Які обставини можуть спричинити негативний вплив на фінансове становище?

 • зменшення заробітної плати та/або інших надходжень;
 • втрата пільг, роботи;
 • тяжке захворювання та/або отримання інвалідності;
 • розлучення;
 • смерть членів сім’ї;
 • інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня,   за   яким   щомісячні   сукупні  платежі  за  кредитом перевищують 30% Вашого місячного доходу.

Що Ви можете зробити, потрапивши у фінансову скруту?

Не платити взагалі нічого буде надто ризикованим, так як судова тяганина з банком чи колекторською організацією, а пізніше і з виконавчою службою – справа не з приємних.

А отже передусім не ігноруйте листи та дзвінки від тих,  перед ким у Вас  є  фінансові  (грошові)  зобов’язання.  Борг  сам  по собі не зникне,  тому Вам потрібно зустрітися з представниками  банку  для конструктивного вирішення Ваших боргових проблем.  І чим швидше Ви це зробите,  тим меншими будуть штрафи  за  несвоєчасне  погашення кредиту та більш вигідними для Вас нові умови погашення кредиту. Разом з тим Ви не повинні покладатися лише на банк.  Зі свого боку Ви повинні виважено оцінити ситуацію, у якій Ви опинилися. Ви маєте  усвідомлювати,  що  Вам  необхідно повернути взяті в кредит гроші.

Обов’язково зберігайте всі розрахункові документи (квитанції, чеки) протягом трьох років.

Чим банк може допомогти Вам?

За наявності підтвердження достовірними документами  (довідка з  місця  роботи,  довідка  з  державної  служби  зайнятості тощо) об’єктивних та беззаперечних  доказів  того,  що  Ви  не  в  змозі своєчасно  та  в  повному  обсязі  погашати  кредит  у  зв’язку  з настанням  непередбачених  обставин,  а  також,  ураховуючи   інші обставини  (наприклад,  стан  обслуговування  кредиту  до настання подій,  які спричинили погіршення фінансового  становища,  причини настання   таких  подій,  поточний  фінансовий  стан,  перспективи відновлення  платоспроможності  тощо),  банк   може   надати   Вам можливість погашати кредит на нових умовах, прийнятних як для Вас, так і для банку.

Основні можливі домовленості з банком щодо повернення кредиту?

Банк може:

— здійснити реструктуризацію кредиту;

— здійснити зміну валюти кредиту;

— продати кредит іншому банку;

— передати право вимоги за кредитним договором;

— звернутися до третіх осіб за послугами з повернення кредиту;

— здійснити звернення-стягнення на майно.

Реструктуризація кредиту означає  внесення   змін  до  раніше укладеного  з  банком   кредитного   договору   шляхом   укладення додаткового  договору  про продовження строку дії договору,  зміни графіка платежів,  зміни процентних ставок тощо.  Реструктуризація кредиту  дасть  змогу  Вам на інших умовах погашати кредит.  Умови реструктуризації   кредиту   визначаються   банком   для   кожного позичальника    індивідуально    на    підставі   об’єктивних   та беззаперечних  доказів  неможливості   виконувати   умови   раніше укладеного   кредитного  договору,  що  підтверджені  достовірними документами.

Якщо ж банк відмовляє у реструктуризації боргу, перерахунку чи відстрочці, варто подумати про інші фінансові організації (банки), які можуть викупити Ваш кредит (не погашений залишок). Таким чином, сума платежу може зменшитися, що створить більш зручні умови для погашення заборгованості та надасть можливість ретельно ознайомившись з умовами викупу кредиту, обрати для себе найбільш економічно вигідний варіант. Перекредитуватися в іншому банку — хороший спосіб, якщо ви берете кредит під відсоток нижче, ніж попередній. Також це буде зручно для тих, хто очікує фінансове надходження в найближчому майбутньому (наприклад, продаж квартири, автомобіля, земельної ділянки тощо).

Варто зазначити, що для того аби здійснити перекредитування, необхідно отримати схвалення банку, який видав Вам кредит.

Чи банк зобов’язаний відстрочувати кредит та співпрацювати з позичальником?

З 2009 року існує постанова правління Національного банку України від 06.08.2009 №461 схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище (далі – Рекомендації №461) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0461500-09).

Як банк повинен обходитися з позичальником, який потрапив у скрутне фінансове становище?

В рекомендаціях існують положення про те, що має робити банк:

— підтримувати зв’язок з позичальником у зручний для нього час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

— надати позичальнику повну і доступну інформацію щодо загального розміру його заборгованості, уключаючи всі платежі, передбачені умовами кредитного договору, та проінформувати позичальника про заходи, які можуть бути застосовані в разі невиконання позичальником умов кредитного договору, у тому числі повідомити, що неналежне виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на кредитну історію позичальника і в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

—  обговорити з позичальником усі обставини його скрутного фінансового становища для того, щоб визначити з позичальником можливі шляхи повернення кредиту;

— разом з позичальником розробити прийнятну як для позичальника, так і для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути реструктуризація кредиту позичальника, зміна валюти кредиту тощо.

Який порядок дій для учасників антитерористичної операції ?

При зверненні до банку з проханням про реструктуризацію боргу разом з документами про скрутне матеріальне становище варто додати документи, що підтверджують проходження військової служби або іншу участь в АТО.

Варто пам’ятати, що банки не мають права під час особливого періоду нараховувати відсотки та неустойку військовослужбовцям

Ряд банків (Дельта Банк, Приватбанк, Universal bank) у разі смерті або отримання інвалідності учасником АТО прощають кредитну заборгованість.

Додаткову інформацію можна знайти тут: http://voin.org.ua/finansy/

Як зменшити, або списати банківські штрафи за споживчими кредитами через суд?

В разі, якщо банк подасть на Вас в суд, не потрібно вважати, що це кінець. В українському законодавстві передбачено  можливість звільнення від штрафів за рішенням суду. За певних підстав ви маєте подати клопотання певного змісту під час судового процесу. Але перед тим, Ви маєте поговорити чи з адвокатом чи з представником.

В даному клопотанні для прикладу може бути вказано, що: « Відповідно до ч.3 ст.551 Цивільного кодексу України – розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідно до ч.1 ст. 60 Цивільно-процесуального кодексу кожна  сторона зобов’язана  довести ті обставини,  на які вона посилається як на підставу своїх  вимог  і заперечень. Враховуючи, що банк не надав суду доказів, що підтверджують розмір збитків завданих банку неналежним виконанням  відповідачем його зобов’язань, наявності обставин, які мають істотне значення, що підтверджують ненавмисний характер невиконання відповідачем своїх зобов’язань перед позивачем, а саме: обставини підтверджуються доданими до цього клопотання документами».

Банкам досить важко довести шкоду, тобто збитки, які ви могли бути завдані несплатою вашого кредиту. Хоча  доведення ненавмисності не звільняє вас від сплатити суми тіла кредиту та основних  відсотків, але якщо буде підтверджено причина (звільнення, втрата піклувальника та інші.) можливе звільнення від певної частини штрафу.

Якщо  справа дійшла до виконавчого провадження?

Ви, як фізична особа, щодо якої розпочато виконавче провадження, має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ (суд першої інстанції), із заявою про розстрочку виконання рішення. В даному разі суд розглядає заяву протягом 10 днів, та  згідно зі ст. 373 ЦПК суд має розглянути питання про відстрочку чи розстрочку , зміну чи встановлення способу й порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін й у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок його виконання.

В такому разі ви маєте обґрунтувати відповідними доказами , наявність тих обставин, які утруднюють виконання судового рішення.  В практиці проаналізувавши дану статтю вважають, що обставинами є: хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо. Такий перелік не є вичерпний і, за наявності інших поважних обставин, суд може також задовольнити заяву про розстрочку виконання рішення.

Згідно з п. 10 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» № 14 від 26.12.2003 р., задоволення заяви про розстрочку виконання рішення суду можливе лише у виняткових випадках, визначених судом, виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення суду. Рішення суду щодо розстрочки може бути оскаржене в апеляції.

Аналогічно, при відмові суду задовольнити вашу заяву Ви не обмежені у праві повторно звертатися із аналогічною заявою, але вже у зв’язку з іншими обставинами. Ви можете звертатись з такою заявою в будь – коли, поки не буде повністю виконане судове рішення

Чи можуть відібрати житло за несплату кредиту?

Якщо житло не знаходиться в заставі (іпотеці) на забезпечення кредитного зобов’язання, звернути стягнення на це майно може лише виконавча служба на виконання рішення суду про стягнення з заборгованості на погашення акредиту. В першу чергу стягнення накладається на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у фінансових установах та на готівкові кошти, виявлені у боржника. Лише якщо цих коштів не достатньо, стягнення може бути здійснено на нерухоме майно, що знаходиться у власності боржника. Якщо  боржник володіє майном спільно з іншими особами,  стягнення звертається лише на його частку.               Також існує положення, відповідно до якого, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.

Якщо ж житло знаходиться у заставі (іпотеці) за валютним кредитом, слід зазначити, що у червні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про мораторій на примусове стягнення нерухомого майна боржника, що виступає як забезпечення зобов’язань громадянин України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами. Таке нерухоме житлове майно повинно використовуватись як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя. У власності  позичальника/майнового поручителя не повинно бути іншого нерухомого житлового майна. Загальна площа такого нерухомого житлового майна не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Лише якщо дотримано всі вищезазначені умови, діють положення мораторію.

Також слід враховувати, що дія зазначеного мораторію носить тимчасовий характер. Окрім того, такі заходи зупиняють перебіг строку позовної давності, тому після скасування мораторію, якщо не відбудеться нових змін в законодавстві, банк зможе звернутись до суду за примусовим стягненням нерухомого майна, що перебуває у заставі.

Беручи валютні кредити під заставу єдиного житла, слід дуже ретельно оцінювати свої можливості, адже в скрутному становище може опинитись не лише позичальник, а і вся його родина.

Чи можна притягнути до кримінальної відповідальності за несплату кредиту?

Часто запитують, чи можуть посадити за грати за несплату кредиту. Адже колектори часто погрожують саме цим.

Пам’ятайте, що правовідносини між позичальником і банком завжди мають виключно цивільно-правовий характер і українським законодавством не передбачено кримінальної відповідальності за ухилення від сплати кредиту.

 

 

Tags:

90 комментариев on Що робити, якщо немає чим платити за кредит?

 1. андрей:

  В2010році я взяв в приват банку кредіт на 200 гривень. В 2011 році у мене стали дуже великі проблеми з роботою ,грошима такщо в мене небуло возможності заплатити заборгованість банку,і врезультаті банк нарахував мені штраф врозмірі 500гривень. В 2012 році я був харашо ,начудив такщо мене судили а в началі 2013 року мене посадили на 5 років і 3 місяці,3роки6місяців мене звільнили після чого мені прийшло пісьмо що должен банку 4950гривень но по скільки я іще тільки освободився і вже в нас роботи небуло я не зміг заплатити цієй суми ,та і ще переболів тбц,я в 2017 році в березні місяці я встоівся нароботу неофіційно але зарплату платили з задержко на місяць пока розрахувався з долгами , заборго ваність банку виросла до 6247 грн тобі мені подзвонили з банку і придложили відкрити картку голд для виплат ,коли я приїхав в банк обяснив ситуацію мені сказали що я можу розраховуватись частинами,після чого на мене оформили золоту картку голд для виплат ,а на наступний день мені приходить смс проте що банк передає справу для порушення кримінальной справи ів тіченій тижя мій борг реско становить 6957грн після чого я подзвонив на гарячу лінію приват банку і поспитав якщо намомент боргу банку я був вмісцях позбавленя волі якщо відвести ці документ в банк чи зупинится взростання процентів ,на мені відповіли що це нічого не дає і я спитав чи можу я віддавати долг банку частинами так сьогодні передцим сказав що я заплатив сьогодні 295грн на що мені сказали в тіченій двох ви зобовязані достаьи 6950+220грн і заплатити в звяску з чим мені сказали якщо незаплачу справу передаю в суд для порушення кримінальної справи,і конфіскацію майна, такой суми в мене немає і немає де позичити,що робити підзкажіть???

  Відповідь: погрози не слухати, на дзвінки написати заяву до поліції

 2. Андрій:

  Доброго дня. Ще в 2007-2008р (точно не памятаю) виробляв зарплатну карту в Приватбанку і до неї дали кредитку. Користувався кредиткою, все сплачував вчасно і ліміт виріс з 500грн до 5000грн. Но в 2010р картку загубив і перестав сплачувати, почались фінансові проблеми. Банк активних кроків не робив і за кредит забулось до 2012р, на той момент борг виріс до 9000грн ,я пішов певну суму (остання моя сплачена сума) ,но знов почались проблеми і сплачувати далі не було можливості. В 2014 призвали в армію, після повернення вже в 2016-2017р банк почав активно вимагати гроші(листи, телефонні звінки,зверненням до суду і стягненням майна)і борг вже в них виріс до 60000грн. Грошей таких нема. Що можна зробити в такій ситуації? Чи можна розраховувати на закінчення позовної давності?

  Відповідь: розраховувати — не можна, оскільки про застосування позовної давності -до суду звертаються з клопотанням. Матеріали вашої справи необхідно вивчати

 3. Чи наміряний уряд вирішувати долю валютних кредитів в сторону зменшення курсу долара до гривні наприклад 1/8.Чи наміряється уряд списувати ці великі суми?

  Відповідь: це не в компетенциї уряду.

 4. Взятий валютний кредит по курсу 1 долар 5 гривень тепер банк погрожує відібрати житло кожного місяця платимо по 1000 грн більше не позволяє зарплата.Що робити?

  Відповідь: на погрози- писати заяву в поліцію, але якщо таке право за умовами договору у банку є, тоді чекати суду та писати заперечення.

 5. Скажіть будь-ласка було тіло кредиту на кредитній картці від приватбанку 8000 тисяч гривень. Така ситуація: якщо термін дії кредитної картки вже вийшов, але сума кредиту не погашена, але кожного місяця я на картку переводив з іншої картки суму від 500 до 900 грн, як коли…так ось в чому саме питання, ЯКІ ВІДСОТКИ і штраф банк нарахує за період часу починаючи з вийшовшої з терміну дії кредитної картки????

  Відповідь: термін дії кредитної картки ніяк не впливає на строки кредиту, відсотки чи позовну давність, взагалі.

 6. Ольга:

  Доброго дня! В мене така ситуація: маю картковий кредит в Укрсоцбанку несплачувала 3 місяці потім мене передали колектора, після цього сплачу щомісячно різні суми так як знаходжусь у дикреті а чоловік зназодиться у СІЗО 1,5 року. І колектори вимагають оплату або в більших розмірах або відправляють мені смс повідомлення, що приіде виізна бригада або заберуть моє майно. Що ви порадите? Як поступити? Дякую за відповідь.

  Відповідь: зверніться в поліцію з заявою

 7. Настя:

  Доброго дня! В мене кредитна картка в Приват банку. Майже півроку не платила( немала змоги) Банк подав до суду, суд у 2015 році виніс заочне рішення з вимогою 26 000 тис. грн. Але Банк досі до виконавчоі не звертався, хоча строк предявлення виконавчого листа вже пройшов. Чому банк не звернувся до виконавчоі служби, чи зупинилися нарахування відсотків після винисення рішення? Яким чином банк зупиняє нарахуванея відсотків?

  Відповідь: відповідно до умов договору

 8. Іна:

  Доброго дня у 2014 році брала кредит у компаньйон фінанс 500 заплатила а 200 ні. Тепер у 2017 році прийшов лист від пряма колект що борг 16 000 тис прийдуть описувати майно це все можливо чи навіть не реагувати?

  Відповідь: описувати можуть лише на підставі рішення суду, лише державні виконавці

 9. Олексій:

  Доброго дня! Взяв кредит на Манівео 2500 грн, думав за місяць погашу, але вийшло в 1 місяць 800, і 1700 на третій. В особистому кабінеті богр майже 3000 грн. При зверненні до них по телефону, пояснюють що спочатку я проплатив відсотки, а тепер залишилось тіло. Договір прийшов на електронну пошту через місяць, де описано про 12% в день, хоча на сайті ідеться про 0% ставку. Взагалі це законно, нараховувати такі нереальні відсотки? Вважається дійсним не підписаний власноруч договір? На електронку тільки за місяць договір прийшов, я висалав їм тільки фото з погодженням кредиту на манівео та фото паспорта та коду, це має юридичну силу?. Чи передбачено законом, порядки нарахування штрафів відсотків і т.п., а головне їх розмір?

  Відповідь: якщо ц вас це передбачено договором -тоді законно, але недобросовісно, про що ви можете заявити в суді. Положення Цивільного Кодексу регулює передусім кредитні взаємовідносини, далі договір між вами.

 10. Артур:

  Доброго дня. Будучи студентом, мій улюблений ПриватБанк нагородив кредитною карткою розміром 5000 грн. Не платив років два, нарахували 14000 грн + два штрафи: один 1380 грн другий 1370 грн. Штрафи поплатив відразу як дізнався про них і 4000 заплтив безпосередньо по самому кредиту, це все відбулося на протязі двох тижнів (це було в першій половині січня 2017 року). Потім 01.02.2017 на залишок суми 10000 грн було нараховано 1500 грн просрочки, відсотки все таке інше і сума боргу стала 11500, телефонують практично кожного дня і говорять що прийдуть описувати майно, якого не було зроду віку в мене. Поговоривши з працівником ПриватБанку якраз з відділу з проблемними платниками, і дізнався від нього таку річ, що найекономніший вихід в даній ситуації, буде якщо банк на мене подасть до суду, тому що тоді заморозиться сума, яка буде на момент подачі в суд і ні відсотки ні пеня нічого зростати не буде, а так я працевлаштований офіційно, суд передасть на виконавчу і просто будуть вираховувати певну суму із зірообітньої плати. Все це дізнавшись, при наступному дзвінку з ПБ розказую це їм, почали аж нервувати, що мов звідки така інформація, ми ось приїдем, у вас все заберем і т.д. і т.п…тепер кожного разу коли кажу їм щоб подавали до суду, говорять що давайте домовляться, ось вам тиждень два, щоб погасили всю суму. Ще погрожували кримінальною відповідальністю за статтею шахпайство. Питання таке, чи правдиву інформацію надав мені знайомий щодо даної проблеми і який максимальний відсоток від заробінтьої плати можуть вираховувати? І що це за стаття така про шахрайство?

  Відповідь: нажаль допомогти у вашому питанні заочно не вбачається можливим, зверніться за очною фаховою допомогою.

Добавить комментарий