Необхідно знати, що суб’єктами погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою є:

боржник — зазначений у рішенні суду або виконавчому документі суб’єкт, який повинен сплатити кошти або вчинити інші дії майнового характеру щодо особи, на користь чи в інтересах якої ухвалено це рішення;

відповідальна особа (особи) — посадова особа органу державної виконавчої служби, на яку покладені обов’язки з ведення обліку рішень, виконання яких гарантується державою, інвентаризації заборгованості за цими рішеннями та їх передачі до органу Казначейства;

заявник — фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник;

органи державної виконавчої служби — управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, — головні управління Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі;

Підставою погашення заборгованості є рішення, а саме:

 • виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів
 • рішення суду, що набрали законної сили.

Важливо: рішення подаються до органів державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника для проведення їх обліку, інвентаризації заборгованості та подальшої передачі до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для погашення заборгованості. 

Заявник має подати до органів державної виконавчої служби:

 • заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;
 • оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
 • копію паспорта громадянина України.

Важливо: Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто або через представника, повноваження якого оформлені належним чином, до відповідного головного управління юстиції, або направлені поштою.

Важливо: У разі зміни способу і порядку виконання рішення до виконавчого документа або рішення суду заявнику треба додати відповідну ухвалу суду про зміну способу і порядку виконання рішення.

Строк розгляду:

Не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня надходження рішення до органу державної виконавчої служби заявнику надсилається повідомлення про прийняття рішення до обліку .

У повідомленні зазначається черга задоволення вимог заявників, до якої включено рішення.

Черговість погашення заборгованості:

перша черга — рішення щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;

друга черга — рішення, пов’язані з трудовими правовідносинами;

третя черга — інші рішення.

Важливо: Рішення вносяться до кожної з черг за датою їх надходження до органу державної виконавчої служби та після прийняття до обліку вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою.

Заявнику гарантується доступ до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою — у повідомленні про прийняття рішення до обліку зазаначається адреса відповідного веб-сайта в ґінтернеті, а також ідентифікатор для доступу до інформації Реєстру.

Порядок погашення заборгованості:

Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, прийняті органами державної виконавчої служби виконавчі документи  та рішення суду передаються органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості за ними.

Важливо: про передачу рішення надсилається повідомлення із зазначенням реквізитів акта приймання-передавання.

Погашення заборгованості здійснюється Казначейством в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників.

Нормативно-правові документи, які можуть бути корисними:

Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», ЗУ “Про державний бюджет України”, Постанова Кабінету Міністрів України №440 від 3 вересня 2014 “Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою”,Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників. затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 845

 

Tags: ,

21 комментарий on Щодо погашення заборгованості за рішенням суду, виконання яких гарантується державою

 1. Ирина:

  Добрый день подскажите пожалуйста ,мой отец умер после чего пришло письмо для выплаты ,после решения суда сернобыльцам ,я как наследница заменили стороны через суд ,отправили в министерство юстиции ,а от туда нет никакого решения ,уже больше 3 месяцев , как узнать когда будут выплачена сумма , номер в Реєстрі 49654798

  Відповідь: варто письмово звернутись в Виконавчу службу

Добавить комментарий