Реєстрація громадської організації відбувається відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання».

Що таке громадське об’єднання

Громадським об’єднанням є добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Таке об’єднання може створюватися у формі громадської організації (засновниками або членами є фізичні особи) або громадської спілки (засновниками юридичні особи, а членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи), а кількість засновників не може бути меншою за 2 осіб.

Громадське об’єднання може здійснювати діяльність як зі статусом юридичної особи (непідприємницьке товариство, тобто основною метою не є одержання прибутку) так і без такого статусу. Різниця полягає в тому, що  громадське об’єднання зі статусом юридичної особи на відміну від громадського об’єднання без такого статусу може:

• створювати відокремлені підрозділи;

• здійснювати підприємницьку діяльність;

• бути учасником цивільно-правових відносин;

• брати участь у здійсненні державної регуляторної політики;

• засновувати ЗМІ тощо.

До того ж на громадське об’єднання зі статусом юридичної особи покладено обов’язок ведення фінансової документації та звітування до відповідних контролюючих органів державної влади.

Варто зазначити, що Законом України «Про громадські об’єднання» не регулюється діяльність політичних партій, релігійних організацій, непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів,  непідприємницьких товариств (які не є громадськими об’єднаннями), утворених на підставі інших законів тощо.

Хто може бути засновниками громадського об’єднання 

Засновниками громадського об’єднання можуть бути  дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації — 14 років.

Щодо громадської спілки, то за логікою Закону її засновниками  можуть бути будь-які юридичні особи приватного права, окрім як політичні партії, юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення, юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа, юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Територія на яку поширюється діяльність громадського об’єднання

Громадське об’єднання може діяти на всій території України незалежно від того, чи отримало воно статус всеукраїнського. Фактично, нині такий статус є лише «декоративним» додатком до назви об’єднання.

Основні процедури реєстрації громадської організації – юридичної особи регулюються  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», однак є деякі особливості, які слід мати на увазі.

Процедура реєстрації

Для реєстрації громадської організації чи громадської спілки – юридичної особи протягом 60 днів з дня їх утворення  необхідно подати (особисто або надіслати поштою) пакет документів, оформлених українською мовою, до відповідної реєстраційної служби районного, міського, міськрайонного управління юстиції за місцезнаходженням організації.

Які ж  документи необхідно подавати?

1)заяву за формою, затвердженою Мін’юстом, до якої додаються:

2) примірник протоколу установчих зборів;

3) статут (2 примірники) (вимоги до статуту визначаються у ст.11 зазначеного закону);

4) відомості про керівні органи громадського об’єднання із зазначенням ПІБ (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв’язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, якщо така особа не була присутня на установчих зборах. Для реєстрації громадської спілки також додаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників — юридичних осіб та фізичних осіб — власників істотної участі цих юридичних осіб.

5) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Заяву та документи, зазначені в пунктах 4 і 5, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об’єднання засвідчується нотаріально.

Якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа додатково подається легалізований документ про підтвердження реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження — витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.

Процедура реєстрації є безкоштовною і займає максимум 7 днів, якщо  з документами все гаразд.

Якщо громадське об’єднання було утворене, однак документи не були надані реєстраційному органові, таке об’єднання не має легального статусу власне громадського об’єднання.

В результаті розгляду документів протягом 5 днів, орган приймає наступні рішення:

 1. про прийняття письмового повідомлення та внесення відомостей про громадське об’єднання до Реєстру громадських об’єднань (цей реєстр є у вільному доступі за адресою: rgo.informjust.ua). Копія рішення про прийняття письмового повідомлення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об’єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об’єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття.
 2. про неприйняття повідомлення (вмотивоване) про утворення громадського об’єднання (в разі невідповідності документів нормам щодо назви об’єднання, складу засновників, членів, порядку утворення).

Якщо громадське об’єднання усуває недоліки, то реєстраційний орган протягом 3 днів приймає рішення про прийняття письмового повідомлення та внесення відомостей про громадське об’єднання до Реєстру.

Які документи потрібно отримати як результат реєстрації громадського об’єднання

У разі реєстрації потрібно отримати три документи:

1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців
2. Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадського об’єднання
3. Один примірник статуту з позначкою про реєстрацію

У разі повернення документів на доопрацювання  чи відмови у реєстрації обов’язково повинен бути висновок за результатами правової експертизи.

 Дії, бездіяльність і рішення органу реєстрації можна оскаржити до суду.

 

Яковлева Еліна

Щербатюк Максим

Tags: ,

8 комментариев on Реєстрація громадського об’єднання

 1. Іванна:

  Добрий день, ми створили громадську організацію і тепер до нас вступили в члени особи внутрішньо переміщені, як це можна вказати в документах.

  Відповідь: залежить від положень вашого статуту

 2. Оксана Горьова:

  Доброго дня , хочемо зареєструвати ГО шляхом повідомлення без статусу юрособи. Які документи потрібні та куди подавати ? чи потрібно завіряти щось у нотаріуса? 2 засновників вистачить чи потрібно більше?

  Відповідь: знайомтесь з статтями на сайті та нормативно-правовими актами до них

 3. Андрій:

  Вітаю, чи надаєте ви особисту консультацію, або чи можете допомогти підказати дистанційно з покроковою послідовністю реєстрації
  Є команда волонтерів, яка вже протягом 3 років допомагає різнобічно, хочемо зареєструвати організацію

  Відповідь: зверніться за очною допомогою, центрі безкоштовної правової допомоги достатньо, в тому числі і центри УГСПЛ

 4. Андрій:

  Доброго дня! Чи можна зменшити кількість засновників ГО з 3 до 2 шляхом виключення одного за рішенням зборів і чи потрібно міняти при цому Статут? Дякую.

  Відповідь: залежить від положень Статуту

 5. Валентин Добрянський:

  чи передбачено відповідальність за поданя недостовірних даних про подання про зміну керівного складу громадського об’єднання ?

  Відповідь: так

 6. Олександр:

  Підскажіть будь ласка, чи існують якість особливості при реєстрації Громадської організації, мета якої надання допомоги правоохоронним оргнанам (поліції) у забезпеченні охорони громадського порядку тощо

  Відповідь: мета ГО для реєстрації не має значення. Умови та порядок для всіх ГО-однаковий, відповідно до закону

 7. Володимир:

  Підкажіть будь ласка яким чином правельно оформити міжнародну допомогу для громадської організації

  Відповідь: питання доволі обширне, і займе не одну сторінку відповіді. Якщо за простим алгоритмом- то пошук інвесторо/донора та отримання допомоги. А краще радимо звернутися за очною фаховою допомогою, оскільки ваше питання доволі обширне

 8. Валерій:

  ДЯКУЄМО ГО «Громадський контроль» Єрки

Добавить комментарий