виконання рішення Європейського суду

Що являє собою справедлива сатисфакція? Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної держави передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію. Варто знати: справедлива сатисфакція не завжди має грошовий характер. Часто справедливою сатисфакцією суд вважає саме встановлення факту порушення. Умови справедливої сатисфакції: […]

Continue reading about Що таке справедлива сатисфакція за рішеннями Європейського суду і як її отримати ?

Порядок виконання рішень ЄСПЛ регулюється Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (надалі – Закон), Законом України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені Законом. Відповідно до ст. 1 Закону виконанням Рішення є: а) виплата Стягувачеві (Заявникові) відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального характеру; б) […]

Continue reading about Процедура виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні у частині виплати справедливої сатисфакції