(Для початку подаємо запит до Пенсійного фонду)
Управління Пенсійного фонду України
в _________________________________________
Адреса: _______________________________

Заявник: ПІБ
Адреса

ЗАЯВА
про надання інформації

Я, , року народження, відповідно до статті 1 Закону України № 2195-IV від 18 листопада 2004 року „Про соціальний захист дітей війни» є дитиною війни.
Згідно зі статтею 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни», з 1 січня 2007 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
У зв’язку з наведеним вище, прошу Вас здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за
2007-2011 роки та забезпечити її виплату.
Крім того, прошу повідомити, який розмір щомісячної соціальної допомоги у відповідності до Закону України „Про соціальний захист дітей війни», виплачувався мені, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2.007 року, з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року та з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, 01.01.2011 року по ___________ року.

______________ року підпис

 

(Після отримання відповіді на запит подаємо до суду заяву
про поновлення строків та позовну заяву)
___________________________________________ (Назва районного суду куди подається позов)
__________________________________________ (адреса)

Позивач: ПІБ особи
Адреса

Відповідач : Управління Пенсійного фонду України
в ____________________________________________
Адреса ____________________________________

ЗАЯВА
про поновлення пропущеного строку для звернення до адміністративного суду

Відповідно до статті 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Управління Пенсійного фонду України здійснювало мені нарахування самостійно. Я не є спеціалістом в області соціального захисту, не зобов’язаний проводити перевірку розрахунків відповідача, який є органом одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, і я не проводив таку перевірку. При цьому я вважав, що управління діє у відповідності до вимог законодавства. Крім того, управління здійснює всі виплати в цілому, без їх розмежування і мені не було достеменно відомо яка сума виплачується мені в якості соціальної допомоги, як дитині війни.
Про належні мені як дитині війни виплати мене повідомлено не було, тому про факт порушених моїх прав стало відомо лише після отримання відповіді з Управління Пенсійного фонду України в ________________________. На підставі викладеного та керуючись ст. 100 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:
відновити пропущений строк для звернення до суду за захистом порушених прав, свобод та інтересів за період з 01.01.2007р. по ____________р. (ця дата має бути за 6 місяців до подачі позову наприклад якщо Ви звернулися з позовом до суду 1.01.2011 року, то відповідно потрібно зазначити 1.06.2010 року)
Додатки:
1. Копія листа про надання інформації.
2. Копія відповіді управління ПФУ в ______________________
3. Копія заяви і додатками для відповідача.
_________________ р. Підпис

 

 

_________________________________

___ (Назва районного суду куди подається позов)
__________________________________________ (адреса)

Позивач: ПІП _________________
Адреса_________________________

Відповідач: Управління Пенсійного фонду України

__________________________________
Адреса: __________________
тел.: _______________

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про зобов’язання доплати щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни

У відповідності до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року (далі – Закон) я є дитиною війни. Згідно зі статтею 6 Закону, з 01.01.2006 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна державна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” від 30 квітня 2002 року № 8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись відповідачем.
Мною ___________________ р. було направлено письмове звернення до відповідача з запитом про фактично здійснені виплати и з вимогою здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за 2007-2011 роки та забезпечити її виплату.
Не зважаючи на те, що згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідач, діючи, як орган владних повноважень, відмовив мені у моєму гарантованому ст. 6 Закону праві, посилаючись на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. (відповідь Управління Пенсійного Фонду додається).
Вважаю, що відмова відповідача є незаконною, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 Закону, державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.

Також важливо зазначити, що ст. 22 Конституції України передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р. було беззаперечно визначено, що “Конституція України  не  надає  закону  про Держбюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів… законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює суперечності у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними, мають використовуватися окремі закони”.

Відповідно до позиції Європейського Суду у справах “Кечко проти України”, “Бурдов проти Росії”, № 59498/00, пар. 35, ECHR 2002-ІІІ (mutatis mutandis), Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) принцип юридичної визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу пов’язана з іншим принципом – відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов’язань для запобігання відповідальності. При цьому, якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію, в даному випадку це надання соціальної допомоги, така держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, зокрема, щодо фізичних осіб без завчасного повідомлення про зміни в такій політиці чи поведінці, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у фізичних осіб стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки.

Тобто, з врахуванням зазначених норм Конституції України і Рішень Конституційного суду України, зміна Законом України вiд 14.06.2011 р. № 3491-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” розмірів виплат, встановлених ст. 6 Закону “Про соціальний захист дітей війни” на 2011 рік є явно неконституційною. А з врахуванням зазначеної позиції Європейського суду – також і такою, що не відповідає нормам міжнародного права, схваленим Україною, зокрема не відповідає вимогам Європейської “Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод” і протоколів до неї.
Таким чином, відмова Відповідача у здійсненні перерахунку та виплаті мені соціальної державної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України, порушує мої права на соціальний захист.
Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2007 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 380 гривень, з 1 квітня — 406 гривень, з 1 жовтня -411 гривень.
Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить : з 1 січня — 470 гривень, з 1 квітня — 481 гривень, з 1 липня -481 гривні, з 1 жовтня — 498 гривень.
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2009 рік»- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 498 грн., з 1 листопада — 573 грн.
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2010 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 695 грн., з 1 квітня — 706 грн., з 1 липня — 709 грн., з 1 жовтня — 723 гривень, з 1 грудня — 734 гривень.
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2011 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 750 гривень, з 1 квітня — 764 гривні, з 1 жовтня — 784 гривні, з 1 грудня — 800 гривень.

З 1.07.2007 по ______________ року становить
Місяць 2007 2008 Часткова сплата за 2008 2009 Часткова сплата за 2009 2010 Часткова сплата за 2010 2011 Часткова сплата за 2011
Січень 380 470 47 498 49,8 695 49,8 750 49,8
Лютий 380 470 47 498 49,8 695 49,8 750 49,8
Березень 380 470 47 498 49,8 695 49,8 750 49,8
Квітень 406 481 48,1 498 49,8 706 49,8 764 49,8
Травень 406 481 48,1 498 49,8 706 49,8
Червень 406 481 48,1 498 49,8 706 49,8
Липень 406 482 48,2 498 49,8 709 49,8
Серпень 406 482 48,1 498 49,8 709 49,8
Вересень 406 482 48,1 498 49,8 709 49,8
Жовтень 411 498 49,8 498 49,8 723 49,8
Листопад 411 498 49,8 573 49,8 723 49,8
Грудень 411 498 49,8 573 49,8 734 49,8
Загальна сума 4809 5793 579,3 6126 597,6 8510 597,6 ? ?

((4809+5793+6126+8510+ ? * 0.30)-(579.3+597,6+597.6+ ?) = ________ГРН.___КОП.
Вважаю, що відповідач повинен донарахувати і виплатити мені недоплачні суми.
Відповідно до ст.ст. 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються. Таким чином, держава взяла на себе зобов’язання забезпечити реалізацію громадянами своїх конституційних прав. За змістом ч. 1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості та в інших випадках, передбачених законом. Законом України “Про соціальний захист дітей війни” реалізовано конституційне право на соціальний захист громадян, які мають статус “дитини війни”, серед яких їм надано право на отримання 30% доплати до пенсії.
Згідно абз.1 п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2002 року за № 121/2001 р., Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади. Відповідно до зазначеного Положення на Пенсійний фонд України покладено обов’язок щодо призначення пенсії; підготовки документів для її виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Отже, обов’язок по нарахуванню та виплаті доплати до пенсії, яка передбачена Законом України “Про соціальний захист дітей війни”, покладено саме на органи Пенсійного фонду України, в тому числі – на відповідача.
Таким чином має місце протиправна бездіяльність відповідача по нарахуванню і виплаті мені соціальної допомоги, як дитині війни, у належному розмірі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 3, ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду Україні від 9.09.2010 року у справі 1-40/2010, ст.ст. 8, 9, 94, 99, 100, 102, 158, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України,
прошу:
1. прийняти позовну заяву до розгляду.
2. у разі, якщо суд вважає строк мого звернення до адміністративного суду з позовними вимогами понад 6 місяців пропущеним, прошу поновити цей строк;
3. визнати протиправними недоплату Управлінням Пенсійного фонду України в ___________________ належних мені, як дитині війни, сум щомісячної державної соціальної допомоги згідно зі статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” і відмову відповідача у нарахуванні і виплаті мені цієї щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком за 2007, 2008, 2009, 2010 і ___________ місяці 2011 року;
3. зобов’язати відповідача – Управління Пенсійного фонду України в ________________________ провести перерахунок призначених виплат, згідно з статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, виходячи з розміру 30 (тридцять) відсотків мінімальної пенсії за віком, розрахованої відповідно до норми ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і виплатити мені недоплачені, як дитині війни, суми щомісячної державної соціальної допомоги за 2007, 2008, 2009,2010 роки і _________ місці 2011 року і до дати набрання сили Постановою суду;
3. стягнути з відповідача на мою користь суму сплачених мною судових витрат (держмито);
4. позов прошу розглянути без моєї участі.
Додатки:
1. копія паспорта позивача,
2. копія пенсійного посвідчення;
3. лист-відмова відповідача;
4. квитанція про сплату державного мита;
5. копія позову з копіями додатків.

Позивач _________________                       __________________ 2011 року

 

Примітка:  У зв’язку із прийняттям Закону України  вiд 14.06.2011 р. № 3491-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” в зразок позову внесено доповнення.

Tags: , , , , ,

17 комментариев on На допомогу дітям війни (2011)

 1. Нік:

  чи можна зобов’язати упфу призначити, нарахувати та виплатити підвищення до пенсії у розмірі 30 відстоків від мінімальної пенсії, виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком…..за 2016 рік( дитина війни) і чи є перерахунок пенсії для держслужбовця. Дякую.

  Відповідь: так, можна,в судовому порядку

 2. людмила.мельник.:

  доброго дня.хочу узнати чи дають гроші діти війни.моя бабуся з 1933 року.ще ніразу не отримала допомогу.куда звиртатись…

  Відповідь: почніть ваше звернення з УПФУ

 3. Юрій:

  Перепрошую, забув:
  Як можна оскаржити підвищення тарифів у квітні 2015?

  ЮВ

  Відповідь: шляхом звернення до суду

 4. Юрій:

  Шановний Максиме!
  Навожу відповідь Київенерго:
  У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що за особовим рахунком враховується пільга «Діти війни» в межах норми використання 90 кВтг в розмірі 25% на одну особу.
  Якщо декілька членів однієї родини, які проживають разом, мають право на пільги з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається тільки одному з членів родини. Клієнт, який має декілька пільг, може обрати тільки одну, більшу за розміром пільгу. Відсоток знижки плати пільгового споживання електричної енергії для осіб, які не належать до членів родини пільговика, але зареєстровані і живуть у зазначеному приміщені і мають право на знижку плати за електричну енергію, беруть рівним відсотку знижки плати основного пільговика.
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 установлений соціальний норматив користування житлово-комунальними послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
  — у міських населених пунктах в будинках, які обладнано газовими плитами , – у розмірі 90 кВтг на сім`ю з однієї особи на місяць, і додатково 30 кВтг на кожного іншого члена сім`ї, а також осіб, які не належать до членів сім`ї пільговика, але зареєстровані і проживають у зазначеному житловому приміщенні (будинку) і мають право на знижку плати, але не більш як 210 кВтг на місяць.
  Для підтвердження пільги Вам необхідно особисто звернутись до будь-якого зручного для Вас Центру обслуговування клієнтів.
  Також Вам необхідно укласти договір з ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».
  З адресами та режимом роботи Центрів обслуговування клієнтів у Вас є можливість ознайомитися на сайті ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» http://kyivenergo.ua/csc.
  З собою необхідно мати наступні документи:
  — оригінал документа, що підтверджує право власності на нерухомість;
  — паспорт;
  — оригінал ідентифікаційного номеру;
  — квитанції про сплату за спожиту електроенергію;
  — показники лічильника на момент звернення.
  Додатково для пільгових категорій:
  — оригінал документа, що підтверджує право на пільгу;
  — оригінал довідки про зареєстрованих в квартирі осіб (форма № 3, що надається в житловій організації).
  З детальною інформацією відносно переліку документів для оформлення пільги Ви можете ознайомитися на офіційному сайті ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», перейшовши за посиланням http://kyivenergo.ua/faq/oform.....itoi_elekt.
  Будемо вдячні, якщо, окрім оригіналів, Ви зможете взяти з собою також копії документів — це дозволить пришвидшити обслуговування!

  Завжди раді Вам допомогти!

  Компанія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» пропонує своїм клієнтам додаткові послуги.
  Детальна інформація за посиланням: http://kyivenergo.ua/dodatkovi_poslugi#osnovni.

  З повагою
  Анна Коломієць
  Фахівець кол-центру

  тел.: +380 (44) 202 15 88 або 1588
  http://www.kyivenergo.ua

  Тепер питання: чому пільги на воду, опалення, газ надаються на кожну дитину війни, а по електроенергії — тільки на одну?
  Чи можна це оскаржити?
  Як це робити?

  Дякую.
  З повагою
  Ю. Василенко

  Відповідь: в судовому порядку.

 5. Юрій:

  Шановний Максиме!
  Ми з дружиною подавали позови за Вашим взірцем на 20 тис. грн. кожний.
  Суддя мені 24.02. 2015р. відмовив, а дружині задовольнив частково: за 16.07.2014-15.08.2014. За попередній термін півроку вже минули, тому відказав.
  07.04.2015 Київський апеляц суд буде розглядати апеляцію УПФУ НА РІШЕННЯ дружині.
  Чи не хочете Ви, Максиме вести ці дві справи з половини суми, яку Ви виграєте?
  Дякую.
  З повагою
  Юрій

  Відповідь: адміністрація передасть дану пропозицію. Зверніть увагу, що у вас також є можливість звернутися за безкоштовною юридичною допомогою, в громадську приймальню УГСПЛ

 6. Рина:

  В рішенні від 2011 року написано:
  Зобов’язати упфу призначити,, нарахувати та виплатити підвищення до пенсії у розмірі 30 відстоків від мінімальної пенсії, виходячи із розміру мінімальної пенсії за віком, визначеного залежно від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно до ст. 28 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за період з 18 лютого по 22 липня 2011 року включно, з урахуванням сум, сплачених у вказаний період.

  Як розуміти поняття «за період з 18 лютого по 22 липня 2011 року включно», це виплатити у цей період, чи працездатність втрачена в цей період?
  Чи є ще сенс звертатися до виконавчої служби та упфу?

  Відповідь: необхідно бачити повний текст рішення, з видержкою не можна зробити правовий аналіз. Зверніться за фаховою очною допомогою.

 7. Рина:

  Подскажите, а куда дальше обращаться после апелляции, которая оставила решение суда первой инстанции? В суд чтобі получить исполнительний лист и в исполнительную службу? Или в пенсионный фонд?

  Відповідь: в суд першої інстанції про видачу виконавчого листа, а далі у виконавчу та пфу паралельно

Добавить комментарий