Процедура призначення

 1. Кому призначається пенсія:

Право на пенсійне забезпечення на умовах Закону України №2262-XII від 9 квітня 1992 року “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (надалі — Закон) відповідно до статті 1-2 Закону мають звільнені зі служби:

а) особи   офіцерського   складу,   прапорщики   і   мічмани, військовослужбовці надстрокової служби  та  військової  служби  за  контрактом;

б) особи  начальницького і рядового складу органів внутрішніх  справ України,  особи начальницького  складу  податкової  міліції,  особи     начальницького     і     рядового    складу    Державної  кримінально-виконавчої  служби  України,  особи  начальницького  і  рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

в) особи  із  числа  військовослужбовців Збройних Сил,  інших  військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ  колишнього Союзу РСР,  Національної гвардії України,  Прикордонних  військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної  пожежної  охорони,  особи  начальницького і рядового складу Державної служби  спеціального  зв’язку  та  захисту інформації України;

д) громадяни   інших   держав  із  числа  військовослужбовців  збройних сил та інших військових формувань,  утворених  відповідно  до законодавства цих держав,  які постійно проживають в Україні, і  відповідно до міжнародних договорів,  згода на обов’язковість яких  надана   Верховною   Радою   України,   їх  пенсійне  забезпечення  здійснюється згідно із законодавством держави,  на території  якої  вони проживають;

е) особи, зазначені у статті 3 Закону (партизани і підпільники, визнані такими  законодавством  України, які не займали командні посади, та члени їх сімей; робітники  і  службовці  відповідних   категорій,    що  визначаються Кабінетом Міністрів України, які стали  інвалідами  у  зв’язку  з  пораненням,  каліцтвом  або  внаслідок   захворювання,  пов’язаного з перебуванням на військовій службі в  період  Великої  Вітчизняної  війни  чи  на  роботі  у  районах  воєнних  дій   (на  прифронтових ділянках залізниць,  спорудженні  оборонних  рубежів,  військово-морських баз, аеродромів тощо), і членів їх сімей; громадяни, які стали інвалідами  у  зв’язку  з  пораненням,  каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням у  винищувальних батальйонах, взводах і загонах  захисту  народу,  та  члени їх сімей; військовозобов’язані, призвані на навчальні,  спеціальні  або перевірочні збори, які стали інвалідами  внаслідок  поранення,  контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні  службових  обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей; працівники  воєнізованої  охорони,  які  не   підлягають державному соціальному страхуванню, та членів їх сімей) і статті 4 Закону (особи, які займали командні  посади,  що  відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських  загонах  і з’єднаннях, підпільних організаціях і  групах,  визнаних  такими  законодавством України, у складі 1-го Чехословацького  армійського  корпусу  під  командуванням   Л.Свободи   та   членів   їх   сімей, які прирівнюються до   осіб  офіцерського  складу  та  членів їх сімей, незалежно від того, чи мають вони офіцерські  військові  (спеціальні)  звання);

є) особи  із  числа  військовослужбовців  строкової служби та  члени сімей осіб  офіцерського  складу,  прапорщиків  і  мічманів,  військовослужбовців  надстрокової  служби  і  військової служби за  контрактом та деяких інших осіб,  які мають право на пенсію за цим  Законом, у передбачених цим Законом випадках.

Слід зазначити, що військовослужбовцям та  членам  їх  сімей, які одночасно мають право на різні  державні  пенсії,  призначається одна пенсія за їх вибором. У разі  якщо  особа  має  право  на  отримання  пенсії відповідно до Закону та Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її  вибором.

 

 1. Види пенсійного забезпечення військовослужбовців

На сьогодні передбачені такі види пенсійного забезпечення військовослужбовців:

а) довічна пенсія за вислугу років (призначається особам  офіцерського    складу,    прапорщикам    і    мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби  та  військової  служби  за контрактом, при наявності  встановленої   Законом вислуги на військовій службі,  службі  в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі   в   Державній  службі  спеціального  зв’язку  та  захисту інформації  України,  в  органах і підрозділах цивільного захисту,  податкової   міліції,   Державної   кримінально-виконавчої  служби України);

б) пенсія по інвалідності (призначається військовослужбовцям,  які  стали інвалідами за умов, передбачених Законом);

в) пенсія в разі втрати годувальника (призначається членам  сімей  військовослужбовців,  які  загинули  чи  померли  або пропали безвісти).

Важливо: пенсії  по  інвалідності військовослужбовцям, а членам їх сімей — пенсії в разі  втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

 1. Загальні умови пенсійного забезпечення військовослужбовців

Військовослужбовцям,   які   мають  право  на  пенсійне  забезпечення,  пенсії  відповідно  до  Закону  призначаються  і виплачуються після  звільнення їх зі служби.

Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які  отримують пенсію за Законом, у разі повторного прийняття їх на  військову   службу   до  Збройних  Сил  України,  інших  утворених  відповідно  до  законів  України  військових  формувань, Державної  служби  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України та  Державної   спеціальної   служби  транспорту,  службу  до  органів  внутрішніх  справ,  органів  та  підрозділів  цивільного  захисту,  податкової  міліції  та  Державної  кримінально-виконавчої  служби  України   виплата  пенсій  на  час  їх  служби  припиняється.

Пенсіонерам з числа  військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за Законом,  прийнятих  на  службу  на  посади начальницького і рядового складу  органів  внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції  особливого призначення у разі призову їх на військову  службу  під  час  часткової чи загальної мобілізації, на особливий  період  до  Збройних  Сил  України,  інших утворених відповідно до  законів  України  військових  формувань,  органів  та  підрозділів  цивільного   захисту   виплата  пенсій  на  час  такої  служби  не  припиняється.

 1. Умови призначення пенсійного забезпечення окремих видів пенсійного забезпечення військовослужбовців

4.1. Умови призначення пенсій за вислугу років

Пенсія за вислугу років призначається:

а)   особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за  контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2  Закону, незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:

по 30  вересня  2011  року і на день звільнення мають вислугу  20 років і більше;

з 1 жовтня 2011 року по  30  вересня  2012  року  і  на  день  звільнення  мають  вислугу  20  календарних  років  та 6 місяців і  більше;

з 1 жовтня 2012 року по  30  вересня  2013  року  і  на  день  звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;

з 1  жовтня  2013  року  по  30  вересня  2014 року і на день  звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;

з 1 жовтня 2014 року по  30  вересня  2015  року  і  на  день  звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;

з 1  жовтня  2015  року  по  30  вересня  2016 року і на день  звільнення мають вислугу  22  календарних  роки  та  6  місяців  і  більше;

з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день  звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;

з 1 жовтня 2017 року по  30  вересня  2018  року  і  на  день  звільнення  мають  вислугу  23  календарних  роки  та  6 місяців і  більше;

з 1 жовтня 2018 року по  30  вересня  2019  року  і  на  день  звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;

з 1  жовтня  2019  року  по  30  вересня  2020 року і на день  звільнення мають вислугу  24  календарних  роки  та  6  місяців  і  більше;

з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення  мають вислугу 25 календарних років і більше.

б) особам   офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за  контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2  Закону,  в разі досягнення ними на день звільнення зі служби  45-річного віку, за наявності у них  страхового  стажу  25  років  і  більше,  з  яких  не  менше  ніж  12 календарних років і 6 місяців  становить військова служба або служба в органах внутрішніх  справ,  державній  пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України, органах і підрозділах цивільного  захисту,  податковій  міліції  чи Державній кримінально-виконавчій  службі  України. При цьому, особам, які є інвалідами війни,  пенсія на визначених у цьому  пункті умовах призначається незалежно від віку;

в)   особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за  контрактом  при  досягненні  45-річного  віку і за наявності в них  вислуги   20  календарних  років  і  більше,  які  звільняються  з  військової  служби  відповідно  до  Закону  України  «Про державні  гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються  зі  служби  у  зв’язку  з  реформуванням  Збройних Сил України, та  членів їхніх сімей»;

г)   особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за  контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2  цього Закону,  які займали посади льотного  складу  та  плаваючого  складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років,  незалежно  від віку в разі,  якщо вони мають на  день  звільнення  зі  служби  вислугу 20 років і більше.

Слід зауважити, що обчислення вислуги років для призначення пенсії здійснюється,  як    правило,    за    послужним    списком    особової    справи  військовослужбовця.

Важливо: час проходження служби особами офіцерського складу, прапорщиками, мічманами, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом, особами начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, протягом якого такі особи брали участь в антитерористичній операції, зараховується до вислуги років на пільгових умовах — один місяць служби за три місяці.

4.2. Умови призначення пенсій по інвалідності

Пенсії по  інвалідності особам,  які мають право на пенсію за  Законом,  призначаються в разі,  якщо інвалідність  настала  в  період  проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після  звільнення  зі  служби,  або  якщо  інвалідність  настала  пізніше  тримісячного  терміну  після  звільнення зі служби,  але внаслідок  захворювання (травми,  поранення,  контузії,  каліцтва тощо),  яке  виникло   в  період  проходження  військової  служби  чи  під  час  перебування в полоні або заручником,  якщо полонення чи захоплення  заручником  не було добровільним і особа,  яка має право на пенсію  за Законом,  перебуваючи в полоні або заручником,  не  вчинила  злочину проти миру і людства.

Залежно  від  причини  інвалідності    інваліди    з    числа  військовослужбовців поділяються на такі категорії:

а) інваліди   війни  —  при  настанні  інвалідності внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва,  захворювання,  одержаних під час  захисту   Батьківщини,   виконання  обов’язків  військової  служби  (службових обов’язків) чи пов’язаних з перебуванням на  фронті,  у  партизанських  загонах  і  з’єднаннях,  підпільних  організаціях і  групах  та  інших  формуваннях,  визнаних  такими   законодавством  України,   в   районі   воєнних  дій,  на  прифронтових  дільницях  залізниць,  на спорудженні оборонних  рубежів,  військово-морських  баз  та  аеродромів  у період громадянської та Великої Вітчизняної  воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи,  зазначені  у  статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту”;

б)  інші  інваліди  з  числа  військовослужбовців,  осіб, які  мають  право  на пенсію за цим Законом — при настанні інвалідності  внаслідок  каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не  пов’язаного  з  виконанням обов’язків військової служби (службових  обов’язків),    або    внаслідок   захворювання,   пов’язаного   з  проходженням служби.

Відповідно до Закону пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються  на  весь  час  інвалідності,  встановленої медико соціальною експертною комісією,  а інвалідам, які досягли встановленого пенсійного віку, — довічно. Повторний огляд цих інвалідів  провадиться  лише  за  їх  заявою.

4.3. Умови призначення пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців призначаються, якщо  годувальник  помер  у  період  проходження служби або не пізніше 3  місяців  після  звільнення  зі служби чи пізніше цього строку, але  внаслідок   поранення,   контузії,   каліцтва   або  захворювання,  одержаних  у  період  проходження  служби,  а сім’ям пенсіонерів з  числа  цих військовослужбовців — якщо годувальник помер у період одержання пенсії або  не пізніше 5 років після припинення її виплати.  При  цьому  сім’ї  військовослужбовців,  які  пропали  безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих  на  фронті.

Право  на  пенсію  в  разі    втрати    годувальника    мають  непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали  безвісти  військовослужбовців, які перебували на їх утриманні. Крім того, незалежно від перебування на  утриманні  годувальника  пенсія  призначається: непрацездатним  дітям;  непрацездатним  батькам   і  дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили  джерело засобів до існування, а  також  непрацездатним  батькам  і  дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію  за  Законом,  які  загинули  чи  померли  або пропали  безвісти   в  період  проходження  служби  або  пізніше  внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва чи захворювання, що мали місце під  час служби.

Для призначення пенсій в разі втрати годувальника непрацездатними членами сім’ї вважаються:

а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років  або  старші цього віку, якщо вони стали  інвалідами  до  досягнення  18  років. При  цьому  братам,  сестрам  та  онукам  право  на  пенсію  надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків;

б)  батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли встановленого пенсійного  віку або  є  інвалідами;

в)  батьки  та  дружини  (якщо  вони не взяли повторний шлюб)  військовослужбовців,  які  загинули,  померли  чи  пропали  безвісти  в період  проходження  служби  або  померли  після звільнення зі служби, але  внаслідок  поранення,  контузії, каліцтва, одержаних при виконанні  обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання,  пов’язаного   з  перебуванням  на  фронті,  ліквідацією  наслідків  Чорнобильської   катастрофи   чи   виконанням   інтернаціонального  обов’язку,  мають  право  на  пенсію  не  раніш  як  за 5 років до  досягнення   пенсійного  віку або  якщо  вони  є інвалідами;

г) дід і бабуся  —  при  відсутності  осіб,  які  за  законом  зобов’язані їх утримувати;

д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся,  брат  або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо  вона  (він)  зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого  годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює.

Слід зауважити, що дружина (чоловік) годувальника – інваліда війни,  незалежно  від  того, працює вона (він) чи ні, має право на пенсію в  разі  втрати  годувальника, а вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі  (крім курсантів  і  слухачів  військово-навчальних  закладів та навчальних закладів  органів  внутрішніх  справ і державної пожежної охорони), стажисти  мають  право  на  пенсію  в разі втрати годувальника до закінчення  навчальних   закладів,  але  не  довше,  ніж  до  досягнення  ними  23-річного  віку.

Важливо знати, що пенсія  в  разі  втрати  годувальника  встановлюється на весь  період,   протягом   якого   член   сім’ї   померлого   вважається  непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли встановленого пенсійного  віку, — довічно. При цьому зміна  розміру  пенсії,  якщо  у  складі  сім’ї,  якій   було  призначено пенсію у разі  втрати  годувальника,  станеться  зміна,  внаслідок якої окремі члени сім’ї  або  сім’я  в  цілому  втратять  право на пенсію, перерахунок  пенсії  або  припинення  її  виплати  провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, у якому  сталася зміна.

 1. Розмір пенсії

5.1. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

а)  особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за  контрактом,  особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які  мають  вислугу 20 років і більше: за вислугу  20  років — 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за  станом   здоров’я   —   55  процентів  відповідних  сум  грошового  забезпечення; за кожний рік вислуги понад 20 років — 3  проценти  відповідних  сум  грошового  забезпечення;

б)   особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за  контрактом,  особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які  мають  страховий  стаж  25  років  і  більше,  з  яких не менше 12  календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в  органах  внутрішніх  справ,  державній пожежній охороні, Державній  службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах  і  підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній  кримінально-виконавчій  службі  України: за страховий  стаж  25  років  —  50 процентів і за кожний повний рік  стажу  понад  25  років  —  1  процент  відповідних  сум грошового  забезпечення;

в)   особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за  контрактом,  які звільняються з військової служби на умовах Закону  України     «Про    державні    гарантії    соціального    захисту  військовослужбовців,  які  звільняються  зі  служби  у  зв’язку  з  реформуванням   Збройних  Сил  України,  та  членів  їхніх  сімей»: за вислугу 20 років — 50  процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення із збільшенням  цього  розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20  років,  але  не  більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового  забезпечення.

Максимальний  розмір  пенсії за вислугу років  не  повинен  перевищувати  70  процентів  відповідних сум  грошового   забезпечення. Разом з тим, мінімальний  розмір пенсії за вислугу років встановлюється у розмірі прожиткового  мінімуму   для  осіб,  які  втратили  працездатність,  що  станом на 1 січня 2015 року складає 949 гривень.

Важливо: у 2015 році норми і положення Закону щодо мінімального розміру пенсії за вислугу років, а також мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, розмірів пенсій в разі втрати годувальника, мінімальних розмірів пенсій в разі втрати  годувальника,  а також норми і положення Закону, що стосуються розрахунку заробітку (грошового забезпечення) для обчислення  пенсій, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Слід зазначити, що Законом передбачені такі надбавки та допомога до пенсії за вислугу років,   що   призначається   особам  офіцерського складу,  прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової служби та військової служби  за  контрактом:

а) надбавка непрацюючим  пенсіонерам,  які  мають  на  своєму  утриманні  непрацездатних членів сім’ї,  що належать до осіб,  які  забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника,  —  на  кожного  непрацездатного  члена  сім’ї  в розмірі 50 процентів  прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили працездатність (при  цьому  надбавка  нараховується тільки на тих членів сім’ї,  які не  одержують    пенсійні    виплати     із     солідарної     системи  загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,  державну  соціальну допомогу особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та  інвалідам,  державну  соціальну  допомогу інвалідам з дитинства та  дітям-інвалідам,  допомогу на дітей одиноким матерям);

б) державна соціальна допомога на догляд  інвалідам  I  групи  внаслідок  причин,  які не є інвалідами війни або   одиноким   пенсіонерам,   які  за  висновком  лікарсько-консультативної комісії потребують догляду,  у порядку і  на  умовах,  передбачених  Законом України «Про державну соціальну  допомогу особам,  які не мають  права  на  пенсію,  та  інвалідам»;

в) надбавка   особам,   які   мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною,  у порядку і  на  умовах,  передбачених  статтею  16  Закону   України   «Про   статус   ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту»,  а особам,  які мають особливі  трудові заслуги перед Батьківщиною,  —  у  порядку  і  на  умовах,  передбачених   статтею   9  Закону  України  «Про  основні  засади  соціального захисту ветеранів праці  та  інших  громадян  похилого  віку в Україні».

5.2. Розміри пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються в таких розмірах:

а) інвалідам війни I групи — 100 процентів,  II  групи  —  80  процентів, III групи —  60  процентів  відповідних  сум  грошового  забезпечення (заробітку);

б) іншим інвалідам I групи — 70  процентів,  II  групи  —  60  процентів, III групи —  40  процентів  відповідних  сум  грошового  забезпечення (заробітку).

Слід зазначити, що Законом передбачені такі надбавки та допомога до пенсії    по   інвалідності,   що   призначається   особам  офіцерського складу,  прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за контрактом:

а) надбавка   непрацюючим  інвалідам,  які  мають  на  своєму  утриманні непрацездатних членів сім’ї,  —  на  кожного  непрацездатного  члена  сім’ї  в розмірі 50 процентів прожиткового  мінімуму для осіб, які втратили працездатність (при цьому надбавка  нараховується  тільки  на  тих  членів  сім’ї,  які  не  одержують  пенсійні  виплати  із  солідарної  системи   загальнообов’язкового  державного  пенсійного  страхування,  державну  соціальну допомогу  особам,  які не мають права  на  пенсію,  та  інвалідам,  державну  соціальну  допомогу  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам,  допомогу на дітей одиноким матерям);

б) державна  соціальна  допомога  на  догляд  у  порядку і на  умовах, передбачених  Законом  України  «Про  державну   соціальну  допомогу особам,  які  не  мають  права  на пенсію,  та інвалідам»;

в) надбавка  особам,  які  мають   особливі   заслуги   перед  Батьківщиною,  у  порядку  і  на  умовах,  передбачених статтею 16  Закону  України  «Про  статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх

соціального захисту»,  а особам,  які  мають  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною,  —  у  порядку і на умовах,  передбачених  статтею  9  Закону  України  «Про   основні   засади  соціального  захисту  ветеранів  праці  та інших громадян похилого  віку в Україні».

5.3. Розміри пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в  разі  втрати  годувальника  призначаються  в  таких  розмірах:

а)  членам  сімей  військовослужбовців,  осіб,  звільнених  з  військової  служби,  інших  осіб, які мають право на пенсію за цим  Законом,  які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або  каліцтва,  одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків  Чорнобильської   катастрофи   або   виконанні   інших   обов’язків  військової    служби   (службових   обов’язків),   або   внаслідок  захворювання,    пов’язаного   з   перебуванням   на   фронті,   у  партизанських  загонах  і  з’єднаннях та підпільних організаціях і  групах,   визнаних   такими  законодавством  України,  ліквідацією  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  чи  участю у бойових діях у  мирний  час,  які  є  непрацездатними  та  перебували на утриманні  загиблого  (померлого)  годувальника,  — 70 процентів грошового забезпечення  (заробітної  плати)  загиблого  (померлого) годувальника на одного  непрацездатного   члена   сім’ї.   Якщо   на  утриманні  загиблого  (померлого)  годувальника  перебували  двоє і більше членів сім’ї,  пенсія призначається у розмірі 90 процентів грошового забезпечення  (заробітної   плати)   загиблого   (померлого)   годувальника,  що  розподіляється  між  ними  рівними  частками,  але не менше ніж 40  процентів  на  кожного  непрацездатного члена сім’ї. У таких самих  розмірах,  незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються  пенсії  членам  сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до  складу яких входять діти, які втратили обох батьків;

б)  сім’ям  військовослужбовців,  осіб,  які  мають  право на пенсію  за Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного  в  результаті  нещасного  випадку,  не  пов’язаного  з  виконанням  обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок  захворювання,  пов’язаного  з  проходженням служби, — 30 процентів  заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Пенсії  в  разі втрати годувальника, які призначаються членам  сімей  військовослужбовців не  можуть  бути  нижче двох  розмірів  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що станом на 1 січня 2015 року становить 1 898 гривень.

5.4. Заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям  

Пенсії, які призначаються відповідно до Закону  особам із  числа військовослужбовців строкової служби та членам їх сімей,  обчислюються   за   встановленими   нормами   у    процентах до  середньомісячного заробітку, який одержували військовослужбовці до  призову  на  строкову  військову  службу  чи  після  звільнення  з  військової    служби    до    звернення   за   пенсією,   або   до  середньомісячного  грошового     забезпечення,     одержуваного  військовослужбовцями  в  період  проходження  військової служби за  контрактом.

Особам із числа військовослужбовців строкової служби,  які до  призову  на  строкову  військову  службу  та  після  звільнення  з  військової  служби  не  працювали  і  не  перебували на військовій  службі за контрактом,  та членам їх сімей пенсії встановлюються  у передбачених Законом мінімальних  розмірах.

Пенсії  особам  офіцерського  складу, прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за  контрактом,  особам,  які мають право на пенсію за Законом, та  членам  їх  сімей  обчислюються  з розміру грошового забезпечення,  враховуючи відповідні оклади за посадою,  військовим (спеціальним)  званням,  процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові  види грошового забезпечення  (надбавки,  доплати,  підвищення)  та  премії  в  розмірах,  установлених  законодавством,  з  якого було  сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,  а  до  1  січня  2011  року  —  страхові  внески  на  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування,  у  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України.

Максимальний   розмір   пенсії   (з   урахуванням   надбавок,  підвищень,  додаткової пенсії,  цільової грошової допомоги, пенсії  за особливі заслуги перед Україною,  індексації та інших доплат до  пенсії,  встановлених законодавством,  крім  доплати  до  надбавок  окремим   категоріям   осіб,  які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною) не може перевищувати десяти  прожиткових  мінімумів,  установлених  для  осіб,  які втратили працездатність (що станом на 1 січня 2015 року становить 9 490 гривень).

 1. Звернення за призначенням пенсій

Заяви  про  призначення пенсії подається  до головних управлінь Пенсійного  фонду України в областях, містах Києві  та  Севастополі (далі  —  органи,  що  призначають  пенсії) через  уповноважені  структурні  підрозділи Міністерства оборони України,  Міністерства  внутрішніх  справ України, Міністерства надзвичайних  ситуацій  України,  Міністерства  інфраструктури  України,  Служби  безпеки  України,  Служби  зовнішньої розвідки України, Управління  державної  охорони  України, Державної служби спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України,  Державної  прикордонної  служби  України,    Державної   податкової   служби   України,   Державної  пенітенціарної  служби  України,  Державної  інспекції техногенної  безпеки України. Уповноважений  структурний підрозділ у 10-денний термін з  дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі  необхідні  документи  і  своє  подання  про  призначення  пенсії,  ознайомлює з ним особу,  якій оформлюється пенсія,  і направляє до  органу, що призначає пенсії за місцем проживання особи.

Днем  звернення  за  призначенням  пенсії є день подання до відповідного  органу  Пенсійного  фонду  України письмової заяви про призначення  пенсії   з   усіма   необхідними   для   вирішення  цього  питання  документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою — дата  їх відправлення.

Документи про призначення пенсії розглядає  орган  Пенсійного  фонду  України  і  не  пізніше  ніж  у  10-денний  строк  з дня їх  надходження приймає рішення про  призначення  або  про  відмову  в  призначенні пенсії.

Документом, який  підтверджує призначення пенсії,  є пенсійне  посвідчення, що видається органом Пенсійного фонду України.

Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із  зазначенням  причини орган Пенсійного фонду України видає (надсилає) заявникові  не пізніше  ніж  протягом  5  днів  після  прийняття  відповідного  рішення.

Важливо: пенсія за   минулий   час   при    несвоєчасному    зверненні  призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за  12 місяців перед зверненням за пенсією.

 1. Перелік документів для призначення пенсії

Для  призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності  подаються такі документи:

а) заява про призначення пенсії;

б) грошовий атестат,   або   довідка   про   розмір    грошового  забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення,  які заявник отримував протягом останніх 24  місяців  підряд  перед  місяцем звільнення з військової служби;

в) військово-медичні документи  про  стан  здоров’я   звільненої  особи  (за  винятком  осіб,  які  не проходили військово-лікарську  комісію);

г) документи про страховий стаж (при призначенні пенсії за вислугу років в разі досягнення 45-річного віку, за наявності у них  страхового  стажу  25  років  і  більше,  з  яких  не  менше  ніж  12 календарних років і 6 місяців  становить військова служба або служба у відповідних органах державної влади, як описано вище);

д) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

е) копія   документа   про   присвоєння   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  або серія та номер паспорта  (для   фізичних   осіб,   які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки  платника податків та повідомили про це відповідний орган державної  податкової  служби  і  мають  відмітку у паспорті);

є) довідка ВАТ «Ощадбанк» або  інший  документ,  що  підтверджує  відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;

ж)  копія   паспорта.

Для  призначення  пенсії  в  разі   втрати   годувальника  подаються такі документи:

а) заява;

б) копія свідоцтва про смерть годувальника;

в) витяг з  наказу  про  виключення  годувальника   зі   списків  особового складу у зв’язку зі смертю;

г) висновок про   обставини   загибелі   чи   смерті   внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва,  одержаних  під  час  проходження  служби при виконанні службових обов’язків  (обов’язків  військової  служби);

д) довідка уповноважених  органів   з   місця   проживання   про  перебування   членів  сім’ї  на  утриманні  померлого  (загиблого)  годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;

е) документи, передбачені  абзацами  третім,  шостим  — дев’ятим пункту 7 цього Порядку

Для призначення  пенсії  в  разі  втрати годувальника дітям, братам, сестрам та онукам, які не досягли 18 років  або  старші цього віку, якщо вони стали  інвалідами  до  досягнення  18  років,  додатково  подаються такі документи:

а) копія свідоцтва про народження;

б) довідка з  навчального  закладу  про  навчання із зазначенням  дати  його  закінчення,  а  також  про  перебування   на   повному  державному утриманні;

в) довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини  інвалідом   або  довідка  МСЕК  про  визнання  особи  інвалідом  з  дитинства;

г) копії свідоцтв  про  смерть  батьків або інші документи,  які  підтверджують  відсутність  батьків  (у  разі  призначення  пенсії  братам, сестрам, онукам);

д) рішення суду про всиновлення;

е) копія рішення  про  опіку  чи  піклування (у разі призначення  пенсії дітям, які втратили обох батьків).

Для призначення  пенсії  в  разі втрати годувальника батькам,  дружині (чоловіку) додатково подаються такі документи:

а) копія свідоцтва про шлюб;

б) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;

в) копія трудової   книжки   або   довідка   органів   державної  податкової   служби   про   облік  платника  податків  —  суб’єкта  підприємницької діяльності;

г) копія свідоцтва  про  народження  померлого  годувальника або  рішення суду про встановлення родинних стосунків;

д) довідка уповноваженого  органу з місця проживання або рішення  суду про перебування  на  утриманні  померлого  годувальника  (для  призначення пенсії вітчиму або мачусі).

У будь-якому випадку особа, яка  звернулася  за  призначенням  пенсії,  пред’являє  паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

Слід зазначити, що у разі  якщо  до  заяви  про призначення пенсії додані не всі  необхідні документи,  заявнику роз’яснюється,  які  документи  він  повинен  надати  додатково.  При  наданні  ним  цих  документів до  закінчення тримісячного терміну з дня отримання  роз’яснення  днем  звернення за призначенням пенсії вважається оригінальний день подання заяви або  дата відправлення документів поштою.

 1. Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо призначення і виплати пенсій військовослужбовцям: a) Закон України № 2262-XII від 9 квітня 1992 року “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2262-12);

б) Закон України № 1763-IV від 15 червня 2004 року «Про державні  гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються  зі  служби  у  зв’язку  з  реформуванням  Збройних Сил України, та  членів їхніх сімей» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1763-15);

в) Закон  України № 1058-IV від 9 липня 2003 року «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне страхування» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15);

г) Закон України № 3551-XII від 22 жовтня 1993 року  «Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12);

д) Закон України № 80-VIII від 28 грудня 2014 року “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19);

е) Закон України № 1727-IV від 18 травня 2004 року «Про  державну   соціальну  допомогу особам,  які  не  мають  права  на пенсію,  та інвалідам» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1727-15);

є)  Закон України № 3721-XII від 16 грудня 1993 року «Про  основні  засади  соціального захисту ветеранів праці  та  інших  громадян  похилого  віку в Україні» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3721-12);

ж) Постанова Кабінету Міністрів України № 393 від 17 липня 1992 року “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393-92-п);

з) Правління Пенсійного Фонду України №3-1 від 30 січня 2007 року “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-07).

Tags: , ,

271 комментарий on Пенсії для військовослужбовців: процедура та основні особливості

 1. НАТАЛІЯ:

  Доброго дня!Вислуга війсткова 18 років. Звільняюсь за станом здоров,я, по інвалідності. Мені 37 років. Чи буду я отримувати пенсію? Треба кожні 2 роки підтверджувати інвалідність? Якщо не підтверджується інвалідність, пенсії не буде, чи лише інвалідність знімуть?.Дякую

  Відповідь: інформація значиться в статті, знайомтесь

Добавить комментарий