Державними нагородами   можуть   бути  нагороджені  громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Нагородження державними  нагородами   може   бути   проведено посмертно. Громадяни України  можуть  бути  удостоєні  нагород іноземних держав.

Процедура відзначення державними нагородами

 1. Перш за все Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура  України, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Комісія державних нагород та геральдики при Президентові України, а також Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим вносять спільне подання про відзначення державними  нагородами Президентові України.
 1. Органи, яким надано право вносити подання про відзначення державними нагородами,  надсилають  на  ім’я  Президента  України подання  і  нагородний  лист  установленого  зразка,  затверджений Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.

У нагородному листі зазначаються:

 • конкретні заслуги особи, що стали підставою  для  порушення  клопотання  про  відзначення  її державною  нагородою,
 • проставляється печатка   підприємства, установи, організації за місцем роботи особи.
 1. Документи про представлення  до  відзначення  державними нагородами   попередньо   опрацьовуються  в  Управлінні  державних нагород та геральдики Адміністрації  Президента  України  (далі – Управління державних нагород та геральдики.
 1. Вручення державних нагород та документів про нагородження має бути  проведено протягом двох місяців з дня набрання чинності указом Президента України про нагородження. Відповідальність за   організацію   і   своєчасне    вручення державних  нагород  та документів про нагородження покладається на орган, якому доручено провести вручення.
 1. Вручення державних нагород та документів про нагородження провадиться в  обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про нагородження.
 1. Державні нагороди та документи про  нагородження  вручає Президент  України  або  за  його дорученням Голова Верховної Ради України,  Перший  заступник  і  заступник  Голови  Верховної  Ради України,   Прем’єр-міністр  України,  Перший  віце-прем’єр-міністр України,  віце-прем’єр-міністри України, міністри, керівники інших центральних   органів   виконавчої   влади,   Глава  Адміністрації Президента України,  Голова Конституційного Суду  України,  Голова Верховного   Суду   України,  Голова  Вищого  господарського  суду України,  Генеральний прокурор України,  посли України в іноземних державах,  Голова  Комісії  державних  нагород  та  геральдики при Президентові України,  Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим,  Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Постійний Представник  Президента  України  в  Автономній  Республіці  Крим, голови  обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 1. Особі, удостоєній державної нагороди, вручаються державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею.
 1. Про вручення  державних  нагород   та   документів   про нагородження   складається  Протокол  вручення  державних  нагород України за встановленою формою,  що  підписується особою,  яка  їх  вручила,  та  скріплюється  печаткою органу,  що проводив вручення. Протокол надсилається  до  Управління  державних  нагород  та геральдики  не  пізніш  як  через тиждень після вручення державних нагород.
 1. Контроль за своєчасним врученням  державних  нагород  та документів  про  нагородження  здійснюється на підставі протоколів вручення державних нагород.  Відомості про вручення заносяться  до облікових карток  нагороджених,  що  зберігаються  в  картотеці Управління державних нагород та  геральдики.  В  обліковій  картці нагородженого  робиться  відмітка  «вручено»  та зазначається дата вручення.
 1. У разі коли нагороджений  через  хворобу  або  іншу  поважну причину  не  зміг  з’явитися  на  вручення,  державну  нагороду та документ про нагородження може бути вручено вдома, в лікарні тощо, де він перебуває.
 1. У разі  смерті  нагородженого,  якому  за життя державну нагороду  та  документ  про  нагородження  не  було  вручено,  або нагородження  особи посмертно державна нагорода та документ до неї передаються сім’ї такого нагородженого для зберігання як  пам’ять. Передача   державної   нагороди   та  документа  про  нагородження оформляється протоколом установленої форми.
 1. У разі виявлення  розбіжностей  у  написанні  прізвища, імені,  по  батькові нагородженого органом,  що вносив подання про відзначення державною  нагородою,  складається  акт  уточнення  за встановленою формою і порушується клопотання на ім’я Голови Комісії державних нагород та  геральдики  при  Президентові України щодо внесення відповідних змін до указу Президента України про нагородження.

Особливості процедури відзначення деякими військовими нагородами

Процедура відзначення почесними нагрудними знаками командувачів видів ЗСУ

Нагородження нагрудним знаком «Сухопутні війська України»

 1. Нагрудним знаком «Сухопутні війська України» нагороджуються генерали, офіцери, прапорщики та військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, інші особи на честь визначних подій з історії незалежної України та її Збройних Сил:
 • що сумлінно виконують службовий обов’язок і досягли значних результатів у військовій службі в Сухопутних військах України, в тому числі ті, що знаходяться в запасі або у відставці і приймають активну участь у їх зміцненні;
 • які внесли вагомий особистий внесок у справу будівництва та розвитку Сухопутних військ України.
 1. Нагородження нагрудним знаком «Сухопутні війська України» здійснюються наказом заступника Міністра оборони України — командуючого Сухопутними військами Збройних Сил України за поданням командуючих військами військових округів, Північного оперативно-територіального командування, командирів (начальників) військових з’єднань та частин, військово-навчальних закладів, установ безпосереднього підпорядкування командуванню Сухопутних військ України.
 2. Вручення знаку «Сухопутні війська України» організовується в урочистій обстановці заступником Міністра оборони України — командуючим Сухопутними військами Збройних Сил України, його заступниками або за їх дорученням командуючими військами військових округів, Північного оперативно-територіального командування.

Нагородження нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «За службу»

 1. Почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «За службу» (далі — почесний нагрудний знак) нагороджуються військовослужбовці та працівники Сухопутних військ Збройних Сил України, які сумлінно виконують військовий обов’язок (службовий) і досягли значних результатів у військовій службі.
 2. Нагородження почесним нагрудним знаком здійснюються наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (по особовому складу).
 3. Представлення до нагородження почесним нагрудним знаком здійснюється за поданням командувачів військами оперативних командувань, командирів армійських корпусів, начальника територіального управління «Північ», командирів (начальників) військових з’єднань та частин, військових навчальних закладів, установ безпосереднього підпорядкування командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України.
 4. Нагородженому почесним нагрудним знаком вручаються почесний нагрудний знак та посвідчення про нагородження ним.

Нагородження нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «Почесний десантник»

 1. Почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «Почесний десантник» (далі — нагрудний знак) нагороджуються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України за зразкове виконання військового та службового обов’язків, високі досягнення у повсякденній службовій діяльності, вагомий внесок у розбудову та зміцнення боєздатності аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил України, активне сприяння вдосконаленню життєдіяльності військ, їх забезпечення, пропагування та примноження героїчних традицій аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил України та інші заслуги.
 2. Нагородження нагрудним знаком здійснюється з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв військових частин (установ), особистих ювілеїв та у разі звільнення:
 • військовослужбовців Збройних Сил України з військової служби за умови позитивної атестації та наявності вислуги років, яка дає право на отримання пенсії;
 • працівників Збройних Сил України з посад у Збройних Силах України за умови позитивної атестації та наявності трудового стажу на цих посадах не менша ніж 2 роки.

Нагородження почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «За відмінну службу в аеромобільних військах Сухопутних військ Збройних Сил України»

 1. Почесним нагрудним знаком командувача Сухопутних військ Збройних Сил України «За відмінну службу в аеромобільних військах Сухопутних військ Збройних Сил України» (далі — нагрудний знак) нагороджуються військовослужбовці, працівники та ветерани Збройних Сил України, за зразкову та бездоганну службу, високі показники з бойової та спеціальної підготовки та вагомий особистий внесок у справу розбудови аеромобільних військ Сухопутних військ Збройних Сил України.
 2. Нагородження нагрудним знаком здійснюється з нагоди державних, професійних свят, ювілеїв військових частин (установ) та особистих ювілеїв, у разі звільнення з військової служби та в інших випадках наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Процедура відзначення нагрудними знаками військової доблесті

Нагородження нагрудним знаком «Гвардія»

 1. Нагрудний знак «Гвардія» (далі — нагрудний знак) заснований з метою відзначення військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу в об’єднаннях, з’єднаннях, військових частинах, установах, вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України (далі — військові частини), що мають гвардійське найменування.
 2. Нагрудний знак вручається військовослужбовцям Збройних Сил України, які не менше ніж півроку прослужили у військових частинах, що мають гвардійське найменування, на підставі наказу командира військової частини. Про вручення нагрудного знака робиться запис в особовій справі військовослужбовця.
 3. Військовослужбовці Збройних Сил України, яким вручено нагрудний знак, при переведенні до іншого місця служби зберігають право на його носіння.

Нагрудні знаки:

 • «Класний фахівець» для військовослужбовців офіцерського складу та прапорщиків Сухопутних військ Збройних Сил України;
 • «Класний фахівець» для військовослужбовців офіцерського складу та прапорщиків Повітряних Сил Збройних Сил України (крім льотного складу авіації);
 • «Класний фахівець» для військовослужбовців офіцерського складу та прапорщиків (мічманів) Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 • «Класний фахівець» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, Сухопутних військ Збройних Сил України;
 • «Класний фахівець» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • «Класний фахівець» для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
 • «Відмінник Збройних Сил України»

Вручаються на підставі наказу командира військової частини. Про вручення нагрудного знака робиться запис в особовій справі військовослужбовця.

Нагородження нагрудним знаком «Воїн-спортсмен»

 1. Нагрудний знак “Воїн-спортсмен” (далі – нагрудний знак) вручається офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовцям-жінкам всіх передбачених Настановою з фізичної підготовки Збройних Сил України вікових груп, військовослужбовцям строкової військової служби, які виконали всі вправи Військово-спортивного комплексу на загальну оцінку “відмінно”.
 1. Нагрудний знак вручається на підставі наказу командира військової частини за поданням Спортивного комітету військової частини, начальника фізичної підготовки військової частини. Про вручення нагрудного знака робиться запис в особовій справі військовослужбовця.

 

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними щодо процедури нагородження державних нагород України:

Указ Президента України  «Про Порядок представлення до нагородження»

Закон України «Про державні нагороди України»

Tags: ,

Добавить комментарий