Частина 2

(Порядок надання житла з державного і громадського фонду)

 

В якому порядку надають житло ?

Жилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих Рад народних депутатів надаються громадянам виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів за участю громадської комісії з житлових питань. Ця комісія створюється при виконавчому комітеті з депутатів Рад, представників громадських організацій, трудових колективів.

Жилі приміщення в будинках відомчого житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства. Це рішення затверджується виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів.

Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням органу відповідної організації та її профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому комітетові відповідно районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів про надання жилих приміщень для заселення.

Якщо підприємство передало місцевій раді житловий будинок. Чи є переваги для працівників цього підприємства при заселені будинку ?

Потрібно зазначити, що такі працівники мають переважні права на житлові приміщення, які звільняються в таких будинках (ст. 55 Житлового кодексу).  Такі ж права діють відносно до житлових приміщень, які звільняються в будинках, збудованих з залученням в порядку дольової участі грошових коштів підприємств.  Важливо, що це стосується осіб, які потребують покращення житлових умов.

Черговість отримання житла

Відповідно до ст.43 Житлового кодексу громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень). Водночас якщо людину із загальної черги беруть на пільгову чергу, то черговість визначають з часу обліку на пільговій, а не на загальній черзі.

Підстави перенесення черги на отримання житла на підприємстві, на якому працівник знаходиться на обліку

Це може відбуватися якщо протягом попереднього року за систематичні порушення трудової дисципліни, хуліганство, крадіжки державного чи громадського майна  до працівника застосовувались заходи дисциплінарного або громадського впливу або заходи адміністративного стягнення або кримінального покарання. У таких випадках чергу можуть перенести на рік.  Рішення про перенесення черги приймають органи, які винесли рішення про встановлення особи на облік, як такої, що потребує покращення житлових умов.

Хто має право на першочергове житлове забезпечення

У першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим поліпшення житлових умов:

—          сім’ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

—          Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, а також особам, нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

—          особам, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;

—          особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

—          медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

—          особам, які перебували в складі діючої армії в період громадянської і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій по захисту СРСР, партизанам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, а також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

—          інвалідам праці І і ІІ груп та інвалідам І і ІІ груп з числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

—          сім’ям осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку або загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

—          робітникам і службовцям, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

—          матерям, яким присвоєно звання «Мати-героїня», багатодітним сім’ям, сім’ям, що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям;

—          сім’ям при народженні близнят;

—          вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Хто має право на позачергове отримання житла

Поза чергою жиле приміщення надається:

—          інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав — протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;

—          громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

—          особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;

—          дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

—          громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

—          дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім’ях піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

—          сім’ям, які мають п’ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;

—          особам, обраним на виборну посаду, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість;

—          членам сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі.

Потрібно зазначити, що громадяни, які мають право на позачергове отримання житлових приміщень включаються в окремий список.

Що таке ордер на житло і навіщо він ?

Це документ, який надає правові підставі зайняти то чи інше житло державного або громадського фонду. Відповідно до ст.58 Житлового кодексу  на підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Що робити, якщо є рішення про виділення житла але ордера не видають ?

В таких випадках право на житло виникає з часу його надання. І якщо після прийняття відповідного рішення Вам  відмовляють у видачі ордеру, потрібно звертатися в суд з позовом про його видачу.

Підстави визнання ордеру недійсним

Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

Що робити у випадку якщо особі виданий ордер на приміщення в якому вже поселена інша людина?

Потрібно зазначити, що ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення, водночас  у судовій практиці немало прикладів спорів через видачу двох і більше ордерів на одне житло.

У випадку, якщо Вам видали ордер на житло в яке поселена інша людина, то такий ордер потрібно визнати недійсним у зв’язку з видачею його на житло, на яке мають право інші особи. Особи, які отримали такий ордер мають право розраховувати на надання іншого житлового приміщення, яке згідно із ст. 117 Житлового кодексу має  відповідати по розміру і благоустрою житлу, яке було надано за ордером.

Вселення особою, якій виділено житло  інших членів родини

Тут потрібно зазначити, що наймач може поселити в житло дітей, батьків, а також інших осіб тільки з письмової згоди усіх членів сім’ї, які проживають разом з ним. У випадку якщо він живе сам , то зрозуміло, що ніякого згоди не потрібно.  Важливо, що не потрібно згоди також і при поселенні до батьків їх неповнолітніх дітей.

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо квартирного обліку:

Житловий кодекс

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=5464-10&p=1295457165435519

Постанова Ради міністрів Української РСР від 11 грудня 1984 р. N 470

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=470-84-%EF&p=1295457165435519

 

Tags: , , ,

152 комментария on Житло з державного і громадського фонду в Україні

 1. Надія:

  Доброго вечора. Допоможіть у питанні придбанні житлам дітям — сиротам. В сільській раді на балансі відсутні гуртожитки та будинки. Депутати на сесії сільської ради відмовились приймати програму по забезпеченню дітей сиріт житлом та виділенням коштів. Мотивуючи тим що в них є батьки та рідня. Підскажіть будь-ласка, яким чином можна придбати дане житло в селі і як буде здійнюватись перерахунок коштів з державного бюджету фізичній особі за житло? Буду вдячна за відповідь.

  Відповідь: зверніться за очною фаховою допомогою, оскільки щось відповісти лише за вашим описом не можливо.

 2. Юра:

  Про які документи йдеться, якщо це просто коментарі на форумі ? Є довідка про те що я стою в черзі. «Іншим» надають не без черги, а позачергово, відповідно до категорії черг, які передбачені законом(позачергові, першочергові та звичайна черга). Ви вказали суд як один з інструментів впливу на конкретну ситуації. Я би хотіла отримати відповідь і уточнення, з порушенням яких прав я можу звертатись в суд по даній ситуації ? На що посилатись в позовній заяві, адже формально порушень зі сторони державних органів немає ?

  Відповідь: з приводу складання позову зверніться за очною фаховою допомогою.

 3. Юра:

  Доповнюючи питання вище.
  А про що саме я можу клопотати і на порушення якого права посилатись в судовому порядку? якщо фактично ніякі норми закону не порушені, отримання житла відбувається в порядку черги, а строків, порушення яких можна було б оскаржувати в судовому порядку — немає!

  Відповідь: ви ж задаєте питання бюез документів, як б підтверджували, що ви в черзі, що іншим надають без черги тощо.
  Ми можем надати лише таку ж абстрактну відповідь що робити

 4. Юра:

  Доброго дня. Я одиноко мати, стою на обліку на отримання соціального житла(першочергово) з 2004 року. Незважаючи на це, досі жодного прогресу по цьому питанню нема. Чиновники посилаються на те, що наразі немає вільного житла, а та житлова площа що звільняється закріплюється за особами які стоять на обліку на отримання житла позачергово(зараз це в основному інваліди з АТО). Хотіла б дізнатись чи є якісь реальні інструменти впливу на дану ситуацію і чи можна врегулювати це питання якимось чином в судовому порядку ?

  Відповідь: письмові звернення, клопотання, скарги та суд.

 5. Ольга:

  Доброго дня, якщо в місці де ти стоїш на черзі за житлом будується новий будинок чи виділяються з того будинку квартири місцевій владі для того щоб надати їХ людям з черги?

  Відповідь: це може знати забудовник чи орган місцевої влади

 6. Марія:

  Доброго вечора, я викладач в музичній школі, я можу вимагати на першочерговий план для будівництва? Дякую

  Відповідь: стати в чергу-так

 7. Леся:

  підскажіть вчитель працює в школі 11років в м. Києві,але прописаний в іншій області,чи має право на житло в Києві і що для цього потрібно. Дякую

  Відповідь: за місцем реєстрації, при постановці на облік

 8. Олександра:

  Повертаюсь до першого коментаря. Я маю статус дитини позбавленої батьківського піклування, власності своєї немає, не заміжня, дітей немає але мені вже більше 23 років. Чи можу я претендувати на якесь житло?

  Відповідь: у статусі без власної родини -так, звертайтесь до місцевого органу влади

 9. Валентина:

  Доброго дня!Я 2007 по 2013 р. перебувала в дитячому будинку,прописана в ньому і дотепер, маю статус дитини, позбавленої батьківського піклування.На даний момент маю власну родину (чоловік, дитина 1,6 р). У 2013 р. термін перебування в дитбудинку завершився (закінчила 11 кл). Власного житла не маю. Чи маю я право на позачергове отримання житла як вихованка дитячого будинку, хоча вийшла із нього у 2013 р.? Коли вийшла з дитбудинку, ніхто не підказав написати відповідну заяву на отримання житла до органів місцевої влади, а сама я цього не знала. Чи не пізно це зробити зараз?

  Відповідь: нажаль, з дати коли у вас зявилась свою родина, ви вже не є дитиною, позбавленою піклування. Але ви можете стати на чергу як родина для отримання житла вже на всю родину

 10. Людмила:

  Я інвалід 2групи з дитинства чи маю я право стати на чергу та отримати квартиру?

  Відповідь: якщо у вас у власності не має житла, то звісно можете

Добавить комментарий