Українки, які мають дітей та перебувають в окупованому Криму, зіштовхнулися з низкою складнощів, серед яких невизначеність в сфері соціального захисту. Фактично тепер їх життя регулюється нормами діючого законодавства Російської Федерації, яке досить суттєво відрізняється від українського.

Експерти Української Гельсінської спілки підготували порівняльну таблицю норм українського та російського законодавства, в якій можна знайти відповіді на найбільш актуальні запитання, які стосуються видів допомоги матерям. Зокрема щодо наданні відпустки по догляду за дитиною, розміру матеріальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини тощо.

УКРАЇНА РОСІЯ
Відпустки
1) Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

1) до пологів — 70 календарних днів;

2) після пологів — 56 календарних днів (у разі народження двох і більше дітей або у разі ускладнення пологів — 70)

 

 

2) Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (надається матері, батьку, діду, бабі, або іншим родичам)

Також відпустка для догляду за дитиною може бути продовження до досягнення нею шестирічного віку, у випадку потреби дитини у постійному домашньому догляді, підтвердженому медичними довідками.

 

3) Додаткова відпустка

А) Оплачувана додаткова відпустка надається:

1) жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років

2) жінці, яка має дитину-інваліда

3) жінці, яка усиновила дитину

4) одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

5) особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків

Строк даного виду відпустки становить 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів
Б) за власний рахунок,

в обов’язковому порядку надається:

—          матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

—          чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, — тривалістю до 14 календарних днів;

—          матері або іншій особі, яка здійснює догляд, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території.

І за згодою сторін:

—          За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

1) Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

1) до пологів — 70 календарних днів (у разі багатоплідної вагітності — 84);

2) після пологів — 70 календарних днів (у разі ускладнених пологів — 86, при народженні двох або більше дітей — 110).

 

 

2) Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (надається матері, батьку, діду, бабі, або іншим родичам).

Після народження третьої дитини відпустка надається до досягнення дитиною 4,5 років.

 

 

 

3) Додаткова відпустка

А) із збереженням заробітної плати – надається одному із батьків, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами, у вигляді 4-х додаткових вихідних днях в місяць.

В) за власний рахунок,  надається:

1) жінці, яка має двох або більше дітей віком до 14 років

2) жінці, яка має дитину інваліда,

3) одинокій матері, батьку, яка/який виховує дитину віком до 14 років.

Умова надання – передбачення такого виду відпустки в колективному договорі.

Строк відпустки: 14 календарних днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальна допомога
1)        Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Виплачується всім жінкам, незалежно від віка та застрахованості за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Допомога при народженні дитини

Розмір допомоги становить:

1)      на першу дитину – суму кратну 30 розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (30 960 грн на 2014 рік),

2)      на другу дитину – суму кратну 60 розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (61 920 грн на 2014 рік)

3)      на третю і кожну наступну дитину — суму кратну 120 розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років (123 840 грн на 2014 рік)

З 01.07.2014 року встановлюється тверда сума державної допомоги у розмірі 41 280 грн. Розмір допомоги не залежатиме від кількості дітей, народжених у сім’ї . Допомога виплачується на кожну дитину.

 

 

3) Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (допомогу отримує особа (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або інший родич), яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку). Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років призначається (виплачується) в повному розмірі.

Розмір допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом (на 2014 рік становить 1218 грн), встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу, але не менше 130 грн.

Майбутнє цього виду допомоги з  01.07.2014 залишається під питанням.

 

 

 

 

 

 

 

4) Допомога одиноким матерям

Розмір допомоги становить різницю між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Прожиткові мінімуму на 2014 рік становлять:

1)      для дітей до 6 років – 1032 грн

2)      для дітей від 6 до 18 років – 1286 грн

Тобто даний вид допомоги на 2014 рік для дітей до 6 років становитиме не менше 309,6 грн на місяць, від 6 до 18 – не менше 385,9 грн)

 

 

5) Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних закладах на ранніх термінах вагітності

Як окремий вид допомоги відсутній.

 

 

1)      Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Надається не всім жінкам, а саме:

— жінка має навчатися на денній формі навчання;

— жінки, які не працюють на час настання пологів, але  працювали не менше 12 місяців перед настанням безробітними;

— застрахованим жінкам;

— жінкам, які проходять воєнну службу за контрактами;

— жінки, які всиновили дітей та відносяться до вище перелічених категорій;

 

Розмір допомоги:

— 300 рублів безробітним, які мали пропрацювати не менше 12 місяців перед настанням безробіття;

— розмір стипендії – для студентів денної форми навчання.

— застрахованим жінкам — середнього заробітку:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, — 100 процентов среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, — 80 процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60 процентов среднего заработка.

 

2) Одноразова допомога при народженні дитини

Розмір допомоги на 2014 рік становить 13 741,99 рублів (приблизно 4654 грн), для працівників Крайньої Півночі сума допомоги збільшується на районний коефіцієнт.

При народженні другої і кожної наступної дитини дана допомога виплачується на кожну дитину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Допомога по догляду за дитиною

Щомісячну допомогу по догляду за дитиною нараховується матері (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або інший родич) до досягнення її дитиною віку півтора років. Його розмір становить 40% від середньої заробітної плати матері (особи, яка буде отримувати допомоги) за два календарні роки, що передують року, в якому вона оформила відпустку по догляду за дитиною. Мінімальний розмір щомісячної допомоги по догляду за першою дитиною в 2014 році встановлено в розмірі 2 576,62 руб (приблизно 873 грн), на другому і наступних дітей — 5 153,24 руб (приблизно 1745 грн). Максимальний розмір щомісячної допомоги в 2014 році встановлено в розмірі 17 990,24 руб (приблизно 6093 грн).

Право на щомісячну допомогу по догляду за дитиною зберігається у разі, якщо особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, працює на умовах неповного робочого часу або вдома, а також у разі продовження навчання

Розмір для незастрахованих:

1500 рублів за першою дитиною та 3000 рублів за другою і наступних дітей.

Після досягнення дитиною 1,5 років – 50 рублів щомісяця компенсація.

 

 

4) Допомога одиноким матерям

Як окремий вид допомоги відсутній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних закладах на ранніх термінах вагітності

Розмір допомоги на 2014 рік становить 515, 33 рублів (приблизно 175 грн).

 

 

Звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей до 3 років та інші види гарантій в трудовому законодавстві
1) Робота у нічний час та у вихідні дні

Забороняється залучати:

— вагітних жінок

— жінок, які мають дітей віком до трьох років

 

 

 

 

 

 

2) Надурочна робота та відправлення у відрядження

Забороняється залучати:

— вагітних жінок

— жінок, які мають дітей віком до трьох років

— жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, без їх згоди

— жінок, які мають дітей-інвалідів, без їх згоди

 

 

 

 

3) Звільнення

Забороняється з ініціативи роботодавця звільняти:

— вагітних жінок

— жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку без збереження заробітньої плати)

— одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

 

У Кодексі законів про працю зазначається, що на період працевлаштування за вагітними жінками, жінками, які здійснюють догляд за дітьми до 3 років, звільненими в результаті ліквідації, або закінчення строкового трудового договору,  зберігається середня заробітна плата, але не довше трьох місяців з дня закінчення трудового договору та за майбутньою мамою зберігається середній заробіток за попереднім місцем роботи. Це право не передбачено у законодавстві РФ.

 

 

 

 

 

 

 

1)      Робота у нічний час та вихідні дні:

Забороняється залучати:

— вагітних жінок

— жінок, які мають дітей віком до 3-х років, без їх згоди

— одиноким матерям, які мають дітей віком до 5-ти років, без їх згоди

— жінкам, які мають дітей інвалідів, без їх згоди

— особам, які доглядають за хворими членами сім’ї, без їх згоди

 

2) Надурочна робота та відправлення у відрядження

Забороняється залучати:

— вагітних жінок

— жінок, які мають дітей віком до 3-х років, без їх згоди

— одиноким матерям, які мають дітей віком до 5-ти років, без їх згоди

— жінкам, які мають дітей інвалідів, без їх згоди

— особам, які доглядають за хворими членами сім’ї, без їх згоди

 

3) Звільнення

Забороняється з ініціативи роботодавця звільняти:

— вагітних жінок

— жінок, які мають дітей віком до 3-х років

— одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда

— жінки, які єдиними годувальниками дитини у віці до 3-х років, яка виховується в сім’ї, де є 3-є і більше малолітніх дітей (до 14 років).

Водночас, у ст.261 Трудового кодексу РФ  зазначено, що «расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 — 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса)».

 

Враховуючи це положення, для прикладу, жінку з дітьми до трьох років можуть звільнити не тільки при ліквідації підприємства, або при закінченні строкового трудового договору, як це є в Україні, але також через невиконання трудових обов’язків, одноразового грубого порушення дисципліни та досить великого переліку інших причин, саме про це йдеться в п.5-8 ст.81 трудового кодексу РФ.

Tags: , , ,

1 комментарий on В допомогу українським матерям, які знаходяться на окупованій території. Порівняльний аналіз українського та російського законодавства

  1. Светлана:

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста куда я могу обратиться по поводу алиментов. Мой бывший муж проживает в Крыму, выплачивал алименты в размере 400гр. в месяц на одного ребенка. С мая 2014г. деньги не перечисляет, нет работы, то переводы не работают и тд. Так-как Крым РФ куда обращяться не знаю, в суд по месту жительства или в Крымский суд?????? Спасибо!

    Відповідь: оскільки Крим є окупованою територією, то звертатися необхідно в суд Києва, оскілька таака підсудність на час окупації, а вже далі пробувати виконувати рішення суду

Добавить комментарий