Які судові рішення підпадають під дію ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»

Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

—           державний орган;

—          державні підприємство, установа, організація;

—          юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (Мається на увазі підприємства ,що належать державі (або в них держава володіє значною часткою) примусова реалізація майна яких забороняється).

Особлива процедура виконання не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу

Куди звертатись

Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється тим відділенням державної казначейської служби України в якому обслуговується  Ваш боржник по рішенню суду. А отже для виконання такого рішення необхідно звертатися до цього державного органу.

Строк звернення

Строк звернення  за цією процедурою такий же який і  встановлений  Законом України «Про виконавче провадження». А саме:  «виконавчі документи пред’являються до виконання протягом одного року з дня, що настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не передбачено законом»

Пропущені строки пред’явлення виконавчих документів суду до виконання поновлюються судом в установленому законом порядку, а рішень про стягнення коштів, прийнятих державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, — не поновлюються.

Строк виконання судових рішень  встановлюється з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку, встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а в разі якщо судове рішення підлягає негайному виконанню, — з наступного дня після його постановлення.

Перелік документів

—          заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

—          оригінал виконавчого документа;

—          судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності);

—          оригінал або копію розрахункового документа (платіжного доручення, квитанції тощо), який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

До заяви можуть додаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть виконанню рішення про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, або органів місцевого самоврядування, рішення органів досудового розслідування та прокуратури тощо).

Що відбувається коли поданий не повний комплект документів

У разі якщо Ви подали не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви Вас про це.

У разі неподання Вами  документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає Вам заяву.

Важливим є те, що повернення заяви не веде до неможливості подати цю заяву ще раз.

Строк виконання рішення суду

Перерахування коштів Вам здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.

 

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи

Куди звертатись

Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Тобто потрібно звертатися за виконанням до виконавчої служби згідно процедур і строків вставлених Законом України «Про виконавче провадження».

І тільки у випадку, якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, державна виконавча служба має передати це рішення на виконання до Державної  казначейської служби  України.

Строк звернення

З виконавчим документом необхідно звернутися за виконанням протягом одного року з дня, що настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не передбачено законом.

Що відбувається якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців

Якщо таке відбувається, то протягом 10 днів з дня встановлення цього факту керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування Вам коштів. І  про це він має Вас проінформувати.

У разі відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються Державною  казначейською службою  України  на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України. Про це знову ж таки Вас має бути повідомлено  не пізніше наступного дня після перерахування коштів.

Кошти, що надійшли на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України мають бути перераховані Вам протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей.

Строк виконання рішення суду

Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.

Відповідальність за невиконання рішення суду

У разі якщо Державна казначейська служба України протягом трьох місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів Вам має бути виплачена  компенсація в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми.

Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується Державною казначейською службою України.

Водночас компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи нараховується державним виконавцем.

Вона сплачується якщо протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей кошти за рішенням суду  Вам не перераховані кошти з відповідного рахунка Державної виконавчої служби України. Розмір компенсації —  три відсотки річних від несплаченої суми.

Зауваження щодо реалізації положень закону: 

Потрібно зазначити що, більшість судових рішень у своїй результативній частині містять вимогу зобов’язати державний орган вчинити певні  дії. Органи державної казначейської служби тлумачать це як зобов’язання   яке регулюється ст. 7 ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» і не покривається статтями 3 і 4 вищеназваного закону.

У цьому контексті важливим є те, що 13 червня 2012 року Вищий адміністративний суд України прийняв інформаційний лист 1483/12/13-12 (http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=2352) в якому визначив, що  «адміністративний суд повинен визнати такі дії протиправними і зобов’язати відповідачів здійснити нарахування та виплату належних сум відповідно до закону, а не ухвалювати рішення про стягнення конкретних сум».  А отже, суди відмовляють людям в задоволенні позовів про зміну способу і порядку виконання рішень , тобто не змінюють  в рішенні судів з «зобов’язати» на «стягнути».  Для прикладу рішення Івано-Франківського суду по справі 44/2701/13-а http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29815308.

Державні органи на запити щодо порядку виконання рішень де відповідачем є держава і у рішенні є зобов’язання вчинити певні дії на  статтю 7 ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» яка говорить про те, що «виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

 У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.»

Але знову ж таки використання ст.7 Закону обмежується тим, що суди відмовляють і державним виконавцям у зміні способу і порядку виконання рішення базуючись на тих самих аргументах, викладених у інформаційному листі Вищого адміністративного суду. Для наочності можна навести рішення по справах: № 537/2255/13-аА http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31374881, №547/649/13-ц http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31428777,  №712/1315/13-а http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30096330.   А ті одиничні випадки, коли суд першої інстанції, приймає позитивне рішення, згодом скасовуються апеляційними судами.  Приклад такої ситуації можна побачити тут: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29553691 .

 

Залишається лише шлях, який і раніше був неефективний в цій категорії справ, а саме виконання цих рішень згідно ЗУ «Про виконавче провадження» без застосування особливостей визначених ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

А отже, використання положень ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» на сьогодні фактично унеможливлюється наявною судовою практикою і відсутністю офіційних роз’яснень державних органів щодо застосування його положень.

 

Tags: , ,

23 комментария on Процедура виконання рішення суду де боржником є держава

 1. Вікторія:

  Доброго дня!!! Суд зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в …. обл. провести перерахунок та виплату пенсії, починаючи з 01.01.2018, з урахуванням раніше виплачених сум та стягнути з боржника виконавчий збір. Боржнику необхідно виконати рішення суду протягом 10 робочих днів.
  Боржник рішення суду не виконує. Куди звертатись?

  Відповідь: до виконавчої служби

 2. Лідія:

  Суд зобов’язав призначити ст.
  55 Закону України Про пенсійне забезпечення. Не вказав дати.
  Пенсійний виконав добровільно рішення суду ( виплачує пенсію з жовтня, рішення вступило в силу 06.07.2020), але не думає виплачувати з дня звернення, не законно відмовили, сім років суду. Що робити, як діяти?

  Відповідь: почніть зі звернення за очною фаховою допомогою

 3. Що робити, якщо пенсійний не виконує рішення Суду?

  Пенсійний фонд прийняв документи на оформлення пільгової пенсії, але сім років по їх вині,пенсію не отримую.
  Суд зобовязав виплатити пенсію, але не зазначив дату виплати мені пенсії з дня звернення до пенсійного фонду. Як діяти? Щиро дякую.

  Відповідь: звертатись в поліцію за притягнення до кримінальної відповідальності

 4. Сергій:

  Суд вирішив: визнати протиправною та скасувати вимогу про сплату боргу(недоїмки)ДФС. Як повернути незаконно вирахувані з мене кошти?

  Відповідь: в порядку передбаченому Бюджетним та Податковим кодексом.

 5. Оксана:

  Добрий вечір. Підкажіть будь — ласка, якщо у судовому рішенні зазначена сума компенсації, яку необхідно мені виплатити, в заяві на її отримання також мною була зазначена ця сума, але виплата надійшла у сумі набагато менша ніж зазначена у судовому рішенні та заяві, чим це теоритично може бкути обгрунтовано?

  Відповідь: краще запитати письмово

 6. Валентина:

  у рішенні та виконавчаму листі вказано стягнути в розмірі середньоденної заробітної плати до дня поновлення на роботі. тобто у виконавчому листі відсутня конкретна сума стягнення. суд відмовив у роз»ясненні яким чином виконати такий виконавчий лист.так як вийти із такої ситуаціі?

  Відповідь: боржнику- оскаржувати в апеляції, а підприємству- виконувати.

 7. Сергій:

  Доброго дня! В постанові Верховного суду вказано:» зобов’язати Головне управління пенсійного фонду України в Х..ій області здійснити нарахування та виплату пенсіїї ПІБ, з .. по …». Місцевий суд видав виконавчий лист. Обласне казначейство відмовило виконувати виконавчий лист на підставі підпункту 1 пункту 9 Порядку …. затвердженого ПКМУ №845 від 03.08.2011 — не відноситься до компетенції Казнчейства. Виконавча за місцем мешкання, теж відмовила — не її компетенція. Скажіть буть ласка — хто повинен виконувати рішення суду якщо боржник ГУ ПФ в області? Як вирішується дане питання? Дякую!!

  Відповідь: відповідно до ЗУ Про виконавче провадження

 8. Алина:

  До якої саме ДВС небхідно звертатися для виконання ДФС рішення про реєстрацію податкої накладної?

  Відповідь: обласної

 9. Вадим:

  Якщо потрібно виконати рішення про реєстрацію податкової накладної куди подавати виконавчий лист?

  Відповідь: до ДВС або ДФС

 10. Андрій:

  Доброго дня.
  А коли боржником являється Міська рада — це державний орган і яка процедура стягнення так як міська рада не обслуговується в Казначействі і вони не можуть виконати рішення суду

  Відповідь: в статті на сайті описано

Добавить комментарий