Кому надається допомога

Державна соціальна допомога надається інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам віком до 18 років. За допомогою має звернутися один із батьків, усиновитель, опікун або піклувальник.

Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному  з  батьків,  усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання),  не проходять службу,  не  займають виборну посаду і фактично здійснюють  догляд за дитиною-інвалідом.

Надбавка  на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також  призначається одному   з  батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці  без  збереження  заробітної  плати,  у разі якщо дитина-інвалід  потребує домашнього  догляду,  і  вони  фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку)  надбавка  на  догляд  за  дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

Куди і коли звертатися за допомогою

Для отримання допомоги необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення по місцю проживання (реєстрації).

Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються  органом  медико-соціальної експертизи.

Важливо: Інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,  які  мають одночасно право на державну соціальну допомогу,  на  пенсію  та  на  державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», призначається за вибором інвалідів з дитинства (законних представників інвалідів  з дитинства,  визнаних  недієздатними,  та дітей-інвалідів) державна соціальна допомога або пенсія чи державна   соціальна  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про державну соціальну допомогу особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам».

При цьому якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід  має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника і  державну  соціальну  допомогу, ці виплати призначаються одночасно.

 

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги необхідно передусім пред’явити паспорт або інших документ, який підтверджує особу. Крім того необхідно надати:

—  Заяву, яка складається по формі, затвердженою Міністерства соціальної політики України;

— документи про вік і місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда;

— документи про  місце  проживання батьків, усиновителів, опікуна  або  піклувальника, який  подав заяву;

— довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок, видані у встановленому порядку.

Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення  органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.

Один із непрацюючих батьків, усиновителів, опікун або піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом  віком  до 18 років,  додатково подають довідку про те, що вони не працюють, видану за місцем проживання.

 

Розмір державної допомоги

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

—          інвалідам з дитинства I групи —  100  відсотків  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

—          інвалідам з  дитинства  II  групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

—          інвалідам  з  дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму  для осіб, які втратили працездатність;

—          на дітей-інвалідів   віком   до   18  років  —  70  відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 01 січня 2014 р. становить – 949 грн, 1 липня — 974 грн, на 1 жовтня 2014 р. – 1014 грн.

 

Надбавка на догляд за дитиною─інвалідом підгрупи А встановлюється в розмірі:

на дитину─інваліда підгрупи А віком до 6 років — прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину─інваліда підгрупи А віком від 6 до 18 років — прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років

Надбавка на догляд за іншою дитиною-інвалідом встановлюється в розмірі:

на дитину-інваліда віком до 6 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;

на дитину-інваліда віком від 6 до 18 років — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років

 

Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму для дитини:

—           до 6 років на 01 січня 2014 р. складає – 1032 грн.,з 01 липня — 1059 грн, з 01 жовтня 2014 р. – 1102 грн.;

—          від 6 о 18 років  на 01 січня 2014 р. складає – 1286 грн.,9 01 липня — 1320 грн, з 01 жовтня 2014 р. – 1373 грн.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час  інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений  у  медичному  висновку, але  не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку.

 

Умови припинення та поновлення виплати допомоги

Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску строку    переогляду інвалідом  з  дитинства   або дитиною-інвалідом, а  в  разі   визнання   знову   інвалідом   або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більш як за один місяць.

Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата державної  соціальної   допомоги  поновлюється  з  дня  зупинення виплати,  але  не більш  як за 3 роки, за умови, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-інвалідом. При цьому, якщо при переогляді   інваліда   з  дитинства  переведено  до  іншої  групи інвалідності (вищої або нижчої), то державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою.

У разі  припинення  виплати  державної  соціальної   допомоги внаслідок нез’явлення   на  переогляд  без  поважних  причин,  при наступному визнанні інвалідом з дитинства  або  дитиною-інвалідом, виплата цієї допомоги поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом.

Виплата у повному  розмірі  державної  соціальної  допомоги інвалідам  з  дитинства в разі  влаштування  їх до відповідної установи  (закладу)  на  повне  державне  утримання  або  зняття з повного  державного  утримання  відповідно  припиняється  або відновлюється  з  першого числа місяця,  наступного за місяцем,  у якому виникли ці обставини.

У разі влаштування  дитини-інваліда  віком  до  18  років  до відповідної  установи  (закладу)  на  повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину-інваліда у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця,  наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.

 

Tags: , , ,

107 Responses to “Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2014”

 1. Людмила:

  Доглядаю дитину-інваліда віком шість з половиною років, з лютого 2014 року перебуваю у відпустці по догляду за молодшою дитиною до 3-х років, вже другий раз у відділі соціального забеспечення вимагають надати довідку з ВКК про те, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду (інвалідність у нас підгрупи А). в поліклініці виникають проблеми з отриманням такої довідки, оскільки, згідго наказу МОЗ, така довідка видається дітям до 6-ти років.
  Питання, як вирішити дану ситуацію і якими документами має оформлятися необхідність домашнього догляду дитини-інваліда після 6-ти років, та чи потрібно переоформлення документів кожних пів року.

  Відповідь: нажаль, це питання дійсно наразі не врегульовано, в поліклініці є наказ МОЗ, а в УПСЗ є Постанова КМУ, тому, і приходиться маніврувати між двома органами.
  Раджу все ж таки вимагати в поліклініці документи, оскільки за силою Постанова КМУ має вищу силу. Беріть вимогу про надання довідки в УПСЗ, пишіть письмове звернення до головного лікарня поліклініки та вимагайте довідку.

 2. Світлана:

  Ними я і скористалась. Але у мене виходить майже на 300 грн менше. Саме тому я до Вас і звертаюсь із запитанням, чи праврмірно нараховуються виплати.

  Відповідь: заочно, без ваших документів та декларації, порахувати ми не можемо

 3. Світлана:

  Доброго дня.
  Я одинока мама і маю дитину-інваліда підгрупи А, віком 6, 5 років.
  Хочу прояснити, чи правильно меня нараховують соціальні виплати державою, тому що з моїми підрахунками не сходиться.
  Я отримую 1950 грн — державна соціальна допомога дітям-інвалідам та надбавка за догляд.
  та 385, 80 грн — як одинока мама
  Я не працюю.
  Чи все вірно?
  Дякую.

  ВІдповідь: на сайті містяться декілька статтей з прикладами розрахунку, підставами нарахування, скористайтесь їми у перевірці правильності розрахунку

 4. Ирина:

  Моему ребенку дают 1а группу, ей 4 года, если я правильно поняла, то нам должны выплачивать 1928,50 грн. У меня два вопроса: 1. Может ли мой ребенок посещать детский сад с 1а инв. 2. Если я захочу работать, то просто мне не будут выплачивать надбавку по уходу, или я не имею право работать?

  Відповідь: так, надбавку по догляду за дитиною-інвалідом виплачувати не будуть, якщо будете працювати, і відповідно не передбачає дана надбавка що дитина відвідує садок, оскільки надбавка передбачає постійний домашній нагляд від вас і її перебування вдома.

 5. Юлия:

  якщо спиратися на цифри подані у вашій статті то маючи дитину інваліда довід 6 до 18 років станом на 01 січня я повинна отримувати допомогу на дитину інваліда у розмірі 949грн, + доплата по догляду 516грн. разом 1465грн. Наприклад за жовтень допомого разом з доплатою становила 1180грн, хоча за вашими цифрами повинна була складати 1565грн. Чи можуть ваші цифри бути неточними, так як основна кількість батьків цієї категорії отримувили у жовтні теж 1180грн. Дайте будь ласка силку на нормативні документи на які можна опиратися! Дякую!

  Відповідь: нормативно -правові акти зазначені після статті, в кінці.

 6. Оксана Муць:

  Чи скасували допомогу по догляду за дитиною інвалідом? Дитині 1 рік, раніше отримували 1180 грн, зараз 949 грн.

  Відповідь: ні

 7. Юлия:

  чи можна отримувати доплату по догляду за дитиною інвалідом перебуваючи у відпустці за дитиною інвалідом, якщо дитина відвідує дитячий садок?

  Відповідь: ні, оскільки якщо ви перебуваєте у відпустці по догляду це передбачає, що дитина дома постійно і під вашим наглядом.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог