Процедура призначення

Кому надається допомога

Для застрахованих осіб

Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»  допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні, крім поховання пенсіонерів , безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві.

До членів  сім’ї застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

1) дружини (чоловіка);

2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;

3) батька, матері;

4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Для прикладу, якщо померла Ваша мама чи батько, які вже не працювали, і були на Вашому утриманні, то Ви маєте право на отримання цієї  допомоги.

Потрібно зазначити, що допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Важливо сказати, що звернутися за призначенням допомоги на поховання можна в будь-який час (оскільки терміни давності для звернення за допомогою не встановлені). При цьому розмір допомоги визначатиметься виходячи з дати смерті, а не на дату звернення за нею.

Для безробітних

Статтею 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» передбачено, що допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснили поховання.

Потрібно зазначити, що у разі смерті безробітного інваліда або особи, яка перебувала на його утриманні, за вибором осіб, які здійснювали поховання, виплачується допомога на поховання за Законом  України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» або допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання за іншими законодавчими актами.

Допомога на поховання виплачуються, якщо звернення щодо її отримання надійшло не пізніше 6 місяців після смерті безробітного.

Для пенсіонерів

Відповідно до статті 53 Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера.

При цьому не має значення  вік та вид пенсії, яку отримував пенсіонер, оскільки в деяких випадках для призначення пенсії вік особи, якій має бути надана пенсія, не враховується: пенсія по інвалідності, пенсія за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інші. Крім того, деяким особам скорочено пенсійний вік на 5 або 10 років: працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, водіям місцевого пасажирського транспорту тощо.

 

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Статтею 21 Закону №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності» передбачено, що у разі смерті потерпілого Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань зобов’язаний у встановленому законодавством порядку:

1) своєчасно і в повному обсязі виплатити одноразову допомогу особам, що перебували на утриманні померлого;

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’язаних з цим ритуальних послуг.

 

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Постанова КМУ «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиялення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» № 99 від 31.01.2007 року передбачає що допомога надається за останнім місцем проживання померлого з коштів місцевого бюджету.

Допомога на поховання надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи, у розмірі встановленому на день смерті.

 

Куди звертатися за допомогою

Для застрахованих осіб

Допомога на поховання надається за основним місцем праці застрахованої особи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків.

Для безробітних

Допомога на поховання повинна бути виплаченою у центрі зайнятості за місцем його реєстрації безробітного за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на випадок безробіття.

Для пенсіонерів

За допомогою на поховання пенсіонера необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання пенсіонера (незалежно від того — знаходився він у трудових відносинах на момент настання смерті чи ні).

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Допомога на поховання для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві виплачується Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

За допомога на поховання необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого.

 

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для застрахованих осіб.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Довідку про перебування померлого чоловіка на Вашому утриманні надає ЖЕК за місцем проживання. За отриманням такої довідки Ви також можете звернутися до відповідного управління житлово-комунального господарства, виконавчого органу райради (міськради).

Надання ЖЕК довідок про перебування особи на утриманні передбачено ст. 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. N 1105.

Для безробітних

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:

підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);

засвідчують факт перебування особи на утриманні безробітного;

засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Для пенсіонерів

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:

підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка перебувала на його утриманні (довідка про смерть);

засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Для одноразової допомоги — довідка про середню заробітну плату померлого за останні 6 календарних місяців роботи.
Для відшкодування витрат на поховання — оригінали платіжних документів (чек, квитанція тощо) про витрату коштів під час поховання померлого

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви, паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу виконавця волевиялення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого та довікди про смерть.

 

Розмір допомоги на поховання

Для застрахованих осіб

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, але не менше розміру прожиткового мінімуму.

Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 № 55 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» по страхових випадках, які настали з 1 січня 2012 року, допомога на поховання надається за рахунок коштів Фонду у розмірі 2200 гривень. По теперішній час розмір допомоги залишається незмінним.

Для безробітних

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснили поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Для пенсіонерів

У разі смерті пенсіонера  особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Для осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві

Одноразова допомога розраховується Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань виходячи з середньої заробітної плати померлого. Витрати на поховання здійснюються в межах норм.

Потрібно зазначити, що на підставі п. 6 Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. №826, розмір і процедура проведення і обліку витрат на поховання і пов’язаних з цим ритуальних послуг встановлюються правлінням Фонду для обласних управлінь його виконавчої дирекції на диференційованій основі відповідно до фінансових можливостей і місцевих умов за поданням виконавчої дирекції Фонду. Граничні розміри витрат на поховання потерпілого і пов’язаних з цим ритуальних послуг затверджені постановою правління Фонду від 6 березня 2006 року N 13.

Для осіб, які не досягли пенсійного віку на момент смерті, не працювали, не переубвали на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні

Розмір допомоги на поховання встановлюється органом місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг.

Допомога на поховання за рахунок коштів підприємства

Матеріальна допомога на поховання померлого працівника може бути надана за розсудом роботодавця.

Відповідно до Податкового кодексу України допомога може надаватися роботодавцем померлого платника податків як у грошовій формі, так і у вигляді оплати послуг сторонніх організацій (ритуальних послуг, оплата автотранспорту). Для її отримання необхідна заява, копія свідоцтва про смерть і наказ роботодавця.
У разі виплати допомоги роботодавцем своєму працівнику на поховання померлого родича або поховання колишнього працівника (не за останнім місцем роботи), сума допомоги підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги на поховання

1. Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

2. Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням».

4. Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

5. Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності».

 

Tags: , , ,

175 комментариев on Допомога на поховання – 2016

 1. ТАНЯ:

  ДОБРОГО ДНЯ,ПІДКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ПРАВИЛЬНИЙ ЗРАЗОК НАКАЗУ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ

  Відповідь: законодавчо таких зразків не встановлено, в довільній формі

 2. Виктория:

  Доброго дня,шановні.Помер мій брат.Лише перед смертю пробачила його-мабуть,настав час.Все життя сестри для нього не існувало-натерпілася,й батьки також.Але,коли помер,мені повідомили про цей факт з органів правління по місцю його проживання.
  Залізла в борги-поховала…
  Згідно з постановою КМ Украіни від 31.01.2007 ном.99Киів,,Про затвердження порядку надання допомоги…(саме його стосується п.4 постанови-особа,яка не досягла пенс.віку та на момент смерті не працювала,не перебувала на службі,не зареєстрована у ЦЗ як безробітна.Існував за рахунок виплат за аренду землі)
  ,звернулася до ОРТ (останнє місце проживання покійного).Вислухавши всю несенітницю по відношенню до мене з боку представників влади про совість,гідність та честь,про сестринську відповідальність мене почали відправляти з кабінету.
  При собі мала пакет документів,але мене відправили,сказавши,що вони не знають,що робити,про постанову ніколи не чули,що такого ще не було і що мені потрібно привезти з с/ради,де він проживав купу актів та рішень,відкрити м ені р/рахунок,та ще й не факт,що отримаю допомогу-все будуть вирішувати на засіданні сесіі.Що робити?

  Відповідь: звертатися до суду

 3. Наталія:

  При зверненні за допомогою на поховання батька у мене вимагають ідентифікаційний код новий,бо попередній на жовтому папері! В інших організаціях
  претензій не було .

  Відповідь: просіть письмову вимогу та обгрунтування

 4. Доброго дня!Скажіть в який термін виплачується допомога на поховання, якщо померлий був інвалідом з дитинства по зору і отримував соціальну пенсію?

  Відповідь: строки описані в статті

 5. Світлана:

  Доброго дня як відновити витяг на допомогу при похованні? Звернулась у міську раду сказали що не відновлюється цей документ

  Відповідь: не зрозуміло що це документ та його юридична сила

 6. Наталія:

  Доброго дня. Підскажіть,що робити, якщо загубили витяг з державного реєстру про смерть?Чи дадуть допомогу в такому випадку?Якщо є лише свідоцтво?

  Відповідь: ні, потрібно відновлювати витяг (дублікат)

 7. Олександр:

  Доброго дня підкажіть будь ласка. Помер батько, працював на фірмі, був офіційно працевлаштований. При зверненні до бухгалтерії де він працював, останні відмовились взяти витяг з держреєстру та повідомили що це можна зробити самостійно звернувшись до фсс для отримання. Як я розумію бажання виплачувати цю допомогу в них немає. Які повинні бути подальші дії для отримання допомоги

  Відповідь: письмовий запит

 8. Доброго дня! В який термін можливо отримати матеріальну допомогу за моїм місцем роботи, у зв»язку з втратою батька. (дана матеріальна допомога затверджена колективним договором підприємства)

  Відповідь: умови описані в статті на сайті

 9. Людмила:

  Добрий день. Підскажіть будь-ласка в який період виплачується допомога писля похорон.

  Відповідь: залежить від органу, якому подані документи. На сайті є вся необхідна інформація

 10. Татьяна:

  Добрий день. Підкажіть будь-ласка. Померла моя мати,пенсіонерка. Зареєстрована була у Києві а померла у Київській обл. Куди мені звертатися за допомогою по виплатах?

  Відповідь: за місцем реєстрації

Добавить комментарий