Які судові рішення підпадають під дію ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»

Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

—           державний орган;

—          державні підприємство, установа, організація;

—          юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (Мається на увазі підприємства ,що належать державі (або в них держава володіє значною часткою) примусова реалізація майна яких забороняється).

Особлива процедура виконання не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу

Куди звертатись

Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється тим відділенням державної казначейської служби України в якому обслуговується  Ваш боржник по рішенню суду. А отже для виконання такого рішення необхідно звертатися до цього державного органу.

Строк звернення

Строк звернення  за цією процедурою такий же який і  встановлений  Законом України «Про виконавче провадження». А саме:  «виконавчі документи пред’являються до виконання протягом одного року з дня, що настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не передбачено законом»

Пропущені строки пред’явлення виконавчих документів суду до виконання поновлюються судом в установленому законом порядку, а рішень про стягнення коштів, прийнятих державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, — не поновлюються.

Строк виконання судових рішень  встановлюється з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню, — з наступного дня після його постановлення.

Перелік документів

—          заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

—          оригінал виконавчого документа;

—          судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності);

—          оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

До заяви можуть додаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть виконанню рішення про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, або органів місцевого самоврядування, рішення органів досудового розслідування та прокуратури тощо).

Що відбувається коли поданий не повний комплект документів

У разі якщо Ви подали не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви Вас про це.

У разі неподання Вами  документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає Вам заяву.

Важливим є те, що повернення заяви не веде до неможливості подати цю заяву ще раз.

Строк виконання рішення суду

Перерахування коштів Вам здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.

 

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи

Куди звертатись

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Тобто потрібно звертатися за виконанням до виконавчої служби згідно процедур і строків вставлених Законом України «Про виконавче провадження».

І тільки у випадку, якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, державна виконавча служба має передати це рішення на виконання до Державної  казначейської служби  України.

Строк звернення

З виконавчим документом необхідно звернутися за виконанням протягом одного року з дня, що настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не передбачено законом.

Що відбувається якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців

Якщо таке відбувається, то протягом 10 днів з дня встановлення цього факту керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування Вам коштів. І  про це він має Вас проінформувати.

У разі відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються Державною  казначейською службою  України  на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України. Про це знову ж таки Вас має бути повідомлено  не пізніше наступного дня після перерахування коштів.

Кошти, що надійшли на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України мають бути перераховані Вам протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей.

Строк виконання рішення суду

Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.

Відповідальність за невиконання рішення суду

У разі якщо Державна казначейська служба України протягом трьох місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів Вам має бути виплачена  компенсація в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми.

Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується Державною казначейською службою України.

Водночас компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи нараховується державним виконавцем.

Вона сплачується якщо протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей кошти за рішенням суду  Вам не перераховані кошти з відповідного рахунка Державної виконавчої служби України. Розмір компенсації —  три відсотки річних від несплаченої суми.

Зауваження щодо реалізації положень закону: 

Потрібно зазначити що, більшість судових рішень у своїй результативній частині містять вимогу зобов’язати державний орган вчинити певні  дії. Органи державної казначейської служби тлумачать це як зобов’язання   яке регулюється ст. 7 ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і не покривається статтями 3 і 4 вищеназваного закону.

У цьому контексті важливим є те, що 13 червня 2012 року Вищий адміністративний суд України прийняв інформаційний лист 1483/12/13-12 (http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=2352) в якому визначив, що  «адміністративний суд повинен визнати такі дії протиправними і зобов’язати відповідачів здійснити нарахування та виплату належних сум відповідно до закону, а не ухвалювати рішення про стягнення конкретних сум».  А отже, суди відмовляють людям в задоволенні позовів про зміну способу і порядку виконання рішень , тобто не змінюють  в рішенні судів з «зобов’язати» на «стягнути».  Для прикладу рішення Івано-Франківського суду по справі 44/2701/13-а http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29815308.

Державні органи на запити щодо порядку виконання рішень де відповідачем є держава і у рішенні є зобов’язання вчинити певні дії на  статтю 7 ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» яка говорить про те, що «виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

 У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.»

Але знову ж таки використання ст.7 Закону обмежується тим, що суди відмовляють і державним виконавцям у зміні способу і порядку виконання рішення базуючись на тих самих аргументах, викладених у інформаційному листі Вищого адміністративного суду. Для наочності можна навести рішення по справах: № 537/2255/13-аА http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31374881, №547/649/13-ц http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31428777,  №712/1315/13-а http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30096330.   А ті одиничні випадки, коли суд першої інстанції, приймає позитивне рішення, згодом скасовуються апеляційними судами.  Приклад такої ситуації можна побачити тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29553691 .

 

Залишається лише шлях, який і раніше був неефективний в цій категорії справ, а саме виконання цих рішень згідно ЗУ «Про виконавче провадження» без застосування особливостей визначених ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

А отже, використання положень ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» на сьогодні фактично унеможливлюється наявною судовою практикою і відсутністю офіційних роз’яснень державних органів щодо застосування його положень.

 

Tags: , ,

23 комментария on Процедура виконання рішення суду де боржником є держава

 1. Нелля:

  На яку адресу можна скинуть справу,суд винiс рiшення залишити 2 квартири ,а невиконано.

  Відповідь: ні на яку. Зверніться за очною фаховою допомогою, та до виконавчої служби

 2. Анна:

  Доброго дня. Боржник ДФС України. Відповідно до Постанови апеляц. суду ДФС має вчинити певні дії: збільшити у системі електронного адміністрування ПДВ суму, на яку Товариство має право реєструвати податкові накладні…
  Мова не йде про стягнення, а про збільшення (відображення) на електронному рахунку ТОВ суми. Питання:
  1. Куди звертатися з виконавчим листом (казнечейство, ДВС чи департамент ДВС)?
  2. Чи підпадають ці дії під дію ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень адже там чітко вказано про «стягнення»?
  Дякую за відповідь

  Відповідь: консультації для юр.осіб ви зможете отримати в Міністерстві Юстиції чи ДВС.

 3. Тарас:

  Відповідь: шанси оцінує виконавець. Як виконавче провадження буде закрито за виконанням, вам буде повернути сплачений авансовий внесок.

  Так є сенс звертатись у виконавчу, чи я лише втрачу 7200 грн? а якщо виконавче провадження не буде закрито за виконанням?? Чи якщо внаслідок відсутності коштів з сільської ради не буде стягнуто сум авансового внеску?

  Відповідь: без ознайомлення з матеріалами справи, вірогідність не оцінюється.

 4. Тарас:

  Доброго дня. Постановою суду зобовязано ОМС надати мені публічну інформацію, однак ОМС не виконує рішення суду. Для того щоб звернутись у виконавчу службу необхідно сплатити авансовий внесок(за виконання рішення немайнового характеру в розмірі 2-х мінімальних заробітних плат ,тобто 7200 грн) Підкажіть будь ласка:які шанси що суму авансового внеску буде стягнуто з сільської ради та повернуто мені?? Та протягом якого часу мені повернуть кошти?

  Відповідь: шанси оцінує виконавець. Як виконавче провадження буде закрито за виконанням, вам буде повернути сплачений авансовий внесок.

 5. Сергій:

  Державний виконавець відкрив справу згідно судового наказу про стягнення з державного навчального закладу заборгованості по з/п. Але пізніше, через тиждень після відкриття справи, повідомив що мені, як стягувачу, потрібно звернутись з цим судовим наказом і заявою до державного казначейства, мотивуючи це тим що в нього є практика, коли він, як державний виконавець, звертається до державного казначейства, то йому відповідають, що потрібно звернення самого стягувача. Тобто мені пропонується забрати свою справу із виконавчої служби і самостійно звертатись до казначейства.
  Підкажіть, чи є це правильно?

  Відповідь:ні

 6. Є рішенняя суду про відновлення пенсії працюючиій посадовій особі органу місцевого самоврядування без зазначення кінцевї дати та посилання на зміни чинного законодавства. Рішення суду виконано частково, за 5 місяців 2015 року. Виконавча служба закрила провадження на підставі листа ПФУ про те, що рішення виконано. Як стягнути кошти за 2016 рік і на кого скаржитись- ПФУ чи УДВС? Дякую

  Відповідь: стягнути в судовому порядку. Скаргу подаваті на ДВС, УПФУ- третя особа

 7. Андрій:

  Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, що робити, якщо за відсутності у боржника коштів їх стягнуто не було, рішення суду знаходиться в казначействі на виконанні згідно ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», а на даний час у боржника з`явились кошти? Чи можно до боржника подати копію рішення суду для виконання напряму, або як краще поступити? Дякую

  Відповідь: не бачимо ваші документи, важко проаналізувати. Зверніться за очною фаховою допомогою

 8. андрей:

  ч.3 ст 4 ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» передбачено, що Протягом десяти днів з дня встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до пунктів 2 — 4, 9 частини першої статті 47 Закону України «Про виконавче провадження», крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, встановленого частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.
  однак всупеч зазначеної норми держ вик.виніс постанову про повернення виконавчого документа стягувачі керуючись п.9 ч.1 ст 47Закону України “Про виконавче провадження”.
  підскажіть будь ласка, що робити в такому випадку. Дякую за відповідь

  Відповідь: оскаржувати дії державного виконавця.

 9. ирина:

  что делать а какие законы сылаться если решение суда в доларах без перевода в гривну и исполнительный лист , а исполнитель по не понятным причинам пересчитал долары на гривну по НБУ на момент ВЫНЕСЕНИЯ решения , хотя в решении четко прописано стягнути 10000 у доларах

  Відповідь: відкривати ЗУ про виконавче провадження та скаржитися на дії дерєжавного виконавця.

 10. Човган Валентин:

  гос. исполнитель закінчив провадження і направив мені постанову,про закінчення виконавчого провадження,від 09,12,2014 р., з поправкою, що він направив до МВС згідно ст.89. Тому питання як зобовязати виконком виконати рішення суду.Статтею 89 Закону України “Про виконавче провадження” У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає на нього штраф у подвійному розмірі та звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності відповідно до закону. Тобто, ДВ діяв у межах закону, але хто тепер зобовяже і на якій підставі виконком виконати рішення суду навіть якщо гіпотетично буде порушена кримінальна справа? Голова міста дає відповідь нема коштів, Європейський суд наполягає, що це не є причина для не виконання,а інвалід лишився сам на сам бомжем.На черзі 15 років, інвалід довічно.
  Дякую за відповідь

  Відповідь: пишіть звернення до ЄСПЛ, рішення ЄСПЛ щодо компенсації виконують, незважаючи на відсутність коштів.

Добавить комментарий