Для чого створювати профспілку ?

Профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Вони ведуть колективні переговори, укладають колективні договори, генеральну, галузеві (міжгалузеві), територіальні угоди від імені працівників у порядку, встановленому законом. Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.

Профспілки також мають повноваження у сферах забезпеченні зайнятості населення, соціального страхування, соціального захисту, забезпечення достатнього життєвого рівня громадян та інших сферах, передбачених законом.

 

Хто може створювати профспілки і як?

Створювати профспілку можуть громадяни України і для цього не потрібно будь-якого дозволу на таке створення. В той же час іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Профспілка, об’єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.

Статути (положення) профспілок приймаються з’їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.Вони повинні містити статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її виборних органів (юридичну адресу), мету та завдання профспілки, умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї, права, обов’язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки, територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності, організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу, умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань та інші умови, передбачені Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

 

Легалізація профспілки

Профспілки, їх об’єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, інших профспілок та їх об’єднань здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.

Для легалізації профспілок, об’єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об’єднань.

Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об’єднання профспілок. У разі невідповідності поданих документів профспілки, об’єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган пропонує профспілці, об’єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

 

Членство у профспілці

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі. Громадяни України можуть вільно обирати профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. Також у статутах (положеннях) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.

 

Об’єднання профспілок

З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об’єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також входити до складу об’єднань та вільно виходити з них. Для цього укладається відповідна угода та затверджується статут (положення) об’єднання. Також Законом передбачено право профспілок та їх об’єднань вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників.

 

 

 

Tags: , ,

1 комментарий on Професійні спілки: створення та членство

  1. Олександр:

    Як розуміти, хто такі засновники профспілок, скільки і звідки вони мають бути для заснування Всеукраїнської профпілки?

    Відповідь: є пояснення в тому числі в законодавстві

Добавить комментарий