Що таке заповіт ?

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт і який чином це здійснюється ?

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, а отже вчинення заповіту через представника не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними бути за заповітом ?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Що можна передати у спадщину за заповітом ?

Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена заповітом ?

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

Процедура складення  заповіту

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.  Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окремих випадках іншими посадовими, службовими особами. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

—          Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування;

—          заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

—          заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

—          заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

—           заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

—          заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

—          заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати що у деяких випадках заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках коли заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом

Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу (вказаній іншій особі) будь-яку майно, виплатити йому певні суму  грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти на спадкоємців обов’язки немайнового характеру ?

Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту частка  у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя , який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт

Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту

Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

Крім того, Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Виконання заповіту

Для виконання заповіту визначається його виконавець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений за ініціативою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі необхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

 

Tags: , , ,

189 комментариев on Варто знати: спадкування за заповітом

 1. Я з сестрою отримала спадщину пополам, як тепер мені виділити свою частину?

  Відповідь: або за згодою спадкоємців, або в судовому порядку.

 2. Олена:

  Доброго дня!
  Дуже хочу отримати відповідь на своє запитання: мама написала на мене заповіт на хату.У мене є ще брат, але в заповіті спадкоємицею вказана лише я. Які ще потрібні документи, щоб спадщина перейшла лише мені? Чула що можна оформити ще до заповіту ДОГОВІР НА СПАДЩИНУ? Чи дійсно існує такий документ?
  Дякую!

  Відповідь: оформити спадщину можна лише після смерті, якщо брат буде інвалідом/пенсіонером на час вступу в спадщину, він матиме такі ж права на спадщину як і ви. До смерті спадкодавця- є договір дарування

 3. Юля:

  Доброго дня. Дідусь заповів хату своїй дочці, але з довічним правом доживання своєї дружини. які права має бабуся? чи тільки право доживати? яким законом керуватися в даному випадку підскажіть будь ласка!

  Відповідь: тільки проживання, положення Цивільного Кодексу України

 4. 2 месяца назад мама ушла из жизни, оставив завещание на квартиру на мое имя, и не включив в него сестру-пенсионерку, живущую в России. Имеет ли моя сестра право на обязательную долю, если подаст заявление в нотариальную контору до истечения срока? Является ли она наследницей, несмотря на то, что мама исключила ее из завещания?

  Відповідь: так, вона успадкує обовязкову частину, вне залежності від того до шести місяців вона подасть заяву, чи після шести- через суд відновить своє право.

 5. Руслан:

  5 років тому помер батько, який написав заповіт на мене( будинок і все майно). Крім мене з батьком до його смерті жили я, мати і мій брат. На жаль, у відвідведений термін я не оформив спадщину. Сьогодні нотаріус мені сказав, що треба подавати в суд заяву, оскільки спадщина розподіляється вже між мною, мамою і братом. Чи можна мені без суду отриматати свідоцтво на спадок? До речі, ми всі живемо разом і зараз в цьому будинку. Якщо ні, то що я маю робити: йти до адвоката чи самому написати позовну заяву? Правда, тільки сьогодні я почав виробляти техдокументацію на хату в БТІ.

  Відповідь: без звернення до суду оформити спадщину нажаль, не зможете. Поновлювати строк необхідно.
  Краще звернутися за фаховою допомогю, інакше є ризик втратити взагалі майно

 6. Володимир:

  Батько покійний написав заповіт на мою сестру, свою доньку.Які я маю права на оскарження цього заповіту в розділі ОБОВ»ЯЗКОВОЇ ЧАСТКИ СПАДЩИНИ? МЕНІ 60 РОКІВ, пенсіонер.

  Відповідь: оскаржувати нічого не потрібно, подавайте заяву на спадщину до нотаріуса, надавайте своє пенсійне посвідчення, вам нотаріус видасть свідоцтво на обовязкову частину.

 7. Леся:

  Заповіт складений 1983 р. Мама заповіла будинок на дочку. Обоє в результаті одруження змінили прізвище (підтверджуючі документи(акт про одруження і зміну прізвища) є).Чи заповіт вважається дійсним? Чи потрібно його переробити? Чи потрібно звертатись до нотаріуса?

  Відповідь: так, необхідно звернутися до нотаріуса, оскільки станом на 1983 рік реєстру ще не існувало, оновивши заповіт та дані про заповідача та спадкувальника, ви зробите легшою процедуру прийняття спадщини.

 8. Дарія:

  Чи входить до спадку земельний пай, якщо заповіт складений на все рухоме та нерухоме майно?

  Відповідь: якщо він пай, з правоустановчим документом, тоді -входить

 9. Олеся:

  Якщо знайома бабуся (ніяких родинних зв*язків немає) заповіла моїй мамі квартиру, то чи буде стягуватись прибутковий податок при переоформленні такої спадщини? Чи має в даній ситуації значення, якщо мама буде прописана в квартирі, яка отримується в спадок?
  Дякую!

  Відповідь: так, буде. Значення реєстрації місця проживання не має при оподаткуванні прибутку

 10. Альона Ігнатенкова:

  сосед в селе сделал посмертное завещание на моего брата на земельный пай. это было где-то в 2007 году. этот мужчина умер, подавали в суд, что бы переоформить землю, так как есть дети у этого соседа, суд подтвердил, что можно, но когда пришли к нотариусу то она отказала, в связи с тем что есть прямые наследники, хотя есть завещание. нотариус забрала все оригиналы, сейчас хотим таки переоыормить эту землю. каким законом регулируется. и что если есть прямые наследники, но насколько я понимаю, они не принимали наследство после смерти.

  Відповідь: у вашій справі необхідно бачити документи, в тому числі і заповіт, і рішення суду, без документів важнко щось взагалі сказати.

Добавить комментарий