Процедура призначення

Відео щодо порядку та умов надання допомоги 

Кому надається допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ?

До складу сім’ї включаються:

— чоловік, дружина;

— рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

— неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

— непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

— особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

— жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

—          документ, що посвідчує особу;

—          довідка про склад сім’ї;

—          декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

—          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

—      працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

—       під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

—      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

—       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Умови припинення виплати допомоги

 

Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги  припиняється:
— якщо сім’єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані  про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права  на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;
— у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,  що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть  одинокої  особи),  —  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому  відбулися зміни;
— за заявою уповноваженого представника сім’ї —  з  місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

Знайте!  Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.
Пам’ятайте! Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років  у 2014 році — на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2014 році — на 500 гривень.

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2015 році: 

Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), середньомісячний дохід сім’ї – 1000 грн.
З 1 січня 2015 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2265,96 грн. (255,78 грн. х 2 працездатних + 877,20 грн. х 2 дітей до 6 років).
(Цифри 255,78 грн. та 877,20 грн. – з ЗУ “Про державний бюджет на 2015 рік”)

Розмір допомоги з січня 2015 році становить 1165,96 грн. (2265,96– 1000,00).

З 01 квітня 2015 року набуває чинності зміни, прийняті ВРУ 02.03.2015 року, а саме:

Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років — на 500 гривень.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги з урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може бути більшим за прожитковий мінімум для сім’ї.».

08.06.2015 року Президент подписав Закон України «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки» від 10 грудня 2014 року за N 1350.

Згідно з законом, розширюється коло сімей, які матимуть право на призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. До таких сімей закон відносить сім’ї, у власності чи володінні яких є земельна ділянка, незалежно від розміру такої земельної ділянки.
Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Tags: , , , ,

Комментарии (3 088) on Допомога малозабезпеченим сім’ям — 2015

 1. sajaj:

  Я перебуваю у в1дпустц1 по догляду за дитиною до 3-х рок1в, отримую в м1сяць 1485 грн, у нас троэ д1тей. Чолов1к перебуваэ на обл1ку в центр1 зайнятост1, отримуэ 600 грн. Скаж1ть чи можливо для нас оформити допомогу? Дякую. :)

  Відповідь: відповідь на ваше питання міститься в статті на сайті, і в прикладі розрахунку, скористайтесь

 2. Доброй день.Прошу дати вiдповiдь,я оформила допомогу на малозабезпеченнiсть,але отримала якусь смiшну сyму 385гр.Я перебуваю в центрi зайнятостi отримую 780гр.I маю сина 9 рокiв на яркого отримую 390гр.як одинока мати.Скажiть будь ласка яркий розмiр виплати повинен были по малозабезпеченностi.Дякую.

  Відповідь: порахувати розмір за вашим запитом не вбачається можливим, або порахуйте самостійно за прикладом розрахунку, що є в статті на сайті, або ж запитайте в УПСЗ про причини та порядок нарахування саме такої суми

 3. василина:

  добрий день я теперь пішла в декретну відпустку на три роки я маю одну дитину одну річну маю на неї 860 гривню чоловік працує і має зарплату тисячу чотиріста гривень чи маю я право на допомогу як малозабезпечена сімя.

  Відповідь: право на допомогу вам необхідно розраховувати за прикладом, що в статті на сайті

 4. пільги на світло і на газ вперерахунку на гроші враховуются в доходи сіміі?

  Відповідь: так, враховуються

 5. Олена:

  Доброго дня. Ми отримували допомогу 6 міс. Потім знов подали документи, але нам не нарахували кошти. Бо дитині виповнилось 3 роки і вона ходить в садок, я не працюю і на біржі не стою.так як дитина часто хворіє. Чоловік працює заробляє 1500 в міс. Скажіть будьласка як нам отримати допомогу?!

  Відповідь:вам необхідно стати на облік в ЦЗ чи працевлаштуватись, тоді допомога буде призначена.

 6. Мар’на:

  Добро дня. Скажіть будь-ласка чи можу я отримувати допомогу як малозабезпечена сім’я: чоловік стоїть в соцсобезі по догляду за інвалідом І- групи і отримує 17 грн., маємо двох діток (2,5 і 9 років), зараз перебуваю в декретній відпустці, до цього працювала, я получаю одноразову допомогу на дитину та до 3х років 130 грн.…??? За відповідь буду дуже вдячна.

  Відповідь: так, маєте право, зверніться до УПСЗ.

 7. Аня:

  «Доброго дня! . Я перебувала у відпустці по догляду за дитиною-інвалідом до 18 років.Наступного дня після виповнення доньці 18-ти років, 17 травня, влаштувалась на офіційну роботу. Чи потрібно мені відпрацювати 3 місяці, щоб мати право поновити допомогу малозабезпеченим, чи можна вже.Допомога була призначена до кінця травня, в цьому місяці треба поновлювати. Сім»я багатодітна.Донька(інвалід дитинства) отримала 2-гу групу. Наперед дякую .

  Відповідь: відпрацьовувати не потрібно»….. У УПСЗН мені відмовили в продовженні допомоги, сказали, що я все-таки повинна пропрацювати три місяці, і аж тоді до них приходити. На чиєму боці все-таки правда?

  Відповідь: правда на боці закону, але щоб отримати правду, необхідно знати закон. Читайте статтю на сайті, нормативну базу в актах, які також ідуть до статті, і тоді ви будете оперувати своїми знаннями на підставі закону. Наша відповідь відповідно до чинного законодавства дана

 8. надежда:

  я мати одинока працюю Я раньше получала соц допомогу як малозабезпечена і подавала документи в лютому та серпні місяці Цього року також подала на початку лютого за пів року Но уже в кінці березня сказали з собезу щоби я донесла ще довідки про мою зарплату та стипендію ще за лютий так як 20 річна дочка навчалася в училищу на денному І мені на дітей виплачували мати одиноку та малозабезпечену дочка закінчила навчання 31 січня но в лютому вона також отримала стипендію так як проходила виробничу практику Це получаеться що в мене взяли за 7 місяців доходи а не шість Чи це правильно А також повідомили що було начислено за лютий та березень мати одинока на цю дочку що навчалась в училищі і я ці гроші повинна повернути назад Но типендія же за лютий в неі була А також повністю відмовлено малозабезпечена тому що в мене е пай 079 який зданий в оренду і отримую за пай 480 грн в рік Я живу вкрай важких умовах чоловіка немае В мене дітям 13 15 та 20 років Будь ласка напишіть чи все вірно собез зробив

  Відповідь: точну оцінку діям УПСЗ необхідно робити не на ваших лише словах, але і на документах. Прочитайте статтю на сайті про цю допомогу, побачте правову точку зору в цьому питанні, запитайте в УПСЗ письмове обгрунтування їх відмови, і вже далі -вирішуйте чи варто оскаржувати їх дії

Добавить комментарий