Що таке заповіт ?

Заповіт – це особисте розпорядження особи (заповідача) щодо майна, яке їй належить, майнових прав та обов’язків на випадок своєї смерті.

Хто має право скласти заповіт і який чином це здійснюється ?

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто, а отже вчинення заповіту через представника не допускається.

Спадкоємці,  хто може ними бути за заповітом ?

Спадкоємцями можуть бути одна або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у заповідача з цими особами сімейних, родинних відносин.  Спадкоємцями можуть бути інші учасники цивільних відносин.

Потрібно зазначити, що заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Водночас Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині.

Що можна передати у спадщину за заповітом ?

Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

Важливим є те, що заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.  Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.

Яка доля майна, яка не охоплена заповітом ?

Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом.

Процедура складення  заповіту

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.  Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або в окремих випадках іншими посадовими, службовими особами. Зокрема це відбувається у наступних випадках:

—          Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування;

—          заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та інвалідів;

—          заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

—          заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

—           заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

—          заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

—          заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

Потрібно зазначити, що всі заповіти підлягають державній реєстрації у Спадковому реєстрі.  Важливо знати що у деяких випадках заповіт посвідчується при присутності не менше двох свідків, зокрема коли особа має певні фізичні вади і не може самостійно підписати заповіт, а також у випадках коли заповіт посвідчується не нотаріусом, а іншими посадовими, службовими особами.

Заповіт із заповідальним відказом

Це заповіт, який передбачає, що заповідач зобов’язує спадкоємця придбати і передати відказоодержувачу (вказаній іншій особі) будь-яку майно, виплатити йому певні суму  грошових коштів, надати право довічного користування будинком або його частиною тощо.

Чи можна заповітом покласти на спадкоємців обов’язки немайнового характеру ?

Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання.   Крім того, Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети.

Заповіт з умовою

Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування у особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).  Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.

Потрібно зазначити, що умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.  Важливо також сказати , що особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.

Заповіт подружжя

Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності. У разі складання спільного заповіту частка  у праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя , який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Секретний заповіт

Це заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.  Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На конверті має бути підпис заповідача.  Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.

Зміна та скасування заповіту

Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.

Крім того, Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт. Також Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.

Важливо, що кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Виконання заповіту

Для виконання заповіту визначається його виконавець.  Він може бути визначений самим Заповідачем, призначений нотаріусом або призначений за ініціативою спадкоємців.  Виконавець заповіту здійснює всі необхідні дії з метою здійснення волі Заповідача, записаної у заповіті.

Повноваження виконавця заповіту тривають до повного здійснення волі спадкодавця, яка виражена у заповіті. Чинність повноважень виконавця заповіту припиняється нотаріусом за місцем відкриття спадщини за погодженням із спадкоємцями та відказоодержувачами.

 

Tags: , , ,

189 комментариев on Варто знати: спадкування за заповітом

 1. Анжеліка:

  Доброго дня чи повністю перейти хата на внучку,якщо при тому є живий син,який там проживає.з самого дитинства.які він має права,навіть якщо спадщину дали все на внучку.

  Відповідь: без огляду документів відповісти не вбачається можливим

 2. Наталья:

  Добрий день.Батько склав заповіт(на все своє майно на мене,так як я його доглядаю),але у мене є ще брат по батькові,від першого шлюбу.Чи зможе він ПОдавати на суд на мене пфсля смерті батька,щоб відсудити у мене майно?І з якого часу після смерті заповідача,заповіт вступає в дію?

  Відповідь: загальні правові норми описані в статті, знайомтесь

 3. Валерій:

  Подружжя проживає в однокімнатній приватизованій квартирі,що є єдиним їх спільним майном.родичів нема. чи має право один з подружжя скласти заповіт своєї частки майна на людину, що не є йому родичем і якщо так, то чи буде мати право ця людина поселитися в квартирі після успадкування?

  Відповідь: без огляду документів надати відповідь не вбачається можливим

 4. Тамара:

  Доброго дня.Мій батько склав заповіт на на особу якій 8 років вказавши що вона йому онука.Вона є внука брата мого батька.чи маю я право на спадок.

  Відповідь: без огляду ваших документів надати відповідь не вбачається можливим

 5. Ела Миколаївна:

  Доброгшо вечора! Приятель 86 років бажає скласти заповіт на онуку, якій виповнилося в березні 13 років. Мати онуки (дочка мого приятеля) одружена була тричі,
  має двох дітей, не працює, мешкає в квартирі померлої матері, від якої отримала будинок та 25 соток землі. Приятель бажає зробити заповіт на онуку зараз, не вказуючи мати опікуном. Тому що ця мати- його дочка за ним ніколи не доглядала, як за інвалідом 2-ї групи, не піклувалась ним, щавжди була груба і використовувала тільки заради збагачення. Чи можливо оформити опікуном сторонню людину, знайому, приятеля.І як це оформити, щоб мати-дочка не мала претензій та інше?

  Відповідь: за описаних обставин надати відповідь не вбачається можливим, зверніться за очною фаховою допомогою

 6. Надія:

  Доброго дня, я проживаю у цивільному шлюбі. Чоловік хоче написати на мене заповіт,що його житло переходить мені, але з умовою що я маю одночано також написати заповіт що заповідаю його житло нашим внукам в порімно. Як це правильно зробити. По певних обставинах , ми не можемо заключити шлюб у раксі.
  Буду дуже вдячна за розяснення, моєї ситуації.

  Відповідь: порадимо скористатися статтею на сайті та звернутися за очною фаховою допомогою

 7. Анна:

  Доброго дня) бабуся сусідка яку доглядала мама та паралельно соц. служба , склала на маму заповіт. Так як мама перенесла інсульт і не може в повній мірі їх доглядати , соц. захист забрав бабусю в будинок пристарілих

  Чи це правда що заповіт на маму скасовується і майно переходить державі ?
  Дякую )

  Відповідь: без огляду ваших документів надати відповідь не вбачається можливим

 8. Володимир:

  Добрий день. У мене померла мати але за життя залишила заповіт на дальнього родича мені 62 роки я пенсіонер. Чи можу я також подати заяву про прийняття спадщини в чи буде мені якась доля.

  Відповідь: потрібно бачити матеріали спадкової справи

 9. Віталій:

  Доброго часу доби.
  Заповіт складено на три дочки. В заповіті розділено між ними землю (пай),(розписано кому і скільки) а будинок на одну із дочок. Після смерті заповітодавця землю дочки оформили кожна на себе свою частку а
  дочка які зоповіли будинок написала відмову від будинку.
  Результат: паї приватизовані, будинок ні.
  Мати купила цей будинок (формально, віддали ій тех.паспорт.).
  Питання: Які права у дочок покійної на будинок і якщо вони відмовляються його на себе оформлювати, чи може це зробити моя мати і яким чином.
  Чи можуть дочки покійної дати якийсь документ, що дає право проживати, користуватись і т.п. даним будинком.
  Дякую.

  Відповідь: без огляду документів та вашої справи надати відповідь не вбачається можливим

 10. Олег:

  Доброго дня!Така ситуація,помер батько. Всім’ї залишилась дружина та троє дітей!Був складений заповіт на земельну частку паю тільки на сина!Які дії далі,і чи є син першим спадкоємцем? Дякую

  Відповідь: без огляду ваших документів надати відповідь не вбачається можливим

Добавить комментарий