Особами, які мають особливі  заслуги  перед  Батьківщиною, вважаються:

 • особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;
 • Герої Радянського Союзу;
 • повні кавалери ордена Слави;
 • особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За   відвагу;
 • Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною:

 • надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи  державної  соціальної  допомоги,  що  виплачується замість  пенсії,  які  вони  отримують,  у  розмірі  70  процентів прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність, разова  грошова  допомога  у  розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів  України  в  межах  бюджетних  призначень,  встановлених законом  про Державний бюджет України, яка виплачується щорічно до 5  травня;
 • першочергове безплатне особисте і безплатне членів  сім’ї (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18  років)  обслуговування  в амбулаторно-поліклінічних  закладах  усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів  сім’ї  (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження  безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках  та  інших  медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до  виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя,  що пережило, і дітьми віком до 18 років;
 • першочергове безплатне  забезпечення ліками, лікарськими засобами,  імунобіологічними  препаратами  та  виробами медичного призначення,  що  придбані  за  рецептами лікаря, доставка за його висновком  ліків  додому;
 • безплатне виготовлення і  ремонт  зубних  протезів  (крім виготовлених з дорогоцінних металів);
 • безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Порядок надання путівок визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, які проживають разом з ними:
  • від квартирної плати незалежно від форми власності житлового фонду;
  • від оплати комунальних послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, — надання палива, придбаного у межах норм, установлених для продажу населенню,  та  інші  види комунальних послуг);
  • від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб;
  • від плати за користування домашнім телефоном;
  • від плати за користування позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду.

Зазначені пільги зберігаються  за дружиною (чоловіком), батьками померлих осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

 • першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках  державного, у  тому  числі  відомчого,  і  громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до  20 квадратних метрів;
 • звільнення від оплати послуг за оформлення документів  на право власності на квартиру при її приватизації;
 • безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності;
 • одержання позики  на  будівництво,  реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій  садових  ділянок  з погашенням  її  протягом  10  років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;
 • першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;
 • позачергове користування всіма  видами  послуг  зв’язку, позачергове  і  безплатне   встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне  обладнання  житла  засобами  позавідомчої охоронної сигналізації;
 • першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на  суму  і  за  рахунок  приватизаційних  майнових  сертифікатів, виданих Герою Радянського Союзу,  повному кавалеру  ордена  Слави, особі,  нагородженій чотирма і більше медалями «За відвагу», Герою Соціалістичної Праці,  членам їх сімей,  які  проживають  разом  з ними;
 • першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в статті особам і членам їх сімей, що  спільно  проживають  з  ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
 • позачергове придбання квитків на всі види  залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту;
 • щомісячна виплата   грошової  компенсації  витрат  на автомобільне   паливо  з  розрахунку  50  літрів  високооктанового бензину  на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності особистого транспортного засобу;
 • позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;
 • переважне право на залишення на  роботі  при  скороченні чисельності чи штату працівників  незалежно  від  часу  роботи  на даному  підприємстві,  в  установі  чи  організації,  першочергове працевлаштування  при  ліквідації  підприємства,    установи    чи організації;
 • безплатне навчання  і  перенавчання  нових  професій  за місцем роботи в учбових закладах системи  державної  підготовки  і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і  на курсах;
 • надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової  відпустки  без  збереження  заробітної  плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
 • безплатне поховання  з  військовими  почестями померлої (загиблої)  особи,  нагородженої  орденом  Героїв Небесної Сотні, померлого  (загиблого)  Героя  Радянського Союзу, повного кавалера ордена  Слави,  особи,  нагородженої чотирма і більше медалями «За відвагу»,  Героя  Соціалістичної  Праці;
 • спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно від часу смерті  надгробка  за  встановленим  Урядом України зразком. Додаткові   витрати,  пов’язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім’єю померлого (загиблого) чи  організацією-спонсором;
 • виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі)  одноразової допомоги в розмірі  п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі),  у  розрахунку  на  місяць  на  одну особу;
 • першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з числа інвалідів (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в порядку, встановленому Кабінетом  Міністрів України.

Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Особами, які мають особливі трудові заслуги  перед  Батьківщиною, вважаються:

 • Герої Соціалістичної Праці;
 • Герої України;
 • Повні кавалери ордена Трудової Слави.

Пільги для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною:

 • надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;
 • першочергове безплатне особисте і безплатне членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів, позачергова безплатна особиста і безплатна членів їх сімей (дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування в стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і дітьми віком до 18 років;
 • першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому;
 • безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім виготовлених з дорогоцінних металів);
 • безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Порядок надання путівок визначаються Кабінетом Міністрів України;
 • звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати, незалежно від форм власності житлового фонду, оплати комунальних послуг у межах норм, встановлених законодавством (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають центрального опалення, — надання палива, придбаного у межах норм, встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних послуг), від плати за користування домашнім телефоном і позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що пережило, і батьками Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, повних кавалерів ордена Трудової Слави;
 • першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20 квадратних метрів;
 • звільнення від оплати послуг за оформлення документів на право власності на квартиру при її приватизації;
 • безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їх власності, або компенсація витрат на його проведення при виконанні власними силами відповідно до Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будинків;
 • першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт житла;
 • позачергове користування всіма видами послуг зв’язку, позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів, позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої охоронної сигналізації;
 • першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок виданих Герою Соціалістичної Праці, Герою України, повному кавалеру ордена Трудової Слави, членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
 • першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним у цій статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових сертифікатів;
 • позачергове придбання квитків на всі види залізничного, водного, повітряного і автомобільного транспорту;
 • щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо (за наявності особистого автотранспорту);
 • позачергове користування усіма видами послуг підприємств торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів;
 • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на даному підприємстві, в установі або організації, першочергове працевлаштування при ліквідації підприємства, установи або організації;
 • безплатне навчання і перенавчання нових професій за місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на курсах;
 • надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки, а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час;
 • безплатне поховання померлого (загиблого) Героя Соціалістичної Праці, Героя України, повного кавалера ордена Трудової Слави;
 • спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов’язані із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка, оплачуються сім’єю померлого (загиблого) чи організацією-спонсором;
 • виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу.

Соціальні пільги для осіб з особливими заслугами перед Україною

Соціальні пільги для осіб з особливими заслугами перед Україною

Особи, що мають особливі заслуги перед Україною мають право на пенсію за особливі заслуги, яка є надбавкою до основної пенсії, яку отримує людина – пенсії за віком, через інвалідність, втрату годувальника або за вислугу років.

Особами, що мають особливі заслуги перед Україною, вважаються:

 • Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «за відвагу», чотирма і більше  орденами  України та колишнього  Союзу РСР, повним кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах  СССР», особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;
 • Ветерани війни, нагороджені за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;
 • Видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони  і рекордсмени світу та Європи;
 • космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;
 • особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української  РСР  «заслужений»,  державними  преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагороджені одним із орденів України або колишнього  Союзу  РСР,  Почесною  грамотою Президії  Верховної  Ради  Української  РСР  або Грамотою Президії Верховної Ради  Української  РСР,  а   також   особам,   яким   до 1 січня  1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;
 • депутати – всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та  в колишній Українській РСР;
 • матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання  дітей  до  зазначеного  віку здійснювалося батьком, особою, що має особливі заслуги перед Україною вважається батько. При цьому враховуються  діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Розмір пенсії за особливі заслуги перед Україною

Пенсія  за  особливі  заслуги  встановлюється  як надбавка до розміру пенсії,  на яку  має  право  особа  згідно  із законом,  у таких розмірах прожиткового мінімуму,  визначеного для осіб, які втратили працездатність:

від  35  до 40 відсотків — особам, зазначеним у пунктах 1 і 8;

від  25  до  35  відсотків — особам, зазначеним у пунктах 2-5;

від  20  до 25 відсотків — особам, зазначеним у пунктах 6 і 7.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність становить 949 грн. з 01.01.2015-30.11.2015 та 1074 грн. 01.12.2015-31.12.2015.

Більше інформації про пенсію за особливі заслуги можна знайти тут 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо ознайомлення з пільгами для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною:

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закон України «Про державні нагороди України»

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги»

13 комментариев on Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

 1. Любов:

  З описаного я так розумію, що матір-героїня повинна б мати пільги на оплату світла і газу? Ніколи їх не мала. Останні роки ледве виживаю, всі гроші йдуть на газ і ліки. Діти розлетілись і позбирати всі довідки їхні і їхніх сімей неможливо щоб отримати субсидію. Чи можу я якимось чином і як саме отримати якусь пільгу на газ? Бо навіть не знаю куди йти і як їм доказувати

 2. вячеслав:

  Военный пенсионер награжден орденом «Красная Звезда» получаю надбавку как лицо имеющее право на особые заслуги перед Украиной. Имею ли я право на получение разовой материальной помощи установленной к 9 му мая.

  Відповідь: з описаного вами відповісти не вбачається можливим. Радимо звернутися в УСЗ

 3. Леонід:

  На орден за мужність отриманий у 2018 році по захисту України в АТО, чи діє статус особи за особливі заслуги перед батьківщиною

  Відповідь: радимо звернутися до УСЗ

Добавить комментарий