(Для початку подаємо запит до Пенсійного фонду)
Управління Пенсійного фонду України
в _________________________________________
Адреса: _______________________________

Заявник: ПІБ
Адреса

ЗАЯВА
про надання інформації

Я, , року народження, відповідно до статті 1 Закону України № 2195-IV від 18 листопада 2004 року „Про соціальний захист дітей війни» є дитиною війни.
Згідно зі статтею 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни», з 1 січня 2007 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
У зв’язку з наведеним вище, прошу Вас здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за
2007-2011 роки та забезпечити її виплату.
Крім того, прошу повідомити, який розмір щомісячної соціальної допомоги у відповідності до Закону України „Про соціальний захист дітей війни», виплачувався мені, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2.007 року, з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року та з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року, 01.01.2011 року по ___________ року.

______________ року підпис

 

(Після отримання відповіді на запит подаємо до суду заяву
про поновлення строків та позовну заяву)
___________________________________________ (Назва районного суду куди подається позов)
__________________________________________ (адреса)

Позивач: ПІБ особи
Адреса

Відповідач : Управління Пенсійного фонду України
в ____________________________________________
Адреса ____________________________________

ЗАЯВА
про поновлення пропущеного строку для звернення до адміністративного суду

Відповідно до статті 99 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Управління Пенсійного фонду України здійснювало мені нарахування самостійно. Я не є спеціалістом в області соціального захисту, не зобов’язаний проводити перевірку розрахунків відповідача, який є органом одним з органів, уповноваженим на виконання функцій державного управління, і я не проводив таку перевірку. При цьому я вважав, що управління діє у відповідності до вимог законодавства. Крім того, управління здійснює всі виплати в цілому, без їх розмежування і мені не було достеменно відомо яка сума виплачується мені в якості соціальної допомоги, як дитині війни.
Про належні мені як дитині війни виплати мене повідомлено не було, тому про факт порушених моїх прав стало відомо лише після отримання відповіді з Управління Пенсійного фонду України в ________________________. На підставі викладеного та керуючись ст. 100 Кодексу адміністративного судочинства України,

ПРОШУ:
відновити пропущений строк для звернення до суду за захистом порушених прав, свобод та інтересів за період з 01.01.2007р. по ____________р. (ця дата має бути за 6 місяців до подачі позову наприклад якщо Ви звернулися з позовом до суду 1.01.2011 року, то відповідно потрібно зазначити 1.06.2010 року)
Додатки:
1. Копія листа про надання інформації.
2. Копія відповіді управління ПФУ в ______________________
3. Копія заяви і додатками для відповідача.
_________________ р. Підпис

 

 

_________________________________

___ (Назва районного суду куди подається позов)
__________________________________________ (адреса)

Позивач: ПІП _________________
Адреса_________________________

Відповідач: Управління Пенсійного фонду України

__________________________________
Адреса: __________________
тел.: _______________

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про зобов’язання доплати щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни

У відповідності до статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” від 18.11.2004 року (далі – Закон) я є дитиною війни. Згідно зі статтею 6 Закону, з 01.01.2006 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна державна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком.
Мінімальна пенсія за віком, відповідно до ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Відповідно до п. 2.1. Постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження Положення про управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополі, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах” від 30 квітня 2002 року № 8-2, основним завданням органів Пенсійного фонду України є забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів фонду та інших джерел, визначених законодавством. Таким чином, виплата надбавки до пенсії мала здійснюватись відповідачем.
Мною ___________________ р. було направлено письмове звернення до відповідача з запитом про фактично здійснені виплати и з вимогою здійснити нарахування належної мені – як дитині війни, соціальної державної допомоги у розмірі 30 відсотків від мінімальної пенсії за віком за 2007-2011 роки та забезпечити її виплату.
Не зважаючи на те, що згідно з частиною 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідач, діючи, як орган владних повноважень, відмовив мені у моєму гарантованому ст. 6 Закону праві, посилаючись на норми Постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. (відповідь Управління Пенсійного Фонду додається).
Вважаю, що відмова відповідача є незаконною, оскільки відповідно до частини 2 статті 3 Закону, державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом, не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно-правовими актами.

Також важливо зазначити, що ст. 22 Конституції України передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Рішенням Конституційного Суду України № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р. було беззаперечно визначено, що “Конституція України  не  надає  закону  про Держбюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів… законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює суперечності у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними, мають використовуватися окремі закони”.

Відповідно до позиції Європейського Суду у справах “Кечко проти України”, “Бурдов проти Росії”, № 59498/00, пар. 35, ECHR 2002-ІІІ (mutatis mutandis), Yvonne van Duyn v. Home Office (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) принцип юридичної визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов’язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов’язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії. Така дія зазначеного принципу пов’язана з іншим принципом – відповідальності держави, який полягає у тому, що держава не може посилатися на власне порушення зобов’язань для запобігання відповідальності. При цьому, якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію, в даному випадку це надання соціальної допомоги, така держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, зокрема, щодо фізичних осіб без завчасного повідомлення про зміни в такій політиці чи поведінці, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у фізичних осіб стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки.

Тобто, з врахуванням зазначених норм Конституції України і Рішень Конституційного суду України, зміна Законом України вiд 14.06.2011 р. № 3491-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” розмірів виплат, встановлених ст. 6 Закону “Про соціальний захист дітей війни” на 2011 рік є явно неконституційною. А з врахуванням зазначеної позиції Європейського суду – також і такою, що не відповідає нормам міжнародного права, схваленим Україною, зокрема не відповідає вимогам Європейської “Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод” і протоколів до неї.
Таким чином, відмова Відповідача у здійсненні перерахунку та виплаті мені соціальної державної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону, є протиправною і такою, що суперечить Конституції та законам України, порушує мої права на соціальний захист.
Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2007 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 380 гривень, з 1 квітня — 406 гривень, з 1 жовтня -411 гривень.
Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2008 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить : з 1 січня — 470 гривень, з 1 квітня — 481 гривень, з 1 липня -481 гривні, з 1 жовтня — 498 гривень.
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2009 рік»- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 498 грн., з 1 листопада — 573 грн.
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2010 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 695 грн., з 1 квітня — 706 грн., з 1 липня — 709 грн., з 1 жовтня — 723 гривень, з 1 грудня — 734 гривень.
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2011 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить: з 1 січня — 750 гривень, з 1 квітня — 764 гривні, з 1 жовтня — 784 гривні, з 1 грудня — 800 гривень.

З 1.07.2007 по ______________ року становить
Місяць 2007 2008 Часткова сплата за 2008 2009 Часткова сплата за 2009 2010 Часткова сплата за 2010 2011 Часткова сплата за 2011
Січень 380 470 47 498 49,8 695 49,8 750 49,8
Лютий 380 470 47 498 49,8 695 49,8 750 49,8
Березень 380 470 47 498 49,8 695 49,8 750 49,8
Квітень 406 481 48,1 498 49,8 706 49,8 764 49,8
Травень 406 481 48,1 498 49,8 706 49,8
Червень 406 481 48,1 498 49,8 706 49,8
Липень 406 482 48,2 498 49,8 709 49,8
Серпень 406 482 48,1 498 49,8 709 49,8
Вересень 406 482 48,1 498 49,8 709 49,8
Жовтень 411 498 49,8 498 49,8 723 49,8
Листопад 411 498 49,8 573 49,8 723 49,8
Грудень 411 498 49,8 573 49,8 734 49,8
Загальна сума 4809 5793 579,3 6126 597,6 8510 597,6 ? ?

((4809+5793+6126+8510+ ? * 0.30)-(579.3+597,6+597.6+ ?) = ________ГРН.___КОП.
Вважаю, що відповідач повинен донарахувати і виплатити мені недоплачні суми.
Відповідно до ст.ст. 99, 100 КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.
Статтею 22 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи гарантуються. Таким чином, держава взяла на себе зобов’язання забезпечити реалізацію громадянами своїх конституційних прав. За змістом ч. 1 ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості та в інших випадках, передбачених законом. Законом України “Про соціальний захист дітей війни” реалізовано конституційне право на соціальний захист громадян, які мають статус “дитини війни”, серед яких їм надано право на отримання 30% доплати до пенсії.
Згідно абз.1 п.1 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2002 року за № 121/2001 р., Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади. Відповідно до зазначеного Положення на Пенсійний фонд України покладено обов’язок щодо призначення пенсії; підготовки документів для її виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій. Отже, обов’язок по нарахуванню та виплаті доплати до пенсії, яка передбачена Законом України “Про соціальний захист дітей війни”, покладено саме на органи Пенсійного фонду України, в тому числі – на відповідача.
Таким чином має місце протиправна бездіяльність відповідача по нарахуванню і виплаті мені соціальної допомоги, як дитині війни, у належному розмірі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ч. 2 ст. 3, ст. 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, ст.ст. 8, 22, 55, 95 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду Україні від 9.09.2010 року у справі 1-40/2010, ст.ст. 8, 9, 94, 99, 100, 102, 158, 159, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України,
прошу:
1. прийняти позовну заяву до розгляду.
2. у разі, якщо суд вважає строк мого звернення до адміністративного суду з позовними вимогами понад 6 місяців пропущеним, прошу поновити цей строк;
3. визнати протиправними недоплату Управлінням Пенсійного фонду України в ___________________ належних мені, як дитині війни, сум щомісячної державної соціальної допомоги згідно зі статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни” і відмову відповідача у нарахуванні і виплаті мені цієї щомісячної соціальної допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком за 2007, 2008, 2009, 2010 і ___________ місяці 2011 року;
3. зобов’язати відповідача – Управління Пенсійного фонду України в ________________________ провести перерахунок призначених виплат, згідно з статтею 6 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, виходячи з розміру 30 (тридцять) відсотків мінімальної пенсії за віком, розрахованої відповідно до норми ст. 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і виплатити мені недоплачені, як дитині війни, суми щомісячної державної соціальної допомоги за 2007, 2008, 2009,2010 роки і _________ місці 2011 року і до дати набрання сили Постановою суду;
3. стягнути з відповідача на мою користь суму сплачених мною судових витрат (держмито);
4. позов прошу розглянути без моєї участі.
Додатки:
1. копія паспорта позивача,
2. копія пенсійного посвідчення;
3. лист-відмова відповідача;
4. квитанція про сплату державного мита;
5. копія позову з копіями додатків.

Позивач _________________                       __________________ 2011 року

 

Примітка:  У зв’язку із прийняттям Закону України  вiд 14.06.2011 р. № 3491-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” в зразок позову внесено доповнення.

Tags: , , , , ,

17 комментариев on На допомогу дітям війни (2011)

 1. Василенко Юрій:

  Шановний Максиме!
  Суд задовольнив частково: За 16.07.2014-15.08.2014.
  За попередній термін півроку вже минули, тому відказати.

  Що робити?

  Дякую.
  З повагою
  Ю. Василенко

  Відповідь: оскаржувати

 2. Віталій:

  Моя бабуся 1939 р.н. являється непрацездатним інвалідом 2-ї групи загального захворювання , та відповідно дитиною війни . З’ясовуючи в пенсійному фонді підстави нарахування пенсії ,мною встановлено , що моя бабуся з 01.01.2006р надбавки до пенсії у розмірі 30% від мінімальної пенсії за віком не отримує ,крім підвищень з цього приводу з 01.01.2007р.- 19гр. а далі із спливом часу зросло з 01.12.2013р. до — 62.58гр. . ПФ України надав лист відмову в виплаті належних сум підвищення дітям війни . Подав до адмін. суду заяву про поновлення пропущеного строку для звернення до адмін суду . Адмін.суд виніс Ухалу та відмовив в поновленні пропущеного строку , при цьому суду було надано довідку МСЕК про інвалідність та медичні висновки лікарів , які свідчать про те що бабуся потребує стороннього догляду , тобто є особою самостійно фізично недієздатною . Виникає питання : — Якщо для судді стан фізичного здоровя людини- непрацездатного інваліда 2-ї групи, який потребує стороннього догляду , являється до цього всього малоосвідченою та людиною похилого віку ,людиною нездатною приготувати собі їсти ,а не ще щоб вчиняти перевірку в райцентрі ПФ України з питань пенсійного забезпечення , — не є достатньою підставою для поновлення пропущеного строку для звернення до адмін.суду , — то що ж тоді є достатньою підставою для цього ???

  Відповідь: у вас більш риторичне питання, щодо правомірності рішення суду. Якщо ви не згодні- оскаржуйте, нажаль, нічим іншим допомогти не можемо. Суддя має право виносити рішення на підставі закону та внутрішнього розуміння справи.

 3. Олексій:

  Доброго вечора!Поясніть будь ласка, до кого і куди потрібно звернутися? Пенсіонер 1936р.н. виграв суд, довів, що не отримував жодної щомісячної допомоги до пенсії згідно ст..6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від поч. 2007р., але виплати допомоги так і не отримав до сьогодні! Зверталися у різні інстанції, виконавчі служби, гарячі лінії та на жаль усе без результатно! Купа паперів, які безсилі перед Управлінням Пенсійного фонду України.

  Відповідь: нажаль, але лише в судовому порядку можливо вирішити ваше питання

 4. Василенко Юрій:

  Я перепрошую, я мав на увазі: повністю виграв?

  Відповідь: звісно

 5. Василенко Юрій:

  Шановний Максиме! З Новим Роком! Удачі!
  Я дуже вдячний Вам за цей Ваш сайт.

  Чи були прецеденти, щоб хтось виграв таку справу і одержав кошти?

  Дякую.
  З повагою
  Ю. Василенко

  Відповідь: Дякуємо за вітання! Вас також зі Святами! Так, справи про недоплати дітей війни у судах України виграють абсолютно усі, виникають лише проблеми з їх виконанням у виконавчому провадженні.
  Але і це проблеми всі вирішують, шляхом звернення до ЄСПЛ

 6. сергій:

  Скажіть будь ласка, чи може отримати спадкоємець доплату до песії за 2008-2011 свого померлого батька, який був дитиною війни і помер у лютому 2011 року. чи є сенс подавати скаргу в суд, якщо є то на які нормативно-правові акти можна робити ссилки?????

  Відповідь.
  Не може. Пенсія це зобов’язання, яке тісно зв’язано із особою відповідно Ви не зможете отримати ці виплати.

 7. Юля:

  Підскажіть, будь ласка, я подола позов до районного суду стосовно виплати надбавки до песнії дітям війни на період з 2007 року до сій день, і мені прийшов лист із таким рішенням: що задовільнити позов частково. Виплатити лише з листопада 2010 року по сій день. Чому це так?

  Відповідь
  На жаль на сьогодні суди дуже часто не враховують обставини про які йдеться у позові, а враховують лише строк звернення до адміністративного суду, який складає 6 місяців. І відповідно задовольняють тільки за цей період.

 8. Олександр:

  Поясніть будь ласка, мої батьки діти війни,обоє 1936 року, батькові виплатили за 2011 рік в червні 1028 гривень, а матері усього 26 гривень пояснюючи це тим,що у матері мінімальна пенсія 626 гривень.У батька пенсія 1082 гривні.Правильно це чи ні.Подавали до суду перший раз взагалі.

  Відповідь.
  Доплата дітям війни не залежить від того, скільки вони безпосередньо отримували, а від затвердженого державою рівня мінімальної пенсії.

 9. Света:

  Роз’ясніть, будь ласка, чому виплати всім дітям війни різні??? Оскільки по Закону має бути доплата 30% від мінімальної пенсії, яка однакова для всіх? Моя мама отримала за півроку 892 грн. в травні 2011. Коли можна звертатись, щоб продовжили виплати? Чому цю доплату так і не виплачують в нормальному порядку, а все треба забирати через суд???!!!!

  Відповідь.
  Питання чому виплата відбувається не в нормальному порядку, а через суд, доцільно направити до Уряду. Щодо доплати по дітях війни то вона може бути різною оскільки залежить від розміру прожиткового мінімуму, який кожен рік по декілька разів змінюється.

 10. Роман Дз:

  Шановні панове!
  Я вже один раз одержав 700 гривень за 6 місяців по грудень 2010 року.
  Вдруге написав заяву до пенсійного фонду і чкаю від них відповіді. Після одежання цієї відповіді мені треба буде подати вдруге позовну заяву до Коломийського райміськ суду. Прошу мені, якщо вам не тяжко вислати мені взірець такої заяви. Заздалегідь дякую за відповідь. Роман Дз.

  Відповідь.
  В тексті цієї статті є зразок позовної заяви. Можете використати його, внісши відповідні зміни, які стосуються строків по яких у Вас вже було рішення суду.

Добавить комментарий