допомоги для малозабезпечених. Але за перше півріччя 2013 року рішенням комісії було знято 20% суми допомоги, при цьому нас жодним чином про це не повідомили. А за друге півріччя розмір допомоги рішенням тієї ж комісії зменшили на 40%.І знову у повідомленні про призначений розмір допомоги, про зменшення не йшлося. Звернувшись до працівників відділу соц. захисту з питанням чому така сума. (таблиці розрахунків знайти не важко і порахувати також). Отримала цікаву відповідь, виявляється мій дохід від підприємництва в місяць менший ніж мінімальна заробітна плата тому комісія ухвалила рішення про зменшення розміру соціальної допомоги для малозабезпечених. До речі члени цієї комісії жодного разу не приходили до нас для визначення наших побутових умов. Підприємництво я закиваю, бо окрім боргів нічого з нього не мала. Підкажіть будьте ласкаві, чи правомірним було рішення комісії( дітей в родині четверо старшому 14років, потім 10, потім 6 рочків і меншенькому 4 рочки)чоловік працює на постійному місці роботи, я підприємець в стані закриття. Якщо рішення не правомірне, як повернути кошти що нам недоплачували? Дякую.

  Відповідь: Важко проаналізувати правомірність дій комісї без підстав, якими вони обгрунтовували зменшення виплати та без всіх документів, які вони мали у своєму розпорядженні. Якщо ви вважаєте, що ршення комісії неправомірне, порадимо, звертатися зі скаргою до прокуратури та з позовом до суду, якщо рішення буде визнаного неправомірним, тоді допомогу мають перерахувати.

 6. анна:

  Добрий день !підкажіть я інвалід з дитинства ,зараз маю третю групу,пенсія складає 924 грн,чоловік безробітний,ми отримуємо допомогу на дитину 810 грн,і 878 як допомогу . Чи відноситься пенсія до доходу сімї?

  Відповідь: так, відноситься.

 7. яка це довідка витяг з наказу про надання відпуски по догляду за дитиною і чи потрібно кожних пів року брати довідку з податкової про те що ми не є підприємці! Дякую за відповідь

  Відповідь: Якщо Ви працювали до народження дитини, то на підприємстві Ви мали написати заяву, що після лікарняного (126 календарних днів пологових) ви йдете у відпустку по догляду за дитиною до 3-х років. На підставі вашої заяви підприємство видає наказ, і от вам і необхідно надати Управлінню праці та соціального захисту копію цього наказу або ж витяг з цього наказу (витяг надається, якщо в наказі були затронуті і інші питання, окрім вашої відпустки, всі питання, що висвітлювались в наказі УПСЦ не потрібні). Довідку потрібно брати кожні 6 місяців, тобто кожен раз як будете поновлювати документи.

 8. Яка повинна бути виплата на 1 дитину 2012р. якщо я і чоловік непрацють! дякую

  Відповідь: Не зрозуміло про виплату по якій допомозі йде мова, порадимо ознайомитися з сайтом та статтями про допомоги.

 9. Доброго дня! я з чоловіком нерозписана але він визнав батьківство! дитині 9міс.2012р. дитина приписана з батьком а я з мамою яка непрацює батько інвалід3гр. але працює1800зр. брат який також непрацює батько дитини непрацює і я теж чи можна рахувати що ми мало забезпечена сімя і які довідки потрібно сума виплати у мене зараз1500

  Відповідь: Працездатні члени родини мають або працювати або стати на обліку в центр зайнятості, якщо цієї умови не дотримано, то допомогу не призначать. Нам не зовсім зрозуміла обставина вашої родини, можливо вам так багато незрозуміло з причин того, що ви не ознайомилися з статтею на сайті на цю тему, будь-ласка, прочитайте.

 10. Лена:

  Добрий день! Підскажіть будь-ласка, чи може моя сімя отримати статус малозабезпечених. Склад: дитина інвалід 4 роки, Я призначена опікуном, чоловік стоїть на біржі безоплатно, більше року не працює. Весь дохід складає 1564,5.

  Відповідь: На сайті є стаття на цю тему, в якій вказано приклад розрахунку, якщо Ви їм скористаєтесь, то побачете, що мінімальний рівень забезпечення на Вашу родину дорівнює 1210 грн, а ви маєте більше цього показника, отже, нажаль, на допомогу Ви не маєте право.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог