Що являє собою справедлива сатисфакція?

Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної держави передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

Варто знати: справедлива сатисфакція не завжди має грошовий характер. Часто справедливою сатисфакцією суд вважає саме встановлення факту порушення.

Умови справедливої сатисфакції:

 1. Національне право не допускає повного відшкодування наслідків порушення;
 2. Визнання судом необхідності такої сатисфакції.

Акти, що стануть у нагоді:

 • Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод;
 • ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»;
 • ЗУ «Про виконавче провадження»;
 • Постанова КМУ № 784 від 31 травня 2006 р. «Про заходи реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

Процедурні аспекти виконання рішення ЄСПЛ.

Основні органи: Державна виконавча служба (ДВС), Міністерство юстиції України ( Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ та його Секретаріат), Державна казначейська служба України.

Загалом, виконанням рішення вважаються:

а) виплата Стягувачеві (Заявникові) відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру;

б) вжиття заходів загального характеру.

Стосовно виконання рішень саме ЄСПЛ, то:

 1. протягом 10 днів від отримання повідомлення Суду про набуття Рішенням статусу остаточного, Секретаріат надсилає стягувачеві повідомлення з роз’ясненнями його прав щодо виконання рішення та оригінальний текст та переклад рішення до ДВС.
 2. ДВС впродовж 10 днів з дня надходження документів відкриває виконавче провадження.
 3. Протягом одного місяця від дня відкриття виконавчого провадження за Рішенням Секретаріат надсилає до Державної казначейської служби постанову про відкриття виконавчого провадження, разом із оригінальним текстом і перекладом Рішення.
 4. Впродовж 10 днів від дня надходження зазначених документів Державна казначейська служба здійснює списання на вказаний стягувачем банківський рахунок, а у разі його відсутності – на депозитний рахунок ДВС.

Виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк із моменту набуття Рішенням статусу остаточного, або у строк, визначений у рішенні. У випадку порушення строку на суму відшкодування нараховується пеня.

Які документи потрібно подати до ДВС?

 Стягувач-фізична особа:

 1. Заява про відкриття виконавчого провадження, із зазначенням ПІБ, номеру облікової картки платника податку ( ідентифікаційного коду), назви та місцезнаходження банку, номеру рахунку в банку, коду МФО банку, в якому відкрито рахунок.
 2. Довідка з банку, де відкрито рахунок стягувача із зазначенням повної назви банку, філії/відділення, їхньої адреси,  коду МФО банку, номера транзитного рахунку банку (за наявності), номера особового (карткового) або поточного рахунку стягувача, код ЄДПРОУ банку.
 3. Копія довідки про присвоєння облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду).
 4. Копія всіх сторінок паспорту.

Стягувач- юридична особа:

Заява на офіційному бланку з підписом керівника юридичної особи, скріплена печаткою, де зазначається повна назва стягувача, повна назва банку стягувача із зазначенням номеру філії або відділення, місцезнаходження банку стягувача, код МФО банку стягувача, код ЄДПРОУ банку стягувача, код ЄДПРОУ стягувача.

Зверніть увагу!

 • У разі смерті стягувача, разом із вищезазначеними документами подається нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право на спадщину.
 • У разі якщо заяву про виконання рішення подає представник стягувача, разом із документами, необхідними для перерахування коштів надається оригінал довіреності.
 • Відповідно до Закону, неподання такої заяви не є перешкодою для виконання рішення, проте може призвести до затримок у його виконанні, що не стане підставою для нарахування пені. У випадку неподання такої заяви сума справедливої сатисфакції перераховується на депозитний рахунок ДВС, так само, як і у випадку смерті (ліквідації) стягувача або неможливості визначити місцезнаходження заявника.
 • Кошти можуть бути перераховані на рахунок стягувача або його правонаступників за умови відповідного оформлення документів.
 • У випадку порушення строку виконання рішення ЄСПЛ ДВС має повідомити про причини такої затримки Секретаріат.

Tags: ,

3 комментария on Що таке справедлива сатисфакція за рішеннями Європейського суду і як її отримати ?

 1. Михайло:

  Прошу Вас, якщо це у ваші компетенції направити мені на електронну адресу бланк формуляр до ЄСПЛ, щоб я його заповнив, роздрукував та відправив в суд У мене не получається його скачати.

  Відповідь: нажаль ні

 2. Доброго дня,
  Підскажіть будь ласка, отримали лист від Великої палати про те ще має бути надано відшкодування за системну проблему, від 12 жовтня 2017 року. На данний момент ніякої додаткової інформації про відкриття впровадження або рішення не надходило. Які подальші дії і до яких державних органів необхідно звертатись?
  Дякую за відповідь!
  З повагою Альона

  Відповідь: почніть зі звернення з запитом до Міністерства Юстиції, Уповноваженого ВРУ з питань ЄСПЛ

 3. валентина:

  Підкажіть будь- ласка куди звертатись за првдою ,якщо виконавча мінюста не виконую в повному обсязі рішення Євросуду, а саме в рішенні присуджена чорноб пенсія пожиттєво а вони воконали по 22,07,2011, що робити далі, куди звертатись???

  Відповідь: ЄСПЛ не присуджує пенсію. Зміст питання вашого не зрозумілий, спробуйте звернутися за очною фаховою допомогою

Добавить комментарий