Якщо вам принесли Договір, варто не поспішати його підписувати!
Пам’ятайте, що договір, наданий співробітниками ЖЕКу. А вони часто надходять досить хитро, посилаючись нібито на те, що це — типовий договір, встановлена ​​законом форма, тому довірливі споживачі і підписують його, погоджуючись на самі невигідні для них умови.

Дійсно форма типового договору про надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових території затверджена постановою Кабінету Міністрів № 529 від 20 травня 2009 року. Даним договором встановлений дуже типовий перелік послуг, порядок оплати, права та обов’язки сторін, відповідальність і т.д. Але в ньому немає опису тієї конкретної ситуації, притаманної у випадку саме вашого будинку і саме вашої прибудинкової території. Пам’ятайте, що при цьому сторони можуть прописати в договорі і інші додаткові умови, які не передбачені Постановою КМ № 529, якщо вони звичайно не суперечать чинному законодавству України, або навпаки навіть були обумовлені іншими законами або нормативно-правовими актами.

Пам’ятайте, що згідно зі ст. 638 Цивільного кодексу України: «… Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, визначені законом як істотні або необхідні для договорів даного виду, а також всі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін повинна бути досягнута угода …. »

А згідно зі ст. 646 цього ж Цивільного кодексу України: «… Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, зробила попередню пропозицію …»

Таким чином отримавши вищевказаний типовий договір від ЖЕКу, ви відповідно до ст. 646 ЦК України, повинні у відповідь направити на адресу даного ЖЕКу свою заяву про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах.

Але ось тут і починається основна проблема для споживача. Самому розібратися складно, а юристи за це захочуть грошей. А тому вирішено безкоштовно допомогти всім бажаючим боротися за свої права споживачів і викладаємо шаблон для складання такої заяви. Вам достатньо тільки вписати найменування ЖЕКу та його адресу, а також свої П.І.Б. та адресу. Пам’ятайте, що зазначена заява, має бути відправлене вами рекомендованим листом, ви також повинні зберігати квитанцію про відправку цього листа, разом з його копією у своєму домашньому архіві, до тих пір, поки не буде підписаний договір з ЖЕКом у якому будуть враховані всі ваші зауваження .

Форма заяви про згоду укласти такий договір, але на інших, ніж було запропоновано, умовах, викладена нижче в тексті цієї статті.

 

—————————————————————

———————————————————-

Начальнику ЖЕКу № __________________________________
від_________________________________________________
адреса: ________, м. Київ, вул. ___________, _____ кв. ______

Заява
про згоду укласти договір, але на інших умовах

Мені запропоновано Вашим підприємством укласти договір на надання житлових послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Я маю намір укласти такий договір. Однак у запропонованому вами варіанті договору вбачаю порушення вимог законодавства України і своїх цивільних і споживчих прав, і тому на підставі ст. 646 Цивільного кодексу України, я повідомляю про свій намір укласти такий договір, але на інших умовах, а саме з урахуванням наступних моїх зауважень:

1. Не запропоновано проект договору, розроблений безпосередньо виконавцем (ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» – далі Закон)  для узгодження зі мною і його підписання на надання послуг з водотеплопостачання та водовідведення.

2. Деякі зауваження щодо п. 2 Договору:

а) В пункті2,  розділу «Предмет договору» допущена суттєва неточність. Викладено: «невід’ємною частиною договору є копія рішення органу виконавчої влади про затвердження тарифу на послуги, які відносяться до договору». Необхідно викласти (відповідно до ст. 31 Закону та типового договору): «… невід’ємною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, які відносяться до договору, а також Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України № 16 від 17.05.2005р….»

б) Копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги. Які прямо відносяться до договору, не прикладена. Необхідно докласти її до Договору в якості додатка.

в) Копія рішення органу місцевого самоврядування за структурою тарифів, періодичність та строки виконання робіт до договору не прикладена. Також необхідно прикласти її до Договору в якості додатка.

3. Мені нав’язують  підписувати договір  безпосередньо в момент надання Вашою організацією проекту договору, позбавляючи права, наданого мені ст. 26 Закону про узгодження його у місячний строк і внесення в нього інших умов договору за згодою сторін.

4. Мені запропоновано підписати саме типовий договір, затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 529 від 20.05.2009 р., який не містить у собі усі необхідні умови, які безпосередньо стосуються особливостей з утримання та обслуговування саме нашого будинку і нашої прибудинкової території.

Відповідно до п. 3 ст. 20 Закону я зобов’язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору, а не типовий договір, затверджений Постановою Кабінету Міністрів і зареєстрований в Міністерстві Юстиції України.

Відповідно до п. 2.3 ст. 21 Закону виконавець зобов’язаний підготувати та укласти з виконавцем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

У результаті спонукання укласти, саме даний типовий договір, порушуються наступні мої права, а саме:

1. У запропонованому вами варіанті Договору не зазначено те, що обов’язково повинно бути зазначено (згідно вимог ст. 26 Закону). :

п.1.3 – вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг;

п.1.5 – порядок перерахунків розмірів плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

п.1.7 – порядок контролю якісних (кількісних) показників надання послуг та звіту сторін;

п.1.8 – порядок вимірювання обсягів та визначення якості зазначених послуг;

п.1.10 – порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

п.1.12 – порядок здійснення планових і капітальних ремонтів (Ремонту під’їздів, заміни вікон і дверей у під’їздах, асфальтування прибудинкової території, відповідно до нормативів зазначених у Правилах утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом Держжитлокомунгоспу України № 16 від 17.05.2005 р .)

2. У зазначеному Договорі також не вказано:

а) графік і терміни надання послуг, їх якісні та кількісні показники;

б) терміни виконання та усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

в) порядок відшкодування збитків, завданих майну споживача та / або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного санітарного стану території або неповного надання послуг.

г) порядок зменшення розмірів плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт і відшкодування компенсацій за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

д) порядок встановлення термінів і терміни проведення ремонтно-профілактичних та аварійно-відновлювальних робіт;

е) пеня, яка сплачується споживачем, у разі несвоєчасного внесення платежів за надані виконавцем послуги.

ж) перелік робіт, виконуваних квартиронаймачем та власником квартири за особисті кошти при проведенні ремонту квартири;

з) вимоги нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, за які споживач несе відповідальність.

3. Не врегульовано питання оплати послуг безпосередньо виконавцю, а не КП «ГІОЦ» якій не є стороною у договорі, що суперечить вимогам Закону та утрудняє звернення споживачів до суду для вирішення спірних питань.

4. Пункт 4, ст. 11 Договору вважаю треба викласти в такій редакції: «… Забезпечувати доступ представників Виконавця до обладнання водо і теплопостачання Споживача, якщо таке обладнання має пряме відношення до функціонування загальної системи водо і теплопостачання всього будинку, при наявності в них відповідного посвідчення та відповідного письмового направлення від Виконавця на виробництво конкретних робіт або огляду. При ліквідації аварії – цілодобово, а у всіх інших випадках відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг … »

5. Пункт 2, ст. 12 Договору вважаю треба викласти в такій редакції:  «… Виконавець має право доступу, до обладнання водо і теплопостачання Споживача,  якщо таке обладнання має пряме відношення до функціонування загальної системи водо і теплопостачання всього будинку, при наявності в них відповідного посвідчення та відповідного письмового направлення від Виконавця на виробництво конкретних робіт або огляду. При ліквідації аварії – цілодобово, а у всіх інших випадках відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг … »;

Оплату за новими тарифами буду робити після укладення Вами зі мною договору відповідно до ст. 26 Закону та умовами договору відповідно до ст. ст. 20; 21; 32 Закону.

Вимагаю усунути перераховані недоліки, після чого договір з Вашим підприємством мною буде укладено, але тільки після його нового узгодження і підписання з мого боку.

У разі незгоди, це питання може бути вирішене тільки в судовому порядку.

З повагою,

________________________________________ ПІДПИС___________________
(П.І.Б.)

«______» ____________________ 2011 р.

 

Джерело: http://www.advocatura.org.ua

Tags: , , ,

24 комментария on Що робити, якщо ЖЕК надіслав Вам новий договір ?

 1. Наталя:

  Доброго дня!комунальні проплочуємо.Послуги на 1 бал,мотивують що не має договору з будинком.Будинок на 144 квартири.Куди йдуть кошти?Чи треба без договору платити?як вийти з цієї ситуації?

  Відповідь: почніть зі звернення до місцевого органу влади

 2. Олена:

  Добрий день!
  28 вересня 2020 року нам подзвонили з нашого КП і сказали ,що при інвентаризації було виявлено наше приміщення, раніш чомусь вони нас загубили)) і що ми повинні заплатити за утримання будинків за 2019 та 2020 рік у розмірі 5000 грн.Але договір ми побачили тільки зараз.Приміщення виведено з жилого фонду і є приватним.Ми повинні сплатити сумму за цей час ?дякую.

  Відповідь:необхідно вивчати умови договору

 3. Юрій:

  Мої вітання!
  У договорі,що надіслав (20.06.19) Жек, вказана дата 01 травня-ми мусимо підписати «заднім» числом?
  2. скільки часу потрібно для написання заяви на внесення змін з моменту вручення екземпляру договору для ознайомлення мешканцям (уповноваженій особі)? Дякую

  Відповідь: ви вправі відмовитись та поставити поточну дату

 4. Татьяна:

  Заключила договір з ЖКП. Додао до Договору не укладено. Договір є дійсним ?

  Відповідь: звісно, договір -так

Добавить комментарий