Якщо вам принесли Договір, варто не поспішати його підписувати!
Пам’ятайте, що договір, наданий співробітниками ЖЕКу. А вони часто надходять досить хитро, посилаючись нібито на те, що це — типовий договір, встановлена ​​законом форма, тому довірливі споживачі і підписують його, погоджуючись на самі невигідні для них умови.

Дійсно форма типового договору про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових території затверджена постановою Кабінету Міністрів № 529 від 20 травня 2009 року. Даним договором встановлений дуже типовий перелік послуг, порядок оплати, права та обов’язки сторін, відповідальність і т.д. Але в ньому немає опису тієї конкретної ситуації, притаманної у випадку саме вашого будинку і саме вашої прибудинкової території. Пам’ятайте, що при цьому сторони можуть прописати в договорі і інші додаткові умови, які не передбачені Постановою КМ № 529, якщо вони звичайно не суперечать чинному законодавству України, або навпаки навіть були обумовлені іншими законами або нормативно-правовими актами.

Пам’ятайте, що згідно зі ст. 638 Цивільного кодексу України: «… Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, визначені законом як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін повинна бути досягнута угода …. »

А згідно зі ст. 646 цього ж Цивільного кодексу України: «… Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, зробила попередню пропозицію …»

Таким чином отримавши вищевказаний типовий договір від ЖЕКу, ви відповідно до ст. 646 ЦК України, повинні у відповідь направити на адресу даного ЖЕКу свою заяву про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах.

Але ось тут і починається основна проблема для споживача. Самому розібратися складно, а юристи за це захочуть грошей. А тому вирішено безкоштовно допомогти всім бажаючим боротися за свої права споживачів і викладаємо шаблон для складання такої заяви. Вам достатньо тільки вписати найменування ЖЕКу та його адресу, а також свої П.І.Б. та адресу. Пам’ятайте, що зазначена заява, має бути відправлене вами рекомендованим листом, ви також повинні зберігати квитанцію про відправку цього листа, разом з його копією у своєму домашньому архіві, до тих пір, поки не буде підписаний договір з ЖЕКом у якому будуть враховані всі ваші зауваження .

Форма заяви про згоду укласти такий договір, але на інших, ніж було запропоновано, умовах, викладена нижче в тексті цієї статті.

 

—————————————————————

———————————————————-

Начальнику ЖЕКу № __________________________________
від_________________________________________________
адреса: ________, м. Київ, вул. ___________, _____ кв. ______

Заява
про згоду укласти договір, але на інших умовах

Мені запропоновано Вашим підприємством укласти договір на надання житлових послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Я маю намір укласти такий договір. Однак у запропонованому вами варіанті договору вбачаю порушення вимог законодавства України і своїх цивільних і споживчих прав, і тому на підставі ст. 646 Цивільного кодексу України, я повідомляю про свій намір укласти такий договір, але на інших умовах, а саме з урахуванням наступних моїх зауважень:

1. Не запропоновано проект договору, розроблений безпосередньо виконавцем (ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» – далі Закон)  для узгодження зі мною і його підписання на надання послуг з водотеплопостачання та водовідведення.

2. Деякі зауваження щодо п. 2 Договору:

а) В пункті2,  розділу «Предмет договору» допущена суттєва неточність. Викладено: «невід’ємною частиною договору є копія рішення органу виконавчої влади про затвердження тарифу на послуги, які відносяться до договору». Необхідно викласти (відповідно до ст. 31 Закону та типового договору): «… невід’ємною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, які відносяться до договору, а також Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України № 16 від 17.05.2005р….»

б) Копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги. Які прямо відносяться до договору, не прикладена. Необхідно докласти її до Договору в якості додатка.

в) Копія рішення органу місцевого самоврядування за структурою тарифів, періодичність та строки виконання робіт до договору не прикладена. Також необхідно прикласти її до Договору в якості додатка.

3. Мені нав’язують  підписувати договір  безпосередньо в момент надання Вашою організацією проекту договору, позбавляючи права, наданого мені ст. 26 Закону про узгодження його у місячний строк і внесення в нього інших умов договору за згодою сторін.

4. Мені запропоновано підписати саме типовий договір, затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 529 від 20.05.2009 р., який не містить у собі усі необхідні умови, які безпосередньо стосуються особливостей з утримання та обслуговування саме нашого будинку і нашої прибудинкової території.

Відповідно до п. 3 ст. 20 Закону я зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, а не типовий договір, затверджений Постановою Кабінету Міністрів і зареєстрований в Міністерстві Юстиції України.

Відповідно до п. 2.3 ст. 21 Закону виконавець зобов’язаний підготувати та укласти з виконавцем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

У результаті спонукання укласти, саме даний типовий договір, порушуються наступні мої права, а саме:

1. У запропонованому вами варіанті Договору не зазначено те, що обов’язково повинно бути зазначено (згідно вимог ст. 26 Закону). :

п.1.3 – вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг;

п.1.5 – порядок перерахунків розмірів плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

п.1.7 – порядок контролю якісних (кількісних) показників надання послуг та звіту сторін;

п.1.8 – порядок вимірювання обсягів та визначення якості зазначених послуг;

п.1.10 – порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

п.1.12 – порядок здійснення планових і капітальних ремонтів (Ремонту під’їздів, заміни вікон і дверей у під’їздах, асфальтування прибудинкової території, відповідно до нормативів зазначених у Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України № 16 від 17.05.2005 р .)

2. У зазначеному Договорі також не вказано:

а) графік і терміни надання послуг, їх якісні та кількісні показники;

б) терміни виконання та усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

в) порядок відшкодування збитків, завданих майну споживача та / або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного санітарного стану території або неповного надання послуг.

г) порядок зменшення розмірів плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт і відшкодування компенсацій за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

д) порядок встановлення термінів і терміни проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відновлювальних робіт;

е) пеня, яка сплачується споживачем, у разі несвоєчасного внесення платежів за надані виконавцем послуги.

ж) перелік робіт, виконуваних квартиронаймачем та власником квартири за особисті кошти при проведенні ремонту квартири;

з) вимоги нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, за які споживач несе відповідальність.

3. Не врегульовано питання оплати послуг безпосередньо виконавцю, а не КП «ГІОЦ» якій не є стороною у договорі, що суперечить вимогам Закону та утрудняє звернення споживачів до суду для вирішення спірних питань.

4. Пункт 4, ст. 11 Договору вважаю треба викласти в такій редакції: «… Забезпечувати доступ представників Виконавця до обладнання водо і теплопостачання Споживача, якщо таке обладнання має пряме відношення до функціонування загальної системи водо і теплопостачання всього будинку, при наявності в них відповідного посвідчення та відповідного письмового направлення від Виконавця на виробництво конкретних робіт або огляду. При ліквідації аварії – цілодобово, а у всіх інших випадках відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг … »

5. Пункт 2, ст. 12 Договору вважаю треба викласти в такій редакції:  «… Виконавець має право доступу, до обладнання водо і теплопостачання Споживача,  якщо таке обладнання має пряме відношення до функціонування загальної системи водо і теплопостачання всього будинку, при наявності в них відповідного посвідчення та відповідного письмового направлення від Виконавця на виробництво конкретних робіт або огляду. При ліквідації аварії – цілодобово, а у всіх інших випадках відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг … »;

Оплату за новими тарифами буду робити після укладення Вами зі мною договору відповідно до ст. 26 Закону та умовами договору відповідно до ст. ст. 20; 21; 32 Закону.

Вимагаю усунути перераховані недоліки, після чого договір з Вашим підприємством мною буде укладено, але тільки після його нового узгодження і підписання з мого боку.

У разі незгоди, це питання може бути вирішене тільки в судовому порядку.

З повагою,

________________________________________ ПІДПИС___________________
(П.І.Б.)

«______» ____________________ 2011 р.

 

Джерело: http://www.advocatura.org.ua

Tags: , , ,

24 комментария on Що робити, якщо ЖЕК надіслав Вам новий договір ?

 1. Марія:

  Доброго дня. Така ситуація. В липні 2017 року відбулося залиття моєї квартири з вини жеку, договір з жеком не підписаний, квитанції оплати є і до тепер сплачую утримання будинку. Звертаюся до них, щоб перерахували збитки, але жек відмовляється (надає мені письмову відповідь, що можуть відшкодувати будівельними матеріалами часиково), мене це не влаштовує. Сказали, щоб я подавала до суду, але нема можливості в мене заплатити експертну оцінку. Що робити? Не оплачувати послуги жеку? Дякую за відповідь

  Відповідь:зверніться за очною фаховою допомогою

 2. сергій:

  Доброго дня!Надіслав вашу заяву на адресу до жеку. Отримав відповідь наступного змісту: у відповідь на вашу заяву від 01.05.2018 р. та з метою укладення договору КП ПМР «Благоустрій» напрявляє копію рішення Виконавчого комітету Полонської міської ОТГ від 31.01.2018 р. «Про затвердження структури, періодичності та строків надання послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкової території у м.Полонному» з додатком до даного рішення, копію рішення «Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на території м.Полонного» із із витягом з даного рішення щодо затвердженого тарифу та його структури по вул.Київській 22/1.
  Відповідно до ст.20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач злбов’язаний укоасти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору.
  У Постанові Верховного суду України від 10.1.2012 року зазначено, що укладення договору на надання житлово-комунальних послуг є обов’язком споживача за умови, якщо запропоновний виконавцем послуг договір відповідає типовому договору. відмова споживача послуг від укладення договору в такому раі суперечить вимогам ч.3 с.6, ст. ст.627, 630 ЦК України та ст. ст. 19,20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Прошу Вас пояснити, як діяти далі. Листа забрав особисто поштою його мені не надіслали ,копію рішення виконавчого комтету не надали додаток про встановлення тарифів також не надали. Також прошу надати розяснення щодо нарахувань за жек. Договір не підписаний борги ростуть і вивішують ці борги на дверях будинку.

  Відповідь: заочно відповісти на ваше питання не вбачається можливим. Зверніться за очною фаховою допомогою

 3. Елена:

  Добрий день.Наш 8-ми квартирный дом был передан на баланс другому жеку. новый договор с нами не заключали. В течении 6-ти месяцев никаких услуг не оказывали, но платежки с новыми тарифами приходили регулярно. На мой вопрос:»где новый договор» мне ответили, что за весь наш дом договор заключил представитель городской громады, поэтому мы должны оплачивать ком. услуги (которые нам не предоставляют). На общем собрании жильцов дома мы решили отказаться от услуг жека и взять дом на самообсуживание.
  Вопрос:
  1.Могут ли за нас заключать договор?
  2.Как отказаться от услуг жека и взять дом на самообслуживание?
  Спасибо!

  Відповідь: 1- ні; 2- на підставі Закону про ОСББ

 4. Андрій:

  Вітаю, Комунальне підприємство «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ Дніпровського району М. КИЄВА» надіслало мені листа в якому зобов’язує мене укласти з нею договір «Про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». У листі вони пишуть: У випадку не повернення та не підписання договору «Про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», на протязі 30-ти днів з моменту вручення, договір буде вважатися укладеним і всі його умови погоджені Вами.
  Чи справді без мого підписання і відповіді договір буде вважатись укладеним?
  З повагою, Андрій Туригін.

  Відповідь: ні, не буде. Але також радимо написати письмове заперечення на форму договору, що додатково підтвердить вашу незгоду.

 5. Павел:

  Добрый день. Подскажите, актуален ли образец заявления на сегодняшний день? И скажите, Управл. Компания говорит, что законом Украины предусмотрено, что даже не подписав договор с компанией, есть рычаги изымания платы за услуги. Это реально?

  Відповідь: вся інформація актуальна і містить в статті

 6. Олександр:

  Доброго дня. Пiдкажiть,будь ласка в такому питаннi: Вже 6 мiсяцiв як наш будинок обслуговуе Керуюча компанiя i окрiм прибирання двору нiчого не робиться ,тарифи пiдняли в 3 рази. На платiжка вказаний номер договору i дата його укладення хоча нам нiяких договорiв не присилали i нiчого не пiдписували. Ми не зплачували. Як нам бути далi?

  Відповідь: оскаржувати до суду

 7. Добрий день.Чи може КП,,Будинкоуправління,,змусити приватного власника житла скласти договір про вивезення сміття?Сміття прибирається власними силами.

  Відповідь: залежить від обставин справи

 8. Тетяна:

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка,в чи існують терміни, в які я повинна укласти Договір, чи є відповідальність, якщо я не буду його укладати? Тобто, чи можуть мене змусити це зробити? Дякую заувагу.

  Відповідь: питання не зрозуміло, зверніться за очною фаховою допомогою

 9. Доброго дня!Мене також цікавить питання сплати внесків за (квартиру) утримання будинку та прибудинкової території,я придбала квартиру два роки тому, в новому будинку де створене ОСББ,договір з ОСББ не підписувала,так як в квартирі ніхто не проживає і не зареєстрований .ОСББ мені надсилає повідомлення ,попередження про сплату боргу і страшить судом,мотивуючи що будинок функціонує,прибирається і т.д.чи можуть мене заставити сплатити членські внески?Які мої дії.Дякую

  Відповідь: залежить від положень статуту ОСББ

 10. Олександр:

  Доброго дня. Мене цікавить, ще одне — Право власності на квартиру я набув в кінці січня 2016 року, в квартирі не зроблений ремонт і я там не проживав, договір на утримання будинку та прибудинкової території, ще не підписав. Мені вже виставляють рахунки. Питання — з якого моменту я зобовязаний платити і чи варто підписувати договір «заднім числом».

  Відповідь: з дати набуття чинності договору чи підписання вами акту виконаних робіт. Заднім числом- не варто

Добавить комментарий