22 січня Службою безпеки України був опублікований Витяг з тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Згідно із цим порядком в’їзд та виїзд здійснюється винятково за перепустками, що видаються координаційним центром та координаційними групами. Уточнення щодо порядку оформлення та переліку координаційних груп опубліковані 10 лютого.

Перепустка іноземцю або особі без громадянства, видається за умови надання ними згоди на обробку та зберігання їх персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі та при наявності однієї з таких підстав:

1) проживання на неконтрольованій (контрольованій) території близьких родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;

2) розташування на неконтрольованій (контрольованій) території місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;

3) смерті близьких родичів або членів сім’ї на неконтрольованій (контрольованій) території, що підтверджується відповідними документами;

4) необхідності участі у забезпеченні національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, чи з гуманітарних міркувань (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);

5) необхідності виконання дипломатичних та консульських функцій, в тому числі в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС).

Рішення про видачу перепустки приймається протягом 10 днів після звернення особи до уповноважених органів. Для отримання перепустки необхідно подати наступні документи:

1) заяву, в якій обов’язково вказується маршрут переміщення (населені пункти), термін знаходження в районі проведення АТО (контрольованій чи неконтрольованій території);

2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);

3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах (для іноземців та осіб без громадянства);

4) копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи, з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку (для іноземців та осіб без громадянства);

5) документ, що підтверджує мету в’їзду на неконтрольовану територію:

копії документів, що підтверджують проживання особи, яка намагається в’їхати на неконтрольованій (контрольованій) територію проведення антитерористичної операції, або її близьких осіб родичів чи членів сімї на території проведення АТО;

документ, що підтверджує місце поховання близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

телеграми, завірені закладами охорони здоров’я, про смерть або хворобу близьких осіб на неконтрольованій (контрольованій) території;

документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які знаходяться на неконтрольованій (контрольованій) території;

клопотання або погодження МЗС України для осіб, зазначених у підпунктах 4, 5 пункту 7.2 та підпункті 6 пункту 7.3 цього Порядку;

інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на неконтрольовану (контрольованій) територію;

6) для іноземців та осіб без громадянства — документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким перепустка видається за умов, передбачених підпунктами 4,5 пункту 7.3 цього Порядку).

Порядком також передбачені підстави для відмови у видачі перепустки:

1) коли особою створено чи може бути створено загрозу національній безпеці держави або охороні громадського порядку,  забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;

2) коли паспортний документ підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

3) подання особою завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

4) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що особа має інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету в’їзду на неконтрольовану (контрольовану) територію або якщо вона не надала підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на зазначену територію;

5) відсутності у іноземця чи особи без громадянства документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідних гарантій приймаючої сторони.

Звичайно, зазначені вище заходи необхідні за умов військового конфлікту для забезпечення безпеки громадян, що перебувають на решті території України. З іншого боку, заходи, що вживаються для цієї мети мають бути пропорційними та не порушувати прав осіб, що перебувають на території проведення антитерористичної операції.

Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська відзначає, що зазначений порядок як такий, що впливає на реалізацію прав і свобод громадян, повинен бути зареєстрований у Міністерстві юстиції України, та опублікований у повному обсязі. Оскільки цього зроблено не було, порушено вимогу законності щодо обмеження будь-яких прав людини. Таким чином, посилаючись уже на цей факт, можна говорити про порушення прав осіб, що мають необхідність в’їхати або виїхати із зони проведення АТО.

Основне занепокоєння викликають саме випадки виїзду із неконтрольований територій, оскільки існує небезпека, що протягом 10 днів, необхідних для оформлення перепустки життя осіб, що бажають виїхати, наражається на небезпеку. Враховуючи ситуацію, що склалась на цій території, такі затримки можуть призвести до порушення права на життя.

Крім того, Порядком передбачено, що особи до 18 років мають можливість бути вписаними лише у перепустку своїх батьків, що значно ускладнює можливість виїзду для студентів та абітурієнтів, а також осіб, чиї батьки з певних причин не мають можливості виїхати.

Крім того, Омбудсмен зазначила, що координаційні групи є надзвичайно недоукомплектовані кадрами та технічно. Враховуючи це, час обробки заявок може займати більше, ніж 10 днів. Окремим питанням є оформлення перепусток для волонтерів та представників міжнародних організацій, що надають гуманітарну допомогу, а також можливість запровадження процедури оформлення термінових перепусток.

Tags: ,

Добавить комментарий