Кому надається допомога

Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам віком до 18 років. За допомогою має звернутися один із батьків, усиновитель, опікун або піклувальник.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному  з  батьків,  усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання),  не проходять службу,  не  займають виборну посаду і фактично здійснюють  догляд за дитиною-інвалідом.

Надбавка  на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також  призначається одному   з  батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці  без  збереження  заробітної  плати,  у разі якщо дитина-інвалід  потребує домашнього  догляду,  і  вони  фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку)  надбавка  на  догляд  за  дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Куди і коли звертатися за допомогою

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення по місцю проживання (реєстрації).

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються  органом  медико-соціальної експертизи.

Важливо: Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,  які  мають одночасно право на державну соціальну допомогу,  на  пенсію  та  на  державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів  з дитинства,  визнаних  недієздатними,  та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога або пенсія чи державна   соціальна  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про державну соціальну допомогу особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам».

При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід  має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і  державну  соціальну  допомогу, ці виплати призначаються одночасно.

 

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:

—  Заяву, яка складається по формі, затвердженою Міністерства соціальної політики України;

— документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;

— документи про  місце  проживання батьків, усиновителів, опікуна  або  піклувальника, який  подав заяву;

— довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку.

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення  органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.

Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом  віком  до 18 років,  додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.

 

Розмір державної допомоги

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

—          інвалідам з дитинства I групи —  100  відсотків  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

—          інвалідам з  дитинства  II  групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

—          інвалідам  з  дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму  для осіб, які втратили працездатність;

—          на дітей-інвалідів   віком   до   18  років  —  70  відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 01 січня 2014 р. становить – 949 грн, 1 липня — 974 грн, на 1 жовтня 2014 р. – 1014 грн.

 

Надбавка на догляд за дитиною─інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:

на дитину─інваліда підгрупи А віком до 6 років — прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину─інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років — прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років

Надбавка на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі:

на дитину-інваліда віком до 6 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років

 

Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму для дитини:

—           до 6 років на 01 січня 2014 р. складає – 1032 грн.,з 01 липня — 1059 грн, з 01 жовтня 2014 р. – 1102 грн.;

—          від 6 о 18 років  на 01 січня 2014 р. складає – 1286 грн.,9 01 липня — 1320 грн, з 01 жовтня 2014 р. – 1373 грн.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час  інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений  у  медичному  висновку, але  не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку.

 

Умови припинення та поновлення виплати допомоги

Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску строку    переогляду інвалідом  з  дитинства   або дитиною-інвалідом, а  в  разі   визнання   знову   інвалідом   або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць.

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата державної  соціальної   допомоги  поновлюється  з  дня  зупинення виплати,  але  не більш  як за 3 роки, за умови, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-інвалідом. При цьому, якщо при переогляді   інваліда   з  дитинства  переведено  до  іншої  групи інвалідності (вищої або нижчої), то державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою.

У разі  припинення  виплати  державної  соціальної   допомоги внаслідок нез’явлення   на  переогляд  без  поважних  причин,  при наступному визнанні інвалідом з дитинства  або  дитиною-інвалідом, виплата цієї допомоги поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом.

Виплата у повному  розмірі  державної  соціальної  допомоги інвалідам  з  дитинства в разі  влаштування  їх до відповідної установи  (закладу)  на  повне  державне  утримання  або  зняття з повного  державного  утримання  відповідно  припиняється  або відновлюється  з  першого числа місяця,  наступного за місяцем,  у якому виникли ці обставини.

У разі влаштування  дитини-інваліда  віком  до  18  років  до відповідної  установи  (закладу)  на  повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину-інваліда у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця,  наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.

 

Tags: , , ,

293 комментария on Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2014

 1. Ксенія:

  Доброго дня, скажіть будь ласка звідки ви брали даний матеріал про надбавки? В Законі Про держальну соціальну допомогу інвалідам немає підгрупи Б, не можу знайти… Допоможіть будь ласка

  Відповідь: Всі статті, яки ми пишемо, основані виключно на чинних нормативних актах. Ознайомтесь з наступним нормативним актом:http://zakon2.rada.gov.ua/laws.....6603112599. П.2.2. вказаної Інструкції описує групи А та Б.

 2. Олександр:

  Доброго дня,скажіть будь ласка,чи мають якісь пільги інваліди дитинства до 18 років,при вступані до внз 2014 року?

  Відповідь: Так, мають.Поза конкурсом зараховуються наступні вступники: інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 3. Люба:

  Скажіть будь-ласка в мене дитина -інвалід дитинства діагноз:психічний недорозвиток внаслідок органічного ураження нервової системи,і вона зовсім в нас глухоніма, нас сьогодні визвали в поліклініку щоб подивитись чи дитина підлягає під групу А але нам відмовили,в звязку з тим що дитина ходить ,але вона сама себе неможе обслуговувати все роблю я(і памперси міняю ,і годую і.т.д)скажіть це так чи ні ,якщо ні то куди можна звернутися.

  Відповідь: Групу інвалідності встановлює комісія МСЕК, ми не можемо ані спростувати, ані сперечатися, тому що рішення приймається на підставі історії хвороби, інших медичних показників. Якщо ви не згодні з їх рішенням, ми можемо порадити отримати письмову відмову у призначенні групи інвалідності та спробувати оскаржити його. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11 за цим нормативним актом, ви зможете дізнатись при яких захворюванням встановлюється саме група А.

 4. Лариса:

  Доброго дня!Підскажіть,будьласка,чи будуть компенсовані кошти за той час ,а точніше (з часу приняття указу і до того часу коли встановили группу А).У мене дитина-інвалід ,має призначену інвалідність до 18 років.На даний час дитині 12 років ,я не працюю,отримую пенсію разом з допомогою 1230грн.
  23.10.2013 викликають на комісію.З якого часу буде призначена допомога на дитину,і який розмір пенсії дитини +допомоги за доглядом за нею,буде становити?
  Дякую!

  Відповідь: З часу прийняття Рішення комісією, зворотньої дії в часі не має допомога щодо виплати. Щодо розміру та умовам — ознайомтесь з статтею на сайті.

 5. Аліна:

  Доброго дня! Моїй дитині 2 роки і 5 міс., на даний час він не говорить, не слідкує за предметами (не бачить), погано тримає голову, не перевертається, не сидить, не ходить. Мені відмовляють у оформлені підгрупи «А» оскільки дитині немає 3-х років, хоча в інших регіонах відсутність трирічного віку не є проблемою. Чому так?

  Відповідь: Чи є у Вас офіційна відповідь відмови про встановлення інвалідності. Порадимо отримати її, та писати скарги до Прокуратури, суду тощо.

 6. Тетяна Новакова:

  Справа в тому, що нові МСЕКи зобов»язані були надати поліклінніки, а не батьки, тобто переведення дітей на підгрупи А проходило без участі батьків — згідно з постановою заклади охорони здоров»я оформляли нові МСЕКи і самі передавали їх у органи соцзахисту

  Відповідь: Про що ж ми і кажемо, що передача лікарнями робилась самостійно,а тому якщо це затягування лікарні- і звертайтесь зі скаргою до Міністерства охорони здоров`я або до Прокуратури.

 7. Тетяна Новакова:

  Дитині-інваліду підгрупи А виплатили надбавку з 22серпня (коли поліклінніка передала документи до соцзахисту), зміни до закону вийшли з 1липня, чому фактично два місяці діти втратили допомогу не зі своєї провини? Куди звернутись з цього приводу?

  Відповідь: Все залежить від того, коли ви саме пройшли огляд МСЕК, адже наразі саме лікарні передають висновки МСЕК в державні органи для нарахування допомоги. Якщо відблось затягування нарахування допомоги з боку державних органів — пишіть скарги до Прокуратури.

 8. Ксенія:

  Доброго дня, підкажіть. які захворювання дають підставу на отримання підгрупи А і як це робиться? І ще, який повинен бути розмір пенсії з допомогою за нагляд дитині-інваліда до 6 років? З Вашої статті вийшло 1380, а платять значно менше…

  Відповідь: Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров’я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.
  До підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров’я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування.
  До підгрупи Б першої групи інвалідності відносяться особи з високим ступенем втрати здоров’я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.
  Щодо розміру допомоги, то вона визначається у % розмірі від прожиткового мінімуму, для дитини до 6-ти років, це 972 грн.- і далі відсоток в залежності від групи інвалідності, або 100%, або 80%, або 60 %, в статті це вказано, перерахуйте ще раз.

 9. Вікторія:

  Мені сьгодні відмовили у наданні надбавки по догляду за дитиною-інвалідом. Підстава ВКК: дитина до року й так потребує сторонньої домашньої допомоги, незалежно від того інвалід вона чи ні, ви й так отримуєте гроші за те, що доглядаєте дитиною до 3 років (дитині 3 місяці, серцева недостатність ІІ-А). Чи правомірні дії ВКК?

  Відповідь: Наджаль,так, правове підгрунтя у відмові є.

 10. Марія:

  Доброго дня! Скажіть, будь, ласка чи маю я — мати дитини-інваліда до 18 р.право на пільгову пенсію.Інвалідність дитини встановлено в 16,5 років.

  Відповідь: З описаного Вами немає підстав для відмови, прочитайте статтю на сайті на цю тему, та ознайомтесь з іншими умовами для отримання.

Добавить комментарий