Порядок виконання рішень ЄСПЛ регулюється Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (надалі – Закон), Законом України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені Законом. Відповідно до ст. 1 Закону виконанням Рішення є:

а) виплата Стягувачеві (Заявникові) відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру;

б) вжиття заходів загального характеру (а саме: вжити заходи, передбачені в рішенні Суду про дружнє врегулювання; внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування; забезпечення юридичної експертизи законопроектів;забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики ЄСПЛ — прокурорів, суддів, адвокатів та інших правоохоронних органів; інші заходи, які визначаються з боку Комітету міністрів Ради Європи).

Органом представництва, відповідальним за координацію виконання рішень ЄСПЛ, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 784 від 31 травня 2006 р. «Про заходи реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», визнано Міністерство юстиції України, а саме Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини та його Секретаріат.

Відповідно до ст. 5 Закону протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття рішенням статусу остаточного Орган представництва надсилає стислий виклад рішення стягувачеві, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, всім державним органам, посадовим особам та іншим суб’єктам, безпосередньо причетним до справи, за якою постановлено Рішення.

Разом з тим, відповідно до ст. 7 Закону, протягом десяти днів від отримання повідомлення Суду про набуття Рішенням статусу остаточного, Секретаріат надсилає стягувачеві повідомлення з роз’ясненями його прав щодо виконання рішення, оригінальний текст та переклад рішення до Державної виконавчої служби.

Державна виконавча служба впродовж десяти днів з дня надходження документів відкриває виконавче провадження. Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження за Рішенням Секретаріат надсилає до Державної казначейської служби постанову про відкриття виконавчого провадження, разом із оригінальним текстом і перекладом Рішення. Стадія безпосереднього виконання рішення ЄСПЛ наступає після оприлюднення офіційного перекладу тексту (опублікування в газетах «Урядовий кур’єр» і «Голос України»). Видання публікує стислий виклад Рішення протягом семи днів від дня його одержання.

Впродовж десяти днів від дня надходження зазначених документів Державна казначейська служба здійснює списання на вказаний стягувачем банківський рахунок, а у разі його відсутності – на депозитний рахунок Державної виконавчої служби.

Виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк із моменту набуття Рішенням статусу остаточного, або у строк, визначений у рішенні. У випадку порушення строку на суму відшкодування нараховується пеня.

Для своєчасного виконання рішення ЄСПЛ, стягувачеві необхідно подати до Державної виконавчої служби наступні документи:

Для фізичних осіб: Для юридичних осіб:
1.   Заява про відкриття виконавчого провадження, із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, ідентифікаційного номеру, назви та місцезнаходження банку, номеру рахунку в банку, коду МФО банку, в якому відкрито рахунок.2.   Довідка банку, в якому відкрито рахунок стягувача, де обов’язково повинні бути зазначені повна назва банку із зазначенням номеру філії або відділення, місцезнаходження банку, код МФО банку, номер транзитного рахунку банку (за наявності), номер особового (карткового) або поточного рахунку стягувача, код ЄДПРОУ банку.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.4.  Копія всіх сторінок паспорту. 1. Заява на офіційному бланку за підписом його керівника, скріплена печаткою; у заяві зазначається повна назва стягувача, повна назва банку стягувача із зазначенням номеру філії або відділення, місцезнаходження банку стягувача, код МФО банку стягувача, код ЄДПРОУ банку стягувача, код ЄДПРОУ стягувача. 

 

У разі смерті стягувача, разом із вищезазначеними документами подається нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право на спадщину.  У разі якщо заяву про виконання рішення подає представник стягувача, разом із документами, необхідними для перерахування коштів надається оригінал довіреності. 

 

Відповідно до Закону неподання такої заяви не є перешкодою для виконання рішення, проте може призвести до затримок у його виконанні, що не стане підставою для нарахування пені. У випадку неподання такої заяви сума справедливої сатисфакції перераховується на депозитний рахунок Державної виконавчої служби, так само, як і у випадку смерті (ліквідації) стягувача або неможливості визначити місцезнаходження заявника. Відповідно до ч. 2 ст. 9, кошти можуть бути перераховані на рахунок стягувача або його правонаступників за умови відповідного оформлення документів.

У випадку порушення строку виконання рішення ЄСПЛ Державна виконавча служба повідомляє про причини такої затримки Секретаріат.

Однак справедлива сатисфакція не завжди присуджується потерпілій стороні, в окремих випадках застосовується рішення «задоволення вимог по суті». В такому разі, справедливим вважається саме визнання права порушеним та надання на національному рівні можливості відновити порушене право.

 

Tags: ,

5 комментариев on Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні у частині виплати справедливої сатисфакції

 1. Людмила:

  Є рішення європейського суду з прав людини, компенсацію виплатили, а рішення по суті не виконується уже майже три роки. Чи є процедура контролю виконання рішень з боку ЄСПЛ? Куди звертатися та що робити щодо фактичного невиконання?

  Відповідь: повторно до ЄСПЛ

 2. Валерій. Доброго дня! Я надіслав до ЄСПЛ заяву про те, що в повному обсязі не виконують рішення по підвищенню пенсії: ще не отримав рішення ЄСПЛ, а ПЕнс фонд здійснив доплату. Але від дня коли ця доплата була нарахована до її виплати пройшло 3 роки. Що мені робити:надіслати до ЄСПЛ додаткову інформацію? Оскільки рішення ЄСПЛ ще не прийняв, чи подати до суду на пенсійний фонд6 ЧОГО НЕ НАРАХУВАВ мені інфляційні витрати, оскільки за цей час доплата втратила в кілька разів? радий почути Вашу порадую.Дякую,В

  Відповідь: ЄСПЛ інфляційні не нараховує. Звертайтесь до УПФУ

 3. Олексій:

  Доброго дня ! Допоможіть з порадою! Громадянин Н. звернувся до Європейського Суду з прав людини з приводу незаконного його засудження та неналежних умов його утримання в ізоляторі. Суд прийняв рішення на користь громадянина Н. (сума компенсації становить 15 тис. євро). Проте на момент остаточного рішення Європейського Суду з прав людини Громадянин Н. помер. Які дії мають вчинити державні органи України (і які органи), щоб виконати рішення Європейського суду з прав людини? Чи мають право спадкоємці Громадянина Н. отримати відшкодування за рішенням Суду?

  ВІдповідь: звісно, спадкоємці мають право на отримання компенсації. На сайті є вся процедура по ЄСПЛ.

 4. Людмила:

  Чи має право чоловік , як учасник бойових дій і інвалід 3 групи по захворюванню стати на чергу на автомобіль?

  Відповідь: перелік пільг в статті на сайті-ознайомтесь

 5. Людмила:

  А якщо ми проживаємо і зареєстровані в селі , то де чоловік , як учасник бойових дій і інвалід 3 групи по захворюванню має стати на чергу на квартиру, тільки за місцем реєстрації ? І це звертатися з цим питанням в управління праці і соціального захисту населення ?

  Відповідь: так, лише за місцем реєстрації

Добавить комментарий