22 грудня 2010 року парламентом було прийнято закон «Про внесення змін до закону «Про акціонерні товариства», який зобов’язав акціонерів, які володіють маленькою кількістю акцій продавати свої акції великому акціонерові або спільній групі акціонерів, які в сумі володіють більше 95% акцій компанії.

Важливо зазначити, що встановлення такої вимоги є порушенням законодавства про яке депутатам неодноразово нагадувало і Науково-експертне і Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Так, закладена в прийнятому законі концепція не створює реального механізму захисту прав приватного власника та не забезпечує додержання конституційного принципу непорушності права приватної власності, передбаченого Конституцією України.

Згідно із Конституції України допускається застосування примусового відчуження об’єктів права приватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. А у нашому випадку маємо ототожнення корпоративних інтересів щодо зосередження 100% акцій у власності одного акціонера із суспільною необхідністю, що є неприйнятним.

Потрібно зазначити, що передбачений порядок відчуження акції, що належать іншим дрібним акціонерам, може призвести до порушення:
— закріплених Конституцією України основоположних принципів щодо захисту державою прав усіх суб’єктів права власності (стаття 13 Конституції України);
— права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, непорушності права приватної власності, примусового відчуження об’єктів права приватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності (стаття 41);
— а також конституційних гарантій додержання прав людини і громадянина, визначених статтею 22 Конституції України, за якими при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

На прикладі цієї ситуації можна побачити, що великий бізнес прагне зосередити в своїх руках все майно підприємств, і таким чином, щоб у дрібного акціонера не було можливості захистити свою власність. Фактично держава декларуючи підтримку середнього класу здійснює дії, які навпаки ведуть до його знищення, збільшуючи і так доволі велику прірву між багатими і бідними, яка є в Україні.

Добавить комментарий