crimea-305x1751. Що означає режим окупованої території?

Законодавством України, зокрема ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що  тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Які території належать до тимчасово окупованих:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

 

2.Які нормативно-правові акти регулюють правовий режим окупованої території?

Конституція України, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Закон України «Про прикордонний контроль»,  Кримінальний Кодекс України (стт. 3321, 438,), Кримінальний процесуальний кодекс України,КУпАП (стт. 202, 2042) Розпорядження КМ України «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю»,

Пам’ятайте! Окупація території України Російською Федерацією не означає припинення дії законодавства України, на цю територію поширюється дія законів України.

 

3. Громадянами якої держави стають жителі окупованої території?

Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, громадянам, які проживають на окупованій території та осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Для внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місцеперебування громадян, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

 

4. Які обмеження прав громадян вводяться при дії режиму окупації?

На тимчасово окупованій території на строк дії Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території (детальніше розглянемо у наступному питанні), вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів заборонено (парламентські вибори у мажоритарних округах півострову більше проводитись не будуть, навіть у разі дострокового припинення повноважень обраних там раніше депутатів.).

На тимчасово окупованій території забороняється діяльність, що підлягає держрегулюванню (ліцензування, отримання дозвільних документів, сертифікація та інша) господарська діяльність, ввезення та/або вивезення товарів військового призначення, організація залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних сполучень. Заборонено також користування державними ресурсами, в тому числі природними, фінансовими і кредитними, заборонено здійснення грошових переказів, а також фінансування або інше сприяння вищепереліченої діяльності.

Належна до держрегулювання госпдіяльність допускається у випадках, якщо вона відповідає державним інтересам України, мирному врегулюванню конфлікту, деокупації чи гуманітарним цілям.
5. Який порядок вїзду та виїзду з окупованої території?

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Громадяни України, які не проживають в Криму, а також усі іноземці змушені будуть отримувати для подорожей до півострова спеціальний дозвіл у центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції.

За порушення режиму проїзду та виїзду з Криму з метою заподіяння шкоди інтересам держави закон передбачає покарання у вигляді 3 років ув’язнення з конфіскацією транспортного засобу.

 

6. Які особливості укладення угод щодо нерухомого майна?

Набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території. У разі неможливості здійснення державним реєстратором повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна, у тому числі щодо земельних ділянок, вчинений з порушенням вимог  Законодавства, вважається недійсним з моменту вчинення і не створює юридичних наслідків.

Набуття права власності на майно на тимчасово окупованій території допускається лише у разі спадкування за законом чи за заповітом, якщо спадкоємці відносяться до однієї з черг спадкоємців за законом України
Закон заборонив укладання будь-яких правочинів щодо нерухомого майна фізичних осіб, які тимчасового вибули з окупованої території. Тобто, держава не визнає відчуження майна у громадян України, яке відбудеться без їхньої волі.

Держава Україна буде визнавати тільки ті угоди купівлі-продажу майна в Криму, які були здійсненні відповідно до українського законодавства. Уряд буде зобов’язаний визначити спеціальний орган, який буде реєструвати такі угоди в Україні.

 

7. Які органи здійснюють правосуддя?

У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях, змінюється територіальна підсудність судових справ, зокрема,  розгляд:

 • цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва;

 • адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Київським апеляційним адміністративним судом;
 • цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — Апеляційним судом міста Києва;
 • господарських справ Господарського суду Автономної Республіки Крим — Господарським судом Київської області;
 • кримінальних проваджень, підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним судам), розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, — одним з районних судів міста Києва, визначеним Апеляційним судом міста Києва;
 • кримінальних проваджень, підсудних Апеляційному суду Автономної Республіки Крим та Апеляційному суду міста Севастополя, — Апеляційним судом міста Києва.

 

 

Порядок забезпечення державою соціальних прав громадян на окупованій території та тих, хто переселився на материкову частину України.

Україна вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території.Україна зобов’язується підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території.

1. Які категорії громадян підлягають соціальному захисту?

Соціальному забезпеченню підлягають всі категорії громадян  України, які залишились проживати на окупованій території чи переселились на материкову частину.

2. Види соціального захисту громадян?

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на надання соціальних послуг виплата пенсій громадянам України здійснюється відповідно до законодавства України.

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти-інваліди та інші громадяни України, бездомні особи які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають на тимчасово окупованій території, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України.

Знайте! Громадяни України, які звільнилися з роботи (припинили інший вид зайнятості) та переселилися з тимчасово окупованої території, за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), реєструються як безробітні та отримують забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Громадянам України, які переселилися з тимчасово окупованої території та не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного (паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо), статус безробітного може надаватися за умови пред’явлення тимчасового посвідчення, що підтверджує особу громадянина України. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю цим особам призначається у мінімальному розмірі.

Перереєстрація безробітних, які переселилися з тимчасово окупованої території, здійснюється державною службою зайнятості за місцем перебування особи у порядку.

Важливо!Громадяни України, які переселилися з тимчасово окупованої території, мають право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до законодавства за фактичним місцем проживання, перебування.

Для осіб, які здобували освітній рівень!Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету.

 

3. Розглянемо порядок використання права на зайнятість огромадянами, які переселилися на материкову частину України.

Якщо Ви шукаєте роботу , зверніться до найближчого центру зайнятості .

У державній службі зайнятості єдина, база вакансій по всій Україні .

Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання або перебування .

Для реєстрації слід мати :

· Паспорт громадянина України ;

· Облікову картку платника податків;

· Трудову книжку ;

· Документи про освіту;

· Військовий квиток ( в разі необхідності).

У найближчому центрі зайнятості Вам запропонують послуги з професійної орієнтації , Вас:

— Ознайомлять Вас із законодавством у сфері праці та зайнятості;

— Проінформують про Ваші права у взаєминах із службою зайнятості;

— Допоможуть у виборі професії ;

— Нададуть рекомендації щодо можливостей професійного навчання за сприяння державної служби зайнятості .

Державна служба зайнятості усі послуги надає БЕЗКОШТОВНО .

За більш детальною інформацією потрібно  скористатися безкоштовними сервісами державної служби зайнятості:

 • інформаційно -довідкової телефонної системою
 • 0-800-50-50-60 ( зі стаціонарного телефону )
 • 730 (з мобільного телефону )

Інтернет- портали: www.dcz.gov.ua і www.trud.gov.ua

Tags: , ,

2 комментария on Правовий режим окупованої території

 1. Геннадий:

  Якщо я наприклад з Вінниці, чи можу поїхати до Криму? Які потрібні документи?

  Відповідь: інформація значиться в статті, знайомтесь

 2. Світлана:

  Доброго вечора хочу запитати, якщо тварині видадуть документи на окупованій території, то чи діятимуть вони на території України при перетині кордону.

  Відповідь: ні, не діятимуть

Добавить комментарий