Право на працю

Право на страйк визнане всіма розвиненими демократіями, проте це право не є абсолютним, тобто може здійснюватися у певних межах. 1. Перший обмежувач права на страйк полягає в тому, що він може здійснюватися тільки з метою недопущення шкоди іншим особам і, особливо, суспільству в цілому. Однак питання про те, де слід провести вказану межу, вирішується в […]

Continue reading about Основні обмеження права на страйк: світова практика

Право профспілок на ведення колективних переговорів та, відповідно, укладення колективних договорів прямо не передбачено Конвенцією. Можна говорити про те, що опосередковано таке право випливає із статті 11, якою гарантується право на свободу об’єднання (в тому числі право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів). Однак, для більш точного визначення цього питання слід […]

Continue reading about Захист права профспілок на ведення колективних переговорів

Випробування при прийнятті на роботу — це перевірка працівника на відповідність роботі, яка йому доручається, та встановлюється на певний строк. На період випробувального строку на працівника поширюються всі вимоги і гарантії законодавства про працю.

Continue reading about Трудова діяльність під час випробувального строку

В Україні досить поширеним явищем стало укладання письмових трудових контрактів в транспортній сфері, зокрема в авіації та залізниці. Роботодавці фактично примушують працівників підписувати такий контракт, положення якого несуть скоріш негативні наслідки, ніж позитивні. Забуваючи, що трудовий контракт може бути укладений тільки з певними категоріями співробітників Головна соціальна небезпека трудового контракту полягає в тому, що він […]

Continue reading about В авіації та залізниці працівники зазнають трудової дискримінації

У своїх практиці дуже часто стикаюсь  із такою ситуацією, коли є кінцеве рішення суду щодо  виплати, перерахунку пенсії, допомоги на дітей, виплат чорнобильцям  тощо, але держава фактично ігнорує його виконання.  В більшості випадків держава посилається відсутність бюджетних коштів передбачених для виконання цього рішення суду. В таких випадках вартує знати, що якщо не виконується рішення суду, […]

Continue reading about Якщо рішення національного суду не виконується

Тема особливостей випробувального строку при прийняті на роботу набуває дедалі більшої актуальності  в Україні. Особливо в контексті досить поширеної негативної практики щодо найму працівників і звільнення їх одразу після закінчення випробувального терміну, як таких, що не пройшли випробування, або не відповідають займаній посаді. Це дозволяє окремим підприємствам і організаціям практично задарма користуватися працею зазвичай молодих […]

Continue reading about Випробувальний строк: що потрібно знати

Проект Трудового кодексу встановлює багато новел щодо регулювання праці працівників, які задіяні у малому бізнесі. І потрібно зазначити, що умови, які виписані у проекті Трудового кодексу для цих працівників є набагато менш сприятливі ніж ті, які передбачені для інших працівників.

Continue reading about Проект Трудового кодексу: права працівників і малий бізнес

Положення проекту Трудового кодексу щодо працюючих жінок є кроком назад у законотворчості в порівнянні з існуючим регулюванням, і вони можуть розцінюватися як ущемлення чи обмеження прав працівників.

Continue reading about Проект Трудового кодексу, що він готує для працюючих жінок

Відповідно до Закону України від 02.03.2000 р. № 1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» встановлено розміри виплат по безробіттю у 2011 році. Таким чином, виплати для осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, становлять: з 1 січня — 510 грн., з 1 квітня — 520 грн., з 1 жовтня — 534 грн., з […]

Continue reading about Мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2011 році

Для того, щоб розуміти всі недосконалості запропонованого проекту Трудового кодексу необхідно знати, які конкретні  проблеми він може спричинити у разі прийняття цього документи у сьогоднішньому його вигляді. В цій статті наведу ті можливі проблеми, які виникнуть у сфері надання відпусток. І тут потрібно зазначити, що правові норми викладені у Трудовому кодексі, зокрема щодо регулювання відпусток […]

Continue reading about Відпустки: яку картину нам малює проект Трудового кодексу