державне казначейство

Необхідно знати, що суб’єктами погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою є: боржник — зазначений у рішенні суду або виконавчому документі суб’єкт, який повинен сплатити кошти або вчинити інші дії майнового характеру щодо особи, на користь чи в інтересах якої ухвалено це рішення; відповідальна особа (особи) — посадова особа органу державної виконавчої служби, […]

Continue reading about Щодо погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою