Процедура призначення

Призначення додаткової пенсії для чорнобильців здійснюється відповідно до ст. 49, 50, 51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Закон 796-XII).

 

Кому надається додаткова пенсія

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю надається особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3, 4 потерпілих від аварії на Чорнобильській АЄС.

Потрібно зазначити, що додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю призначається після виникнення права у особи на державну пенсію та виплачується кожного місяця.

 

Куди звертатися за додатковою пенсією

Звертатися потрібно до регіонального управління Пенсійного фонду.

Розмір додаткової пенсії

Розмір додаткової пенсії для чорнобильців визначається Законом 796-XII. Остання редакція вказаного закону передбачала, що особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

—          інвалідам I групи — 30 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

—          інвалідам II групи — 20 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

—          інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також Законом 796-XII визначалось, що особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається в розмірі 15 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, віднесеним до категорії 3, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається в розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особам, віднесеним до категорії 4, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається в розмірі 5 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Але, рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року № 10-рп/2008 ця редакція була визнана неконституційною. Правові наслідки визнання окремих положень закону неконституційним передбачені у ст. 152 Конституції України. Вказана норма передбачає, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, які визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Отже, на сьогодні, діє попередня редакція статті Закону 796-XII, яка передбачає, що особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:

— інвалідам I групи — 100 процентів мінімальної пенсії за віком;

— інвалідам II групи — 75 процентів мінімальної пенсії за віком;

— інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 50 процентів мінімальної пенсії за віком.

Також діючою є попередня редакція ст.51 Закону  796-XII, яка визначає, що:

—          особам, віднесеним до категорії 2, щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі 30 процентів мінімальної пенсії за віком.

—          особам, віднесеним до категорії 3, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі 25 процентів мінімальної пенсії за віком.

—          особам, віднесеним до категорії 4, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі 15 процентів мінімальної пенсії за віком.

Під час визначення розміру щомісячної додаткової пенсії для чорнобильців, за основу її нарахування береться мінімальна пенсія за віком. Згідно чинного законодавства розмір мінімальної пенсії за віком визначається за правилами, передбаченими ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», іншого нормативно-правового акта, який би визначав цей розмір або встановлював інший розмір, немає. Так, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить з 01 січня 2010 року – 695 грн., з 01 квітня 2010 року – 706 грн., з 01 липня 2010 року – 709 грн., 01 жовтня 2010 року – 723 грн., 01 грудня 2010 року – 734 грн., з 01 січня 2011 року – 750 грн., з 01 квітня 2011 року – 764 грн., з 01 жовтня 2011 року – 784 грн. та з 01 грудня 2011 року – 800 грн.

Виходячи із цього, розмір додаткової пенсії для чорнобильців, які віднесені до інвалідів I групи має становити з 01 січня 2010 року – 695 грн., з 01 квітня 2010 року – 706 грн., з 01 липня 2010 року – 709 грн., 01 жовтня 2010 року – 723 грн., 01 грудня 2010 року – 734 грн., з 01 січня 2011 року – 750 грн., з 01 квітня 2011 року – 764 грн., з 01 жовтня 2011 року – 784 грн. та з 01 грудня 2011 року – 800 грн.

Розмір додаткової пенсії для чорнобильців, які віднесені до інвалідів II  групи має становити з 01 січня 2010 року – 521,25 грн., з 01 квітня 2010 року – 529,5 грн., з 01 липня 2010 року – 531,75 грн., 01 жовтня 2010 року – 542,25грн., 01 грудня 2010 року – 550,5 грн., з 01 січня 2011 року – 562,5 грн., з 01 квітня 2011 року – 573 грн., з 01 жовтня 2011 року – 588 грн. та з 01 грудня 2011 року – 600 грн.

Розмір додаткової пенсії для чорнобильців, які віднесені до інвалідів IIІ групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу  має становити з 01 січня 2010 року – 347,5 грн., з 01 квітня 2010 року – 353 грн., з 01 липня 2010 року – 354,5 грн., 01 жовтня 2010 року – 361,5 грн., 01 грудня 2010 року – 367 грн., з 01 січня 2011 року – 375 грн., з 01 квітня 2011 року – 382 грн., з 01 жовтня 2011 року – 392 грн. та з 01 грудня 2011 року – 400 грн.

Розмір додаткової пенсії для чорнобильців, які віднесені до категорії 2 (за шкоду заподіяну здоров’ю), має становити з 01 січня 2010 року – 208,50 грн., з 01 квітня 2010 року – 211,80 грн., з 01 липня 2010 року – 212,70 грн., 01 жовтня 2010 року – 216,90 грн., 01 грудня 2010 року – 220,20 грн., з 01 січня 2011 року – 225 грн., з 01 квітня 2011 року – 229,20 грн., з 01 жовтня 2011 року – 235,20 грн. та з 01 грудня 2011 року – 240,00 грн.

Розмір додаткової пенсії чорнобильцям, які віднесені до категорії 3 (за шкоду заподіяну здоров’ю), має становити з 01 січня 2010 року – 173,75 грн., з 01 квітня 2010 року – 176,50 грн., з 01 липня 2010 року – 177,25 грн., 01 жовтня 2010 року – 180,75 грн., 01 грудня 2010 року – 183,50 грн., з 01 січня 2011 року – 187,50 грн., з 01 квітня 2011 року – 191,00 грн., з 01 жовтня 2011 року – 196,00 грн. та з 01 грудня 2011 року – 200,00 грн.

Розмір додаткової пенсії для чорнобильців, віднесених до категорії 4, за шкоду заподіяну здоров’ю, має становити з 01 січня 2010 року – 104,25 грн., з 01 квітня 2010 року – 105,90 грн., з 01 липня 2010 року – 106,35 грн., з 01 жовтня 2010 року – 108,45 грн., з 01 грудня 2010 року – 110,10 грн., з 01 січня 2011 року – 112,50 грн., з 01 квітня 2011 року – 114,60 грн., з 01 жовтня 2011 року – 117,60 грн., з 01 грудня 2011 року – 120,00 грн.

Способи захисту права на додаткові пенсії

Потрібно зазначити, що регіональні управління Пенсійного Фонду України продовжують ігнорувати чинні норми закону, не нараховуючи у добровільному порядку пенсії у вказаних вище розмірах. Однак, після звернення до суду, Пенсійний Фонду все ж таки повертає недовиплачені кошти за строк, вказаний у судовому рішенні.

Важливо знати, що у разі відмови у виплаті додаткової пенсії чорнобильцям, за шкоду заподіяну здоров’ю, строк позовної давності обчислюється по кожному місяцю, за яким має нараховуватися така пенсія, окремо. Право на позов відносно додаткової пенсії чорнобильцям виникає щомісяця, а позовна давність обчислюється з того місяця, коли громадянин дізнався або повинен був дізнатися про порушення права. Вказаний підхід повністю кореспондується із позицією Верховного Суду України, яка викладена в ухвалі від 17.02.2010 року по справі № 6-911св09. Судова практика також сформувала правило – якщо додаткові пенсії чорнобильцям виплачувалася у неповному розмірі, то вважається, що громадяни дізналися про порушення своїх прав після отримання неповних сум виплат. Тому, в класичному варіанті, судом можуть бути задоволені лише вимоги за попередні шість місяців, які передують даті подання позову.

Для того щоб обійти це обмеження, можна спробувати звернутися до органів пенсійного фонду із письмовою заявою. У цій заяві обов’язково зазначити прохання про сприяння в реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів громадянина шляхом здійснення перерахунку додаткової пенсії та її виплати за весь попередній час. Органи пенсійного фонду зобов’язані перевірити викладені у заяві факти та прийняти рішення відповідно до чинного законодавства. До повноважень органів пенсійного фонду належить призначення і виплата пенсій. З цього приводу Верховний Суд України у своїй постанові від 13.04.2010 року № 10/85 також звернув увагу на те, що для вирішення питання про правильність застосування строку звернення до суду необхідно з’ясувати яким саме рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені права особи, коли розпочався перебіг цього строку. Зокрема, чи звертався громадянин до відповідача із заявою, якщо так – то коли, і чи приймалося останнім рішення про відмову.

Згідно ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. Тому, ці вимоги також доцільно включати до позовної заяви.

Одночасно, потрібно звернути увагу на ще один можливий варіант вирішення даного питання. Він пов’язаний з тим, що ст. 175 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за безпідставну невиплату пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць. Особливістю застосування цієї статті є те, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею буде здійснено виплату пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам. Досудове слідство у цих справах провадиться слідчими прокуратури (ч. 1 ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України). Посадові особи пенсійного фонду очевидно можуть і будуть посилатися на відсутність бюджетного фінансування. Але, в цьому контексті доцільно згадати про практику Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права та підлягає застосуванню судами України. Так, у справі «Кечко проти України» від 18.11.2005 року зазначено, що органи державної влади не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину невиконання своїх зобов’язань.

Органи прокуратури мають іще один інструмент для впливу на пенсійний фонд. Законом України «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор має право внести письмовий припис про усунення порушень закону органу чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення (ст. 22 Закону).

Tags: , , ,

36 комментариев on Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю чорнобильців

 1. valerian0705@gmail.com:

  Проживала в зоні 4 категорія до 2017, переїхала в чисту зону , чи маю право на додаткову пенсію за шкоду здоров’ю?

  Відповідь: необхідно ознайомитися з вашими документами для надання відповіді

 2. Надія:

  Я потерпіла від аварії на ЧАЕС 1 категорії 3 групи інвалідності, які розміри доплат повинні бути до пенсії.Мені доплачують 17 грн.

  Відповідь: інформація є в статті, знайомтесь

 3. Наталія:

  Добрий день.Я маю інвалідність з дитинства 2 група 1 категорія ЧАЕС. Помер мій батько ( втрата годувальника), скажіть будь ласка,яку я пенсію повинна отримувати і яку? І куди мені звернутися.Дякую

  Відповідь: зверніться до УПФУ

 4. Борис:

  Я звернувся в 2010 р з позовом до Пенсійного фонду про невиплату мені надбавки до пенсії згідно ст.51 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Тільки в липні 2017 р. Пенсійний фонд провів розрахунок сум, які мені повинні були доплатити. Проте ці суми мені донарахували лише за період із 23.09.2010 р. по 22.07.2011 р. мотивуючи це тим, що дія ст.51 була з цього часу призупинена Кабінетом Міністрів, хоча наскільки я знаю, ст.51 вилучена закону лише в 2015 р. Скажіть будь ласка, чи правильно Пенсійний фонд обмежив мені період донарахування доплати до пенсії згідно ст.51 датою 22.07.2011 р.

  Відповідь: без огляду документів пенсійної справи, відповісти на ваше питання не вбачається можливим.

 5. мені 57 років.інвалід перша категорія 2група як потерпілий чаес пожиттєво, чи маю право я на
  якусь соц.допомогу.

  Відповідь: зверніться до місцевого органу влади

 6. мені 57 років.інвалід перша категорія 2група пожиттєво, чи маю право я на
  якусь соц.допомогу

  Відповідь: зверніться до місцевих органів влади

 7. Марина:

  Марина. м. Львів. Мій батько отримує чорнобильську пенсію. З 1 жовтня попадає під скорочення і має намір подати документи в центр зайнятості. Чи припиняться виплати по пенсії в такому разі. І де можна знайти відповідь в нашому законодавстві? Дякую!

  Відповідь: не припиняється, на сайті в статтях є нормативні акти

 8. Ніна:

  мені 50 років, проживала в зоні 4 категорія по лютий 1990 року чи маю право на достроковий вихід на персію трудовий стаж 31 рік? Дякую.

  Відповідь: для точної відповіді на ваше питання вам необхідно звернутися до УПФУ з вашими документами.

 9. юрий:

  Доброго дня.Юрій,Житомирська обасть.Проконсультуйте,будь ласка,в такому питанні.Нещодавно переоформили сина з дитини-інваліда на інваліда з дитинства 1Б групи.Отримали соц.допомогу згідно чинного Законодавства в розмірі 949гр+50%, тобто 1423.5грн.Має статус 3-ї категорії постраждалого від ЧАЕС.Скажіть,будь ласка,чи чинний ще на даний час Закон про постраждалих від ЧАЕС?Якщо — да,то скільки має отримувати мій син доплати 10% чи 25% від мінімалки?Якщо подавати заяву в ПФ,то на який закон краще опиратися?Буду дуже вдячний.Дякую.

  Відповідь: найкраще звернутися до статті на сайті та ознайомитися з статтею на сайті, щоб визначити до якої групи ви відноситесь

 10. наталія:

  мені 50років проживала в зоні добровільного відселення з 1985 по 1996рік чи маю право на достроковий вихід на пенсію трудовий стаж 33 роки? Дякую.

  Відповідь: маєте

Добавить комментарий