titulka__0Стаття 24 Конституції України гарантує всім громадянам право на працю.Отже особи, які навчаються у навчальних закладах різних рівнів також мають право на трудову діяльність у позанавчальний час . Таке право також визначає Закон України про «Вищу освіту», а саме стаття 54.

 

Які саме права, встановлені законодавством, мають особи, які поєднують навчання з роботою?

Порівняно з іншими працівниками, для працівників, які поєднують роботу з навчанням законодавством встановлено пільги, які стосуються часу відпочинку, робочого часу, оплати праці та ін. Ці пільги визначені в главі 14 Кодексу законів про працю. Види пільг та їх обсяг залежить від форми навчання, виду навчального закладу та курсу перебування.

 

Організація роботи прцівників, які проходять виробниче навчання

Виробниче навчання проводиться для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників у формі індивідуального, бригадного, курсового та іншого виробничого навчання за рахунок підприємства, організації, установи. Роботодавець повинен створювати необхідні умови для осіб, які навчаються у навчальних закладах без відриву від виробництва та не повинен використовувати працівників на будь-якій іншій роботі, що не стосується спеціальності.

Пам‘ятайте!

Виробниче навчання та теоретичні заняття повинні провадитись лише в межах робочого часу, визначеного законодавством про працю.

За час проходження виробничого навчання працівникам виплачується заробітна плата. Після закінчення проходження виробничого навчання законодавством гарантується надання роботи у відповідності із набутою кваліфікацією.

 

Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах

Для цієї категорії осіб законодавством передбачено право на скорочений робочий тиждень або скорочену тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.

Зазначеним працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Знайте!

За бажанням зазначених осіб роботодавець може надавати один-два вихідних дні на тиждень, проте за умови, що не буде завдано шкоди виробничій діяльності.

Також  цим працівникам надається додаткова оплачувана відпустка на період складання випускних іспитів в основній школі — тривалістю 10 календарних днів; випускних іспитів у старшій школі — тривалістю 23 календарних дні; перевідних іспитів в основній та старшій школах — від 4 до 6 календарних днів.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Також законодавством передбачено приєднання відпусток до часу проведення робіт, передбачених навчальною ппрограмою(екзаменів, лабораторних робіт тощо).

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

Пільги у вигляді відпустки та одного вільного дня надаються працівникам, якідопущені до вступних іспитів і ВНЗ та працівникам, які навчаються на підготовчих відділенях у ВНЗ.

 

Пільги працівникам, які  навчаються у вищих навчальних закладах

Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку знавчанням, а також інші пільги, передбачені законодавством.

В залежності від виду занять, а також рівня акредитації ВНЗ встановлюється різна кількість днів відпустки.

Також для складання іспитів або проведення інших робіт, передбачених навчальною програмою таким працівникам надаються вільні від роботи дні.

Пам‘ятайте!

На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Забороняється залучати таких прцівників до роботи у надурочний час.

Роботодавець оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання,  проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на виконання робіт, пердедбачених навчальною поограмою.

 

 

Tags:

Добавить комментарий