Що таке заповіт ?

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт і який чином це здійснюється ?

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, а отже вчинення заповіту через представника не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними бути за заповітом ?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Що можна передати у спадщину за заповітом ?

Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена заповітом ?

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

Процедура складення  заповіту

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.  Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окремих випадках іншими посадовими, службовими особами. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

—          Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування;

—          заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

—          заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

—          заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

—           заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

—          заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

—          заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати що у деяких випадках заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках коли заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом

Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу (вказаній іншій особі) будь-яку майно, виплатити йому певні суму  грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти на спадкоємців обов’язки немайнового характеру ?

Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту частка  у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя , який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт

Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту

Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

Крім того, Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Виконання заповіту

Для виконання заповіту визначається його виконавець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений за ініціативою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі необхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

 

Tags: , , ,

155 комментариев on Варто знати: спадкування за заповітом

 1. Ігор:

  Заповіт через 2 роки має якусь силу?Чи усі можливі спадкоємці на рівні?
  Поважних причин не скористатись заповітом не було.

  Відповідь: через 2 роки після чого? ознайомтесь зі статтею

 2. люда:

  Якщо заповіт складений на чотирьох синів,двоє з них померло,один вступив до пів року у спадок,чи потрібно якісь справки від тих онуків у яких померли батьки?

  Відповідь: звісно, оскільки внуки спадкують за трансмісією

 3. Валя:

  Добрий вечір!Бабуся все своє майно заповідала моєму батькові,а земля в заповіті не вказана(навіть ніхто не міг подумати,що подвір’я і земля під будинком може ділитися).Нотаріус сказала,що земля має розділитись між батьком і його неповнолітнім племінником (бо батько племінника помер)

  Відповідь: для консультації потрібно бачити документи

 4. Сніжана:

  Доброго вечора хочу у вас запитати батько заповів племінику хату і землю чи можу я як дочка оспорити цей заповіт. Хоча ми не жили разом бо батьки в розводі 23 роки

  Відповідь: необхідно дивитися документи

 5. Сніжана:

  Добрий вечер хотіла у вас запитати батько оставив заповіт хата і земля на племінника я як дочка оспорити цей заповіт можу? хоча разом ми не жили бо з матірю вони розведені уже як 23 років

  Відповідь: необхідно дивитися документи

 6. Leo:

  Таке запитання: спадкоємець за заповітом може отримати спадкове свідоцтво протягом півроку після смерти спадкодавця чи тільки після півроку?

  Відповідь: після того як мине строк в шість місяців

 7. Наталія:

  Доброго дня! Хотіла в вас запитати,моя мама померла в 2017 році і залишила мені заповіт на 1/2 хати.Вона проживала з вітчимом. Але хата в них поділена через суд офіційно на двох.Спадщину я вчасно не прийняла,були особисті проблеми.Можу я через суд війти в прийняття спадщини

  Відповідь: можете спробувати, але суд не завжди задовольняє позови. Все залежить від вимог

 8. Наталія:

  Доброго дня! Хотіла в вас запитати,моя мама померла в 2017 році і залишила мені заповіт на 1/хати.Вона проживала з вітчимом. Але хата в них поділена через суд офіційно на двох.Спадщину я вчасно не прийняла,були особисті проблеми.Можу я через суд війни в прийняття спадщини

  Відповідь: можете спробувати, але суд не завжди задовольняє позови. Все залежить від вимог

 9. Оксана:

  Чи може матір написати заповіт лише на мене, але так Шоб після її смерті моя частина квартири потім не була частиною чоловіка ( можливе розлучення). Як себе у забезпечити ? Маю маленьку дитину

  Відповідь: є підстави, коли навіть при заповіті буде перерозподіл за законом. Прочитайте статті на сайті

 10. Ольга:

  Дідусь та бабуся склали подружній заповіт, за яким квартира повинна відійти онуку, однак після смерті дідуся ніхто з родичів не звертався до нотаріусу більше 2ох років. У квартирі продовжували жити бабуся та онук. Бабуся вирішила продати квартиру. Чи має вона на це право? Чи необхідно онуку писати відмову

  Відповідь: якщо онук проживав на час смерті з онуком, він є таким що спадщину прийняв автоматично. Відповідно згода потрібна

Добавить комментарий