Які обставини можуть спричинити негативний вплив на фінансове становище?

 • зменшення заробітної плати та/або інших надходжень;
 • втрата пільг, роботи;
 • тяжке захворювання та/або отримання інвалідності;
 • розлучення;
 • смерть членів сім’ї;
 • інше, якщо ці обставини спричинили втрату доходів або їх зниження до рівня,   за   яким   щомісячні   сукупні  платежі  за  кредитом перевищують 30% Вашого місячного доходу.

Що Ви можете зробити, потрапивши у фінансову скруту?

Не платити взагалі нічого буде надто ризикованим, так як судова тяганина з банком чи колекторською організацією, а пізніше і з виконавчою службою – справа не з приємних.

А отже передусім не ігноруйте листи та дзвінки від тих,  перед ким у Вас  є  фінансові  (грошові)  зобов’язання.  Борг  сам  по собі не зникне,  тому Вам потрібно зустрітися з представниками  банку  для конструктивного вирішення Ваших боргових проблем.  І чим швидше Ви це зробите,  тим меншими будуть штрафи  за  несвоєчасне  погашення кредиту та більш вигідними для Вас нові умови погашення кредиту. Разом з тим Ви не повинні покладатися лише на банк.  Зі свого боку Ви повинні виважено оцінити ситуацію, у якій Ви опинилися. Ви маєте  усвідомлювати,  що  Вам  необхідно повернути взяті в кредит гроші.

Обов’язково зберігайте всі розрахункові документи (квитанції, чеки) протягом трьох років.

Чим банк може допомогти Вам?

За наявності підтвердження достовірними документами  (довідка з  місця  роботи,  довідка  з  державної  служби  зайнятості тощо) об’єктивних та беззаперечних  доказів  того,  що  Ви  не  в  змозі своєчасно  та  в  повному  обсязі  погашати  кредит  у  зв’язку  з настанням  непередбачених  обставин,  а  також,  ураховуючи   інші обставини  (наприклад,  стан  обслуговування  кредиту  до настання подій,  які спричинили погіршення фінансового  становища,  причини настання   таких  подій,  поточний  фінансовий  стан,  перспективи відновлення  платоспроможності  тощо),  банк   може   надати   Вам можливість погашати кредит на нових умовах, прийнятних як для Вас, так і для банку.

Основні можливі домовленості з банком щодо повернення кредиту?

Банк може:

— здійснити реструктуризацію кредиту;

— здійснити зміну валюти кредиту;

— продати кредит іншому банку;

— передати право вимоги за кредитним договором;

— звернутися до третіх осіб за послугами з повернення кредиту;

— здійснити звернення-стягнення на майно.

Реструктуризація кредиту означає  внесення   змін  до  раніше укладеного  з  банком   кредитного   договору   шляхом   укладення додаткового  договору  про продовження строку дії договору,  зміни графіка платежів,  зміни процентних ставок тощо.  Реструктуризація кредиту  дасть  змогу  Вам на інших умовах погашати кредит.  Умови реструктуризації   кредиту   визначаються   банком   для   кожного позичальника    індивідуально    на    підставі   об’єктивних   та беззаперечних  доказів  неможливості   виконувати   умови   раніше укладеного   кредитного  договору,  що  підтверджені  достовірними документами.

Якщо ж банк відмовляє у реструктуризації боргу, перерахунку чи відстрочці, варто подумати про інші фінансові організації (банки), які можуть викупити Ваш кредит (не погашений залишок). Таким чином, сума платежу може зменшитися, що створить більш зручні умови для погашення заборгованості та надасть можливість ретельно ознайомившись з умовами викупу кредиту, обрати для себе найбільш економічно вигідний варіант. Перекредитуватися в іншому банку — хороший спосіб, якщо ви берете кредит під відсоток нижче, ніж попередній. Також це буде зручно для тих, хто очікує фінансове надходження в найближчому майбутньому (наприклад, продаж квартири, автомобіля, земельної ділянки тощо).

Варто зазначити, що для того аби здійснити перекредитування, необхідно отримати схвалення банку, який видав Вам кредит.

Чи банк зобов’язаний відстрочувати кредит та співпрацювати з позичальником?

З 2009 року існує постанова правління Національного банку України від 06.08.2009 №461 схвалив Рекомендації щодо роботи банків з позичальниками – фізичними особами, які мають заборгованість за споживчими кредитами та потрапили в скрутне фінансове становище (далі – Рекомендації №461) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0461500-09).

Як банк повинен обходитися з позичальником, який потрапив у скрутне фінансове становище?

В рекомендаціях існують положення про те, що має робити банк:

— підтримувати зв’язок з позичальником у зручний для нього час і спосіб (зустрічі, листування, телефон, факс тощо);

— надати позичальнику повну і доступну інформацію щодо загального розміру його заборгованості, уключаючи всі платежі, передбачені умовами кредитного договору, та проінформувати позичальника про заходи, які можуть бути застосовані в разі невиконання позичальником умов кредитного договору, у тому числі повідомити, що неналежне виконання умов кредитного договору може негативно вплинути на кредитну історію позичальника і в майбутньому призвести до погіршення доступу до кредитів;

—  обговорити з позичальником усі обставини його скрутного фінансового становища для того, щоб визначити з позичальником можливі шляхи повернення кредиту;

— разом з позичальником розробити прийнятну як для позичальника, так і для банку програму погашення кредиту, зокрема, це може бути реструктуризація кредиту позичальника, зміна валюти кредиту тощо.

Який порядок дій для учасників антитерористичної операції ?

При зверненні до банку з проханням про реструктуризацію боргу разом з документами про скрутне матеріальне становище варто додати документи, що підтверджують проходження військової служби або іншу участь в АТО.

Варто пам’ятати, що банки не мають права під час особливого періоду нараховувати відсотки та неустойку військовослужбовцям

Ряд банків (Дельта Банк, Приватбанк, Universal bank) у разі смерті або отримання інвалідності учасником АТО прощають кредитну заборгованість.

Додаткову інформацію можна знайти тут: http://voin.org.ua/finansy/

Як зменшити, або списати банківські штрафи за споживчими кредитами через суд?

В разі, якщо банк подасть на Вас в суд, не потрібно вважати, що це кінець. В українському законодавстві передбачено  можливість звільнення від штрафів за рішенням суду. За певних підстав ви маєте подати клопотання певного змісту під час судового процесу. Але перед тим, Ви маєте поговорити чи з адвокатом чи з представником.

В даному клопотанні для прикладу може бути вказано, що: « Відповідно до ч.3 ст.551 Цивільного кодексу України – розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. Відповідно до ч.1 ст. 60 Цивільно-процесуального кодексу кожна  сторона зобов’язана  довести ті обставини,  на які вона посилається як на підставу своїх  вимог  і заперечень. Враховуючи, що банк не надав суду доказів, що підтверджують розмір збитків завданих банку неналежним виконанням  відповідачем його зобов’язань, наявності обставин, які мають істотне значення, що підтверджують ненавмисний характер невиконання відповідачем своїх зобов’язань перед позивачем, а саме: обставини підтверджуються доданими до цього клопотання документами».

Банкам досить важко довести шкоду, тобто збитки, які ви могли бути завдані несплатою вашого кредиту. Хоча  доведення ненавмисності не звільняє вас від сплатити суми тіла кредиту та основних  відсотків, але якщо буде підтверджено причина (звільнення, втрата піклувальника та інші.) можливе звільнення від певної частини штрафу.

Якщо  справа дійшла до виконавчого провадження?

Ви, як фізична особа, щодо якої розпочато виконавче провадження, має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ (суд першої інстанції), із заявою про розстрочку виконання рішення. В даному разі суд розглядає заяву протягом 10 днів, та  згідно зі ст. 373 ЦПК суд має розглянути питання про відстрочку чи розстрочку , зміну чи встановлення способу й порядку виконання рішення в судовому засіданні з викликом сторін й у виняткових випадках може відстрочити або розстрочити виконання, змінити чи встановити спосіб і порядок його виконання.

В такому разі ви маєте обґрунтувати відповідними доказами , наявність тих обставин, які утруднюють виконання судового рішення.  В практиці проаналізувавши дану статтю вважають, що обставинами є: хвороба боржника або членів його сім’ї, відсутність присудженого майна в натурі, стихійне лихо тощо. Такий перелік не є вичерпний і, за наявності інших поважних обставин, суд може також задовольнити заяву про розстрочку виконання рішення.

Згідно з п. 10 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» № 14 від 26.12.2003 р., задоволення заяви про розстрочку виконання рішення суду можливе лише у виняткових випадках, визначених судом, виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення суду. Рішення суду щодо розстрочки може бути оскаржене в апеляції.

Аналогічно, при відмові суду задовольнити вашу заяву Ви не обмежені у праві повторно звертатися із аналогічною заявою, але вже у зв’язку з іншими обставинами. Ви можете звертатись з такою заявою в будь – коли, поки не буде повністю виконане судове рішення

Чи можуть відібрати житло за несплату кредиту?

Якщо житло не знаходиться в заставі (іпотеці) на забезпечення кредитного зобов’язання, звернути стягнення на це майно може лише виконавча служба на виконання рішення суду про стягнення з заборгованості на погашення акредиту. В першу чергу стягнення накладається на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у фінансових установах та на готівкові кошти, виявлені у боржника. Лише якщо цих коштів не достатньо, стягнення може бути здійснено на нерухоме майно, що знаходиться у власності боржника. Якщо  боржник володіє майном спільно з іншими особами,  стягнення звертається лише на його частку.               Також існує положення, відповідно до якого, у разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється.

Якщо ж житло знаходиться у заставі (іпотеці) за валютним кредитом, слід зазначити, що у червні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про мораторій на примусове стягнення нерухомого майна боржника, що виступає як забезпечення зобов’язань громадянин України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами. Таке нерухоме житлове майно повинно використовуватись як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя. У власності  позичальника/майнового поручителя не повинно бути іншого нерухомого житлового майна. Загальна площа такого нерухомого житлового майна не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку. Лише якщо дотримано всі вищезазначені умови, діють положення мораторію.

Також слід враховувати, що дія зазначеного мораторію носить тимчасовий характер. Окрім того, такі заходи зупиняють перебіг строку позовної давності, тому після скасування мораторію, якщо не відбудеться нових змін в законодавстві, банк зможе звернутись до суду за примусовим стягненням нерухомого майна, що перебуває у заставі.

Беручи валютні кредити під заставу єдиного житла, слід дуже ретельно оцінювати свої можливості, адже в скрутному становище може опинитись не лише позичальник, а і вся його родина.

Чи можна притягнути до кримінальної відповідальності за несплату кредиту?

Часто запитують, чи можуть посадити за грати за несплату кредиту. Адже колектори часто погрожують саме цим.

Пам’ятайте, що правовідносини між позичальником і банком завжди мають виключно цивільно-правовий характер і українським законодавством не передбачено кримінальної відповідальності за ухилення від сплати кредиту.

 

 

Tags:

119 комментариев on Що робити, якщо немає чим платити за кредит?

 1. Ольга:

  Якщо банк і мікрокредити вимагають для реструктуризації підтверджуючі документи, то де їх взяти? Якщо я не працюю, не маю доходів, не зверталась по медичну допомогу! Я маю «купити» неправдиву довідку?
  І чи підійде для реструктуризації довідка з центру зайнятості, що я ніде не працюю?

  Відповідь: так, довідка з ЦЗ буде підходити

 2. Олександр:

  доброго дня,таке питання:кредитна спілка видала кредит на прострочений паспорт,кредит рахується дійсним?

  Відповідь: звісно

 3. Олена:

  В мене 3 дітей я в дикреті брала мікро кредити зараз немає чим платити, кредитори погрожують,деякі з них мене оскорбляли, а деякі погрожують що посадять на 3роки

  Відповідь: на погрози зверніться до поліції та суду

 4. Наталя:

  Я в декреті набрала мікрозаймів, а тепер не маю чим платити. Що мені тепер робити, в мене двоє малих дітей. Допоможіть

  Відповідь: зверніться по допомогу: до центрів безкоштовної правової допомоги, до місцевих органів влади, до кредитної організації з проханням про реструктуризацію тощо.

 5. Олександр:

  Доброго часу доби.У мене до Вас таке питаня.Я проживаю із співмешканкою в якої є 10літня донька.Однокімнатна квартира в моїй повні приватні власності.Співмешканка тільки приписана в мене1рік і 4 місяці.Місяць тому прийшов лист від приватбанку про борг співмешканки по кредиту.Який вона перестала платити 2 роки і 7 місяців тому.Борг наріс 68050 гр.Я мав суму 20000грн яку відкладав рік на ремонт паркану.Я одразу зняв цю суму і співмешканка внесла їх за борг по кредиту.Та банк дзвонить і погрожує описаням майна по місцю проживаня боржниці(тобто майна із моєї квартири).Вони постійно дзвонять із банку до мене і требують щоб я заплатив її кредит а то приїдуть і опишуть майно.Я звертався до банку щоб припинили дзвінки до мене.Так як я до кредиту немаю жодної справи.Та банк всеодно телефонує до мене і погрожує приїздом комісії до мене до дому і арешт мого майна.Спільного майна в мене із співмешканкою не має.В неї не має взагалі нічог.Ні нерухомості ні майна ні землі.Батьки померли і помер хлопчик 5 років(син)її.Через його хворобу вона і не платила кредит.Зараз вона по змозі вносить по 500,700,чи 1000грн декілька раз на місяць.Домовляючи з експертом певну суму.Проблема ще в тому що з одним експертом вона домовляє суму а інший звоне і каже що вона не виконує домовленості і починає погрожувати майже до відбираня дітей соц.службою та тюрмою якщо кредит перевище 100000грн.У мене таке питаня:Якщо банк подасть до суду,чи взмозі буде суд арештувати моє майно і квартиру за борг співмешканки(який на сьогодні становить 45890грн),якщо вона мені офіційно ніхто і тільки приписана в моїй квартирі.А сама є офіційно в свої 30 років одинокою матірю та повною сиротою.

  Відповідь: так, це в межах компетентності суду

 6. Вася:

  Здраствуйте в я військовий взяв кредит у манівео незміг заплатити вчасно і нагоріли жахливі віцотки що підскажеже

  Відповідь: звертайтесь до суду

 7. Микола:

  Доброго дня. У мене була кредитна карта Альфа банку на суму 8000 гривень. Обставини так склалися, що я не зміг своєчасно сплачувати гроші і з штрафами борг зріс до 20000 гривень. В банку мені зробили реструктуризацію і я щомісячно сплачував мінімальний платіж. Сума, яку я сплатив становить 8200 гривень. Зараз я знову не можу сплачувати борг. Підскажіть, якщо банк подасть до суду, то за рішенням я повинен буду сплачувати ті ж 20000 чи достатньо, що я сплатив уже тіло кредиту?

  Відповідь: зверніться за очною фаховою допомогою, заочно відповісти не можливо

 8. людмила:

  Добрый день.Скажите я взяла в приват банке кредит на карту 900грн.Платила проценты 3 года.Потом не могла платить.Банк подал в суд.Насчитали 19000т.грн.Кредит брала в 2012г.Что мне делать?Что говорить в суде?И ещё вопрос может ли исполнительная служба заблокировать счёт в Ощад банке на социальные выплаты.

  Відповідь: радимо у вашому питанні звернутись за очною фаховою допомогою.

 9. Вова:

  Доброго Дня вмене історія погана, в мене була карточка від приват банку проста,на яку мені звертали гроші. була зареєстрована 08,10,2014. мені відкрили лімітну картку но я не був повідомлений цією новиною. а тепер оказалося що вмене нараховано 500000 тисяч пені а плюс послуги суда 50000 і адвоката 4500. но мені не приходили листи про заборгованість і в сут також не було повістки. а тепер прийшло повідомлення про рішення суду що на клали ареш на маєток батьків, де я приписаний. що мені робити якщо немаю доходів оплачувати таку суму. я незнаю про яку заборгованість йде мова.

  Відповідь: зверніться до поліції або суду

Добавить комментарий