Процедура отримання пенсії за вислугу років

Хто має право на пенсію:

 • особи офіцерського   складу,   прапорщики   і   мічмани, військовослужбовці надстрокової служби  та  військової  служби  за  контрактом;
 • особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України,  особи начальницького  складу  податкової  міліції, особи     начальницького     і     рядового складу    Державної кримінально-виконавчої  служби  України,  особи  начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • особи із  числа  військовослужбовців Збройних Сил,  інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР,  Національної гвардії України,  Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони,  особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального  зв’язку  та  захисту інформації України;
 • громадяни інших   держав  із  числа  військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань,  утворених  відповідно до законодавства цих держав,  які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів,  згода на обов’язковість яких надана   Верховною   Радою   України,   їх  пенсійне  забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави,  на території  якої вони проживають;
 • партизани і підпільники, визнані законодавством України, які не займали командні посади, та члени їх сімей;
 • робітники і  службовці  відповідних   категорій,    що визначаються Кабінетом Міністрів України, які стали  інвалідами  у зв’язку  з  пораненням,  каліцтвом  або  внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на військовій службі в  період  Великої Вітчизняної  війни  чи  на  роботі  у  районах  воєнних  дій   (на прифронтових ділянках залізниць,  спорудженні  оборонних  рубежів, військово-морських баз, аеродромів тощо), і члени їх сімей;
 • громадяни, які стали інвалідами у  зв’язку  з  пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням у винищувальних батальйонах, взводах і загонах  захисту  народу,  та члени їх сімей;
 • військовозобов’язані, призвані на навчальні, спеціальні або перевірочні збори, які стали інвалідами  внаслідок  поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні  службових обов’язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей;
 • працівники воєнізованої  охорони,  які  не   підлягають державному соціальному страхуванню, та члени їх сімей;
 • особи із  числа  військовослужбовців  строкової служби та члени сімей осіб  офіцерського  складу,  прапорщиків  і  мічманів, військовослужбовців  надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом та деяких інших осіб,  які мають право на пенсію за вислугу років, у передбачених  Законом випадках.
 • особи, які займали командні посади,  що відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських  загонах і з’єднаннях, підпільних організаціях і  групах,  визнаних такими законодавством України, у складі 1-го Чехословацького  армійського корпусу під  командуванням   Л.Свободи   та   члени  їх   сімей, незалежно від того, чи мають вони офіцерські військові  (спеціальні)  звання.
 • жінки, прийняті  у    добровільному порядку на дійсну військову службу на посади  солдатів,  матросів, сержантів і старшин, та члени їх сімей.

Умови виплати пенсії:

Військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на таке пенсійне забезпечення,  пенсії  призначаються  і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Чи продовжується виплата пенсії за вислугу років для осіб, які мають право на таку пенсію у разі їх повторного прийняття/призову на військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань?

Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують пенсію за вислугу років, у разі повторного прийняття їх на військову   службу   до  Збройних  Сил  України,  інших  утворених відповідно  до  законів  України  військових  формувань, Державної служби  спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України та Державної   спеціальної   служби  транспорту,  службу  до  органів внутрішніх  справ,  органів  та  підрозділів  цивільного  захисту, податкової  міліції  та  Державної  кримінально-виконавчої  служби України   виплата  пенсій  на  час  їх  служби  припиняється.  При наступному  звільненні  із  служби  цих  осіб  виплата  їм  пенсій здійснюється   з  урахуванням  загальної  вислуги  років  на  день останнього звільнення.

 Пенсіонерам   з   числа   військовослужбовців  та  осіб,  які отримують  пенсію для військовослужбовців , у разі призову їх на військову службу  під  час  часткової чи загальної мобілізації, на особливий період  до  Збройних  Сил  України,  інших утворених відповідно до законів  України військових  формувань,  органів  та  підрозділів цивільного   захисту   виплата  пенсій  на  час  такої  служби  не припиняється.  Після  звільнення  із  служби  цих  осіб виплата їм пенсій  здійснюється  з  урахуванням  додаткової вислуги років від часу  повторного  прийняття  їх на службу до дня демобілізації або звільнення.  Якщо  новий  розмір  пенсії  цих  осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата  їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову  або  прийняття  на  службу  у  зв’язку з мобілізацією, на особливий період. Такий порядок збереження, нарахування  та  виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію для військовослужбовців, прийнятих  на  службу  на  посади начальницького і рядового складу органів  внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції особливого призначення.

Яку пенсію набувають військовослужбовці, які стали інвалідами?

Військовослужбовці,  особи,  які мають право на пенсію за вислугу років,  які  стали інвалідами за умов, передбачених  Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”

За якою пенсією мають право звертатись члени  сімей  військовослужбовців,   які  загинули  чи  померли  або пропали безвісти?

Члени  сімей  військовослужбовців осіб,  які мають право на пенсію  за  вислугу років,  які  загинули  чи  померли  або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Вік і строк вислуги, якщо звільнені зі служби з , необхідний для призначення пенсії:

 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” (надалі — Закон)  (крім  осіб,  зазначених  у частині третій статті 5  Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
з 1 жовтня 2014 року по  30  вересня  2015  року на  день звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
з 1  жовтня  2015  року  по  30  вересня  2016 року на день звільнення мають вислугу  22  календарних  роки  та  6  місяців  і більше;
 з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року на день звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
 з 1 жовтня 2017 року по  30  вересня  2018  року на  день звільнення  мають  вислугу  23  календарних  роки  та  6 місяців ібільше;
з 1 жовтня 2018 року по  30  вересня  2019  року на  день звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
з 1  жовтня  2019  року  по  30  вересня  2020 року на день звільнення мають вислугу  24  календарних  роки  та  6  місяців  ібільше;
 з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше.
 • особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”,  в разі досягнення ними на день звільнення зі служби 45-річного віку,  крім осіб,  зазначених у частині третій статті 5 Закону,  за наявності у них  страхового  стажу  25  років  і більше,  з  яких  не менше  ніж  12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх  справ, державній  пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та  захисту  інформації  України, органах і підрозділах цивільного захисту,  податковій  міліції  чи Державній кримінально-виконавчій службі  України. Особам, які є інвалідами війни,  пенсія  призначається незалежно від віку;
 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової  служби  та військової служби за контрактом  при  досягненні  45-річного  віку і за наявності в них вислуги   20  календарних  років  і  більше,  які звільняються  з військової  служби  відповідно  до  Закону  України  «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі  служби  у зв’язку  з  реформуванням  Збройних Сил України, та членів їхніх сімей»
 • особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової  служби  та військової служби за контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”,  які займали посади льотного складу  та  плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі,  якщо вони мають на  день  звільнення  зі  служби вислугу 20 років і більше,  за винятком осіб, зазначених у частині третій  статті  5  Закону.
 • особи, які були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від 8 липня 2011  року  N  3668-VI  (  3668-17  )  «Про  заходи щодо законодавчого забезпечення реформування  пенсійної  системи»  та мають  вислугу  20  років, у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією».

Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії:

Особам офіцерського   складу,   прапорщикам    і    мічманам, військовослужбовцям  надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах «б»-«д» статті 1-2 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”, які мають право на пенсію за  Законом, до вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

 • військова служба;
 • служба в органах  внутрішніх  справ,  державній  пожежній охороні,   Державній службі   спеціального  зв’язку  та  захисту інформації  України,  органах  і  підрозділах цивільного захисту, податковій   міліції,   Державній   кримінально-виконавчій  службі України   на  посадах  начальницького  і  рядового  складу  з  дня призначення  на відповідну  посаду;
 • час роботи в органах державної влади,  органах  місцевого самоврядування або сформованих ними органах,  на підприємствах,  в установах,  організаціях  і  у  вищих навчальних   закладах   із залишенням  на  військовій  службі,  службі  в  органах внутрішніх справ,  державній  пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку  та  захисту  інформації  України,  органах  і підрозділах цивільного    захисту, податковій    міліції    чи    Державній кримінально-виконавчій  службі України;
 • час виконання депутатських повноважень із  залишенням  на військовій  службі, службі в органах внутрішніх справ,  державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації  України,  органах  і  підрозділах цивільного захисту, податковій  міліції  чи  Державній  кримінально-виконавчій  службі України;
 • час перебування під вартою та  час  відбуття  покарання  в місцях позбавлення волі особами,  які мають право на пенсію за вислугу років,     безпідставно     притягнутими до     кримінальної відповідальності,    безпідставно    репресованими    та    згодом реабілітованими;
 • час перебування у фашистських концтаборах, гетто та інших місцях  примусового тримання осіб,  у тому числі дітей,  які були насильно вивезені  з  тимчасово окупованої  території  колишнього Союзу  РСР  у  період  Великої  Вітчизняної  війни та  які  після звільнення з цих місць були призвані  або  прийняті  на  військову службу,   службу   до   органів  внутрішніх  справ,  якщо  за  час перебування в зазначених місцях примусового тримання ними не  було вчинено злочину проти миру і людства;
 • час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право вислугу років, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства;
 • час роботи в судових органах та органах прокуратури осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на військовій службі або службі в органах і військових формуваннях Служби   безпеки  України,  службі  в  органах внутрішніх  справ, податковій  міліції  чи  Державній  кримінально-виконавчій  службі України на посадах офіцерського та начальницького складу;
 • військова  служба  у  збройних  силах,  органах внутрішніх справ, органах  державної безпеки держав — учасниць Співдружності Незалежних  Держав  та  інших  військових формуваннях,  створених законодавчими  органами  цих  держав,  Об’єднаних Збройних  Силах Співдружності Незалежних Держав.  Вислуга років (у тому  числі  на пільгових   умовах)   у  цьому  випадку  обчислюється  в  порядку, встановленому законодавством  держав  —  учасниць   СпівдружностіНезалежних  Держав,  на території яких військовослужбовці,  особи, які мають право на пенсію  за  цим Законом,  проходили  військову службу,  службу  в  органах  внутрішніх  справ, органах державної безпеки,  якщо  інше  не  встановлено  відповідними міжнародними договорами України,  згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 • час   роботи  в  державних  органах  у  разі  переходу  на військову службу в органи і військові  формування  Служби  безпеки України,  Управління державної охорони України,  органи внутрішніх справ,  державну  пожежну  охорону,  Державну  службу спеціального зв’язку   та  захисту  інформації  України,  органи  і  підрозділи цивільного     захисту,    податкову    міліцію    або    Державну кримінально-виконавчу службу  України  на  посади офіцерського та начальницького  складу  згідно з переліками посад, затверджуваними відповідно  Службою безпеки України, Управлінням державної охорони України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою спеціального  зв’язку  та захисту інформації України, центральними органами  виконавчої  влади,  що забезпечують формування державної політики  у  сферах  виконання  кримінальних  покарань, цивільного захисту,  пожежної  і  техногенної  безпеки,  державної фінансової політики;
 • час перебування   на   посадах   службовців   Державної кримінально-виконавчої служби України,  у підрозділах  професійної (невоєнізованої)   пожежної   охорони, які   в  подальшому  були переведені  в  категорію   посад,   що   заміщуються рядовим   і начальницьким складом за переліком посад ( z1160-14 ) і на умовах, які визначаються  центральними  органами  виконавчої  влади,  що забезпечують формування  державної  політики  у  сферах виконання кримінальних  покарань, цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки;
 • час проходження  військової  служби  за  межами України в порядку  військового  співробітництва  або  у складі національного контингенту  чи  персоналу  відповідно  до  міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

До вислуги   років   особам   офіцерського   складу,   особам середнього,  старшого  та  вищого  начальницького  складу  органів внутрішніх  справ,  державної  пожежної  охорони, Державної служби спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України, органів і підрозділів цивільного захисту,  податкової міліції  чи  Державної кримінально-виконавчої  служби  України  при призначенні пенсії  додатково зараховується час  їхнього  навчання (незалежно  від  форми  навчання)  у  цивільних  вищих  навчальних закладах,  а також в інших навчальних закладах,  після  закінчення яких  присвоюється  офіцерське  (спеціальне) звання,  до вступу на військову службу,  службу до органів внутрішніх  справ,  державної

пожежної   охорони,  органів  і  підрозділів  цивільного  захисту, податкової  міліції  чи  Державної  кримінально-виконавчої  служби України  або  призначення  на  відповідну  посаду в межах до п’яти років  із  розрахунку  один  рік навчання за шість місяців служби.

При призначенні  пенсій особам,  які мають право на пенсію за вислугу років,  враховуються тільки повні  роки  вислуги  років  або страхового  стажу  без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Вислуга років  для  призначення  пенсії  у  разі   поновлення виплати  пенсії  після  перерви  в  її одержанні,  яка була раніше обчислена  особі,  яка  має  право  на  пенсію  за  вислугу років, відповідно  до  законодавства,  яке  діяло  на  день  попереднього звільнення цієї особи зі служби, перегляду не підлягає.

Строки призначення пенсії:

 • військовослужбовцям строкової служби — з  наступного  дня після  виписки  з госпіталю,  але  не раніше ніж з наступного дня після  звільнення   з   військової служби,   якщо   встановлення інвалідності  медико-соціальною експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше ніж через три місяці з наступного дня після виписки з госпіталю або з наступного дня після звільнення з військової служби,  а сім’ям військовослужбовців строкової  служби та  пенсіонерів  із  числа  цих військовослужбовців — з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію, але не більш  як  за 12 місяців  перед  зверненням  за  пенсією.  Батькам  або  дружині (чоловікові) зазначених  військовослужбовців  і  пенсіонерів,  які набули   право  на пенсію  в  разі  втрати  годувальника,  пенсія призначається з дня звернення за пенсією;
 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом та деяким іншим особам,  які мають право на  пенсію  за вислугу років  відповідно  до  пунктів  «а»,  «в»  статті  12  Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” (надалі — Закон) , —  з наступного дня після звільнення їх зі служби,  але не раніше того дня,  по який  їм  сплачено  грошове  забезпечення,  а членам  сімей  зазначених  осіб, які мають право на пенсію за Законом,  а  також  пенсіонерів  з  їх  числа  —  з   дня смерті годувальника,  але  не  раніше  того  дня,  по  який йому сплачено грошове забезпечення або  пенсію,  крім  випадків  призначення  їм пенсій з більш пізніх строків.  Особам,  які мають право на пенсію за Законом, які визнані інвалідами до закінчення трьох місяців з  дня  звільнення  їх  зі  служби внаслідок захворювання (травми, поранення,  контузії,  каліцтва  тощо),  яке  виникло   в   період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником,  якщо  полонення чи  захоплення  заручником  не  було добровільним  і  особа,  яка  має  право на пенсію за  вислугу років перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства,  пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби,  але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;
 • особам, які   мають  право  на  пенсію  за  вислугу років відповідно до пункту «б» статті 12 Закону,  —  з  наступного дня після звільнення зі служби;
 • особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби  і  військової  служби  за контрактом  та  деяким  іншим  особам, поновленим  у  військовому (спеціальному) званні, — з дня поновлення;
 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам   і   мічманам, військовослужбовцям надстрокової  служби  і  військової служби за контрактом та деяким іншим особам,  які мають право на  пенсію  за вислугу років,  які звільнені зі служби у зв’язку із засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, — з дня звернення за пенсією;
 • особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби  і  військової  служби  за контрактом  та  деяким іншим особам, які мають право на пенсію за вислугу років, які визнані інвалідами після закінчення трьох місяцівз  дня  звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення їх зі служби, — з дня встановлення їм інвалідності;
 • особам офіцерського   складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби  і  військової  служби  за контрактом  та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за вислугу років у зв’язку із внесенням зміни в  раніше виданий  наказ або  інший  розпорядчий  акт  про  оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби,  —  з  дня  підписання наказу  або  іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни.
 • Членам сімей осіб   офіцерського   складу,   прапорщиків   і мічманів,  військовослужбовців  надстрокової  служби  і військової служби за контрактом та деяких інших  осіб,  які  мають  право  на пенсію за вислугу років, та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника,  — з дня виникнення права  на пенсію,  а  батькам або дружині (чоловікові),  які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, — з дня звернення за пенсією.

Пенсія за   минулий   час   при    несвоєчасному    зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

 Строки перерахунку призначених пенсій:

При настанні обставин, які тягнуть  за  собою  зміну  розміру пенсій, призначених військовослужбовцям  строкової  служби  та  їх сім’ям, перерахунок цих пенсій провадиться відповідно до  строків, встановлених  частиною  четвертою  статті  45  Закону України «Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»

Перерахунок пенсій, призначених особам  офіцерського  складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за  вислугу років  та  членам їх сімей, провадиться з першого числа

місяця,  що  йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за  собою  зміну  розміру  пенсії.  Якщо при цьому пенсіонер набув права  на  підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Перерахунок раніше призначених пенсій:

Перерахунок раніше  призначених  пенсій  військовослужбовцям, особам,  які  мають  право  на  пенсію за вислугу років та членам їх сімей  провадиться за документами,   що  є  у  пенсійній  справі,  а  також  додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Пенсія за вислугу років підлягає перерахунку у зв’язку зі зміною  розміру  хоча  б  одного  з  видів  грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців,  осіб, які мають право на пенсію за вислугу років,  або у зв’язку із  введенням для  зазначених  категорій  осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок,  доплат,  підвищень) та премій у розмірах,    встановлених   законодавством.   Перерахунок   пенсій здійснюється  на  момент  виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться  у порядку  (  45-2008-п  ),  встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51    Закону. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” .   У   разі   якщо  внаслідок  перерахунку  пенсій,  розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям,  особам,  які  мають  право  на пенсію вислугу років,   є  нижчими,  зберігаються  розміри  раніше  призначених пенсій.

Звільненим  із  служби військовослужбовцям, особам, які мають право  на пенсію за вислугу років,  яким присвоєні чергові військові (спеціальні)  звання  під  час  перебування  їх  у  запасі  або  у відставці,   раніше  призначені  їм  пенсії  з  урахуванням  нових присвоєних  військових  (спеціальних)  звань  не  перераховуються.

Період, на якій призначається пенсія: 

Пенсія за вислугу років призначається відповідній категорії осіб довічно.

Куди звертатися за призначенням пенсії :

До територіального  органу  Пенсійного  фонду  України   або   до уповноваженого  ним  органу  чи  уповноваженій  особі  в  порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України  за  погодженням із  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення,    іншими    заінтересованими   центральними   органами виконавчої  влади  та  Службою зовнішньої розвідки.

Перелік документів необхідних для отримання пенсії:

 • заява про призначення пенсії ;
 • паспорт або інший документ, що засвідчує особу, якій призначається пенсія, місце її проживання та вік;
 • документи про стаж;
 • довідка про заробітну плату особи за період страхового стажу;
 • документи про місце проживання (реєстрації) особи;
 • клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію;

документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсії.

 • копія документа   про   присвоєння   реєстраційного  номера облікової  картки платника  податків  або серія та номер паспорта (для   фізичних   осіб,   які  через  свої релігійні  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державноїподаткової  служби  і  мають  відмітку у паспорті);
 • довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший  документ,  що  підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;

Розмір пенсії:

 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за контрактом,  особам, які мають право на пенсію за  Законом України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” (надалі — Закон) , які мають  вислугу 20 років і більше (пункт «а» статті 12 Закону): за вислугу 20  років — 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я   —   55  процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення (стаття 43 Закону); за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 проценти  відповідних  сум  грошового забезпечення;
 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової  служби  та військової служби за контрактом,  особам, які мають право на пенсію за вислугу років, які мають  страховий  стаж  25  років  і  більше,  з  яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба, служба в органах внутрішніх  справ,  державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і  підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій  службі  України  (пункт «б» статті 12 Закону): за страховий  стаж  25  років  —  50 процентів і за кожний повний рік стажу понад  25  років  —  1  процент  відповідних  сум грошового забезпечення  (стаття  43 Закону);
 • особам офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, військовослужбовцям надстрокової  служби  та військової служби за контрактом,  які звільняються з військової служби на умовах Закону України     «Про    державні    гарантії соціального    захисту військовослужбовців,  які  звільняються  зі  служби  у  зв’язку  з реформуванням   Збройних  Сил  України,  та  членів  їхніх  сімей» (  1763-15  )  (пункт «в»  статті  12):  за вислугу 20 років — 50 процентів  відповідних  сум  грошового забезпечення із збільшенням цього  розміру на 3 проценти за кожний повний рік вислуги понад 20 років,  але  не  більше ніж 65 процентів відповідних сум грошового забезпечення  (стаття 43 Закону).
 • Максимальний  розмір  пенсії,  обчислений  відповідно до цієї статті,  не  повинен  перевищувати  70  процентів  відповідних сум грошового   забезпечення  (стаття  43 Закону),  а  особам,  які  під  час проходження  служби  брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії  1,  —  100  процентів,  до категорії 2, — 95 процентів.

Мінімальний  розмір пенсії за вислугу років встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму   для  осіб,  які  втратили  працездатність,  визначеного законом.

Підвищення пенсій за вислугу років.Надбавки та допомога до пенсії за вислугу років :

До пенсії  за  вислугу   років,   що   призначається   особам офіцерського складу,  прапорщикам і мічманам,  військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби  за  контрактом,  особам, які  мають  право  на  пенсію  (у  тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

 • надбавка непрацюючим пенсіонерам,  які  мають  на  своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї,  що належать до осіб,  які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника (стаття  30 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” ),  — на  кожного  непрацездатного  члена  сім’ї  в розмірі 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб,  які втратили працездатність. При цьому  надбавка  нараховується тільки на тих членів сім’ї,  які не одержують пенсійні    виплати     із     солідарної     системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,  державну соціальну допомогу особам,  які  не  мають  права на  пенсію,  та інвалідам,  державну  соціальну  допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам,  допомогу на дітей одиноким матерям. За наявності права одночасно на пенсію,  зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років за  вибором пенсіонера   може   бути  призначено пенсію,  державну  соціальну допомогу  або  нараховано  на  цього  члена  сім’ї надбавку.   За наявності   в   сім’ї   двох   або   більше   пенсіонерів   кожний непрацездатний  член  сім’ї,  який  перебуває  на   їх   спільному утриманні, враховується  для нарахування надбавки тільки одному пенсіонерів за їх вибором;
 • державна соціальна допомога на догляд інвалідам  I  групи внаслідок  причин, вказаних  у пункті «б» статті 20 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб”, або  внаслідок  трудового  каліцтва, професійного  чи  загального захворювання,   або   одиноким   пенсіонерам,   які  за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду,  у порядку і на умовах,  передбачених  Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають  права  на  пенсію,  та  інвалідам» ( 1727-15 );
 • надбавка особам,   які   мають  особливі  заслуги  перед Батьківщиною,  у порядку і  на  умовах,  передбачених  статтею  16 Закону   України   «Про   статус   ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту»   ( 3551-12 ),  а особам,  які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,  —  у  порядку  і  на  умовах, передбачених   статтею   9  Закону  України  «Про  основні  засади соціального захисту ветеранів праці  та  інших  громадян  похилого віку в Україні» ( 3721-12 ).

Надбавки та  допомога,  передбачені  цією   статтею,   можуть нараховуватися одночасно.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо звернення за пенсію по втраті годувальника:

 1. Закон України “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  № 1058-IV від 09.07.2003 року.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15/print1384031242690931

 1. Закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших категорій осіб” від 09.04.1992 № 2262-XII

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2262-12

 1. Постанова Правління Пенсійного Фонду України № 3-1 від 30.01.2007   “Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0135-07

 1. Закон України від 8 липня 2011 року  N  3668-VI    «Про  заходи щодо законодавчого забезпечення реформування  пенсійної  системи»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3668-17

 1. Закон України   «Про   статус   ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12

 1. Закону України  «Про  основні  засади соціального захисту ветеранів праці  та  інших громадян  похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3721-12

Tags: , ,

172 комментария on Пенсія за вислугу років військовим: процедура та особливості

 1. Сергій:

  Добрий день,підкажіть будь ласка,вислуга 23 роки військового стажу,3 роки навчання в училищі(отримував стипендію), в 45 років можу підти на пенсію?

  Відповідь: без огляду ваших документів відповісти не вбачається можливим

 2. Ростислав:

  Вислуга 33 роки в пільговому обчисленні є 70% скільки може бути?

  Відповідь: вся необхідна інформація міститься в статті

Добавить комментарий