Що таке заповіт ?

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт і який чином це здійснюється ?

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, а отже вчинення заповіту через представника не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними бути за заповітом ?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Що можна передати у спадщину за заповітом ?

Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена заповітом ?

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

Процедура складення  заповіту

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.  Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окремих випадках іншими посадовими, службовими особами. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

—          Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування;

—          заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

—          заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

—          заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

—           заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

—          заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

—          заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати що у деяких випадках заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках коли заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом

Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу (вказаній іншій особі) будь-яку майно, виплатити йому певні суму  грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти на спадкоємців обов’язки немайнового характеру ?

Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту частка  у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя , який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт

Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту

Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

Крім того, Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Виконання заповіту

Для виконання заповіту визначається його виконавець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений за ініціативою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі необхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

 

Tags: , , ,

155 комментариев on Варто знати: спадкування за заповітом

 1. svjatosjaros@gmail.com:

  Моя бабця, успадкувала 2/3 нерухомого майна згідно заповіту від спадкодавця, який нещодавно помер, (доглядала спадкодавця напротязі багатьох років). 1/3 частини спадкодавець заповів своїй невістці, яка довший час за кордоном та внукові, місце проживання якого не відоме. Чи може бабця зробити документи на свою частину без інших спадкоємців. Що буде з 1/3 часткою, якщо інші спадкоємці не з’являться?

  Відповідь: загальні умови значаться в статті, знайомтесь

 2. Семен:

  Добрий день. Донька оформляє на себе спадщину від мами, яка померла. Заповіт оформлений ще в 1999 році. На жаль, донька його загубила. В сільській раді не можуть знайти копію. При оформленні спадщини нотаріусом виявлено, що заповіт дійсно існує, бо зайшовши в комп’ютері на сайт «Спадковий реєстр», він там є в наявності за відповідним номером і коли він робився. Як бути? Оригінал загублений, а копію в сільській раді не можуть знайти.

  Відповідь:з описаного залишається варіант- звернення до суду

 3. Віталій:

  Доброго дня. Допоможіть з питанням. Батько склав заповіт на двох синів (28-29р).Третьому старшому(45р.)що є громадянам тепер Португалії нічого не заповів. А Четвертий син помер залишивши двох дітей (13-17р.), Йому також нічого не заповів.З Дружиною прожив у домі 28р. І розвелись.
  Питання: Як розділиться майно по смерті батька. Чи зможуть молодші сини самі господарювати?

  Відповідь: при відсутності заповіту, спадкується за законом. На сайті в статті є пояснення

 4. Андрій:

  Можна виконати заповіт,якщо заповіт склали. 1999р.

  Відповідь: залежить від суті

 5. Оля:

  Якщо заповіт написаний на сина, який помер ще до отримання спадщини, на кого переходить майно? Є ще жінка , дочка

  Відповідь: загальні черги спадкування — інформація в статті

 6. Валентина:

  Якщо в заповіті вказано про все майно де б воно не знаходилося без зазначення квартири та іі адреси, чи вважається що квартира теж відійде тому на кого складений заповіт?

  Відповідь: потрібно бачити договір

 7. Наталія:

  Батько написав заповіт на сина, який проживав разом. Як через1,5 року оформити спадщину? У домі ще проживає мати.

  Відповідь: у порядку передбаченому в законі, і зазначеному в статті

 8. Леся:

  Якщо дядько склав заповіт на мене і тітка в цей день склала заповіт на менепісля смерті дядька частина дядькова ділиться на тітку чи ні. Дітей у них не було.

  Відповідь: ні. потрібно бачити документи

 9. Іванна:

  А якщо посвідчено два заповіти під одною датою і годиною, тільки різні спадкоємці

  Відповідь: порядок спадкування встановлений і в законі, і в порядку.

 10. Роман:

  Якщо існує два заповіти на квартиру
  1.1994 написаний
  2.2014 написаний
  Який з них дійсний

  Відповідь: звісно той що виданий пізніше

Добавить комментарий