Що таке заповіт ?

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт і який чином це здійснюється ?

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, а отже вчинення заповіту через представника не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними бути за заповітом ?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Що можна передати у спадщину за заповітом ?

Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена заповітом ?

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

Процедура складення  заповіту

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.  Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окремих випадках іншими посадовими, службовими особами. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

—          Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування;

—          заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

—          заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

—          заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

—           заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

—          заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

—          заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати що у деяких випадках заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках коли заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом

Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу (вказаній іншій особі) будь-яку майно, виплатити йому певні суму  грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти на спадкоємців обов’язки немайнового характеру ?

Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту частка  у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя , який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт

Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту

Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

Крім того, Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Виконання заповіту

Для виконання заповіту визначається його виконавець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений за ініціативою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі необхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

 

Tags: , , ,

80 комментариев on Варто знати: спадкування за заповітом

 1. Юлія:

  Доброго дня! Скажіть будь ласка, поабабушка заповіла мені пай. Чи маю я право користуватися майном поки я його не переоформила, а заяву у нотаріуса подала. ( тобто чи маю право вимагати у орендарів сплату у грошовій формі?)

  Відповідь: не маєте, до оформлення свідоцтва про право на спадщину

 2. Інна:

  Добрий день!
  Сусідка (не родичка) склала заповіт на мою маму, ми її доглядали є свідки. На право спадку ми не вступили за пів року. Минуло півтора року з дня смерті сусідки. Сільська рада провела рефому об‘єднання громад, колишній голова якимось чином захоплює, чи як то назвати, покинуті хати з городами. Чи є у нас надія і право оформити майно за законом?

  Відповідь: якщо звернетесь до суду за поновленням строку і суд задовільнить вашу заяву. Інакше спадщина стане відумерлою.

 3. Марія:

  Доброго дня! Моя прабабуся залишила заповіт на моє ім’я. Уже минуло більше двох років з дня її смерті. Я написала ніяк заяв на прийняття спадщини чи відмову від неї, оскільки не знала про існування такого заповіту. Зараз потрібно йти до суду для того щоб відновити строки заповіту. Чи є можливість уникнути походу в суд, так як я все одно не планую приймати спадщину, а писатиму відмову від неї.

  Відповідь: якщо ви пропустили строки і не маєте намір вступати у спадщину, то вам не заяву не потрібно писати, ні відмову, ні тем більше йти до суду.

 4. Світлана:

  Доброго дня, моя бабуся залишила заповіт на мого татка та його брата, але мій татко помер раніше бабусі, бабуся померла в цьому році, можемо ми отримати таткову частину? якщо так то хто саме нас двое дітей та мама (його жінка)? документи потрібно подавати разом з братом татка чи можемо окремо?

  Відповідь: без огляду ваших документів -надати правовий висновок не вбачається можливим.

 5. вася:

  Доброго дня я доглядав за своїм дідусем він зробив мене опікуном він помер в заповіті він все залишив моїй матері чи можу я вступити в права на спадок ?

  Відповідь: ні

 6. Людмила:

  мій дядько склав на мене заповіт (земельний пай),в нього є чотири сестри,одна з них подала заяву на спадщину , які частки ми успадковуємо?

  Відповідь: за волею спадкодавця, якщо не має спадкування за обовязковою частиною. Пояснення є в статті

 7. Stella:

  Доброго Вам дня. 28 грудня 2010 року помер мій батько у с.Йорданешти Глибоцького р-ну Чернівецької обл. Після його смерті на господарстві (старовинний дім, новий дім, літня кухня, гараж, стодола, стайня), побудованого моїм дідом, мешкає 2-а дружина батька – моя мачуха. Зазначу, що дід і бабця виростили і виховали 7 дітей і 29 внуків. В даний час я працюю в м. Чернівці і сама виховую 2-х маленьких дітей (чоловік помер). Моя мачуха вважає, що за законом вона є єдиним власником майна і без узгодження зі мною та іншими членами нашої сім’ї склала заповіт на сина своєї племінниці (власних дітей немає).
  Прошу повідомити, чи маю я право на частину майна батька і як можна отримати її. Дякую.

  Відповідь: без огляду вашої справи -відповісти на ваше питання не можливо.

 8. Добрий день. Я онука прийняла заповіт і тепер маю сплати державі 6,5%, підскажіть будь ласка чи не відмінили це закон про сплату процертів від оцінки?

  Відповідь: це не сплата відсотків від оцінки. Це податки: податок на доходи фіз.осіб та воєнний збір. Їх не скасували

 9. Michael:

  Доброго Вам дня. 26 серпня 1981 року мій батько склав Заповіт на все майно (на день смерті) в с.Підлісне (зараз Йорданешти) Глибоцького р-ну Чернівецької обл., який був завірений державним нотаріусом (смт.Глибока). Після смерті батька на господарстві мешкали мати, старший брат та його дружина.Щоб уникнути сварок я, на жаль, не прийняв спадщину. 19 жовтня 1997 року померла мати (є свідоцтво про смерть), а 28 грудня 2010 року помер брат (є також свідоцтво про смерть). В даний час на господарстві господарює дружина брата, яка не дивлячись на дочку брата, хоче заповідати все майно своєму племіннику. Прошу повідомити, як я можу здійснити повноваження Виконавця Заповіту, оскільки ці повноваження не припинялись нотаріусом за місцем відкриття спадщини. Дякую.

  Відповідь: нажаль заочна відповідь на ваше питання нами не може бути надана, зверніться за очною фаховою допомогою.

 10. Сергій:

  Спадкодавець мав 3-х дітей (син І — працездатний та дві доньки — непрацездатні, пенсіонери за віком) виявив свою волю та заповів належне йому майно в двох окремих заповітах що стосуються певного майна , а саме:
  1-им заповів земельну ділянку — пай сину І (працездатний)
  2-им заповів земельну ділянку для ведення с/г та для обслуговування житлового будинку доньці ІІ (непрацездатна — пенсіонер за віком), сам будинок у власності цієї доньки ІІ.

  Суперечки щодо такого розподілу між спадкоємцями відсутні.

  Дочка ІІІ, яка не згадана в заповітах, згодна написати заяву про відмову від спадщини (без зазначення на користь конкретної особи).

  1.Чи повинна дочка писати одну загальну заяву про відмову від спадщини(без зазначення на користь конкретної особи), чи необхідно писати окремо дві заяви про відмову від обов’язкової частини згідно ст. 1241 ЦКУ для кожного заповіту окремо на користь відповідних осіб згаданих у заповіті?
  2. Чи є можливість оформити спадкоємцю сину прийняття спадщини за заповітом та отримати свідоцтво про право на спадщину та буди єдиним власником? Чи враховуючи положення передбачених статтею 1241 ЦКУ син І та непрацездатна донька ІІ будуть співвласниками?
  3. Якого змісту повинна бути заява спадкоємців за заповітом для прийняття спадщини, так як дочка ІІ, яка приймає спадщину за заповітом є непрацездатною (пенсіонер за віком) та враховуючи положення передбачених статтею 1241 ЦКУ має право на обов’язкову частину по відношення до заповіту на сина І щодо земельної ділянки (пай)?

  Відповідь: враховуючи обсяг ваших питань, радимо звернутися за очною фаховою допомогою, до центрів безкоштовної правової допомоги

Добавить комментарий