Процедура призначення

Кому надається допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України, мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України „Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».

Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ?

До складу сім’ї включаються:

— чоловік, дружина;

— рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

— неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;

— непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

— особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним;

— жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей.

Водночас  до складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Куди  звертатися за допомогою

Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім’ї.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення соціальної допомоги приймають виконавчі органи сільських і селищних рад та здійснюють їх передачу відповідним органам праці та соціального захисту населення. Зазначені виконавчі органи можуть визначати уповноважену особу для прийняття документів.

Чи може бути виплачена допомога не за місцем реєстрації ?

Допомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім’ї за умови подання довідок про склад сім’ї і про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли повнолітні члени сім’ї, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги, фактично проживають разом, але зареєстровані за різними адресами, уповноважений представник сім’ї додає до заяви довідки про склад сім’ї та про неотримання такої допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Потрібно зазначити, що у цьому випадку рішення про призначення соціальної допомоги приймається органами праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яке проводиться соціальними інспекторами цих органів, із складенням акта за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для отримання допомоги потрібно подати заяву, де дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно. До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

—          документ, що посвідчує особу;

—          довідка про склад сім’ї;

—          декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);

—          довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Потрібно зазначити, що в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається на півроку і через шість місяців сім’я знову повинна підтвердити своє право на виплати.

Для призначення  соціальної  допомоги  на   наступний   строк  уповноважений  представник  сім’ї  подає  заяву  і  декларацію про  доходи та майно.  Довідка про склад сім’ї поновлюється лише у разі  змін  у  складі  сім’ї  або  у  разі,  коли  між поданням заяви на  призначення соціальної допомоги на наступний строк та  припиненням  виплати  раніше  призначеної  соціальної  допомоги  минуло  більше  календарного місяця.

Випадки коли допомога не призначається

У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли:

—      працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги;

—       під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

—      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили покупку земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо, на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї;

—       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами І та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди ) є земельна ділянка площею понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім’ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов’язкового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги;

—       у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Умови припинення виплати допомоги

 

Виплата    раніше    призначеної    соціальної   допомоги  припиняється:
— якщо сім’єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані  про її доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права  на соціальну допомогу і визначення її розміру, внаслідок чого були  надміру виплачені кошти, — з місяця, в якому виявлено порушення;
— у разі переїзду сім’ї в іншу місцевість та настання обставин,  що унеможливлюють виплату  соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть  одинокої  особи),  —  з  місяця,  що  настає  за місяцем,  в якому  відбулися зміни;
— за заявою уповноваженого представника сім’ї —  з  місяця,  що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям

Розмір допомоги — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї (встановлюється щорічно законом про державний бюджет) та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатом і Держкомсім’ямолоддю.

Розмір соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для різних категорій осіб, кожного разу визначаються законом про бюджет на відповідний рік.

Знайте!  Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20 %.
Для громадян, які отримали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.
Пам’ятайте! Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році — на 120, у 2013 році — на 180, у 2014 році — на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році — на 230, у 2013 році — на 360, у 2014 році — на 500 гривень.

Приклад розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2014 році: 

Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), середньомісячний дохід сім’ї – 1000 грн.
З 1 січня 2014 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги для сім’ї становить: 2265,96 грн. (255,78 грн. х 2 працездатних + 877,20 грн. х 2 дітей до 6 років).
(Цифри 255,78 грн. та 877,20 грн. – з ЗУ “Про державний бюджет на 2014 рік”)

Крім того на кожну дитину від 3-х до 13 років доплата у сумі 250,00 грн.
Розмір допомоги з січня 2014 році становить 1765,96 грн. (2265,96– 1000,00 + 250 + 250).

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 

Tags: , , , ,

1 460 Responses to “Допомога малозабезпеченим сім’ям — 2014”

 1. Альона Тимчук:

  Добрий день. У мене двоє дітей віком 4 роки і 10 місяців. Я отримую на дитину 1070 грн. Чоловік до серпня 2014 року був оформленим на 1300 грн., а з серпня не працює. Я маю право на допомогу?

  Відповідь: якщо чоловік на обліку в ЦЗ не стоїть, або ж не оформлений по догляду за пристарілими, то нажаль, ні, в допомзі відмовлять

 2. Крицька Ірина:

  Добрий день,чи можуть нам призначити допомогу, у нас одна дитина 3 місяці,я знахожусь в декретній відпустці й отримую 860,00 грн.,чоловік отримує мінімальну заробітну плату 1218,00 грн. й з них виплачує аліменти 385,80 грн.

  Відповідь: можете, якщо відповідаєте критеріям призначення, точніше ви зможете дізнатись, прочитавши статтю на сайті.

 3. оксана ковальчук:

  наша родина складається з 6 чоловік,я -чоловік і 4 дітей,віком 10 років,4 роки,2 роки і 9 міс,я дістаю дитячі в сумі 2940 грн,це в сумі на 3 і 4 дитину,непрацюю так як веду догляд за дітьми,чоловік здає в податкову нульові звіти так як немає доходів вже багато років,так як фірма збанкрутувала,Скажіть будь ласка чи положена мені якась допомога?проживаємо в батьківській хаті,земельних паів немаємо

  Відповідь: лише за умови, що чоловік стане на облік в ЦЗ чи працевлаштується, оскільки нулі- це діяльності немає, діляльності немає-значит не працює, а відповідно і допомогу не призначать.

 4. Коваленко Света:

  А денежная помощь на ребенка до 2 лет вщитывается?

  Відповідь: звісно

 5. Марія Рачковська:

  Добрий день. Я в декреті і отримую одноразову допомогу в сумі 1390гривень на третю дитину,є ще двоє старших дітей 5і4 роки. В чоловіка посизонна робота працює в садку оператором котельні,коли починається паливний сезон він працює в дит.садку а коли закінчується паливний сезон він стоїть на обліку в ЦЗ де виплата здійснюється в сумі 860гривень, а також ми користуємося в зимку субсидією на газ і світло. Прописані та проживаємо окремо від батьків городу немає.Чи вийде в нас малозабезпечена сім’я?

  Відповідь: скористайтесь відповідною статтею на сайті, та прикладом розрахунку, що є в статті

 6. Надежда Малько:

  Я отримую допомогу, що призначается непрацюючій працездатній особі,яка здійнює догляд за пристарілим, який досяг 80- річного віку. Які показники(рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячного сукупного доходому) в цифровому значенні в розрахунку допомоги малозабезпеченій сімї будуть у мене?Я одинока мама маю двох дітей. В запитанні до розрахунку; ?+1093,1+218,62+877,2+218,62.

  Відповідь: ви для розрахунку допомоги як малозабезпечина вважаєтесь працезздатною

 7. Мирослава:

  Доброго дня! У мене 4 дітей: 18,12,5 і 1 рік. Отримую допомогу 1485грн при народженні четвертої дитини.Ще отримувала допомогу,як малозабезпечена сім’я. В липні місяці старшій дочці виповнилось 18 років. Вона ніде не вчиться і не працює. У допомозі як малозабезпеченій відмовлено з серпня місяця. Чи зможу я отримувати надалі цю допомогу, якщо в чоловіка мінімальна зарплата, і дочка буде зареєстрована в центрі зайнятості. Дякую.

  Відповідь: так, не раніше ніж через три місяці з дати, коли донька стане на облік в ЦЗ.

 8. Альбіна Нікіта:

  Добрий день.У нас двоє діточок 1 і 5р. Мій чоловік получає 1400гр а я в дикреті 1000гр.У нас є машина 2006року.По прописці чоловік проживає з мамою в якої є пай 0.70 а я проживаю по іншій прописці зі своєю мамою.Ми подали документи и отримали відмову.Скажіть будь ласка чому відмовили?

  Відповідь: причина відмови вказана в повідомленні УПСЗ, ви можете з нею ознайомитися та сопоставите з умовами, що викладені в статті на сайті.

 9. Коваленко Света:

  Доброго дня. Я одинока мати дитині 1.6 раніше я отримувала допомогу, як малозабезпечена, а тепер мені кажуть що мені не положино

  Відповідь: для того, щоб перевірити цей висновок УПСЗ, вам необхідно скористатися прикладом розрахунку, шо зазначен в статті та ознайомитися з умовами призначення цієї допомоги.

 10. Добрий день.Чи можуть нам призначити допомогу, у нас трое дітей 9 років , 6 та 3 роки. Заробітна плата у чоловіка 2800 гр одноразова допомога 1562 гр.

  Відповідь: необхідно робити розрахунок, скористайтесь прикладом, що зазначен в статті

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс цитирования все, що необхідно знати для отримання допомог