Процедура призначення

Кому надається допомога

Право на допомогу мають:

—          одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

—         мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Водночас, якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Чи надається допомога у випадку, якщо матір не перебуває в зареєстрованому шлюбі з особою з якою вона веде спільне господарство  ?

Потрібно зазначити, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Чи надається допомога на дітей, які перебувають на повному державному утриманні ?

Ні не надається. Водночас якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу про те, що дитина в цей час не перебувала на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави.

Куди  звертатися за допомогою

Звертатись за призначенням необхідно до органів соціального захисту (УСЗ, совбес) населення по місцю реєстрації отримувача допомоги.  Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Важливо врахувати, що допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Перелік документів необхідних для отримання допомоги

Для призначення допомоги вперше на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

5) декларацію про доходи  та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї)

6) довідки про доходи на кожного члена сімї

Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Допомога виплачується протягом шести календарних місяців.

Що робити у випадку коли особа народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю?

У цьому випадку рішення про призначення допомоги на дитину такій особі приймається органом соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Чи продовжується виплата допомоги у випадку навчання дитини ?

Якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Умови припинення виплати допомоги

Виплата цієї допомоги припиняється у разі:

—          позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

—          позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;

—          скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

—          реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;

—         надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності у випадках, передбачених законом;

—         смерті дитини;

—         смерті отримувача допомоги.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям (батькам) зупиняється у разі:

—          тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

—          відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

—          тимчасового працевлаштування дитини.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Законом не передбачено відмови у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям у разі, коли працездатні члени сімї не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд.

Строк протягом якого виплачується допомога

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Кожні шість місяців допомога підлягає перегляду у відповідності до сукупних доходів родини за минулі шість місяців. Для перегляду необхідно звернутися до Управління соціального захисту населення та подати декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сімї).

Розмір допомоги на дитину одинокій матері

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджується наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Мінмолодьспортом та Держкомстатом.

До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Таким чином, починаючи з 01.01.2016 року, не має розрізнення і цій допомозі: мінімальна сума та максимальна сума.

Допомога надається, у випадку якщо є різниця між середньомісячним доходом сімї та прожитковим мінімумом для дитини, тобто по суті допомога залежить від доході родини за шість місяців перед зверненням до УСЗ.

Прожитковий мінімум на дитину

Категорія дітей 01.01.2019 01.07.2019  01.12.2019  
Діти віком до 6-ти років  1626 грн.  1699 грн.  1779 грн.
 
Діти віком від 6 до 18  років  2027 грн.  2118 грн.  2218 грн.
 
Діти віком від 18  років до 23 років 1921 грн. 2007 грн.  2102 грн.  
 
         
         
         

Приклад розрахунку:

Сім’я складається з 3 осіб (двоє дітей – 10 та 5 років  та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім’ї – 2500 грн. — на всю родину.

На 1 члена родини середньомісячний дохід складатиме: 2500 грн/3 чоловіка= 833,33 грн.

Середньомісячний дохід визначається на підстві сумування всіх доходів родини за попередні шість місяців перед зверненням за допомогою та діленням суми всіх цих доходів за шість місяців на 6, тобто визначаєте середню суму ваших доходів за один місяць.

Які доходи враховуєте, а які ні, визначено в Методиці: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02

На дитину 5 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 1626 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 833,33 грн= 792,67 грн.

На дитину 10 років визначаємо розмір допомоги одинокій матері: 2027 грн (прожитковий мінімум-показник в таблиці вище) — 833,33 грн= 1193,67 грн.

Отже, на дитину 5 та 10 років така жінка буде отримувати 792,67 грн  та 1193,67 грн. відповідно,  всі шість місяців. Потім вона поновлює свої доходи в УСЗ і допомогу їй будуть перераховувати вже по новим доходам.

Важливо!

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. N 890 внесено наступні зміни:

Для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, — трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб — підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Розмір допомоги може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати допомоги одиноким матерям

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2811-12&p=1270204897733506

Постанова Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1751-2001-%EF&p=1270204897733506

Відповідь Мінсоцполітики на інформаційний запит щодо допомоги одиноким матерям

http://www.i-law.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/02/№4900_Мінсоцполітики.pdf

Tags: , , , , ,

3 237 комментариев on Допомога на дітей одиноким матерям — 2020

 1. валентина:

  Чи однакаві поняття «утримання за рахунок держави» та «повне державне утримання»? Якими чинними нормативними документами це підтверджується. Дякую.

  Відповідь: Данні поняття може застосовуватися для різних груп населення: пенсіонерів, інвалідів, сиріт тощо. В залежності від групи населелення застосовуються різні нормативні акти. Так, наприклад, відповідно до діючого законодавства утримання за рахунок держави і повне державне утримання є державними видами утримання вихованців навчальних закладів.
  Норми матеріального та фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 17.11.2003 р. N 763. Норми матеріального забезпечення предметами гардероба та текстильної білизни для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають (навчаються) у навчальних закладах усіх типів і знаходяться на повному державному утриманні, затверджені додатком 1 цього наказу.
  Додатком 2 цього наказу затверджені норми для вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів, які потребують соціальної підтримки, тобто утримуються за рахунок держави.
  Отже, норми утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному утриманні в усіх типах інтернатних навчальних закладів та утримання усіх інших вихованців інтернатних навчальних закладів державної та комунальної власності, які здійснюються за рахунок держави, є різними.
  Відповідно до п. 4.6 Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 N 852 (далі — Положення N 852), утримання учнів (вихованців), які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних школах (школах-інтернатах) державної та комунальної власності здійснюється за рахунок держави.
  Відповідно до п. 4.10 Положення N 852 учні (вихованці) спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, установленими законодавством для цієї категорії дітей.
  Отже, Валентина, як Ви бачите з вищепереліченого прикладу щодо дітей, ці поняття різні.

 2. Ольга:

  Добрий день. Скажіть будласка, я одинока мама на чотирох дітей і ніколи не проживала ни з одним батьком дитини. Яку я маю получати допомогу, більше трох тисяч чі меньше. Я не працюю, доглядаю малолітніх дітей. Старшому 12 років, потім 8 років, 6 років і 3 рокі. Я буду вам вдячна як що ви мені допоможите мені в цьому розібратись.

  Відповідь
  Потрібно зазначити, що не проживання з батьком ще не означає набуття статусу одинокої матері. На початку статті визначено коло осіб які мають право на отримання цієї допомоги.
  Щодо розміру, то навіть якщо Вам призначать максимальні розмірі цієї допомоги, то це не буде більше трьох тисяч.

 3. Ніна:

  Скажіть будь ласка. Я мати трьох дітей-11,14,16 років.
  З чоловіком розлучена і спільно не проживаю. Живу зі своєю матір’ю, яка допомагає мені у вихованні дітей.
  Працюю і отримую 1000грн.зарплатні.
  Якщо я правильно зрозуміла тут Вами написане, то я маю право отримувати допомогу і як одинока мати, і на дітей та себе як малозабезпечена сім’я.
  Допоможіть будь-ласка порахувати, скільки ж я можу отримувати в сукупності? Дякую

  Відповідь
  Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги. Щодо отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям в законодавстві не встановлено заборони на її отримання в зв’язку з отриманням іншої соціальної допомоги. Тому, так, Ви маєте право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям та допомоги малозабезпеченим сім’ям.
  Нажаль, ми не можемо підрахувати точну суму на яку Ви можете розраховувати, але ми можемо надати Вам інформацію за допомогою якої Ви зможете провести підрахунки самостійно.
  Відповідно до законодавства середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
  1) державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:
  Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.
  Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків.
  Розмір соціальної допомоги (в тому числі максимальний), визначений відповідно до пунктів 14-16 цього Порядку, збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році — на 120, у 2013 році — на 180, у 2014 році — на 250 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році — на 230, у 2013 році — на 360, у 2014 році — на 500 гривень.
  2) допомога на дітей одиноким матерям
  Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

 4. ира:

  Скажите пожалуйста, моя сестра проживает с мужем и его матерью в селе.У них есть двое детей,7 и 4года.Работу муж не может найти,да и сестра тоже,к тому же детей оставлять на свекровь и мужа не имеет возможности,живут все на минимальную пенсию свекрухи.Соц.работники их навещали,но только для того,чтобы осмотреть условия проживания.О помощи малообеспеченным даже не заикнулись,неужели они не имеют на неё право???

  Відповідь
  Малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.
  Ця допомога призначається відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та Постанови Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям».
  Однак, у наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках коли працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не служать, не навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням соціальної допомоги.

 5. Надія:

  Добрий день! Скажіть будь-ласка, якщо я позбавила чоловіка батьківських прав, то я вважаюсь матір»ю одиначкою? Якщо так то я можу розраховувати на соціальну допомогу за законом? Дякую!

  Відповідь
  Відповідно до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2001 року № 1751, допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менш як 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
  Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
  Допомога на дітей одинокій матері може надаватися з урахуванням доходу сім’ї. Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом 6 календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.
  Також повідомляю, що соціальний захист малозабезпечених родин, у тому числі сімей з дітьми, забезпечується шляхом надання їм допомоги згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у залежності від майнового стану та сукупного доходу сім’ї.
  Розмір такої допомоги призначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який визначається за Методикою обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
  На 2013 рік встановлено такий розмір прожиткового мінімуму (на одну особу в розрахунку на місяць) для дітей віком до 6 років:
  — з 1 січня – 972 гривні,
  — з 1 грудня – 1032 гривні;
  для дітей від 6 до 18 років:
  — з 1 січня – 1210 гривень,
  — з 1 грудня – 1286 гривень.

 6. Тетяна:

  Доброго дня.
  Підкажіть будь-ласка,чи вважається одинокою матір’ю жінка,яка не перебуває у шлюбі,не проживає із батьком дитини,але в свідоцтві дитини є ім’я батька???
  Дякую!

  Відповідь
  Відповідно до ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», одинокою матір’ю є жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
  Відповідно до ст. 135 Сімейного коднексу України, якщо при народженні дитини жінка не перебуває у шлюбі і запис ім’я та по батькові дитини у книзі Реєстрації народжень робиться за вказівою матері, відповідно в свідоцтві про народження дитини запис про батька буде зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
  Тобто одинока мати — це жінка, яка має дитину, батьківство якої фактично не визнано (немає спільної заяви батьків, заяви батька, рішення суду).
  Таким чином, в Вашому випадку, якщо запис про батька в свідоцтві дитини не був зроблений у встановленому порядку за вказівкою матері відповідно до ст. 135 Сімейного Кодексу України, то така жінка не буде вважатися одинокою матір’ю для отримання державної допомоги.
  В той час хотілось би наголосити, що визначення терміна «одинока мати» застосовується ширше у випадку надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток.
  В цьому випадку для визначення “одинокої матері” необхідно дві ознаки: жінка і виховує дитину і сама її утримує (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).
  І у вападку отримання пільг і гарантій, встановлених труловим законодавством, в Вашому випадку, жінка буде вважатися одинокою матір’ю.

 7. Олег:

  Доброго дня. Сам залишився виховувати 5-ти місячну доньку, її мама відмовляеться від нас. Офіційно наш шлюб незареестровано. Подав документи на разову допомогу при народжені. В мене вимагають документ про те, що мама відмовилась від дитини завірену нотараільно! Нотаріуси в свою чергу зауважують, що за сімейним кодексом немають права прийняти таку заяву! Ще потрібно робити запит до місця реестраціі мами, щодо не одержання нею допомоги на дитину, навіщо якщо Витяг з Держ.акту цивільного стану у мене на руках і видається в єдиному екземплярі і при подачі мені не повертаеться! Підскажіть ссилку чи прокоментуйте законопроекти що стосуєтся одинокого батька.keshmanday@meta.ua

  Відповідь: Право на отримання допомоги при народженні має один з батьків, хто постійно проживає з дитиною. Якщо Ви подаєте заяву на отримання допомоги за Вашим місцем реєстрації з усіма документами, то ніяких додаткових довідок про дружину непотрібно. Щодо відмови від дитини- то це дійсно не передбачено за Сімейним Кодексом. Нормативні акти та детальний опис про цей вид допомоги зазначен в статті: http://i-law.kiev.ua/?p=130

 8. Таня:

  Добрий день! Підкажіть будь-ласка, чи одинока матір підприємець має право отримувати допомогу як малозабезпечена. І якщо так, то які документи небхідні

  Відповідь
  Так Ви можете отримувати допомогу, як малозабезпечена сімя у випадку якщо зможете довести, що отримуєте такий рівень доходів за якого така допомога призначається. Особливості призначені і перелік документів щодо допомоги малозабезпеченим сімям є тут: http://i-law.kiev.ua/?p=316

 9. Татьяна:

  Добрый день, скажите, пожалуйста, а выплаты продолжаются одинокой матери, даже если ребенок учится и на платном отделении или только на бюджете? Заранее спасибо

  Відповідь.
  Так, допомога буде виллачуватись. Важливим є те, щоб дитина навчалася за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I — IV рівнів.

 10. Ольга:

  Доброго дня!
  Підкажіть, будь ласка, які на сьогоднішній день виплати я маю отримувати, якщо дитина народилася в берзні 2010 року і я маю статус одинокої матері?
  Виплати при народженні, по догляду до 3 років та одиноким матерям розраховуються окремо та не поглинають одна одну?

  Дякую!

  Відповідь
  Ви маєте право на допомогу на дитину, як одинока матір. Також маєте право на отримання допомогу при народжені і по догляду до 3 років. Всі ці допомоги Ви маєте отримувати. Щодо допомоги як одинокій матері, то чітко є вказано, що «допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги».

Добавить комментарий