Що таке заповіт ?

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт і який чином це здійснюється ?

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, а отже вчинення заповіту через представника не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними бути за заповітом ?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Що можна передати у спадщину за заповітом ?

Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена заповітом ?

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

Процедура складення  заповіту

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.  Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окремих випадках іншими посадовими, службовими особами. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

—          Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування;

—          заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

—          заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

—          заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

—           заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

—          заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

—          заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати що у деяких випадках заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках коли заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом

Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу (вказаній іншій особі) будь-яку майно, виплатити йому певні суму  грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти на спадкоємців обов’язки немайнового характеру ?

Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту частка  у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя , який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт

Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту

Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

Крім того, Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Виконання заповіту

Для виконання заповіту визначається його виконавець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений за ініціативою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі необхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

 

Tags: , , ,

89 комментариев on Варто знати: спадкування за заповітом

 1. Катерина:

  доброго дня Я пенсіонер за віком мій покійний брат написав заповіт на сторонню людину Ми з ним проживали за однією адресою.Чи маю я право на його земельну ділянку

  Відповідь: право, визначене в заповіті є непорушним

 2. Ольга:

  Підскажіть будь ласка як нам правильно вчинити в нашій ситуації, моеї свекрухи мати бажає написати заповіт на її користь, але в подальшому там буде проживати наш син, як правильно скласти заповіт?

  Відповідь: порядок складання заповіту вам розкриє нотаріус.

 3. Марьяна:

  Доброго вечора. Підкажіть будь-ласка, чоловік моєї матері інвалід 1 групи (він мені не батько, і я не всиновлена ним дитина) написав заповіт нерухомості на моє ім»я, чи може він оформити нерухомість подарунком на моє ім»я, і який процент мені потрібно буде заплатити?

  Відповідь: інформація по вашому питанню є в статті на сайті, знайомтесь

 4. Микола:

  скажить якщо особа отримала у спадщину нерухоме майно після 2012 року, однак не отримала за життя свідоцтво на право на спадщину та відповідно не зареєструвала право власності у реєстрі на це нерухоме майно, а в подальшому щодо цього майна цією особою був складений заповіт. В подальшому ця особа померла. Чи могла ця особа (спадкодавець) складати заповіт щодо нерухомого майна, яке нею було прийняте, однак право власності до моменту смерті не зареєстроване у встановленому законом порядку(після 2012 року у реєстрі нерухомого майна). Чи можна вважати заповіт у цій частині нікчемним та чи будуть спадкувати це майно спадкоємці першої черги?

  Відповідь: нікчемним його вважати не можна, набуття права спадкування можливо в порядку представлення, через суд.

 5. Вікторія:

  Скажіть, будь ласка, чи виникають майнові права на власність підопічного у людини, яка по документах займається патронажем над людьми яким більше 80 років, а заповіт складений на користь іншої особи?

  Відповідь: ні

 6. Олександр:

  Доброго дня! Будь ласка підскажіть! Батьками був складений заповіт тільки на мене, на право власності на землю, чи мають право брат чи сестра на частку, якщо в заповіті їх Батьки незгадують, та й за батьками вони не доглядали? Відпишіть будьте ласкаві на почту!!!

  Відповідь: на сайті описан принцип спадкування. Є обовязкова частина спадщини, є спадкування за заповітом, знайомтесь

 7. Віталій:

  Доброго дня, скажіть будьласка, чи можна оформити спадщину по заповіту дистанційно,тобто не їдучи до іншої області де помер спадкодавець, наприклад за копіями документів завірених нотаріально і чи можна нотаріально завіряти копію заповіту???

  Відповідь: ні, оформдення спадщини виключно за місцем відкриття -останнього мешкання померлого

 8. Анна:

  Доброго дня! Чи маю я право на землю мого покійного батька, якщо був складений заповіт, до якого мене не включили?! Мій батько останні 20 років життя зловживав спиртним.

  Відповідь: необхідно знайомитись з документами, спадковою справою, заочно відповісти не можливо

 9. Олександр:

  Доброго вечора! підскажіть будь ласка які документи треба для оформлення заповіту? яка вартість(на цей час) у держ/приват нотаріусів оформлення заповіту?Дякую!

  Відповідь: зверніться з запитом до нотаріуса

Добавить комментарий